Tonen 141-160 van 917
Materiamedica van Kent en Boereke om zelf te repertoriseren
KLACHT REMEDIE
BALSAMUM PERUVIANUM (Perubalsem)
Karakteristieken - Bruikbaar bij bronchitis & veel etterig sputum. Zwakte; hectische koorts.
Neus - Overvloedige, dikke uitscheiding. Eczeem, & zweervorming. Chronische, stinkende neuscatarre.
Maag - Overgeven van voedsel en slijm. Maagcatarre.
Ademhalingsorganen/Borst - Bronchitis, en ftisis, & mucopurulent, dik, roomachtig sputum. Luid reutelgeruis in de borst (Kali-p.; Ant-t.). Heel losse hoest. Hectische koorts en nachtelijk zweten, & een irriterende, korte hoest en weinig sputum.
Relaties - Vergelijk: Balsamum tolutanum (chronische bronchitis & overvloedige expectoratie); Oleum caryophyllatum (Kruidnagelolie; overvloedige, rottende expectoratie).
Plaatselijk kan de balsem worden toegepast op rauwe huidoppervlakken bij indolente zweren, schurft, tepelkloven, kloven en jeuk. Het stimuleert de wondgranulatie en verwijdert stank.

~
BAPTISIA Baptisia past bij acute ziekten. Het is voornamelijk een kortwerkend geneesmiddel en past bij klachten die niet langdurig zijn. Voor zover bekend, is het geen psoramiddel; het heeft een weinig diepgaande invloed. Alle acute ziekten en verschijnselen waarvoor dit middel aangewezen is, zijn zymotisch van aard, bijvoorbeeld roodvonk, difterie, tyfoïde en gangreneuze klachten. Eén ding is ongewoon, de sepsis ontwikkelt zich sneller dan bij de meeste andere geneesmiddelen. De zymotische klachten van Arsenicum, Phosphorus, Rhus tox. en Bryonia hebben een veel trager ontwikkelingstempo. Baptisia is een geschikt middel bij zich snel ontplooiende tyfoïd, waardoor het vaak minder goed past bij idiopathische tyfoïd. Na kouvatten, door malaria, het drinken van slecht water of een zymotische of septische oorzaak ligt de patiënt binnen enkele dagen ziek in bed, in plaats van een ziekteperiode van 4, 5 of 6 weken door te maken. De idiopathische tyfeuze koortsen hebben een trager verloop. Baptisia is een aangewezen middel b
Van ieder geneesmiddel moet worden bekeken hoe het staat met de acuutheid, de snelheid van ontwikkeling, de periodiciteit, het beloop en de golfbewegingen. Daartoe moeten we naar de symptomen kijken. U bezoekt een persoon, die in een mijn is geweest, of in moerasland, of in de modder heeft gewerkt, of in de riolering, die bedorven lucht heeft ingeademd. Hij ligt in een toestand van stupor in bed. Vanaf het allereerste begin heeft hij zich verdoofd gevoeld. De stupor heeft zich niet geleidelijk, maar heel plotseling ontwikkeld. Hij is volledig uitgeput. Zijn gezicht is vlekkerig. Veel sneller dan bij normaal verlopende tyfeuze koorts verschijnen er sordes op de tanden. Ook de buik raakt veel sneller opgeblazen dan normaal; dat wil zeggen, wie dit vaker heeft gezien, weet dat deze dingen meestal pas na enkele dagen komen. Maar bij dit geneesmiddel heeft de patiënt al op de derde dag een opgeblazen buik en een bloedende, bedorven mond. De stank is verschrikkelijk, en de patiënt verkeert duidelijk in een toestan
Baptisia heeft dus ziekten die zich razendsnel ontwikkelen. Dat wil zeggen, de patiënt komt binnen korte tijd in kritieke toestand. De uitputting neemt sneller toe dan normaliter het geval is bij zulke ziekten. Het is geen geleidelijk verval van dagen of weken. De patiënt wordt stuporeus. Hij ijlt als hij wakker gemaakt wordt. Het maakt niet uit of het roodvonk is, of tyfeuze koorts, of koorts door onvoldoende antiseptische maatregelen bij operatie, of kraamvrouwenkoorts, of wat dan ook. Hij heeft koorts en als u naar hem kijkt en tegen hem praat, hem omdraait en wakker maakt, en hem probeert duidelijk te maken dat u iets wil zeggen e wat niet meevalt e krijgt u de indruk dat hij een fiks drinkgelag achter de rug heeft. Bij een Baptisia-geval is dat uw eerste gedachte. Hij kijkt u verdwaasd aan. Zijn gezicht is opgeblazen, paarsrood en vlekkerig. Uit zijn mond komt bloed. U zult de benevelde uitdrukking van dronkaards wel kennen. De Baptisia-patiënt ziet er precies zo uit.
Zijn verstand lijkt verdwenen. Hij weet niet waarover hij het heeft. Hij is verward. Nadat u hem hebt wakker gemaakt, probeert hij iets te zeggen. Na enkele woorden verdwijnt alles weer en zakt hij terug in zijn stuporeuze toestand. Ongeacht de ziekte, ongeacht welk type ontsteking, ongeacht welk orgaan ontstoken is, als deze gesteldheid van het bloed die aanleiding is tot zulke verschijnselen en deze toestand van sepsis aanwezig is en als de patiënt deze geestesgesteldheid heeft, is het Baptisia.
Alle uitscheidingen zijn rottend. De geur is kadaverachtig, scherp en doordringend. De transpiratie, zo die er is, is zuur, stinkend, scherp en doordringend. Is er geen transpiratie, dan geeft het lichaam een onbeschrijflijke geur af. De geur is zo doordringend dat het hele huis ernaar ruikt. De geur van de ontlasting is rottend en zo penetrant dat u die ruikt zodra u het huis binnenkomt.
Een opvallende karakteristiek die als een rode draad door het hele geneesmiddelbeeld loopt, is een eigenaardige toestand van verwardheid. De patiënt is voortdurend bezig met zijn lichaamsdelen. Kennelijk denkt hij uit twee personen te bestaan. Zodra hij wakker wordt geschud, denkt hij dubbel te zijn. Hij begint te praten over die ander die naast hem in bed ligt. In de tekst staat dat 'zijn grote teen in dispuut is met zijn duim.' Of, 'het ene been praat met het andere been.' Of, lichaamsdelen zijn verwikkeld in onderling gesprek; of, ligt verspreid over het bed; hij tast rond en u vraagt hem wat hij aan het doen is e 'nou, ik probeer de delen bij elkaar te krijgen.' Het lukt hem niet; hij is in een toestand van delirium, dat spreekt vanzelf. Dit zijn maar een paar voorbeelden; ieder Baptisia-geval is anders. Het grootste deel van de tijd is de patiënt niet bij bewustzijn, behalve wanneer u hem wakker maakt. Soms ligt hij te mompelen en te prevelen. U ziet zijn lippen bewegen en probeert te achterhalen waarme
Ik heb veel gevallen van buiktyfus gezien, die heel vaak Baptisia bleken te zijn. Baptisia gaf steeds prompte genezing. Baptisia bleek het meest werkzaam te zijn bij ontlasting met een kleur als van gemalen leisteen, bij leikleurige, bruinachtige ontlasting, met een doordringende geur. Daarnaast heb ik dit geneesmiddel met succes toegepast bij leikleurige ontlasting, soms waterdun, met een afschuwelijk rottende geur, als rottend vlees; met een kadaverachtige geur, gepaard met grote uitputting e de diarree verdween ondanks het feit dat geen van de elementen van tyfeuze koorts aanwezig was. Niet meer dan een afmattende vorm van diarree. Uitputting. Snel ontwikkelende uitputting. Binnen drie dagen is de patiënt totaal uitgeput.
De hoofdpijnen zijn niet van een bepaald type. Verhoogde bloedaandrang, aanvalsgewijs, pijn in het voorhoofd e hevige hoofdpijn, vooral in het achterhoofd, zoals bijvoorbeeld voorkomt bij door micro-organismen veroorzaakte ziekten. In zulke gevallen vraag ik de hoofdpijn nauwelijks uit. Baptisia is geen hoofdpijnmiddel. Het is geen geneesmiddel dat we zouden uitkiezen voor de behandeling van hoofdpijn, met uitzondering van hevige, congestieve hoofdpijn als onderdeel van deze door micro-organismen veroorzaakte koorts.
Baptisia heeft oogsymptomen die heel typerend zijn. Congestie. Roodheid. Pijn in de ogen en achter de ogen. Idem met de oren. Idem met de symptomen van de neus. Maar altijd tezamen met koorts. Pas als we naar het gezicht kijken, beginnen we aan Baptisia te denken. Verdwaasde, benevelde uitdrukking. Die kunnen we aflezen aan de ogen en aan het gelaat. En dat geeft de volgende symptomen: 'Donkerrood gezicht met benevelde uitdrukking. Heet en met zichtbare bloedaandrang; donker.' Dat vertelt het hele verhaal. Branden; heet gezicht. 'Ernstige koorts met zweet op voorhoofd en gezicht. Angstige, geschrokken blik.' Als de patiënt wakker wordt gemaakt, kijkt hij alsof hij een afschuwelijke nachtmerrie heeft gehad.
Vervolgens de mond, de tanden, de keel en de tong, overal de karakteristieke verschijnselen van Baptisia. De tong is gezwollen, pijnlijk en vies. Bedekt met zwart bloed. Rauw en kapot. Stijf en droog als leer. De patiënt heeft het gevoel dat de tong van hout is, of van verbrand leer. Ulceratie van de tong. Verzwering is bij dit geneesmiddel een centraal thema. Aftenachtige plekjes. Deze kleine zweertjes, aanvankelijk niet groter dan een speldeknop, worden zwart en vies. Doordat ze in elkaar overlopen, ziet de hele mondholte er op het laatst uit als één grote zweer. Rauw, kapot, met afscheiding van dik speeksel met een geur van rotting. Ook verzwering van de keel; rauw en bloedend; mogelijk met difteritische membranen in de keel. Maar rondom het exsudaat is het slijmvlies donker en vies. De keel is sterk gezwollen, waardoor de patiënt veel moeite heeft met slikken. Baptisia is heel bruikbaar bij gangreneuze ontsteking van mond en keel. 'Cancer oris.' Snel om zich heen en diep invretende zweren (fagedenische z
De keelontsteking kan gangreneus zijn. Een sterke karakteristiek is dat de zweren zich snel uitbreiden en pijnloos zijn. Alsof verdoofd, geen pijn. Maar de keelontsteking kan wél pijnlijk zijn. 'Keel donkerrood; donkere, putride zweren; tonsillen en oorspeekselklieren gezwollen. Putride keelontsteking. Tonsillen en zachte verhemelte gezwollen, maar geen pijn.' Sterke zwelling; paarsachtig. Hoe donkerder de keel, hoe meer ik aan Baptisia begin te denken e echter nooit bij felrood. Ik heb het mentale beeld van Baptisia nooit gezien bij keelontsteking met een felrode kleur. Deze stuporeuze toestand staat in verband met bloedafbraak, met donkere verkleuring van huid en slijmvliezen. Niet felrood, niet rozerood, zoals we zien bij Belladonna. Belladonna is over het algemeen felrood, hoewel een donkerder kleur rood voorkomt, zij het niet in die mate als bij Baptisia. Daar komt nog bij dat Belladonna niets van de putrefactie van Baptisia heeft.
'Gevoel van samensnoering in de oesophagus, van keel tot maag.' Laten we nu eens een ander ziektestadium bekijken. De ontsteking van de keel breidt zich uit naar de slokdarm, waarbij de slokdarm aanvankelijk verkrampt raakt. Later ontstaat er verlamming. Vloeistof is nog wel weg te slikken, maar vast voedsel niet. Het stukje voedsel bereikt het bovenste deel van de slokdarm en blijft daar hangen. De patiënt voelt het zitten en krijgt het benauwd. Hij snakt naar adem, worstelt en kokhalst en geeft het stukje weer op, en neemt daarna wat water of ander vocht. Hij kan alleen vloeistof doorslikken, maar geen vast voedsel. Ieder stukje vast voedsel leidt tot kokhalzen, maar het slikken van vocht lukt wel. Natrium muriaticum en nog een flink aantal andere geneesmiddelen hebben spasmen van de oesophagus als gevolg van nerveuze klachten. Bij deze toestand van zwakte echter zijn er bij mijn weten geen andere geneesmiddelen die dit ene verschijnsel, de paralyse en de verkramping van de slokdarm hebben. 'Gevoel van sam
De buik is opgeblazen; de maag is opgeblazen. Indien Baptisia het passende middel is, kunnen deze verschijnselen samengaan met ontsteking van de lever. Tympanisme, als nevenverschijnsel bij de genoemde ziekten. Heel pijnlijk gevoel in de rechter fossa iliacalis; heel pijnlijk en gevoelig; het gebied is niet groter dan een vuist. Ik ben er echter zeker van dat de putrefactie zodanig is dat die u ervan weerhoudt te gaan opereren om die kleine appendix te verwijderen.
'Stinkende, uitputtende diarree. Afteuze diarree'; dit betekent dat er ulceratie van de anus is, met kleine aftenachtige plekjes aan de binnenkant van de anusrand. 'Onwillekeurig verlies van dunne ontlasting.' Ziekten veroorzaakt door micro-organismen met onwillekeurig verlies van urine en ontlasting. 'Donkerbruine, slijmerige en bloederige ontlasting. Stinkende ontlasting.' Dysenterie. Na bevalling stopt de lochia. Grote gevoeligheid van de buik. Al deze symptomen van putrefactie e bloedafbraak, de gelaatsuitdrukking, de plotselinge uitputting, de acute stupor; met daarbij de mentale symptomen e zijn bij kraamvrouwenkoorts allemaal aanwijzingen voor Baptisia. Nadat de koorts enige dagen heeft geduurd, worden de benen daarbij stuurloos en trillerig. De uitgestoken tong trilt. Tremor van de handen bij opheffen en trillende benen. Beven over het hele lichaam. Toenemende afmatting. De onderkaak zakt omlaag en de patiënt ligt bewusteloos op zijn rug, met de mond wijd open. Geleidelijk glijdt hij omlaag naar het

~
BAPTISIA TINCTORIA (Wilde indigo, Gele schijnindigo)
Karakteristieken - De verschijnselen van dit geneesmiddel worden gekenmerkt door krachteloosheid: infectieziekten & grote zwakte, sepsis, malaria en extreme uitputting. Onbeschrijflijk ziek gevoel. Altijd aanwezig zijn een beurs gevoel in de spieren en rottingsverschijnselen. Stank: adem, ontlasting, urine, zweet, etc. Epidemische griep. Chronische ingewandsklachten bij kinderen, & stinkende ontlasting en stinkende oprispingen.
In lage verdunningen produceert Baptisia een soort antistoffen tegen de bacillus typhosus, respectievelijk gaat het de vorming van agglutinine tegen (Melo.). Aldus verhoogt het de natuurlijke afweer van het lichaam tegen binnendringende tyfusbacillen. Voorts past Baptisia bij klachten na inenting tegen tyfus. Intermitterende polsslag, speciaal bij mensen op leeftijd. Heel opvallend zijn het ZERE en ZWARE GEVOEL en de ZEURENDE PIJN IN DE SPIEREN. SNEL KRACHTSVERLIES; gevoel alsof het bed te hard is, maar te zwak om te bewegen. Slijmvliezen worden zwart. Uitscheidingen en bloed zwart van kleur. Donkere vlekken op het lichaam. Bruin; sordes, ontlasting, menstruatiebloed. Decubitus. Lichamelijk krachteloos en geestelijk rusteloos. Ongevoeligheid voor pijn. Doof gevoel in delen of gevoel alsof delen te groot zijn. Rusteloos, wrijft voortdurend de handen; hysterisch.
Psyche - Wild, malend gevoel. Kan niet nadenken. Verward. Verwarde gedachten. Idee uit twee personen te bestaan. Denkt gebroken of dubbel te zijn, woelt zijn bed door om de delen bijeen te zoeken (Caj.). Delirium, dwaalt voortdurend af, prevelen. Volslagen onverschilligheid. Valt in slaap als er tegen hem gepraat wordt. Zwaarmoedigheid, & stupor. Aversie tegen geestelijke en lichamelijke inspanning. Wanhoop over genezing, is er zeker van te zullen sterven. Valt in slaap als hij antwoord geeft of maakt zijn zin niet af. Verbeeldt zich dat zijn ledematen met elkaar praten.
Vertigo - Verdwaasd, zwevend gevoel. Duizeligheid & drukkend gevoel boven de neuswortel. Duizeligheid, & gevoel van zwakte, met name in de onderste ledematen en de knieën.
Hoofd - Gevoel alsof de huid van het voorhoofd gespannen staat; alsof de huid achterwaarts over het hoofd wordt getrokken. Gevoel alsof het hoofd groter is, zwaar, gevoelloos. Beurs gevoel in de hersenen. Zwaar gevoel in het achterhoofd; als van een klap. Gevoel alsof de kruin eraf zal vliegen.
Ogen - Zere oogballen. Zware oogleden. Gevoel alsof de ogen opgezet zijn. Geloken oogleden.
Oren - Vroegtijdig intredende doofheid bij tyfeuze klachten.
Neus - Pijn aan de neuswortel. Epistaxis met verlies van donker bloed. Reukhallucinatie: verbrande veren.
Gezicht - Verdwaasde uitdrukking. Donkerrood gelaat. Stijve kaakspieren. Gebarsten, bloedende lippen.
Mond - Smaak in de mond: flauw, bitter. Tanden en tandvlees ontstoken, zwerend. Stinkende adem. Gevoel alsof de tong verbrand is; tong geelbruin; tongranden rood en glanzend. Midden van de tong droog en bruin, met droge en glanzende randen; tongoppervlak gebarsten en ontstoken. Bruine streep over het midden van de tong. Moeizame spraak. Mondslijmvlies donker, rood, gezwollen. Dik tongbeslag. Afhangende onderkaak. Taai speeksel. Zweertjes in de mond bij zuigelingen. Zachte verhemelte opgezet. Stomatitis bij moeders die borstvoeding geven.
Keel - Tonsillen en zachte verhemelte donkerrood. Constrictie, contractie van de slokdarm (Caj.). Kan alleen vloeistoffen slikken; kokhalst bij het minste vaste voedsel. Keelontsteking zonder pijn, & stinkende uitscheiding. Doof gevoel aan de binnenzijde doch gevoeligheid van de buitenkant. Getande zweren in de keel. Spasmen.
Maag - Overgeven door verkramping van slokdarm. Gastrische koorts. Geen eetlust. Constante behoefte aan water. Wee gevoel. Pijn in het epigastrium. Gevoel alsof er een hard voorwerp zit (Abies-n.). Alle verschijnselen < bier (Kali-bi.). Ontsteking van maag en darmen & zweervorming. Samentrekking van de maagmond. Plotselinge aanvallen van braken en diarree, tijdens koorts.
Buik - Vooral rechtszijdige klachten. Opgeblazen buik en darmrommelingen. Zeer gevoel in het gebied van de galblaas, & diarree. Leverstreek pijnlijk gevoelig.
Rectum - Ontlasting uitermate stinkend, dun, donker, bloederig. Dysenterie bij oude mensen; & pijn in ledematen, onderrug en koude rillingen. Diarree - plotseling, afschuwelijk stinkend, papperig, pijnloos, donker, leikleurig of bloederig. Dysenterie zonder pijn; & koorts. Strictuur ten gevolge van aambeien.
Urinewegen - Urine: weinig, donkerrood, alkalisch; stinkend, lichtgroen. Uremie.
Mannelijke geslachtsorganen - Orchitis. Drukkende pijn in testes, alsof deze worden fijngeknepen.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Dreigende miskraam ten gevolge van geestelijke depressie, shock, nachtbraken of infectieziekten. Menstruatie te vroeg, te overvloedig. Lochia scherp, stinkend. Kraamvrouwenkoorts.
Ademhalingsorganen/Borst - Gewaarwording of de longen dichtgedrukt zijn, bemoeilijkte ademhaling; zoekt het open raam op. Bang om te gaan slapen vanwege nachtmerries en een gevoel te zullen stikken. Gevoel van samensnoering. Bemoeilijkte ademhaling door zwakte van de borst, < wakker worden, > staan. Behoefte aan frisse lucht. Astma bronchiale.
Hart - Pols aanvankelijk versneld, later traag en moeilijk waarneembaar.
Rug - Vermoeid gevoel in de nek; geen enkele houding is gemakkelijk. Pijn in het sacrum, rond de heupen en in de benen. Beurs gevoel. Gevoel op een harde plank te liggen. Vanuit de onderrug in alle richtingen >> pijn.
Ledematen - Stijf en pijnlijk; zeurende en trekkende pijn in armen en benen. Beurs gevoel. Decubitus.
Slaap - Slapeloos en rusteloos. Nachtmerries en angstige dromen. Doezelig, stomp en apathisch; glijdt omlaag in bed. Ligt opgerold als een hond op een zij.
Koorts - Koude rillingen, & reumatische pijn en beurs gevoel over heel het lichaam. Gehele lichaam heet, met zo nu en dan een koude rilling. Koude rillingen rond 11 's morgens. Adynamische koorts. Tyfeuze koorts. Zeeziekte. Overmatige koorts. Transpiratie >. Griep & maagklachten.
Huid - Loodkleurige vlekken op lichaam en ledematen. Branden en hittegevoel in de huid (Ars.). Rottende zweren & stupor, delirium & prevelen en uitputting. Decubitus.
Modaliteiten - Slechter: Vochtige warmte. Mist. Binnen. Druk. Bij ontwaken. Lopen. Buiten. Koude wind. Herfst. Heet weer.
Relaties - Vergelijk: Arn.; Ars.; Bry.; Gels. (malaise, nervositeit, congestie van het gezicht, slaperigheid en beurs gevoel in de spieren); Echi.; Hyos., Kali-m., Lach., Mur-ac. en Nit-ac. (tyfeuze klachten); Nux-v.; Op.; Rhus-t.; Sil. (kan alleen vloeistoffen slikken, maar heeft een aversie tegen melk); Ail. (heeft meer pijn); Pyrog.; Baptisia confusa (pijn in de rechterkaak en beklemd gevoel in het linker hypochondrium; = benauwdheid, moet daardoor rechtop zitten). Volgt goed na: Ars. Goed gevolgd door: Ter. ( buiktyfus); Nit-ac. ( buiktyfus); Ham. ( overvloedige, herhaaldelijke neusbloedingen bij buiktyfus). Complementair: Bry.; Ars.

~
BARIUM IODATUM De klachten komen 's morgens; 's middags; 's avonds; 's nachts; na middernacht. Grote behoefte aan frisse buitenlucht; beter buiten; beter in koude lucht. Tendens tot kouvatten; erger bij koud, vochtig weer. Verhoogde bloedaandrang (in vele lichaamsdelen). Convulsieve spierbewegingen. Voelt zich slechter voor het eten en tijdens vasten; slechter na eten, hoewel sommige verschijnselen dan juist verbeteren. Emaciatie. De meeste symptomen worden slechter door inspanning. Flauwtes. Kriebelen over het hele lichaam. Vol gevoel in het hele lichaam. Hemorrhagie. Verharding van vele delen; van klieren. Ontsteking of congestie van inwendige organen; van klieren. Vermoeidheid; moet lange tijd blijven liggen om zich uitgerust te voelen. Verslechtering bij op de rug liggen. Enkele symptomen verergeren bij in bed liggen. Slechter voor en tijdens menstruatie. Beweging verslechtert. Pijn in botten en klieren. Drukkende, zere, stekende pijnen. Scheurend gevoel in vele delen; van boven naar beneden; in spieren. Past bij de kl
Boosheid, angstig en afkeer van gezelschap. Bemoeilijkte concentratie. Verwardheid. Verlegenheid, zelfs lafhartigheid. Waanvoorstellingen; denkt overleden mensen te zien. Verhoogde werking van de fantasie. Uitgesproken versuftheid. Angst voor tegenslag en voor mensen. Geheugenzwakte; heel vergeetachtig. Voelt zich opgejaagd. Hysterisch. Ongeduld. Besluiteloosheid; indolentie; ongeïnteresseerdheid. Spraakzaam en prikkelbaar. Duidelijke mentale zwakte. Wisselende stemmingen. Opvallende rusteloosheid. Droefheid en huilen. Overgevoelig voor geluid. Wil alleen maar zitten; piekert over gebeurtenissen. Vertigo bij liggen, bukken; lopen.
Het hoofd voelt koud. Hitte en hyperemie van het hoofd, 's avonds en 's nachts. Zwaar hoofd. Hoofdpijn; 's morgens bij opstaan; voormiddag; 's middags; beter of slechter buiten; erger bij opbinden van het haar; door geluid; bij lopen; in warme kamer. Pijn in voorhoofd; rechterkant; 's avonds; boven de ogen; achterhoofd; zijkanten hoofd; slapen. Gekneusd gevoel in het hoofd. Drukkende hoofdpijn; in voorhoofd; boven de ogen; in achterhoofd; slapen; kruin. Schietende pijn in achterhoofd; steken in hoofd; achterhoofd; zijkanten van het hoofd; slapen. Verdovende pijn. Scheurende pijn in kruin. Transpiratie op behaarde hoofdhuid. Kloppingen in voorhoofd en slapen.
Conjunctivitis. Tuberculeuze iritis. Jeukende ogen. Vertroebeling van het hoornvlies. Pijn in ogen erger door licht; aanhoudend; brandend; drukkend; als van zand; gevoeligheid. Fotofobie; uitpuilende ogen; verwijde pupillen. Rode ogen en oogleden. Gezwollen oogleden. Gezichtsscherpte wazig; dubbelzien; flikkeringen; mistig zien; sterretjes; zwak gezichtsvermogen.
Afscheiding van pus uit het oor. Gevoel van klapperen in oren. Geluiden in oren; tijdens kauwen; gezoem; geklapper; gesuis; geraas. Scheurende pijn in oren. Verstopt gevoel in oren. Verhoogde gevoeligheid voor geluid; gehoorverlies.
Neuscatarre; uitvloed bloederig; overvloedig; hard slijm; dik; geel; achterin de neus. Rode neus. Neus aan de binnenkant droog. Neusverkoudheid met hoesten. Epistaxis bij neus snuiten. Verstopte neus 's nachts. Pijn in neus; in neuswortel. Herhaaldelijk niezen. Gezwollen, rode neus.
Koud gezicht. Congestie van gezicht; rode gelaatskleur; blauwe lippen; gezicht soms bleek en soms met rode vlekken. Ingevallen gezicht. Vermagering in het gezicht. Uitslag op gelaat en neus; puisten en pukkels. Pijn in gezicht; in submaxillaire klier. Zwelling van de klieren van de onderkaak; van de oorspeekselklieren; van de submaxillaire klieren.
Bloedend tandvlees, gegroefde tong. Terugtrekkend tandvlees, loszittende tanden. Droge mond 's morgens; droge tong. Stinkend, zelfs putride slijm in mond. Brandende tong; gevoelig tandvlees. Speekselvloed. Opgezet tandvlees. Smaak vies; bitter; zuur. Trekkende en scheurende pijn in tanden.
Keel droog en samengesnoerd. Vergrote tonsillen. Ontsteking met duidelijke zwelling van de tonsillen. Membraneus exsudaat in keel. Keelpijn bij slikken; branderige pijn. Slikken moeilijk. Opgezette en verharde nekklieren.
Eetlust verminderd; toegenomen, zelfs geeuwhonger gepaard gaand met vermagering; geen behoefte aan voedsel; aversie tegen eten. Leeg gevoel. Oprispingen: lucht; zuur; hartwater; geven verbetering. Vol gevoel en maagzuur. Vlagen van hitte in maag. Zwaar gevoel na eten. Indigestie met hik. Misselijkheid en afkeer van voedsel. Maagontsteking. Maagpijn na eten; kramperig; knagend; drukkend; zeer gevoel; stekend. Kokhalzen. Spanningsgevoel in maag. Dorst buitensporig; onlesbaar. Galbraken; overgeven van waterig vocht.
Opgeblazen buik; opgezette mesenteriale klieren. Flatulentie; borborygmi. Buikpijn; na eten; voor en tijdens menstruatie; in hypochondria; liesstreek; navelstreek; kramperig; snijdend; trekkend; drukkend in hypogastrium; stekend in hypochondria en zijkanten buik. Opgeblazen buik.
Constipatie; moeilijke stoelgang; rectum inactief; te weinig ontlasting; hard; keutelig. Diarree met gele, waterige ontlasting, veel flatus, uitwendige aambeien. Jeukende anus. Pijn in rectum; branderig na ontlasting; tenesmus. Vruchteloze aandrang tot ontlasting.
Urineretentie; constant; frequent. Frequente urinelozing 's nachts; onwillekeurig. Prostaatvergroting. Overvloedige urinevloed.
Verharding van testes. Geen erectie. Zaadlozingen. Toegenomen geslachtsdrift bij vrouwen. Leucorroe bloederig; voor menstruatie. Menstruatie copieus; frequent; pijnlijk; kort; wegblijvend.
Slijm in trachea. Stem: hees; weg; rauw; zwak. Ademhaling snel; astmatisch; bemoeilijkt 's nachts en bij traplopen; reutelend; kort; verstikkend.
Hoest 's morgens; 's avonds; astmatisch; droog 's morgens; door irritatie in larynx of trachea; reutelend; spasmodisch; verstikkend; tijdens praten; door kriebelen in larynx en trachea. Expectoratie 's morgens en 's avonds; moeilijk; slijm; purulent; zoutig; taai; geel.
Borstcatarre. Samensnoering van borst. Bronchitis; longontsteking. Beklemd gevoel op borst. Pijn in borst; steken in borst en in borsten. Hartkloppingen; 's nachts; heftig. Paralyse van longen. Opgezette okselklieren.
Pijn in sacrum; stekende pijn in rug en in lumbaalstreek.
Koude handen, voeten en onderbenen. Hete handen. Zware ledematen. Jeukende ledematen. Verdoofd gevoel in armen en vingers. Pijn in gewrichten; jichtachtig; in heup; dijbeen; knieën. Steken in knieën; scheurende pijn in knieën en onderbenen. Zwetende handen; handpalmen; voeten. Vermoeid gevoel in knieën.
Dromen: erotisch, angstig, levendig.

~
BARIUM SULPHURICUM De symptomen van dit geneesmiddel openbaren zich 's morgens; in de voormiddag; 's middags; 's avonds; 's nachts; na middernacht. Behoefte aan buitenlucht en verbetering door buitenlucht; mentale symptomen beter in de buitenlucht. Opvallende lichamelijke onrust. Vele verschijnselen verslechteren of komen aan het oppervlak bij inspanning en traplopen. Afzonderlijke delen worden gevoelloos en gaan prikkelen. Over het algemeen slechter in warme ruimten; door baden; door kou; door koude lucht; door koud worden; de symptomen zijn slechter na koud worden; vat snel kou; gebrek aan vitale warmte; slechter bij koud, vochtig weer. Constrictie van vele delen. Clonische krampen en epileptische convulsies. Uitgezette bloedvaten. De symptomen komen op tijdens en na eten; slechter na eten tot verzadiging. Emaciatie; flauwtes en spierverslapping. Formicatie en vol gevoel. Verharde klieren. Zwaar gevoel en afgematheid. Ontstoken klieren. Onvoldoende reactiekracht. Spiertrekkin-gen. Behoefte om te gaan liggen. De meeste sympto
Angstige onrust 's avonds in bed; voor middernacht; gepaard met angst; MET KOORTS; verontrust gevoel over de toekomst. Verlangt dingen die niet nodig zijn en die weer spoedig terzijde worden gelegd. Zeer kritisch. Aversie tegen gezelschap. Kan zich onmogelijk concentreren. Verwardheid 's morgens; 's avonds; beter buiten. Angstig 's avonds; in een mensenmenigte; angst voor de dood; voor onheil; voor mensen. Vergeetachtig, vooral voor woorden. Schrikkerig. Heeft altijd haast en wordt hysterisch na verdriet. Mentale zwakte, alsof imbeciel. Ongeduld, ongeïnteresseerdheid, indolentie en verlies van wilskracht. Uitgesproken prikkelbaarheid, erger 's avonds. Geheugenzwakte. Klagen en zeuren. Achterdochtig en bang om te praten. Beschroomd. Praat in de slaap. Aanvallen van flauwte; bewustzijnsverlies. Huilen, vooral 's nachts. Afkeer van mentale inspanning. Vertigo; voorwerpen draaien rond; bij staan; tijdens lopen.

Soms is het hoofd koud; andere keren is er duidelijke hyperemie gepaard met koude voeten. Constrictie van voorhoofd en achterhoofd. Leeg gevoel in hoofd. Uitslag op hoofdhuid; korsten; vochtig; pukkels. Kriebelen op hoofdhuid en haaruitval. Zwaar hoofd 's avonds; zwaar gevoel in voorhoofd; in achterhoofd. JEUKENDE HOOFDHUID. Gevoel alsof de hersenen los zitten. Gevoel alsof er iets beweegt in het hoofd. Hoofdpijn 's morgens in bed; in de voormiddag; 's middags; 's avonds; beter buiten; erger door hoesten; na eten; door warm worden; door trillingen; bij liggen; bewegen van hoofd en ogen; door druk; schudden van het hoofd; na slapen; door niezen; bij bukken; 's zomers; door zonnewarmte; hevige pijn; tijdens lopen; erger in warme ruimte; beter tijdens buiten lopen. Pijn in voorhoofd; 's avonds; erger aan de rechterkant; boven de ogen; in achterhoofd; IN DE ZIJKANTEN VAN HET HOOFD; in de slapen; borende pijn in voorhoofd en slapen; barstende pijn in hoofd en voorhoofd; trekkende pijn in voorhoofd, zijkanten hoof
Aaneenklevende oogleden 's morgens. Cataract (genezen). Droge ogen. Conjunctivitis, ontsteking van de oogleden. Jeuk en tranenvloed. Troebeling van cornea (genezen). Pijn in de ogen bij inspanning van de ogen; SLECHTER DOOR LICHT; zeurend; branderig bij inspanning ogen; branderig in ooghoeken; drukkend; pijn als van zand; scheurende pijn. Verlamming van de oogzenuw. Fotofobie. Uitpuilende ogen. Ziekte van Basedow (genezen). Pupillen verwijd en ongevoelig voor licht. Rode ogen. Gezwollen oogleden. Zwarte vlekjes, puntjes en vliegjes voor de ogen. Wazig zien. Inspanning van de ogen verslechtert. Mistig zien. Sterretjes voor de ogen. Afgenomen gezichtsscherpte.
Bloederige oorloop. Uitslag achter de oren. Kriebelende oren. Jeuk in oor. Geluiden in oren; gezoem; gekraak; geknetter; geklapper; weergalmend; gesuis; GERAAS. Pijn in rechteroor; achter oor; trekken achter en in oor; stekende oorpijn; scheurende pijn. Kloppende pijn in oor. Trekkingen van oorschelpen. VERMINDERD GEHOOR.
Neiging constant de neus te snuiten. Neusloop tezamen met hoesten. Neuscatarre met bloederige uitvloed; overvloedig; korsten; harde brokken; stinkend; geel; dik. BINNENZIJDE NEUS DROOG. Epistaxis bij neus snuiten. De neus zit vaak dicht. Verscherpte reuk. Veel niezen. Gezwollen neus.
Koud gezicht. Convulsieve trekkingen van gelaat. Droge, gesprongen lippen. Gezicht bleek of rood. Uitslag op gezicht; voorhoofd; neus; acne; steenpuisten; met korsten; eczeem; herpes; pukkels. Gezicht rood en heet. Pijn in gezicht; in submaxillaire klier. Trekkende pijn in gezicht. Zwelling van het gezicht; van oorspeekselklier; SUBMAXILLAIRE KLIER; PIJNLIJK.

Bloedend tandvlees. Gegroefde tong. Optrekkend tandvlees. Wit beslagen tong. Droge mond en tong 's morgens. Slijm in mond. Stinkende, zelfs putride geur uit mond. Branderig gevoel tong. Speekselvloed. Spraak bemoeilijkt. Opgezet tandvlees. Smaak vies, bitter of zuur. Brandende blaasjes in mond en op tong. Pijn in tanden erger door koude dingen; koude dranken; na eten; door warme dingen; borende pijn; trekkend; stekend; scheurend. Gevoel van samensnoering in keel. Droge keel. Opgezette tonsillen. Opschrapen van slijm uit de keel. Chronische ontsteking van keel en tonsillen. Vloeistof komt door de neus terug. Gevoel van een brok in de keel. Het slijmvlies van de keel is bedekt met exsudaat en de keel zit vol taai slijm. Keelpijn bij gewoon slikken; brandend, stekend bij slikken. Rauw gevoel in keel. Spasmen van oesophagus bij slikken. Zwelling en ettering van tonsillen. Slikken moeilijk; vooral vast voedsel. Verharding van halsklieren. Pijn in buitenkant keel. Opgezette halsklieren. Spanningsgevoel in hals.
Wisselende eetlust; verminderd; geeuwhonger; snel verzadigd; geen eetlust. Afkeer van voedsel. Koud gevoel in maag. Behoefte aan zoetigheid. Leeg gevoel. Oprispingen; na eten; bitter; lucht; zuur; waterig; HARTWATER. Vol gevoel in maag, zelfs na geringste hoeveelheid voedsel. Zwaar gevoel na eten. Hittegevoel in de maag. Maagzuur. Hik. Zwakke en trage spijsvertering. Walging van voedsel. Misselijkheid 's morgens. Maagpijn; na eten; kramperig; knagend; DRUKKEND NA ETEN; pijnlijk gevoelige maag; stekende pijn; hevig kokhalzen. Spanningsgevoel. Dorst 's avonds; onlesbaar. Overgeven; gal; slijm; zuur; waterig vocht. Opgeblazen buik, vol gevoel en flatulentie. Opgezette en harde buik; opgezette mesenteriale klieren. Buikpijn 's morgens, na eten; tijdens menstruatie; bij beweging; bij druk; na ontlasting; in liesstreek; kramperig; snijdend; voor ontlasting; steken in liesstreek en zijkanten van de buik; scheurende pijn; borborygmi en spanningsgevoel. Constipatie; rectum inactief; moeilijke stoelgang; te weinig ont
Urineretentie. Urinedrang; constant; frequent; plotseling, moet zich naar het toilet haasten om niet in broek te plassen. Dysurie. Frequent plassen 's nachts. Onwillekeurige urinelozing 's nachts. Overvloedige mictie 's nachts. Slijmerige etter uit urethra; purulent. Geen enkele geslachtsdrift en afwezigheid van erecties bij de man. Verharding van testes. Transpiratie op scrotum. Zaadlozingen.
Ook bij de vrouw afwezigheid van geslachtsdrift. Leucorroe; pijnlijk; overvloedig; voor menstruatie. Menstruatie gering; frequent; langdurig; wegblijvend. Branderig gevoel in vulva.
Catarre van de trachea met overvloedig slijm. Stem: heesheid; weg; rauw; zwak.
Ademhaling: snel; astmatisch; bemoeilijkt 's nachts en bij traplopen; reutelend; verstikkend.
Hoest; 's morgens na opstaan; 's avonds; 's nachts; in koude lucht; buiten; in vochtige, koude lucht; astmatisch; droog 's morgens en 's avonds; door irritatie van trachea en larynx; reutelend; spasmodisch; verstikkend; erger bij praten; door kriebelen in larynx en trachea; kwellend; kinkhoest. Expectoratie 's morgens en 's avonds; moeilijk; slijm; purulent; gering; taai; geel.
Catarre van de borst met sterke constrictie en beklemd gevoel. Puisten op de borst. Vol gevoel in de borst. Chronische bronchitis. Jeuk van borst; van borsten. Pijn in de borst 's avonds. Zeer gevoel in borstwand. Drukkende en stekende pijn in de borst. Hartkloppingen; 's nachts; angstig en hevig. Gezwollen okselklieren.
Zwaar gevoel in de rug. Jeuk op de rug. Rugpijn; voor en tijdens menstruatie; bij zitten; in nekstreek; in lumbaalstreek 's avonds en voor en tijdens menstruatie; in sacrum; zeurende pijn in rug, vooral in de lumbaalstreek; branden in ruggemerg en lumbaalstreek; trekkende pijn in lumbaalstreek; steken in rug, cervicaal en lumbaal. Kloppende pijn in lumbaalstreek. Stijve rug; stijve nek. Spanningsgevoel in rug; in nekstreek, lumbaalstreek; sacrum. Zwakte van lumbaalstreek.
Koude handen en voeten. Stekende en brandende likdoorns; gevoelige, pijnlijke likdoorns. Huid van handen en vingers gesprongen. Kuitkramp. Heel droge handen. Pijnlijke uitslag op de ledematen; pukkels. Hete handen. Zware armen en benen. Jeukende ledematen; armen; benen; dijbenen. Spiertrekkingen in de benen. Verdoofd gevoel in armen; handen; vingers. Pijn in ledematen; gewrichten; armen; schouder; handen; heup; dijbeen; knie; onderbeen; beurs gevoel in ledematen en gewrichten; trekkende pijn in armen, BENEN; dijbenen en onderbenen; steken in knieën; scheurende pijn in alle ledematen; onderarm; pols; benen; dijbenen; KNIE+N; onderbenen; voeten. Pijnloze verlamming van armen. Zwetende handen, handpalmen; stinkend voetzweet; onderdrukt voetzweet. Spanningsgevoel in dijbenen. Zweren op onderbeen; krachteloze benen.
Diepe slaap. Dromen: angstig; onrustig; van tegenslag; levendig. Laat inslapen. Rusteloze slaap. Slaperigheid 's middags; 's avonds; na avondeten. Kan ondanks slaperig gevoel voor middernacht niet in slaap komen.
Koude rillingen 's morgens; voormiddag; twaalf uur 's middags; 's middags; 's nachts; rillerigheid buiten; bij minste zuchtje tocht; in bed koud; koud over het hele lichaam; dagelijkse aanvallen van koud hebben; hevige koude rillingen; rillingen aan één kant van het lichaam; over het algemeen links; gevoel van kou beter in een warme ruimte. Koorts 's avonds en 's nachts; afwisselend met koude rillingen; brandende hitte; opvliegingen. Transpiratie na middernacht; koud zweet; tijdens eten; stinkend; op afzonderlijke delen; tijdens de slaap; bij wakker worden.
Branderige huid (zo nu en dan); voor het overige koud; gesprongen huid. Bleke huid; rode vlekken. Droge, branderige huid. Huiduitslag; branderig; met geel vocht; DROOG; herpes; ringworm; jeukend; pijnlijk; fagedenisch; pukkels; rash; schilferend; erger na krabben; na krabben; zeer gevoel; prikkend; etterend; tuberkels; knobbelig; urticaria; blaasjes; blaasjes na krabben. Excoriatie van de huid. Formicatie. Jeuk 's nachts; jeuk; branderig; kriebelende jeuk; onveranderd door krabben; prikkende jeuk, in een warm bed. Vochtafscheiding van de huid na krabben. Heel gevoelige huid. Steken in de huid na krabben. Prikkende huid. Spanningsgevoel. Kleine wondjes genezen langzaam en gaan dikwijls etteren. WRATTEN; licht prikkend.

~
BAROSMA CRENATA (Barosma crenulata, Buchu)
Karakteristieken - Opvallende, specifieke werking op het urogenitaalsysteem; slijmerig-etterig uitscheidingen. Irritatie van de blaas, & catarre; prostaatklachten. Gruis in de urine. Leucorroe.
Relaties - Vergelijk: Cop.; Thuj.; Pop.; Chim. Zie Diosma.

~
BARYTA ACETICA (Bariumacetaat)
Karakteristieken - Verlamming >> opwaarts vanuit de ledematen. Pruritus bij bejaarde personen.
Psyche - Vergeetachtigheid; grote besluiteloosheid. Gebrek aan zelfvertrouwen.
Gezicht - Gevoel alsof er een spinneweb op het gezicht zit.
Ledematen - Trekkende pijn in het linkerbeen. Kriebelen, & brandende steken. Verlamming. Spit en reumatische pijn in spieren en gewrichten.

~
BARYTA CARBONICA De bestudering van Baryta carbonica is interessant omdat het een volledig beproefd en constitutioneel geneesmiddel betreft. Zulke geneesmiddelen zijn altijd interessanter dan de kortwerkende en oppervlakkige middelen. Ze werken optimaal bij diepgewortelde, langdurige, miasmatische problemen. Dit geneesmiddel heeft te maken met de ontwikkeling van de jonge mens. In de verschillende teksten komen we bij Baryta carbonica steeds de uitdrukking 'dwergachtigheid' tegen. Daarmee wordt niet altijd klein van gestalte bedoeld. Het betreft een dwergachtigheid van lichaam zowel als geest; mentale achterstand en onvolgroeidheid van organen. Het woord vroegrijpheid zal bekend zijn; jonge mensen die ongewoon briljant zijn; geestelijk goed ontwikkeld. We zeggen dat zij hun jaren vooruit zijn. Ze zijn vroeg wijs. Houd dit in gedachten en bedenk wat dat betekent; bij Baryta carbonica-patiënten zien we namelijk precies het tegenovergestelde. Dat is wat wordt bedoeld met dwerg-achtigheid. Deze kinderen leren zichzelf laat redde
U zult meisjes van 18 tot 25 jaar onder behandeling krijgen die deze traagheid van ontwikkeling als kenmerkend verschijnsel hebben. Zij gedragen zich als in hun kinderjaren en praten als een kind. 'Kinderlijke manier van doen en kinderlijk gedrag. Speelt met poppen en zegt dwaze dingen.' Hun vrouwelijkheid heeft zich nog niet ontwikkeld. Zij handelen en denken nog niet als een volwassen vrouw. Het ontbreekt hen aan vrouwelijk inzicht. Zij missen tact en zeggen de dingen precies zoals een jongen of een klein meisje ze zou zeggen. Dat is de dwergachtigheid van geest. 'Late ontwikkeling' als fenomeen, bij Baryta carb. sprekend uit alle symptomen en bijzondere kenmerken, zou ook kunnen leiden tot het overwegen van geneesmiddelen als Graphites, Sulphur en Calcarea carb., hoewel het beeld bij Baryta carb. het sterkst tot uitdrukking komt. Bij dit middel lijkt de rijping van kind tot man of vrouw te zijn opgeschort. Het is niet het formaat van iemands gestalte dat mij aan Baryta carb. doet denken, maar het niveau v

De volgende belangrijke karakteristiek van dit geneesmiddel is de affiniteit voor de lymfeklieren. Alle klieren raken vergroot en verhard; de halsklieren, de liesklieren, de lymfeklieren in de buik, allemaal zijn ze aangedaan e in de hals vormt zich een 'snoer kleine knobbeltjes'. Tezamen met enkele andere dingen, die nog besproken zullen worden, ontstaat nu een opvallend beeld. Er is emaciatie e geleidelijke vermagering bij mensen die goed in hun vlees zaten, die goed doorvoed waren. Dikke, opgezette buik. Baryta carb. is een bruikbaar middel bij marasmus, bij kinderen met opgezette klieren en een opgezette buik; atrofie van de weefsels, vermagerde benen en dwergachtigheid van geest. Dat is het beeld van de marasmus bij Baryta carbonica.
De patiënt zelf is kouwelijk; gevoelig voor kou; wil dikke kleding aan. Uitgesproken zwakte en zwakke pols zijn typerend; de patiënt moet gaan liggen en is slechter als hij staat of zit. De zwakte is erger na het eten. Eventuele pijn wordt beter door beweging en in de buitenlucht. De klachten nemen toe bij kou. Door blootstelling aan kou worden de opgezette klieren gevoelig en ontstaat er congestie. De amandelen nemen geleidelijk in omvang toe. Door kou en afkoeling worden de halsklieren steeds groter en harder.
'Zwelling en verharding van klieren. Ontsteking van klieren met infiltratie.' Infiltratie hoort bij het beeld van dit middel. De klieren worden harder en harder. Zweren verharden zich aan de basis. Open oppervlakten raken verhard aan de randen. Welke ziekte het kind ook heeft, mazelen, roodvonk, de bof, een ernstige verkoudheid, een aanval van malaria, de ontwikkeling stopt en dwergachtigheid is het gevolg. Het kind is niet zo geboren, maar is zo geworden; de ontwikkeling is tot stilstand gekomen. Vermagering en uittering van het hele lichaam, behalve van de buik, die geleidelijk in omvang toeneemt. Deze beginstadia mogen niet over het hoofd worden gezien. De latere symptomen en weefselveranderingen zijn de gevolgen van deze basale stoornis.
Een andere belangrijke karakteristiek van dit geneesmiddel is het optreden van deze verschijnselen bij patiënten op gevorderde leeftijd. We noemen dit een toestand van kindsheid, een toestand van stagnerende ontwikkeling. Het maakt dus niet uit of we deze stagnerende ontwikkeling zien bij jonge mensen of bij personen van een jaar of 50. Door de een of andere onbekende, nog onbegrepen omstandigheid zien we dat het individu de manieren en het uiterlijk van de ouderdom aanneemt. Dat wordt vroegtijdige veroudering genoemd. Baryta carb. is genezend gebleken bij slepende klachten als gevolg van malaria, mentaal of lichamelijk overwerk, en langdurige geestelijke inspanning als daarbij de patiënt onderhevig leek aan een proces van vroegtijdige veroudering. Hij wordt te vroeg oud. Er bestaat maar weinig verschil tussen de jeugdjaren en de ouderdom, vandaar dat de laatste de tweede jeugd heet te zijn. Maar het is altijd triest een man van nog geen zeventig kinds en onnozel te zien worden. Toch zien we dat bij velen ge
Baryta carb. heeft vetgezwellen, cystevorming, knobbels, uitwendige uitwassen van tuberculeuze aard, sarcoma; bij cancereuze aandoeningen verzacht het daarnaast pijn en lijden, en verlengt het de levensduur.
Het mentale beeld is waard om zorgvuldig te worden bestudeerd. We zien een samengaan van de genoemde mentale symptomen en weefselveranderingen. Het Baryta carb.-kind verstopt zich achter het meubilair als iemand de kamer binnenkomt die het niet kent; het kind verbergt zich en het lijkt alsof het zich schaamt of bang is. Het haalt zich allerlei vreemde dingen in het hoofd en denkt dat er over hem wordt gepraat of dat er om hem wordt gelachen.
Het kind maakt nauwelijks vorderingen. Hem iets leren lijkt weinig effect te hebben, want hij maakt steeds opnieuw dezelfde fouten en boekt geen enkele vooruitgang. Hij begrijpt het niet, of kan niets onthouden, of verliest al spoedig de draad van de leerstof. De moeder probeert het steeds weer en vraagt zich ten slotte af of het kind ooit iets zal leren. De onderwijzer meldt dat het kind intelligentie mist. De onderwijzer begrijpt het niet, de moeder snapt het niet, maar de homeopaat zou direct moeten zien wat er aan de hand is. Als hij zijn Materia Medica kent, moet hij op de hoogte zijn met de ontwikkellingsgang van een zwak kind. Het zijn kinderen die een neiging hebben tot rachitis, die zwak zijn, die altijd van iemand afhankelijk zijn, die later alleen geschikt zijn voor ongeschoold werk of een lage betrekking. De homeopaat doet er goed aan de kleine Jantjes en de kleine Marietjes paardje te laten rijden op zijn knie en hen goed te observeren om te zien wat hun mogelijkheden zijn en wat er aan mankeert
In de tekst wordt de volgende uitdrukking gebezigd, 'Gebrek aan helder bewustzijn.' Uit wat ik heb gezegd, zal duidelijk zijn wat daarmee bij dit geneesmiddel wordt bedoeld. Ook zal het verschil opvallen met vele andere geneesmiddelen. En toch zou u zonder informatie vooraf dit symptoom niet op waarde hebben kunnen schatten. 'Een gebrek aan helder bewustzijn.' Vooral bij oude mensen is dit een waardevolle aanwijzing gebleken. Het is niet de toestand van verwarring die we kennen als duizeligheid. Het is een soort vaagheid van de verstandelijke vermogens. Dit geneesmiddel heeft invloed op het intellect. Het werkt op het geheugen. Aanvankelijk is er sprake van zwakte, later gevolgd en zich geleidelijk ontwikkelend tot een toestand van zwakzinnigheid. In zijn uiterste vorm kenmerkt het proces zich door zwakzinnigheid. Tussen het begin en dit doen zich vele tussenvormen en schakeringen voor, van louter niet helder kunnen denken tot imbeciliteit.
Eenmaal in de spreekkamer zal het jonge Baryta carb.-kind de handjes voor het gezicht slaan en tussen zijn vingers doorgluren. Het is verlegen en bedeesd. Het schrikt snel en is bang voor vreemden. Bij andere geneesmiddelen zien we overeenkomstige verschijnselen, maar Baryta carbonica spant hier de kroon. Vermagerd gezicht. Ziekelijk voorkomen. Het is het beeld van zich verbergen, het beeld van terughoudende schuwheid. Het kind wil niet spelen en zit in een hoekje. Aan zijn speelgoed besteedt het geen aandacht. Het doet niets anders dan zitten. In zijn hoofd speelt zich kennelijk niets af; het kind is niet in staat om gedachten te vormen. Een dergelijk kind groeit op zonder enig onderscheidingsvermogen, het merkt niets op en blijft daardoor achter in zijn ontwikkeling.
Ziet overal problemen. Evenals bij Causticum is er angst dat er iets zal gebeuren. Vol inbeeldingen; denkbeeldige moeilijkheden en onterechte redenen tot ongerustheid. Haalt zich allerlei eventuele problemen en muizenissen in het hoofd. Dat lijkt nogal op wat er plaatsheeft bij een Arsenicum-patiënt. Kinderen die constant jammeren en altijd een jengelige stemming hebben. De rode draad door het geheel wordt gevormd door de plaatselijke klachten, of door de mentale symptomen. 'Hoe meer hij aan zijn klachten denkt, hoe erger het wordt.' Als hij aan zijn problemen of aan de pijn denkt, wordt alles meteen erger. Vroegtijdige veroudering en geestelijke uitputting door langdurige mentale inspanning.
Hinderlijke hoofdpijn. 'Gevoel van druk in de hersenen.' Gevoel alsof de hersenen loszitten, alsof de hersenen van de ene naar de andere kant vallen of alsof ze op en neer gaan. Een gevoel van beweging in de hersenen bij beweging van het hoofd of door een plotselinge beweging van het lichaam. De hersenen lijken mee te gaan met de bewegingen van het hoofd. 'Drukkende hoofdpijn.' Hoofdpijn die verbetert in de frisse lucht, buiten, en die slechter wordt door warmte. Dit is tegengesteld aan de modaliteiten van de algemene toestand. Deze wordt namelijk slechter door kou. De patiënt is gevoelig voor kou en hij krijgt klachten als hij koud wordt. De hoofdpijn echter verbetert in koele lucht. De Baryta carb.-patiënt is dikwijls gevoelig voor temperatuuruitersten, dus zowel voor extreme kou als voor extreme warmte. Warm weer brengt klachten teweeg. Bij warm weer stijgt het bloed naar het hoofd en wordt de mogelijkheid van een hersenbloeding begunstigd. Het middel heeft veel sym-ptomen van het hoofd, inclusief de stu
Deze zwakke, miezerige kinderen, die ik hierboven nader heb beschreven, hebben uitslag op het hoofd; en bij degenen die van betere afkomst zijn, is de uitslag onderdrukt met smeersels en lokale behandeling. 'Vochtige korsten op de hoofdhuid.' 'Droog eczeem op de hoofdhuid. Haaruitval. Kaalheid.' Klachten van het hoofd en mentale retardatie, een defect van de verstandelijke vermogens, als gevolg van onderdrukte uitslag.

Er zijn veel oogsymptomen. 'Granuleuze oogleden. Verdikking van de oogleden; verdikking van alle slijmvliezen en weefsels rond de ogen. Troebelheid van het hoornvlies.' Infiltratie van de verschillende vliezen. Zowel cataract als verschillende vormen van verminderd gezichtsvermogen zijn met dit middel genezen, vooral bij patiënten met een lichte vertroebeling van de cornea (Baryta iod.), waardoor de dingen er wazig uitzien, 'alsof door mist of door rook.' Verzwering van het hoornvlies. Kleine, witte vlekjes, met als gevolg gebrekkig zicht. 'Aaneenklevende oogleden 's_morgens.' Gerstekorrels. 'Zwaar gevoel in de bovenste oogleden.' Bij hoofdpijn een zwaar gevoel boven de wenkbrauwen, alsof het voorhoofd over de ogen naar beneden wordt gedrukt. Vergelijkbaar met Carbo vegetabilis, Carbo animalis en Natrium muriaticum. Dikwijls zet de patiënt zijn handen tegen het voorhoofd en zegt: 'Ik heb het gevoel dat mijn voorhoofd over de ogen naar beneden wordt gedrukt.'
Er zijn veel gewaarwordingen in de oren, vooral krakende en klapperende geluiden bij ademhalen, slikken en kauwen; beter bij liggen. Meestal betreft het het rechteroor. Ruisende geluiden in de oren bij ademhalen. 'Uitslag op en achter de oren. Klierzwelling en eczeem rond de oren.' Ontsteking van de oorspeekselklier, gepaard met verharding. Aanvankelijk is er sprake van zwelling, maar op het laatst is de vergroting en verharding permanent. Soms betekent dit dat de oorspeekselklier enorm vergroot is. In samenhang met de oorklachten raken ook andere halsklieren aangetast. Vanonder het oor tot in de hals is de hele rij lymfeklieren opgezet, als een 'kralenketting' (Bar. mur., Tub.). Soms is ook de submaxillaire klier aangetast, opgezet en verhard. Soms zijn de tonsillen opgezet en verhard. Al deze klieren raken ontstoken en worden gevoelig, en steeds een beetje groter na blootstelling aan kou, hoe gering ook, of door plotselinge weersverandering. Het is een voortreffelijk geneesmiddel voor de behandeling van pa

Hahnemann stelt in zijn Organon dat we alleen iets mogen verwachten van een geneesmiddel als er duidelijke aanwijzingen zijn voor dat geneesmiddel. Puur op basis van het symptoom 'opgezette tonsillen' kan nooit een geneesmiddel worden geselecteerd. Dan kunnen we niet anders dan gissen en zitten we er misschien na twaalf keer nog naast. Op goed geluk een geneesmiddel kiezen is de slechtste manier van therapie bedrijven. We krijgen evenwel kinderen op consult die behalve opgezette tonsillen geen enkel ander symptoom hebben om een geneesmiddel op te kiezen. De symptomen waarop moet worden voorgeschreven, zijn die welke voor de patiënt gelden, niet de klieren, niet de weefselveranderingen. Het zal ons altijd spijten dat de chirurg eraan te pas moet komen, want wegsnijden heeft mogelijk schadelijke consequenties voor de constitutie van de patiënt. Toch zijn er dingen die moeten gebeuren, ondanks het feit dat we weten dat die ten nadele zullen zijn voor de constitutie van de patiënt. We moeten bedienden op de been
Uitslag op het gezicht. Het gezicht is ziekelijk, dikwijls paarsrood, rood en opgezwollen, of ingevallen en uitgeteerd, dor en oud van uiterlijk. Het kind ziet eruit als een klein oud mannetje of vrouwtje, vergelijkbaar met wat we waarnemen bij Natrium mur. en bij Calcarea carb. Tegelijk met de aandoeningen van gezicht, van gebit, en vooral van de keel zijn de lymfeklieren onder de kaak en in de hals opgezet. Oorklachten na roodvonk. Opgezette, verharde oorspeekselklieren en submaxillaire klieren na roodvonk. Roodvonk geeft meestal veel problemen in het organisme, vooral indien die onjuist is behandeld, bijvoorbeeld door een allopaat of door een homeopaat die niet de tijd ervoor heeft genomen. Een haastige homeopaat is iemand wiens innerlijke overtuiging niet sterk genoeg is, die niet wacht totdat het geneesmiddel werkt en die steeds maar weer een ander middel geeft. Tegen de tijd dat de roodvonk tot volle ontplooiing komt, is de patiënt ontzettend ziek. Hij heeft oorklachten, opgezette halsklieren en soms n
'Paralyse van de tong bij oude mensen. Zwakte van de tong bij oude mensen. Verharding van de tong bij oude mensen.' Vroegtijdige veroudering en krachteloze spieren.
Catarrale klachten; ophoping van slijm in neus, keel, larynx en trachea. Het is een geschikt middel voor oude mensen die slijmreutelen hebben in de luchtpijp. Iedere keer dat het koud weer wordt en iedere keer dat de patiënt wordt blootgesteld aan kou, nemen de klachten nog iets toe. Reutelende ademhaling. Er zijn enkele geneesmiddelen die dit hoorbare reutelgeruis bij oude mensen in sterke mate hebben. Het is goed daar even de nadruk op te leggen. Baryta carb. is er een van en verder moeten worden overwogen Senega, Ammoniacum en Baryta muriatica. Wanneer dit reutelgeruis onophoudelijk aanwezig is bij oude mensen, bijvoorbeeld bij tachtigjarigen, die zich 's zomers behoorlijk goed, maar zich 's winters nogal vervelend voelen door de slijmophoping, terwijl er verder geen andere symptomen zijn, dan zal Ammoniacum verbetering geven.
De zere keel heeft bij dit geneesmiddel vele aspecten. 'Ontsteking van celweefsel van keel en tonsillen.' Baryta carb. staat in verband met algemene catarrale symptomen van de keel. Granulatie van de keel, waardoor de pharynx er glimmend uitziet, dicht bezet met grove korreltjes die steeds bij koud weer of door afkoeling gaan ontsteken. Elke keer dat het weer omslaat naar koud raken de tonsillen ontstoken en bij kinderen raken ze erg snel opgezet. Kinderen met opgezette tonsillen en met gezwollen lymfeklieren elders in het lichaam, met mentale retardatie en langzaam in het leren e Baryta carb. zal de opgezette tonsillen genezen. Maar laten we niet vergeten dat dit constitutionele verschijnselen zijn. Het middel mag niet louter worden gekozen op grond van de toestand van de tonsillen. 'Ontsteking van de tonsillen.' De ontsteking is minder hevig dan die bij Belladonna, zij komt niet in één nacht opzetten en gaat evenmin snel over in ettering. De keel is echter ontzettend pijnlijk, hetgeen langzaam, vele dagen
De problemen ten aanzien van eten, drinken, eetlust en maag kunnen allemaal met elkaar in verband staan. 'Heel zwakke spijsvertering.' Allerlei verstoringen en onaangename gewaarwordingen in de maag na eten. Soms maagpijn; soms opgeblazenheid. 'Pijn in de maag na eten.' Extreme zwakte na eten. Buik hard en gespannen. 'Mesenteriale klieren gezwollen en hard; dikke buik; buikspieren pijnlijk gevoelig bij aanraken.' Tabes mesenterica (genezen in een vroeg stadium). Kinderen met een opgezette buik, vermagerde ledematen, mager over het hele lichaam, 'snoeren' vergrote klieren en mentale retardatie (genezen).
Baryta carb. heeft hardnekkige constipatie. 'Moeilijke, brokkelige ontlasting. Ontlasting hard en te weinig.' Gebrek aan werking van het rectum. Uitstulpende aambeien tijdens ontlasting en mictie.
Bij de mannelijke geslachtsdelen zien we enkele opvallende verschijnselen. Dit geneesmiddel neemt iedere vorm van seksuele lust weg en geeft een sterk verminderde potentie, waardoor de genitaliën verslappen en in een toestand van impotentie komen te verkeren. 'Slappe penis. Impotentie. Verminderde geslachtsdrift. Hypertrofie van de prostaat. Atrofie van de testikels.' Oude, slijmerig etterige uitscheiding uit de urethra (genezen). Oude, pijnloze, witachtige, slijmerig etterige uitscheiding die al lange tijd bestaat. Het is een stinkende uitscheiding zonder ontsteking. 'Verdoofd gevoel in de geslachtsdelen.'
Ook de vrouw heeft veel problemen. Steriliteit. Atrofie van de eierstok. Atrofie van de borstklieren, terwijl de lymfeklieren groter worden en geïnfiltreerd raken. Passieve leucorroe, witachtig, dik, hardnekkig, vaak overvloedig, ongeveer een week voor de menstruatie erger.
Bij sommige patiënten verkeert de larynx in een toestand van constitutionele zwakte. Verlammende zwakte. Compleet stemverlies. Of, 'heesheid en schorheid.' Lage, diepe stem. Afonie door constitutionele zwakte en door paralyse. Gevoel in de larynx alsof voortdurend rook wordt ingeademd, of peklucht, of zwaveldamp, of stof. Met de heesheid is er een chronisch droge, hese, blaffende hoest; geen harde hoest, maar wel iedere nacht. Verstikkende hoest bij oude mensen. Hier staat, 'dreigende paralyse van de longen.' Dat komt overeen met het algemene karakter van dit geneesmiddel. De borst zit vol slijm, maar de patiënt is niet bij machte dit op te geven. Door de inspanning van het hoesten ontstaat er ergens in het lichaam zwakte, een gebrek aan kracht. Het is geen krachtige inspanning. 'Nachtelijke hoest, gepaard met astmatische ademhaling.' Hoest opgewekt door irritatie in larynx en trachea. We zien bij Baryta carb. een hoest die steeds maar doorgaat. Pas als de patiënt op zijn buik gaat liggen, neemt de hoest af.
'Spanning in de rugspieren. Zwelling van de nekklieren.' Zwelling van de cervicale klieren. 'Vetgezwellen op de rug.' Verschillende malen heb ik een patiënt het volgende horen vragen: 'Dokter, het vetgezwel dat ik op mijn rug had is verdwenen. Was dat uw bedoeling?' Om de waarheid te spreken, wist ik niet dat hij er een had. Zo gaat het wel vaker in de praktijk van de homeopaat. Hij schrijft immers niet voor het gezwel voor en de kans is groot dat hij er bij zijn geneesmiddelkeuze nauwelijks rekening mee houdt. Hij geeft het constitutiemiddel en vaak verdwijnt na een tijdje het gezwel, waarop de patiënt vindt dat de dokter prachtig werk heeft verricht. Hij krijgt meer eer en erkenning voor het genezen van een wrat dan voor het genezen van de patiënt. De homeopaat die op de juiste wijze voorschrijft, brengt de levenskracht weer in harmonie. Hij geneest de patiënt en deze, in een toestand van evenwicht gebracht, begint aan het herstel van zijn lichaam. De weefsels ondergaan een algemene schoonmaakbeurt. De sto
De pijnen zijn jichtachtig, reumatisch van aard en worden erger door koud worden en bij koud weer. Verlammende zwakte, beven en verdoofd gevoel in de voeten. Stinkend voetzweet waardoor de voetzolen pijnlijk gevoelig worden; zweren op de voeten; klachten door onderdrukt voetzweet. Trillende voeten bij staan en wankelende loop. Scheurende, trekkende pijn in de benen. Acute, scherpe pijn in de knieën.

~
BARYTA CARBONICA (Bariumcarbonaat, Witheriet)
Karakteristieken - Kinderen en bejaarde personen. Geïndiceerd bij scrofuleuze kinderen die geestelijk en lichamelijk geretardeerd zijn; groei- en ontwikkelingsstoornissen; kinderen met een dwergachtig postuur; scrofuleuze oogontstekingen, opgezette buik en snel kouvatten, tonsillen permanent opgezet. Personen die vatbaar zijn voor angina, & ettering; snel bloedend tandvlees. Degeneratieve veranderingen bij oude mensen: degeneratie van hart, vaatstelsel en hersenen. Oude mannen met een vergrote prostaat of verharding van de testikels; grote gevoeligheid voor kou, stinkend voetzweet, grote zwakte en vermoeidheid; wil voortdurend zitten of liggen, kan niet staan zonder ergens tegenaan te leunen. Grote aversie tegen het ontmoeten van vreemden. Catarre van de achterste neusholte, & herhaaldelijke neusbloedingen. Bruikbaar bij jonge mannen die veel aan masturbatie hebben gedaan en die lijden aan onwillekeurig zaadverlies, & prikkelbaarheid van het hart en hartkloppingen. Klieraandoeningen en algemene degeneratieve
Psyche - Geheugenverlies; geestelijke zwakte. Besluiteloos. Verlies van zelfvertrouwen. Seniele dementie. Verwardheid. Verlegen, schuw. Aversie tegen vreemden. Kinderlijk; verdriet over futiliteiten. TRAAG VAN BEGRIP; ONNOZEL; dwaas en achtergebleven in ontwikkeling. Kinderlijk en onnadenkend gedrag. Lafhartig. Klaagt over elke kleinigheid. Huilerig. Vergeet boodschappen of wat ze wilde zeggen. Wantrouwig. Terughoudend tegenover vreemden. Meent dat onderbenen geamputeerd zijn en dat hij zich voortbeweegt op zijn knieën. Kind wil niet spelen, maar zit in een hoekje en voert niets uit. Geheugenzwakte en leerstoornissen bij kinderen. Denkt te worden uitgelachen en voor de gek te worden gehouden. Verstopt zich achter het meubilair, houdt de handen voor het gezicht en gluurt door de vingers. Ziet overal problemen. Mania & babbelzucht; tijdens de menstruatie, bij jonge meisjes. Zwakzinnigheid.
Vertigo - Duizeligheid - bij oude mensen; & misselijkheid, < bukken; bij opheffen van de armen.
Hoofd - Door het hoofd trekkende steken, bij staan in de zon. Gevoel alsof de hersenen los zitten; > koude lucht. Haaruitval. Atheroom. Haaruitval aan de kruin (kaal). Zware druk boven de ogen. Droge huiderupties of vochtige korsten op de hoofdhuid.
Ogen - Pupillen # verwijd en vernauwd; snelle afwisseling. Lichtschuwheid. Mist voor de ogen. Staar (Calc.; Phos.; Sil.). Drukkend gevoel diep in de ogen, > omlaag kijken. Duizelingen bij in het licht kijken. Troebeling van het hoornvlies. Oogleden: korrelig; verdikt. Vonkjes voor de ogen, in het donker.
Oren - Hardhorendheid. Geknetter in de oren; < slikken, wandelen. Lymfeklieren rond de oren pijnlijk en opgezet. Weergalm bij neus snuiten. Huiderupties op de oorlelletjes.
Neus - Droogte, < snuiten; niezen; coryza, & zwelling van bovenlip en neus ( bij kinderen met een opgezette buik). Gevoel van rook in de neus. Uitscheiding van dik, geel slijm. Herhaaldelijke neusbloedingen. Korstjes op de neusvleugels.
Gezicht - Bleek, opgeblazen; gewaarwording van een spinneweb (Alum.). Bovenlip gezwollen. Neerhangende mondhoeken.
Mond - Droge mond bij ontwaken. Bloedend en terugtrekkend tandvlees. Zeurende kiespijn voor de menstruatie. Mondslijmvlies bedekt met ontstoken blaasjes ( vooral op de binnenzijde van de wangen), bedorven smaak. Verlamming van de tong; & spraakproblemen bij oude mensen. Schrijnende, brandende pijn in de tongpunt. Speekselverlies bij het ochtendgloren; tijdens de slaap. Branderig zeer gevoel of blaasjes op de tongpunt of onder de tong. Doof gevoel in de mond. Foetor ex ore, merkt het zelf niet.
Keel - Submandibullaire klieren en tonsillen opgezet. Snel kouvatten, & steken en schrijnende pijn. Angina ( chronisch). Ettering van tonsillen bij elke verkoudheid. Ontstoken tonsillen, & opgezette aderen. Schrijnende pijn bij slikken; < leeg slikken. Gevoel van een prop in de keel. Kan alleen vloeistoffen slikken. Verkramping van de slokdarm tijdens eten, = kokhalzen en benauwdheid (Merc-c.; Graph.). Keelklachten door overmatig gebruik van de stem. Stekerige pijn in tonsillen, keelholte of strottehoofd. Last van de tonsillen tijdens de menstruatie. Hevig branden in de keel.
Maag - Hartwater, hik en oprispingen, > drukkende, zware gevoel in de maag. Hongerig, maar weigert voedsel. Pijn en zwaar gevoel direct na eten, & gevoeligheid van het epigastrium (Kali-c.). Warm voedsel <. Zwakte van de maag ( spijverteringszwakte, > koud voedsel) bij bejaarde personen (rekening houden met kwaadaardige verschijnselen). Zeer plekje in de maag. Aversie tegen zoete dingen en fruit, met name pruimen. Plotselinge afkeer tijdens eten. Dyspepsie bij jonge mensen die aan masturbatie doen of die last hebben van onwillekeurig zaadverlies. Pijn tijdens vasten en na eten. Hartwater; plotseling optredend.
Buik - Hard en gespannen, opgeblazen; & vermagering van het lichaam. Koliekachtige pijn. Lymfeklieren van het mesenterium opgezet. Pijn in de buik bij doorslikken van voedsel. Tendens tot koliek, & honger, hoewel voedsel wordt geweigerd ( bij slecht groeiende kinderen). Gevoel alsof de ingewanden zijwaarts vallen, bij draaien in bed.
Rectum - Constipatie, met harde, knobbelige ontlasting. Naar buiten komende aambeien bij urinelozing. Kriebelen in het rectum. Vochtverlies uit de anus. Diarree & zeurende pijn in de lumbaalstreek.
Urinewegen - Aandrang tot urinelozing; kan de urine niet ophouden. Branden in de urethra bij plassen. Frequente urinelozing. Urine donkerbruin, kleine hoeveelheden.
Mannelijke geslachtsorganen - Verminderde geslachtsdrift en vroegtijdige impotentie. Vergrote prostaat. Verharde testikels. Uitwendige geslachtsorganen slap. Voortijdige ejaculatie. Erectie tijdens rijden. In slaap vallen tijdens coitus. Doof gevoel in de genitaliën. Pijnlijke knobbeltjes in borsten, bij oude dikke mannen.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Pijn in maag en onderrug voor de menstruatie. Zwakke menstruatie; slechts één dag. Doof gevoel in de genitaliën. Verschrompeling van eierstokken en borsten. Amenorroe. Leucorroe, vlak voor de menstruatie.
Ademhalingsorganen/Borst - Droge, verstikkende hoest, met name bij oude mensen; longen vol slijm, maar geen kracht om het op te hoesten, < iedere weersverandering (Seneg.). Gevoel in het strottehoofd alsof hij rook heeft ingeademd. Chronische afonie. Gevoel alsof de longen vol rook staan. Steken, < inademen. Pijn in okselklieren. Astma; bij oude mensen; < vochtig, warm weer. Hoest < aanwezigheid van vreemden; eten van warm voedsel. Chronische bronchitis.
Hart - Hartkloppingen en onaangenaam gevoel in de hartstreek; bij liggen op de linkerzij. Aneurysma (Lyc.). Primaire werking: versnelde hartslag, sterk verhoogde bloeddruk en samentrekking van bloedvaten. Hartkloppingen bij liggen op linkerzij en vooral bij eraan denken; volle en harde pols. Hartklachten na onderdrukt voetzweet; of na masturbatie. Hartkloppingen worden gevoeld in het hoofd. Beurs, gekneusd gevoel in het hart. Hoge bloeddruk. Arteriosclerose.
Rug - Opgezette nekklieren. Vetgezwellen rond de nek. Beurse pijn tussen de schouderbladen. Sacrum stijf. Zwakte van het ruggemerg. Chronische torticollis. Kloppingen in de rug; na emoties.
Ledematen - Koude, klamme voeten (Calc.). Stinkend voetzweet. Doof gevoel in ledematen. Doof gevoel van knieën tot scrotum; verdwijnt bij zitten. Zere tenen en voetzolen; pijnlijke voetzolen bij lopen. Pijn in gewrichten; brandende pijn in benen. Gevoelloze vingers. Tremor: voeten, handen tijdens schrijven. Heet of beurs gevoel in de voetzolen 's nachts, tijdens de slaap. Pijn in deltaspier < opheffen van de arm. Pijn in de knieën tijdens knielen.
Slaap - Praten in de slaap ( oude mannen); wordt herhaaldelijk wakker; heeft het te warm. Spiertrekkingen tijdens de slaap.
Koorts - Warmtestuwingen, vooral 's nachts. Transpiratie op afzonderlijke delen: één hand, één voet, één lichaamshelft; gezicht; stinkend zweet; stinkend voetzweet; transpiratie < aanwezigheid van vreemden.
Huid - Wratten. Acne. Lipomen. Kysten. Sarcoom & brandende pijn.
Modaliteiten - Slechter: Gezelschap. Denken aan de klachten. Koud vochtig weer. Kou aan voeten en hoofd. Liggen op pijnlijke kant; linkerzij. Geuren. Warmte van de zon, kachel ( = hoofdpijn). Heffen van de armen. Eten. Wassen. Beter: Koud voedsel. Warme omslagen. Alleen zijn. Buiten lopen.
Relaties - Vergelijk: Alum.; Ant-t. (verlamming van de longen); Bell.; Calc. (scrofulose, coryza, etc.); Calc-i. (vergrote tonsillen); Caust. (verlamming); Cham.; Chin.; Con. (oude mensen); Dulc. (kouvatten); Fl-ac. (oude mensen); Iod. (klieren); Lach. en Lyc. (tonsillen); Mag-c.; Merc. (verkoudheid, klieren, diarree); Nat-c.; Phos.; Puls.; Sep. (tinea); Sil. (klieren, stinkend voetzweet; Bar-c. zweet niet op het hoofd, Sil. wel; Sil. is koppig, Bar-c. besluiteloos); Sulph.; Tell.; Dig.; Rad.; Aragallus; Oxytrop.; Astrag.; Kali-p.; Med.; Tub. Complementair: Dulc.; Sil.; Psor; Ant-t. Onverenigbaar: Calc. Antidoten: Ant-t.; Bell.; Camph.; Dulc.; Merc.; Zinc.; Epsomzout (bij vergiftiging). Volgt na: Squil. ( longontsteking); Ars. ( scrofulose). Dikwijls bruikbaar voor en na Sulph.
Oorzaak - Onderdrukt voetzweet.


~
BARYTA IODATA (Bariumjodide)
Karakteristieken - Werkt op het lymfestelsel. Hyperleucocytose. Angina. Verharde klieren, met name tonsillen en borsten. Scrofuleuze oogontstekingen, & zwelling van de halsklieren en vertraagde lichaamsgroei. Tumoren.
Modaliteiten - Slechter: Lopen. Beter: Koude buitenlucht.
Relaties - Vergelijk: Acon-l. (zwelling van hals-, oksel- en borstklieren); Lap-a.; Con.; Merc-i.; Carb-an.


~
BARYTA MURIATICA Baryta muriatica is een diepwerkend constitutiemiddel en een middel dat vaak over het hoofd wordt gezien. Vroeger werd het veel vaker gebruikt door homeopaten, en met veel succes. In geestelijke zwakte, waanzin, opgezette klieren en seksuele opwinding hebben we een groep verschijnselen die zonder Baryta muriatica nauwelijks te genezen is. Voeg hierbij sterk toenemende spierzwakte en we zien dat we dit geneesmiddel soms in de loop van de behandeling moeten toepassen om te voorkomen dat het herstel te lang duurt. De klachten treden 's morgens, in de voormiddag, 's_middags, 's avonds, 's nachts en na middernacht op de voorgrond. Onder de ziekten die het duidelijkst tot dit middel behoren, vallen de aandoeningen van lymfe- en andere klieren. De patiënt heeft behoefte aan buitenlucht, hoewel die de symptomen dikwijls verergert. Veel gevallen van aneurysma hebben bij dit geneesmiddel baat gevonden. Een sterke karakteristiek is de algemene fysieke onrust. De klachten als benauwdheid, hartkloppingen en zwakte worden
Baryta muriatica is complementair aan Conium bij aandoeningen van de klieren. De middelen hebben veel overeenkomsten, maar de eerste werkt veel dieper.
Snel boos. Angstige onrust 's avonds; verontrust over de toekomst; tezamen met misselijkheid; kokhalzen en drukgevoel in de maag. Het is een bruikbaar middel bij kinderen die traag van begrip zijn en moeite met leren hebben; kinderen die geen behoefte hebben om te spelen, zoals andere kinderen. Kan zich absoluut niet concentreren. De omgeving lijkt vreemd, anders; bedeesd en laf; idee op z'n knieën te lopen. Matheid. Denkt dat ze zal sterven. Angsten: onheil, mannen; dwaas gedrag; idiotie; imbeciliteit, ongeïnteresseerdheid, krankzinnigheid; liefdeswaanzin. Waanzin met ziekelijk versterkte geslachtsdrift. Besluiteloosheid. Prikkelbaarheid 's avonds. Iedere vorm van manie waarbij de geslachtsdrift is toegenomen; nymfomanie. Droefheid 's morgens; zit stilzwijgend. Kinderen zitten in een hoekje en geven warrige antwoorden. Schrikkerig; achterdochtig; wil niet praten; praat in de slaap; verlies van bewustzijn; flauwvallen; vertigo tijdens lopen; de dingen draaien rond.
Gevoel van samentrekking in de hoofdhuid. Heel bruikbaar middel bij uitslag op de hoofdhuid. Dikke, stinkende korsten; eczeem dat de bovenkant van het hoofd geheel beslaat, zich uitbreidend naar de zijkanten en het achterhoofd; ettering met overvloedig pus. Groepjes puisten. Het hoofd voelt zo zwaar dat de patiënt het niet overeind kan houden; zwaar gevoel in voorhoofd en achterhoofd; gevoel alsof de hersenen los zitten; gevoel alsof er iets beweegt in het hoofd. Hoofdpijn 's morgens bij opstaan; 's middags, 's avonds, erger buiten; door opbinden van het haar; na eten; bij liggen; bij bewegen van de ogen; door geluid; door druk; bij bukken; bij lopen; in voorhoofd, achterhoofd, zijkanten van het hoofd, slapen; borende pijn in de slapen; beurs gevoel in hoofd; branderige hoofdpijn; drukkende pijn in hoofd en voorhoofd; naar buiten gericht; steken in voorhoofd, achterhoofd, zijkanten van het hoofd, slapen; verdovende pijn in het hoofd; scheurende pijn in achterhoofd, zijkanten van het hoofd; schokken in het ho

Aaneenklevende oogleden 's morgens; uitscheiding van slijm en pus uit de ogen; oogontsteking bij scrofuleuze patiënten. Jeuk en pijnlijk, drukkend gevoel in de ogen; verlamming van de bovenste oogleden; lichtschuwheid; pupillen verwijd en onbeweegbaar. Rode ogen; oogleden; overvulde adertjes; stijfheid van de ogen; ulceratie van de cornea; gezwollen oogleden; klachten van ogen en hoofd door inspanning van de ogen, overeenkomstig aan Conium. Wazig zien, met flikkeren.
Abcessen achter beide oren; afscheiding uit beide oren; copieus; stinkend; geur van bedorven kaas; etterend; na roodvonk. Uitslag op de oren; recidiverende oorontsteking; gehoorgang; jeuk in het oor; geluiden in het oor bij kauwen en slikken; catarre van de buis van Eustachius; gonzen, zoemen en razen; pijn in beide oren; diep in de oren; oorpijn tezamen met keelontsteking; erger door liggen op de pijnlijke kant; beter door koude dranken; trekkende, stekende, scheurende pijn in het oor; scheurende pijn achter het oor; kloppende oorpijn; tintelende oren; trekkingen van de spieren van het oor; gehoor verminderd, uiteindelijk totaal gehoorverlies.
Neuscatarre met overvloedige, dikke, gele uitvloed; lopende neus met koorts; droge neus; epistaxis. Jeuk in de neus; verstopte neus; binnenkant neus rauw. Rood knobbeltje op de zijkant van de neuspunt; stekende pijn in de neus. Herhaaldelijk niezen; niezen in de slaap, zonder wakker te worden.
Tijdens koorts is het gezicht rood, anders bleek. Spiertrekkingen en spasmen van het gelaat. Droge lippen. Vergrote en verharde submaxillaire klier tijdens otorroe; uitslag op voorhoofd en neus; korsten, pukkels, zorgelijke uitdrukking, heet gezicht. Ontsteking van de rechter oorspeekselklier na roodvonk; zwelling van kaak en halsklieren; heel hard; rechter oorspeekselklier; submaxillair. Spanning in het gezicht met misselijkheid en diarree.
Bloedend tandvlees. Gegroefde tong; witte tong. Droge mond 's morgens, droge tong; beslagen tong; taai slijm overal in de mond, taai slijm op de tong; onaangename geur uit de mond; rottend; als van kwikzilver. Branderig gevoel in de mond; pijnlijk tandvlees. Paralyse van de tong. Speekselvloed bij iedere aanval. Bemoeilijkte spraak. Opgezet tandvlees en verhemelte. Smaak bitter; rottend, zuur, zoetachtig; voedsel smaakt bedorven. Ulceratie van de tong. Loszittende tanden gepaard met speekselvloed; kloppende pijn in de tanden. Moet rechtop in bed zitten; erger na middernacht en na de slaap; spiertrekkingen; stekende, scheurende pijn.
Ontsteking van keel en tonsillen; recidiverende tonsillitis door kouvatten; droge keel. Opgezette tonsillen; uitrekking van de huig met zere keel; taai slijm in de keel; pijn in keel en oor, erger rechts; gepaard met speekselvloed; erger bij slikken; branderig gevoel in de keel. Ettering van de tonsillen. Slikken heel moeilijk. Opgezette tonsillen. Uitgezette aders in de keel. Zwelling en verharding van de nekklieren.
Razende honger; gebrek aan eetlust; aversie tegen voedsel. Behoefte aan droog tarwebrood. Opgeblazen maag. Leeg gevoel in de maag. Oprispingen na eten; bitter; water.
Warmtestuwingen van maag naar hoofd. Vol en zwaar gevoel in de maag na vast voedsel; zuurbranden, hik. Kan alleen licht voedsel eten, de spijsvertering is traag en de maag zwak. Ontsteking van de maag; afkeer van voedsel; misselijkheid. Maagpijn; krampend; drukkend na eten; pijnlijke gevoeligheid; steken. Kokhalzen. Spanningsgevoel. Dorst met droge tong; tijdens koude rillingen; buitensporige dorst. Overgeven 's morgens; met hoofdpijn; onophoudelijk, gal, bloed, slijm, waterig, met diarree en gevoel van verontrusting.
Opgeblazen buik. Opgezette en harde lever en mesenteriale klieren. Winderigheid; vol gevoel; harde buik. Buikpijn 's morgens, na eten, voor ontlasting, pijn in hypochondria, branderige, krampende, snijdende, stekende pijnen in hypochondria en liesstreek. Belangrijk middel bij aneurysma in de buik. Gezwollen lever; gezwollen liesklieren na onderdrukte gonorroe. Gespannen buik. Zweren in de liesstreek.
Obstipatie; moeilijke stoelgang; geen aandrang tot ontlasting; ontlasting hard en bedekt met slijm; over het algemeen pijnloos. Diarree, in het algemeen eveneens pijnloos. Dysenterie, bloederig slijm; gelei-achtige ontlasting; frequent; meestal pijnloos. Veel stinkende winden. Bloeding uit rectum en ingewanden. Uitwendige aambeien, uitstulpend tijdens mictie; jeukende anus; onwillekeurig verlies van ontlasting; vochtigheid rond anus; enige pijn in rectum tijdens ontlasting; branden tijdens en na ontlasting; drukkende pijn; zeer gevoel, steken; tenesmus. Verlamming van rectum en van sphincter ani. Ontlasting bloederig, gelei-achtig, hard, groen, stinkend, zacht, dun, waterig, wit en hard; geel en slijmerig; wormen in de ontlasting.
Blaasontsteking. Urineretentie. Urinedrang; constant, frequent, vruchteloos, hevig. Dysurie; 's nachts frequent; frequent tijdens transpiratie; 's nachts onwillekeurig. Uitscheiding van slijmerige etter uit de urethra. Chronische gonorroe (genezen). Pijn in de urethra tijdens mictie. Urine heet, overvloedig, stinkend, met witachtig bezinksel; waterig, geel, met een enorme stank.
Vergrote testes. Induratie van de testes; ontsteking van de testes door onderdrukte gonorroe; zaadlozingen; geslachtsdrift sterk toegenomen, zelfs hevig. Verharding van de eierstokken. Witte vloed. Menstruatie rijkelijk, te vaak, pijnlijk. Pijn in de baarmoeder. Steriliteit.
Catarre van larynx en trachea; irritatie in larynx en trachea; kriebelen in de larynx. Stem hees, schor en zwak. Ademhaling snel, angstig, astmatisch, diep, moeilijk, met hoesten, moet rechtop gaan zitten; reutelend, kort.
Hoest overdag, 's morgens, 's avonds, 's nachts, voor middernacht; astmatisch, droog, chronisch droge hoest van scrofuleuze kinderen; door irritatie in larynx en trachea; reutelend, kinkhoest. Expectoratie 's morgens; slijmerig; rijkelijk; slijmerig purulente expectoratie uit bronchi; geel. Teringachtige klachten van de borst met herpesachtige uitslag en verharde testikels (genezen). Bruikbaar geneesmiddel bij kromming van de wervelkolom.
Koude handen en voeten; kramp in de tenen; optrekken van de benen verbetert. Uitslag op de ledematen; pukkels. Hete handen. Zwaar gevoel in het hele lichaam, moet gaan liggen. Jeukende ledematen; dijbenen. Pijnloze spiertrekkingen van de armen 's nachts. Heftige, periodieke spiertrekkingen van de ledematen met convulsies. Vermoeidheid; verdoofd gevoel in vingers. Pijn in armen en dijbenen. Linkszijdige verlamming; paralyse van de benen. Voetzweet; onderdrukt voetzweet. Kloppend gevoel in schouder. Zwelling van handen, benen, knieën, voeten. Gespannen knieën. Bevende ledematen. Spiertrekkingen van de armen, dijbenen, voeten. Zweren op de onderbenen. Zwakke ledematen.
Dromen: erotisch, angstig, afschuwelijk, over ongeluk, plezierig, levendig. Rusteloze slaap; slaperigheid; 's middags, 's avonds, na avondeten; slapeloos voor middernacht; herhaaldelijk wakker worden.
Koud 's morgens; 's avonds; in bed; rillerigheid; rillingen over het lichaam; rillingen met beven elke derde dag. Koorts 's avonds en 's nachts; brandende koorts; koorts met rillerigheid; koorts zonder transpiratie, de hele dag; koorts zonder transpiratie 's nachts.
Droge huid; bijten en branden van de huid; koude huid; huiduitslag; eczeem; herpes over het hele lichaam; pukkels; korstjes, gele schilfers; prikkend gevoel, urticaria; erysipelas, formicatie, kippevel. Huidontsteking. Jeuk. Zwelling en spanningsgevoel. Het hele lichaam is bedekt met kleine zweertjes. Ongezonde huid. Brandende zweren.

~
BARYTA MURIATICA (Bariumchloride)
Karakteristieken - De diverse Bariumzouten zijn geïndiceerd bij organische veranderingen bij bejaarden en bij dwergachtige personen die zowel geestelijk als lichamelijk achtergebleven zijn. Arteriosclerose en hersenaandoeningen. Hoofdpijn, echter zonder een acute crisis, bij oude mensen, waarbij eerder sprake is van een zwaar gevoel dan van pijn. Vertigo door verminderde doorbloeding van de hersenen; geluiden in de oren. Werkt op het laatste gedeelte van het spijsverteringskanaal, met name het rectum. Beïnvloedt spieren en gewrichten; gevoel van stijfheid en zwakte, als na een lange wandeling. Vermeerdering van witte bloedlichaampjes. Hypertensie en degeneratie van bloedvaten. Arteriosclerose (Aur.; Sec.) met een hoge systolische druk en een relatief lage diastolische druk, & klachten van hersenen en hart.
Verharding en vernauwing van de maagmond & pijn, direct na de maaltijd; & gevoeligheid van het epigastrium. Deze symptomen zijn herhaaldelijk waargenomen bij Bar-m. Daarnaast staat de doeltreffendheid van het middel vast bij aneurysma en chronische hypertrofie van de tonsillen. Nymfomanie en satyriasis. Convulsies. Bruikbaar bij elke vorm van manie & verhoogde geslachtsdrift. Lichaam ijskoud, & verlamming. Multiple sclerose. Uitval van willekeurige spieren zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Parese na influenza of difterie. Algeheel gevoel van vermoeidheid 's morgens, in het bijzonder zwakte van de benen, & stijve spieren. Kinderen die voortdurend met hun mond open lopen en die door de neus praten. Domme uitdrukking, slechthorend. Periodiek optredende convulsies, & opschrikken en buitensporige onrust en woelen. Gevoel van elektrische schokken, tijdens convulsies. Pancreas opgezet en verhard. Kind ligt constant op zijn buik, uit angst voor het licht. Aanvallen van tonsillitis in voorjaar en naj
Psyche - Zwakzinnigheid. Seksuele manie.
Vertigo - Duizeligheid door verstoorde doorbloeding van de hersenen; & oorsuizen.
Hoofd - Zwaar gevoel in het hoofd (bij oude mensen).
Oren - Fluiten en zoemen. Geluiden in de oren bij kauwen en slikken, of bij niezen. Oorpijn; > drinken van kleine slokjes koud water. Opgezette oorspeekselklieren. Stinkende oorloop. Opgezet gevoel in het middenoor bij neus snuiten. Gevoel alsof de buizen van Eustachius wijd open staan.
Neus - Niezen in de slaap; zonder wakker te worden.
Keel - Slikken bemoeilijkt. Opgezette tonsillen. Parese van keelholte en buizen van Eustachius, & niezen en oorsuizen. Huig langer. Verkramping van het cardiale uiteinde van de slokdarm, & pijn direct na de maaltijd en pijnlijke gevoeligheid van de bovenbuik.
Maag - Leeg gevoel in het epigastrium (een betrouwbare indicatie bij chronische aandoeningen). Kokhalzen en overgeven. Hittegevoel dat opstijgt naar het hoofd.
Buik - Hinderlijke pulsaties in de buik (Sel.) - aneurysma. Verharding van de pancreas. Opgezette liesklieren.
Rectum - Krampachtige pijn.
Urinewegen - Sterke toename van urinezuur; vermindering van chloriden.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Nymfomanie. Tumor, of atrofie van de eierstokken. Onvruchtbaarheid.
Ademhalingsorganen/Borst - Chronische bronchitis bij oude mensen, & dilatatio cordis. Vergemakkelijkt het opgeven van sputum. Enorme ophoping van slijm, slijmreutelen, & bemoeilijkte expectoratie. Arteriosclerose van de long; astma bij oude mensen; verlaagt de arteriële druk.
Ledematen - Kramp in de tenen; > optrekken van de benen. Vermoeide benen, als na een lange wandeling, & stijve gewrichten.
Relaties - Vergelijk: Con. (verharding van buikklieren); Iod., Kali-i. en Iris (pancreas); Sel. (kloppingen in de buik); Plb. en Plumbum iodatum (degeneratieve veranderingen & sclerose, speciaal van ruggemerg, lever en hart); Aur-m. (eerste middel bij degeneratieve veranderingen & sclerose en exsudatie; multiple sclerose; vliegende pijnen; tremoren; ziekte van Morvan; hypertrofie van de vingers). Bruikbaar na: Arn. (bij bloeduitstortingen). Antidote: Absin. (braken).


~
BELLADONNA Belladonna is een geneesmiddel dat zich kenmerkt door z'n heftige werking. Het past vooral bij plethorische, vitale mensen en intellectuelen. Personen die veel met hun hoofd werken krijgen acute klachten, vooropgesteld dat hun gezondheidstoestand goed is en dat ze plethorisch en goed doorbloed zijn. De klachten van Belladonna ontwikkelen zich in hoog tempo, hebben een regelmatig verloop en verdwijnen weer plotseling. Pijn en klachten komen plotseling en heel hevig opzetten en verdwijnen even plotseling. Belladonna doet vooral de bloedsomloop aan, evenals hart, longen, hersenen en zenuwstelsel.

Een van de eerste verschijnselen die we nader moeten bestuderen, is de koorts. Het middel heeft ontsteking van alle organen, vooral echter de hersenen, de longen en de lever. Maar ook de ingewanden evenals de andere organen kunnen betrokken raken. Deze ontstekingen gaan altijd gepaard met hoge koorts; hier is iets ongewoons mee aan de hand. Bij Belladonna is de koorts typerender dan bij het merendeel van de overige geneesmiddelen. Als u uw hand op een Belladonna-patiënt legt, zult u die acuut terugtrekken, zo intens is de hitte. Hand en vingers blijven enige tijd nadien heet aanvoelen. Pijn, ontsteking en andere klachten, ijlkoorts 's nachts, heftige aanvallen die ontstekingsachtig van aard zijn, gaan gepaard met een dergelijke hitte-ontwikkeling. Ongeacht waar de ontsteking zich bevindt, deze intense hitte zien we altijd. Soms echter zien we dit type koorts en is het toch geen Belladonna. Dit is het geval bij aanhoudende koorts. Belladonna heeft geen aanhoudende koorts. Inderdaad staat in de oudere literatu
Belladonna heeft nog een ander aspect. Bij de bij dit middel behorende ontstekingsprocessen en koorts zien we het steeds terug. De ontstoken delen en heel dikwijls de huid, zijn heel rood en worden naarmate de ontsteking vordert donker. Als de koorts voortschrijdt, wordt het gezicht vlekkerig; het eerste echter dat we zien bij Belladonna is een felrode verkleuring en een glanzende huid. Een ontstoken deel, dat kan worden waargenomen, zal er rood uitzien. Bij klierontsteking zal de bovenliggende huid helderrode vlekken vertonen. Rode vlekken in de hals bij ontsteking van halsklieren. Ontsteking van de oorspeekselklieren, ontsteking van de submaxillaire klieren, ontsteking van de halsklieren e boven elk bevindt zich een vuurrode vlek. De keel is scharlakenrood. Het slijmvlies is ontstoken en ziet er scharlakenrood uit. Na enige tijd wordt het donkerder en ten slotte vlekkerig; daaruit blijkt de aard en de tendens van de Belladonna-constitutie. Het proces gaat geleidelijk over in een zymotische toestand, zoals

Een andere opvallende karakteristiek van Belladonna vinden we in de ontstoken en in de pijnlijke delen. Wil dit middel werken, dan is er branden; hevig branden. Het branden in de keel bij een Belladonna-keelontsteking is als dat van een vuur. Ontsteking van de tonsillen, brandend als vuur. De huid brandt en is voor het gevoel van de patiënt gloeiend heet. De dokter ervaart het precies zo. Brandend gevoel in de huid bij roodvonk. Bij galklachten met hoge koorts en bij remitterende koorts zegt de patiënt, 'Het brandt zo, dokter, het brandt zo.' Willekeurig waar de ontsteking zich bevindt, de huid brandt, er is brandende koorts en het aangedane deel brandt. Ontsteking van de blaas, met branden. Overmatige bloedtoevoer naar de hersenen, met het gevoel alsof het hoofd in brand staat. Overmatige bloedtoevoer naar de keel en brandende keel. Lokale hitte en subjectieve ervaring van branden. Ook bij gastritis zien we dit branden. Bij leverontsteking brandt de lever. Congestie van de lever met icterus en brandende lev
Maar dit is nog niet alles. Belladonna heeft veel zwelling. De ontstoken delen zetten razendsnel op; zijn buitengewoon gevoelig bij aanraken; zijn heel pijnlijk en geven een gewaarwording van barsten, met drukkende pijn, steken en branden. De ontstoken delen zijn heet, rood, geven brandende pijn en zwellen op. Zwelling, steken, branden, bonzen. Bonzen door het hele lichaam. Bonzen en kloppingen bij congestie en ontsteking. Het aangedane deel bonst en de halsslagaders kloppen. Als een kind ziek in bed ligt met congestie van de hersenen, heeft het een gloeiend heet hoofd. Als het oud genoeg is om zich te kunnen uitdrukken, zegt het dat 'het brandt.' Dan zal ons het kloppen opvallen. De slagaders van de slapen en de halsslagaders pulseren heel heftig. Het hele organisme is in grote beroering. Het is als een aardbeving. Als de patiënt Belladonna nodig heeft, wordt alles in en aan hem door elkaar geschud. De pijnen van Belladonna zijn vrijwel ongeëvenaard. De pijngevoeligheid is enorm. De gevoeligheid is zo groot
Als er iemand door de slaapkamer loopt, wordt hij slechter door de trillingen die dat geeft. De trilling van het bed is een bekende factor van verslechtering bij dit middel, vooropgesteld dat de patiënt in bed ligt. Als hij zo ziek is dat hij het bed moet houden, zal de trilling van het bed zijn klachten verergeren. U begeeft zich naar het bed van een patiënt met leverontsteking. Hij zal niet willen dat u uw hand op het bed legt, want de trilling die dat geeft maakt hem slechter. Hetzelfde gebeurt bij buikpijn, bij ontsteking van de uterus, tijdens bevalling. Deze verslechtering door trillingen is zo typerend dat die niet altijd beperkt blijft tot ontstekingen. Dikwijls is het een bepalende factor in een toestand van nerveuze hyperesthesie. Een vrouw met barensweeën, zonder dat zich ergens een ontsteking bevindt, of dat ontsteking dreigt, is zo overgevoelig dat ze de ramen dicht wil om de buitenlucht niet binnen te laten komen; ze wil niet worden aangeraakt; ze wil niet dat het bed verschoven wordt, iedere
Spasmen e algemeen en lokaal. Spasmen van kleine kanalen (ducti), van circulair verlopende spiervezeltjes, van buisvormige organen. Een voorbeeld hiervan is galsteenkoliek. Krampachtige samentrekking van de ductus choledochus (galbuis) e of van de spiervezels van de ductus cysticus, als reactie op de passage van een klein steentje, waardoor dit niet verder kan. De doorgang is groot genoeg om het steentje door te laten e maar de plaatselijke prikkeling veroorzaakt een spasme en daardoor kan het steentje niet verder. U geeft de patiënt een dosis Belladonna onder de tong, de kramp wordt minder, het steentje passeert en de klachten zijn over; in vijftien minuten is de galsteenkoliek verdwenen. Het verhelpen van een galsteenkoliek met homeopathische middelen lukt altijd. Niet altijd wijzen de symptomen op Belladonna, maar in het geval van extreme gevoeligheid is het dit middel.
'Convulsies bij kinderen.' Heftige convulsies, over het algemeen in samenhang met overmatige bloedtoevoer naar de hersenen. Koortsige huid. De klacht wordt veroorzaakt door licht, tocht en koud worden. Nerveuze, intelligente kinderen met een goed ontwikkeld hoofd en mollige jongetjes met een flink hoofd. Convulsies door blootstelling aan kou, vooral bij jongens, maar ook bij meisjes wier hoofd een jongensachtig formaat heeft. Licht, beweging en kou zullen deze convulsies teweegbrengen. Net als Bryonia zal Belladonna door beweging een verslechtering van al zijn klachten ervaren. Beweging veroorzaakt convulsies, beweging geeft pijn; beweging verhoogt de werking van het hart en veroorzaakt kloppingen; beweging geeft vele klachten en versterkt het lijden. Denk bij Belladonna altijd aan de generaliteiten. Die moeten duidelijk aanwezig zijn. Probeer vooral generaliteiten te krijgen, ongeacht hoeveel kleine symptomen u weet te verzamelen.
De mentale symptomen van Belladonna zijn leuk om te bestuderen, maar af-schuwelijk om te zien. De mentale symptomen komen overeen met die van heel hoge koorts, met die van manische opwinding en delirium. Opwinding is in het hele beeld een centraal gegeven, evenals heftigheid. Alle verschijnselen kenmerken zich door activiteit, nooit door passiviteit. Belladonna heeft geen passief ijlen. Het is een toestand van wildheid. De patiënt is wild; hij slaat, bijt en verscheurt dingen; doet vreemde dingen; doet onverwachte dingen; doet ongewone dingen. Hij is buitengewoon opgewonden. Deze mentale verschijnselen, die tijdens koorts komen opzetten, de opgewondenheid en het ijlen dus, worden doorgaans minder door het eten van wat licht voedsel. Dat is niet zo algemeen bekend van dit middel, maar het is toch een vrij sterk kenmerk. Vergeet daarbij de heftigheid niet en evenmin de hitte, roodheid en het branden.
Veel inbeeldingen. Ziet geesten en spoken en politieagenten en wilde beesten. In het vroege stadium van de koorts ijlt de patiënt verschrikkelijk en is hij heel opgewonden; na verloop van tijd echter valt hij in slaap, een soort halfsluimer, een semi-comateuze toestand. Hij slaakt kreten, kennelijk droomt hij. Hij droomt over afschuwelijke dingen en praat over wat hij in zijn dromen ziet. Tijdens de slaap, of als hij ligt te rusten, wordt hij gekweld door akelige dromen, nachtmerries. Alles staat in brand. Hij ijlt en verkeert in een beklagenswaardige toestand. Zo nu en dan raakt hij in een soort stupor en lijkt hij het bewustzijn te verliezen. Hij vergeet alles en wordt wild. Het delirium gaat maar door, ook wanneer hij schijnt te slapen. Vaak treden de verschijnselen op in combinatie met overmatige bloedtoevoer naar de hersenen; hevige congestie, wat we bijvoorbeeld vaak zien bij kinderen. Zijn ze oud genoeg om hun eigen woordje te doen, dan zeggen dat het hamert in het hoofd. Het is niet ongewoon dat het
Het mentale beeld kan op acute mania lijken. De patiënt bijt in zijn lepel, blaft als een hond, vertoont heel wild gedrag en kan zelfs uit het raam springen. Hij moet in bedwang worden gehouden, of in een dwangbuis worden gestopt. Het gezicht is rood, de huid heet en soms zegt hij dat het over het hele lichaam brandt, of dat zijn hoofd brandt, waarbij het hoofd gloeiend heet is. Al die tijd zijn de voeten koud. Heet hoofd, koude voeten, of ijskoude handen en voeten. Het lijkt alsof al het bloed naar het hoofd wordt gestuwd. Allerlei zinsbegoochelingen en hallucinaties, samen met acute mania; geesten, wanstaltige monsters; vreemde dingen en misvormde wezens. Angst voor denkbeeldige dingen, wil weg rennen. Tijdens het delirium wil de Belladonna-patiënt het raam uit springen; hij wil vluchten, ontkomen aan het verplegend personeel. Hij denkt dat zij hem kwaad zullen doen. De acute mania, evenals de ijlkoorts, wordt gekenmerkt door de hevigheid van de verschijnselen. Vernietigingsdrang. De in een zeer acuut stad
Opschrikken loopt als een rode draad door het symptoombeeld, bij ijlen, koorts en pijn. Opschrikken in de slaap, als door een elektrische schok. Op het moment van inslapen een gewaarwording als van een elektrische schok door het hele lichaam. 'Schrikt op bij de nadering van andere mensen. Angst voor onwerkelijke dingen, wil daarvoor wegvluchten.' 'Extreme angstige onrust.' Na het delirium, na de convulsie staat de angst af te lezen op zijn gezicht. De patiënt is heel opgewonden; turbulente bloedsomloop; overprikkeld hart; beweging en emoties versterken het bonzen van het hart.
Uit dit alles kunnen we opmaken dat Belladonna past bij overgevoeligheid, hyperesthesie; extreme prikkelbaarheid van weefsels. Dit kan worden toegeschreven aan een bijzondere prikkelbaarheid van de zenuwcentra. Daardoor versterken zich de sensaties van smaak, reuk en tast; overprikkeling van het sensorium. Overgevoeligheid voor indrukken. Gevoelig voor licht, geluid, aanraken, trillingen. Het sensorium is sterk overprikkeld. Buitengewone prikkelbaarheid van het zenuwstelsel is wellicht een van de belangrijkste kenmerken van Belladonna, in tegenstelling tot een geneesmiddel als Opium, dat de patiënt berooft van iedere vorm van gevoeligheid. Belladonna: hoe sterker de congestie, hoe groter de prikkelbaarheid. Opium: hoe sterker de congestie, hoe geringer de prikkelbaarheid. En toch hebben beide middelen veel gemeen; het uiterlijk vertoont bij beide veel gelijkenis, de verwijde pupillen, de gelaatskleur. Ook de pathologie is gelijk. Als ik zou moeten voorschrijven op grond van de pathologie, van de bloedaandran
Er zijn enkele geneesmiddelen die passen bij de extreme prikkelbaarheid van mensen met een heel gevoelige natuur. Voorbeelden hiervan zijn Hepar sulphuris, die flauwvalt door de pijn en Nitricum acidum, die het geluid van het verkeer in de straat niet verdraagt omdat daardoor de klachten veel erger worden en Coffea, die overgevoelig is voor het geluid van voetstappen. Deze laatste patiënt is zo overgevoelig voor pijn dat het geluid van iemand die binnen komt, terwijl hij zelf op de derde etage is, de klachten sterk doet toenemen, hoewel niemand anders het geluid kan waarnemen. Bij Nux vomica wordt de pijn door het hele lichaam ook erger door het geluid van voetstappen. Deze overgevoeligheid voor pijn is eveneens typerend voor Belladonna. Het maakt deel uit van het sensorium; de lichamelijke toestand is sterk geïntensiveerd. Ook de Chamomilla-patiënt is overgevoelig voor pijn, maar met hem hoeven we geen medelijden te hebben; hij vecht het zelf wel uit. U zult eerder te doen hebben met de Belladonna-patiënt,
Een eigenaardig aspect van het symptoombeeld is de reactie op prikkels. De reactie op het geneesmiddel is zo razendsnel en zo acuut dat ik, nog voordat ik mij had omgedraaid, de patiënt hoorde zeggen: 'Dit middel geeft verbetering.' Zo snel komt de reactie. En dit heb ik vele malen meegemaakt met Belladonna. Bij veel geneesmiddelen is de reactie vertraagd, bij Belladonna is die versterkt. Hetzelfde geldt voor Nux vomica en voor Zincum.
In heel acute gevallen, maar soms ook in enigszins chronische, is deze gevoeligheid overduidelijk. Cuprum is heel gevoelig. De huid is gevoelig, de poliepen, in feite alles. Daarbij is de reactie zo gevoelig dat gedeeltelijk passende middelen niet genezend zullen werken. De patiënt is zo hypergevoelig voor alles dat alles te sterk werkt. De geringste dosis, de meest milde dosis, de meest eenvoudige dosis werkt te sterk en alles verslechtert. Geuren verslechteren; goed gekozen geneesmiddelen genezen niet maar geven een verstoring. Cuprum heeft een temperende werking op de overgevoeligheid, waarna passende middelen langdurig en genezend kunnen werken. Cuprum mist de extreme congestie e wat dat betreft lijkt het niet op Belladonna. Cuprum heeft niet de combinatie van hypergevoeligheid en acute koorts en bloedstuwing, het bonzen en de verstoorde bloedsomloop. Wel heeft het dit bij chronische klachten. Vrouwen en kinderen zijn zo gevoelig dat niemand medelijden met hen heeft e het past evenmin bij hysterische typ
Heel zwaar gevoel in het hoofd. Het hoofd voelt zwaar en wordt achterover getrokken. Soms zien we achteroverstrekking van het hoofd door contractie van de nekspieren. Dan zijn de vliezen van het bovenste deel van het ruggemerg aangetast. Bovendien zien we dat de Belladonna-patiënt zelf zijn hoofd achteroverstrekt, want vaak verlicht dit de hevige pijn in het hoofd. Deze verbetering blijft zolang het hoofd achterover gehouden wordt. Verslechtering door het hoofd tijdens zitten of bij staan voorover te buigen, of verslechtering door bukken. Hij heeft het gevoel alsof de hersenen eruit zullen vallen of naar voren duwen. Daardoor wordt de pijn zoveel erger, dat het soms een dolkachtige, of hamerende pijn wordt. Zo drukt de patiënt zich uit. Gevoel alsof een spijker in het hoofd wordt geslagen, gevoel van hameren, splijtend en scheurend; maar altijd met een zwaar drukkend gevoel en bonzen. Al deze gewaarwordingen worden versterkt zodra de patiënt overeind komt uit een stoel. Bonzen; kloppen, als van hamers waarme
De hoofdpijn kan ontstaan door blootstelling aan koude lucht; door staan in de koude lucht met onbedekt hoofd. Soms resulteert het laten knippen van het haar in hevige hoofdpijn. Overmatige bloedtoevoer naar het hoofd, die dagen aanhoudt, gepaard met kloppen en bonzen; als gevolg van knippen van het haar. Oorklachten, borstklachten of reumatische verschijnselen kunnen het gevolg zijn van het knippen van het haar, of van in de koele buitenlucht staan zonder hoofddeksel. Zo gevoelig is het hoofd voor kou. Van dit geneesmiddel kan worden gezegd dat klachten van verschillende delen van het lichaam zich manifesteren via het hoofd en vervolgens omlaagtrekken. Klachten van de benen, reumatische gewrichtsverschijnselen, gepaard met zwelling en vuurrode verkleuring, ontstaan door ontbloten van het hoofd, door koud worden van het hoofd, of als het hoofd nat is geworden, bijvoorbeeld door in de regen te lopen.
Er is een bepaalde klacht die u steeds weer voor een raadsel zal plaatsen. Over het algemeen zijn de klachten van Belladonna beter bij rust en slechter bij beweging. Er is echter een soort rusteloosheid met scheurende pijn vanuit de heupen omlaag; de patiënt is voortdurend in beweging. Zodra hij stilhoudt, komt de pijn weer opzetten. Soms schiet de pijn omlaag, soms is er een scheurend gevoel omlaag en omhoog langs de zenuwbaan; en dit ontstaat door blootstelling van het hoofd aan kou en niet als de voeten nat zijn geworden. Aconitum en Pulsatilla hebben klachten die ontstaan door nat worden van de voeten. In dat geval trekt de klacht als het ware omhoog. Het begint bij de voeten, gaat omhoog en doet het hoofd aan. Belladonna-klachten beginnen na blootstelling van het hoofd aan kou en trekken omlaag; soms heeft dat gevolgen voor het hoofd, soms voor de borst, soms voor de maag, soms voor de buik en weer een andere keer voor baarmoeder en eierstokken. Ook Rhus tox. krijgt symptomen door nat worden, maar in d
Denk bij alle klachten van Belladonna aan de opwaartse bloedstuwing. 'Bloed-aandrang naar het hoofd. Koude extremiteiten.' Koude voeten, koude handen; heet hoofd.
Oogklachten gepaard met ontsteking. 'Glinsterende ogen. Verwijde pupillen. Blozend gezicht. Intense roodheid van het ontstoken deel.' Ontsteking van alle delen van het oog, de oogleden en de vliezen van de oogbol, met heel hevige pijn. Hitte, roodheid en branden. Deze drie kenmerken, die als een rode draad door het hele beeld lopen, treffen we ook aan bij de oogklachten. Pulsatie, zwelling, tranenvloed; hevige pijn; alle klachten slechter door beweging en door licht. Enorme lichtschuwheid. 'Lichtflitsen en flikkeringen voor de ogen.' Tijdens lezen lijken de regels krom. 'Vaag zien, of daadwerkelijke blindheid.' Intense congestie en overvulling van alle delen. 'Plotselinge bloeding van de retina. Half open, uitpuilende, starende ogen.' U ziet dat bijvoorbeeld bij een kind dat in stupor is; half open ogen; bloedstuwing naar de hersenen; gezicht blozend en ontzettend heet; rolt het hoofd heen en weer; als dit al enkele dagen aan de gang is, zal het gezicht na verloop van tijd bleek worden en is het hoofd achter
Belladonna zal zelden van nut zijn bij oorontstekingen die overgaan in ettering. Dan moeten we diepwerkende middelen toepassen. De pijn, de gevoeligheid en de ontstekingsverschijnselen kunnen allemaal aan Belladonna doen denken, maar bij dit middel zal het vrijwel nooit tot suppuratie komen.
Nu komen we bij de slijmvliezen, van neus, mond, keel, larynx, borst, buis van Eustachius en zien we een andere opvallende trek van Belladonna, die typerend is voor het merendeel van zijn klachten. Grote droogte; een gevoel van droogte. Droge neus, mond, tong, keel, droogte in de borst en symptomen als droge hoest en spasmen. Bij de symptomen van de neus, bij de neusverkoudheid, bij de keelklachten, bij de hoest neemt de droogte, die min of meer algemeen is, toe. Droge slijmvliezen vormen een algemeen kenmerk van dit middel. Hetzelfde geldt voor Phosphorus. Als een Phosphorus-patiënt een ontstoken keel heeft, zijn zijn mond, tong en luchtwegen droog. Dit is een generaliteit die betrekking heeft op de ademhalingsorganen. Vervolgens neusverkoudheid met veel niezen. 'Prikkelen en branden in de neus.' Gevoel van hitte in de neus. Rood, heet gezicht tezamen met de neusverkoudheid; heet hoofd en koude extremiteiten; door de droogte van de slijmvliezen sterke hoofdpijn. De droogte op zichzelf is soms de oorzaak van

In een klimaat als in ons land hebben de meeste mensen 's winters, tijdens koud weer en bij weersverandering al dan niet sterke slijmuitvloed uit neus en ogen en uit de luchtwegen. Over het algemeen voelen zij zich daar beter door. Maar plotseling stopt het en worden alle delen droog. Een afschuwelijke, waanzinnige, bonzende hoofdpijn komt opzetten. Het is geen geschikt middel voor oude catarren met overvloedige uitscheiding van dik, geel slijm. De catarrale toestand waarbij Belladonna past, is gewoon de vermeerderde uitscheiding van witachtig slijm. Als die dik en geel was en na kouvatten plotseling ophoudt en plaats maakt voor coryza, hebben we niets aan Belladonna. Houd bij onderdrukte catarre altijd in gedachten een geneesmiddel te kiezen met dezelfde werkingssfeer als de onderdrukte symptomen. Mercurius, Sulphur en Pulsatilla komen daarom in aanmerking als geneesmiddelen voor dikke, geelgroene uitscheidingen. U blijft dan bij de middelen die in staat zijn de uitvloed weer op gang te brengen en die tegel
Hevige aangezichtspijn. Splijtende, scheurende pijn in het gezicht; kloppende pijn in het gezicht. Aangezichtspijn erger rechts; slechter door trillingen; gepaard met grote hitte; kloppende halsslagaders; heet hoofd; teweeggebracht door blootstelling aan of rijden in koude wind. Belladonna heeft aangezichtsverlamming genezen, maar het voornaamste middel voor deze klacht, veroorzaakt door rijden in koude wind, is Causticum. Spasmen van de gelaatsspieren. Uitzonderlijke trekkingen van de gelaatsspieren. Erysipelas in het gezicht; felrood, geleidelijk paarsrood wordend, indien gepaard met koorts. De zenuwpijnen gaan altijd gepaard met meer of minder bloedaandrang naar het gezicht; bij hevige pijn wordt het gezicht helderrood. Bij de zymotische verschijnselen, als de koorts ernstiger en het bloed zymotischer wordt, gaat het gezicht van een donkerder kleur over in een vlekkerige toestand. Dit zien we vooral bij Baptisia, bij Belladonna is dit minder uitgesproken. 'Rood gezicht, met brandende hitte.' Eveneens veel
De tong is meestal droog, want dat komt overeen met de algemene toestand van de slijmvliezen. Droge mond; droge tong; gezwollen tong; uitpuilende tong, droog en hard, voelt als leer. Gevoelloosheid, verlies van smaak, krachteloze tong en stemverlies zijn allemaal kenmerken van dit middel. 'Paralytische zwakte van de tong; trillende tong bij uitsteken.' De tong kan met moeite worden uitgestoken. Binnen enkele dagen is de koorts bij Belladonna sterk verminderd, maar is de patiënt behoorlijk uitgeput en lijkt hij wel verlamd. Als hij zijn hand opheft en die een ogenblik recht houdt, zult u zien hoe die trilt. Wat we waarnemen aan de tong is onderdeel van de algemene toestand. Trillen door congestie van de zenuwcentra. De tongpapillen zijn gezwollen en de tong is helderrood. Zeer rode tong bij roodvonk. Zeer rode tong met gezwollen papillen bij overmatige bloedtoevoer naar de hersenen. Bij de bespreking van Arum triphyllum heb ik gezegd dat een dergelijke tong 'aardbeitong' wordt genoemd. Bij Belladonna zien we
Ik heb nog niets gezegd over bloederige uitscheidingen en over bloedingen. Belladonna heeft een tendens tot bloedingen; de delen bloeden makkelijk. Er zijn bloedingen uit de ogen, uit de neus, uit de keel, uit de larynx, uit de borst, uit de blaas, uit de baarmoeder. Bloedende zweren. Kleine, fijne zweertjes in de keel, niet groter dan een speldeknop. Kleine, bloedende aftenachtige plekjes. Aftenachtige ontsteking van de keel; maar het merendeel van de keelklachten gaat gepaard met droogte en roodheid. Sterke zwelling. Extreem gevoelig; veel zwelling; kan niet slikken. Veel pijn bij slikken, door grote gevoeligheid van de omliggende delen, bij zere keel en bij keelontsteking. Ontsteking en zwelling van de tonsillen, tezamen met rood gezicht, intense hitte, kloppende halsslagaders, hoge koorts, ontstaan door kou. Keel en keelholte dieprood. Zachte verhemelte en tonsillen gezwollen. Slikken pijnlijk, vooral vloeistoffen. Bemoeilijkte spraak. 'Gevoel van een brok in de keel' e dat komt door de opgezette tonsill
De constrictie bij de keelontsteking treedt op op het moment dat de patiënt iets doorslikt en daardoor wordt het voedsel of de vloeistof omhooggedreven, de neus in, en komt soms via die weg naar buiten. Bij sommige geneesmiddelen is dit een gevolg van paralyse; de slikspieren zijn verlamd en voeren niet de natuurlijke, samentrekkende beweging uit om het voedsel door de slokdarm te voeren. Daardoor wordt het voedsel omhooggewerkt, de neus in, met een gevoel van verstikking als resultaat. In de acute stadia, bij ontsteking en bij spasmen onderscheidt Belladonna zich van Lachesis, bij welk middel dit verschijnsel optreedt als een verlammingstoestand na difterie en van Alumina, dat kramp van de slokdarm heeft. Bij beide middelen komt de klacht pas na verloop van tijd, bij Belladonna al in een vroeg stadium. De beginfase van de koorts is het tijdstip waarop de prikkeling optreedt. De eindfase van de koorts wordt gekenmerkt door verslapping. Aftenachtige plekjes op de tonsillen, die zich razendsnel vormen. De besc
Een eigenaardige karakteristiek tijdens de koorts is de onweerstaanbare behoefte aan citroenen en citroensap. Soms is citroenlimonade ook goed.* Voetnoot: * Kent gebruikt het woord 'lemonade'. Dit is een afleiding van 'lemon', citroen. Er wordt citroenlimonade mee bedoeld, al dan niet koolzuurhoudend. In dit verband gaat het bij Belladonna dus om de citroen en niet om wat wij tegenwoordig onder limonade verstaan, een gesuikerd concentraat dat met water moet worden aangelengd. Noot van de vert. Eind voetnoot. De behoefte aan citroenen tijdens een acute ziekte is een teken dat de patiënt die nodig heeft. Vaak is er trek in bepaalde dingen. Uw streven moet niet altijd gericht zijn op matiging. Als een patiënt tijdens acute klachten een verlangen heeft naar bier moet u dat niet zonder meer verbieden. 'Dorst voor water verandert in dorst voor bier.' Dorst voor dingen die tijdens gezondheid niet kunnen worden goedgekeurd. 'Buitensporige dorst voor koud water.'
In maag en darmen zien we ontstekingsverschijnselen die als één groep kunnen worden gezien. Pijn, branden, opgeblazenheid; gevoeligheid voor trillingen, voor de minste beweging en voor de geringste druk. Gevoelig voor trillingen en gevoelig voor beweging. 'Pijn in de maag, doortrekkend naar de ruggegraat.' Ontsteking van de maag door kouvatten, gepaard met intense hitte en sterk branden. Bij kinderen zien we hevige kolieken en intense krampen. Gezicht rood en heet; pijn alleen beter door vooroverbuigen. Een enkele keer ook door achteroverbuigen (Dioscorea). De moeder merkt dat het kind minder pijn heeft als zij het op haar arm houdt. Dat lijkt op Colocynthis. Maar Colocynthis heeft minder koorts, niet veel dorst, pijn op één plaats en intense buikkoliek die verbetert door dubbelbuigen, die verbetert door over iets hards heen te hangen. In zo'n geval kan Colocynthis worden voorgeschreven op niet meer dan de genoemde symptomen.
'Hevige pijn in de ileocoecaalstreek; verdraagt niet de minste aanraking, zelfs die van het beddegoed niet.' Er zijn gevallen van appendicitis waarbij Belladonna het aangewezen middel is.
Belladonna heeft dysenterische klachten. Diarree, kleine hoeveelheid vloeibare ontlasting; spanningsgevoel, blozend gezicht. Hitte, roodheid en branden van gezicht en hoofd. Koude extremiteiten en heet hoofd. Moet zich flink inspannen, maar raakt slechts weinig ontlasting kwijt. 'Spastische constrictie van de sphincter ani; met aambeien.' Aambeien heel pijnlijk, intens rood, enorm gezwollen en ontstoken, hoge graad van ontsteking; kunnen niet worden aangeraakt; moet met uitgespreide benen liggen, zo pijnlijk en brandend zijn de aambeien.
Geen enkel geneesmiddel heeft een grotere irritatie van de blaas en de urinewegen dan Belladonna. Constante urinedrang. Druppelende urine, intens brandend over de hele lengte van de urethra. De urinewegen verkeren in een toestand van irritatie. Blaasontsteking (genezen). Met de irritatie en de congestie is er dezelfde overgevoeligheid voor druk die we bij Belladonna-klachten in andere lichaamsdelen aantreffen; gevoeligheid voor trillingen. Geestelijk prikkelbaar, overprikkeling van het hele zenuwstelsel. 'Tenesmus van de blaas. Blijft na mictie nog persen', kwellende pijn. Schaarse urine, bloederig, soms zuiver bloed, of kleine bloedstolsels. Een aanzienlijke hoeveelheid bloed in de blaas komt naar buiten in de vorm van kleine stolsels. 'De urine ziet eruit alsof gemengd met steengruis, of met streepjes bloed. Heel zuur.' Spastische urineretentie, of onwillekeurig urineverlies. Druppelende urine tijdens hersenaandoening. Druppelende urine tijdens de slaap. Droomt dat hij plast en plast in zijn bed. Urinerete
Er zijn nauwelijks belangrijke symptomen van de mannelijke geslachtsorganen. De vrouw heeft er een heleboel en sommige zijn heel hinderlijk. De klachten gaan gepaard met veel lijden en grote opgewondenheid. De delen zijn gevoelig; overmatige bloedtoevoer naar baarmoeder en eierstokken; zeer gevoel bij aanraken, gevoelig bij trillingen. Irritatie van de baarmoeder, die na verloop van tijd opzet en pijnlijk wordt en pijnlijk gevoelig is bij aanraken. Soms blijft dit na bevalling. Of, na iedere menstruatie wordt de baarmoeder iets groter en slinkt niet. De uterus komt niet meer in de normale toestand, maar blijft overvuld, zodat de vrouw tussen de menstruaties steeds het gevoel houdt te menstrueren. Beurs gevoel; gevoelig bij trillingen. Rijkelijke menstruatie, met stolsels. De meest opvallende karakteristiek echter is de bloeding uit de baarmoeder. Baarmoederbloeding door congestie, met krampen, met grote gevoeligheid. Hevige contracties van de uterus; spastische samentrekkingen. Heel zeer gevoel, met copieuze
Daarnaast is Belladonna een prima geneesmiddel voor bloedingen na bevalling. Het bloed voelt heet. Bloeding met 'zandloper'-contractie. Het komt nogal eens voor dat de placenta door contractie in tweeën verdeeld wordt. Hier en daar laten er deeltjes los en vanuit de onderkant komt de bloeding. Copieuze bloeding. Belladonna verlicht deze 'zandloper'-contractie.
Bijzonder hevige dysmenorroe. Pijn als barensweeën. Spastische weeën. Het beeld van Belladonna wordt meestal bepaald door contracties van circulair verlopende spiervezels. Alle spiervezels horen gelijkmatig en in dezelfde mate te contraheren, waardoor de druk op de inhoud van de baarmoeder geleidelijk wordt verhoogd. Bij Belladonna lijkt het alsof rond de baarmoeder een koord zit dat wordt aangetrokken en daardoor interfereert met de baring. Bij de dysmenorroe zien we hetzelfde verschijnsel. Hevige contractie van de spiervezels van de baarmoederwand. De vrouw zal dit dikwijls beschrijven met het gevoel alsof de baarmoeder wordt aangesnoerd met een draad. Alsof die strak wordt getrokken. Belladonna heeft veel krampverschijnselen; bij bloedingen; bij lokale prikkeling; bij pijnlijk gevoel; de delen zijn heel pijnlijk en de vrouw is totaal overspannen en helemaal van slag door de pijn. Pijn in de eierstok. Heel vaak heeft Belladonna een voorkeur voor de rechterkant. Meestal is er meer pijn in de rechtereierstok
Omdat de buikspieren niet kunnen worden gestrekt, zal een Belladonna-patiënt meestal niet gaan liggen. En als ze dat doen, zullen ze de benen optrekken om de buikspieren te ontspannen. Moest zitten, of een gebogen houding aannemen. Grote gevoeligheid in de delen. Drukkend gevoel in de richting van de genitaliën. Allerlei lichaamshoudingen, verslechteringen en verbeteringen, afhankelijk van welke spieren of spiergroepen zijn aangedaan. Sommige patiënten voelen zich beter bij liggen dan bij zitten. Vrijwel allemaal zijn ze slechter bij staan. Anderen zijn beter bij zitten met de benen wijd uit elkaar. De meeste Belladonna-patiënten kunnen niet al te ver vooroverbuigen. Zittend in een stoel kan de patiënte niet al te ver voorover- of achteroverbuigen, zonder de klachten te verergeren. Alles is zo gevoelig en de delen zijn zo gezwollen. Ze is slechter bij beweging, door trillingen, bij opwinding, door het dichtslaan van een deur, want daardoor gaan de spieren trekken. Dit alles illustreert hoe gevoelig de overpr
Belladonna is een geschikt middel voor zwangere, overgevoelige vrouwen; plethorische vrouwen met congestie door kouvatten, met pijnlijke gevoeligheid, bij dreigende miskraam, of tijdens of na abortus gepaard met bloeding. Ook past dit middel bij plethorische, krachtige vrouwen met een rood gezicht. Ze zijn laat getrouwd en in verwachting geraakt. Als de dag van de bevalling aanbreekt, staat er veel spanning op de spiervezels. De uterus wil niet ontspannen. De vrouw heeft een rood, blozend gelaat en heeft koorts. Ze is opgewonden en is gevoelig voor aanraken en voor trillingen. Spoedig zal verslapping volgen. Dat zij een makkelijke bevalling zal hebben, mag niet worden verwacht, want bij vrouwen die na hun dertigste kinderen krijgen, duurt de bevalling meestal vrij lang.
De bloedingen en de uitscheidingen hebben een heel typerend kenmerk: het bloed voelt heet. Tijdens bevalling golven bloed dat heet aanvoelt, evenals na miskraam. Ook de kraamvloed voelt heet en dit gaat samen met de gevoeligheid en het zere gevoel in de delen. Gevoeligheid voor druk. Ontstekingsverschijnselen van de borsten tijdens bevalling. Melkkoorts. De borsten worden rood en zijn bij aanraken buitengewoon gevoelig. De vrouw kan niet draaien in bed; ze verdraagt niet dat het bed wordt aangeraakt, heeft een blozend gezicht en kloppende halsslagaders; er is koorts; het hele organisme is overgevoelig geworden. Verharding; hard als een steen. Belladonna zal binnen enkele uren een einde maken aan de pijn in de borst. Het zal de congestie opheffen en alle andere klachten verminderen.
Geef Phytolacca als de borstklieren ontstoken zijn en er behalve de ontsteking verder geen algemene symptomen zijn.
Ontsteking van de larynx. Opnieuw het gevoel door een hand te worden vastgegrepen, of gevoel van verstikking. Het begint met een rauw gevoel in de keel, een pijnlijk gevoel als van een schaafwond en de vorming van enig slijm. Door flink de keel te schrapen, komt het enigszins omhoog; maar voordat de hoest begint is de keel behoorlijk droog. Pijn en stemverlies. Zo gauw hij probeert te gaan slapen, komt het grijpende gevoel en wordt hij wakker. Heesheid, rauw gevoel en gevoel van vastgrijpen in de keel. Laryngitis gepaard met gevoeligheid. 'Plotselinge aanvallen van heesheid'; klachten bij beweging, bij iedere poging tot praten, bij de minste beweging van het strottehoofd en bij aanraken van het strottehoofd. Achterover of zijwaarts bewegen van het hoofd veroorzaakt pijn en hoesten. Slikken verslechtert. Als het voedsel achter het strottehoofd omlaag zakt, voelt hij een grote, zere plek in de larynx. De stem verandert. De toonhoogte wisselt voortdurend. De ene keer is de stem hees, de andere keer krakerig. En
De hoest van Belladonna ontstaat door het grijpende gevoel in de larynx. Het lijkt alsof iets heel kleins in het strottehoofd is terechtgekomen; een beetje stof, een klein stukje voedsel, of een druppel water, en dit veroorzaakt de hoest. 'Droge, krampachtige hoest.' Intense hoest. Nachtelijke hoest. Hoest bij liggen, 's nachts erger dan overdag. De hoest is krampachtig, blaffend en kort. Het is een geneesmiddel voor kinkhoest, met spasmen van de larynx, resulterend in hoestbuien en bemoeilijkte ademhaling. Na langdurig hoesten wordt ten slotte een klein beetje bloed opgegeven, of een geringe hoeveelheid dun, wit slijm. Meer levert de enorme turbulentie die door het hoesten in de luchtwegen plaatsheeft niet op. De Belladonna-hoest heeft iets bijzonders. Zodra na hevige hoestbuien en na grote inspanning een klein beetje slijm is omhooggekomen, heeft hij korte tijd rust en houdt hij op met hoesten. Maar tijdens de rustperiode worden strottehoofd, luchtpijp en luchtwegen steeds droger, en gaan uiteindelijk krie
Benauwdheid. Pijnlijk gevoel in de borst. Zeer gevoel in de borst. Het Belladonna-kind begint te huilen zodra het voelt dat het moet hoesten. Het weet namelijk hoeveel pijn dat zal gaan doen. De borst is heel gevoelig, het kind is bang om te hoesten en huilt. Aan het huilen weten wij dat het kind een hoestaanval zal krijgen. Bryonia, Hepar sulph. en Phosphorus hebben dit symptoom het sterkst. Branden in de borst; hevige congestie. Met al deze symptomen van de borst is er die droge, kwellende, krampachtige hoest; die 's nachts slechter is.
Dit geneesmiddel geneest pneumonie en pleuritis. U zult zich wel een beeld kunnen vormen van een Belladonna-longontsteking en van een Belladonna-pleuritis. U kent de patiënt goed genoeg, dus hoef ik hem, zijn hoofd, de congestie, zijn rode gezicht en het branden verder niet te beschrijven. Maar laat ik u de sleutel geven van het pleuritisbeeld. Belladonna prefereert de rechterkant. Veel pijn; extreme gevoeligheid van het aangedane deel; kan niet op die kant liggen; erger door trilling van het bed e dat is de pleuritis van Belladonna. Bryonia heeft eveneens voorkeur voor de rechterkant, maar de Bryonia moet op de pijnlijke kant liggen; hij zoekt naar druk en is niet zo gevoelig voor trillingen; evenmin heeft hij de intense hitte, het hevige bonzen en het branden. Bij elke patiënt moet u op een dergelijke manier individualiseren. Zo moet de homeopathie worden toegepast.
Kenmerkend voor de Belladonna-ontsteking is bonzen, hitte, roodheid, branden, pijnlijke gevoeligheid bij aanraken en gevoeligheid voor trillingen. De Belladonna-patiënt kan niet op het ontstoken deel liggen; de Bryonia-patiënt voelt zich juist beter door liggen op de pijnlijke kant.
Kloppen in alle arteriën. Sterke congestie. Overprikkeling van de bloedvaten. Deze verschijnselen treden op bij de congesties en bij alle ontstekingen.
Belladonna geneest reumatische ontstekingen; alle gewrichten, of een aantal daarvan, zijn gezwollen, heet en rood en branden. Ook bij de reumatische aandoeningen zien we de bekende verschijnselen van hitte, roodheid en branden; tezamen met de overgevoeligheid en het niet verdragen van trillingen van het bed. De patiënt ligt bewegingloos, is veel slechter bij beweging en heeft behoorlijk hoge koorts. Soms, als de koorts heel hoog oploopt, zien we delirium. De opvallende karakteristieken zijn echter de gezwollen, rode gewrichten en de overgevoeligheid voor beweging en trilling. Het is vooral een geschikt middel voor personen die heel gevoelig zijn voor kou, die diep onder de dekens moeten blijven liggen, die geen tocht verdragen, die heel gevoelig zijn voor bewegen van de dekens en die beter zijn door warmte. De hoofdkenmerken van Belladonna zijn steeds dezelfde, welke ziekte het ook betreft. Het is de patiënt die bij de geneesmiddelproeven de essentie van Belladonna naar boven heeft gebracht; het is de patiën
Ontsteking van de gewrichten, veroorzaakt door plotselinge blootstelling aan kou van het betrokken gewricht. Of, gewrichtsontsteking na kouvatten. De klacht zoekt zijn eigen plaats. Dat kan ieder willekeurig gewricht zijn, want Belladonna doet alle gewrichten aan. De acute blootstelling aan kou, bij plethorische personen, is bij Belladonna een van de voornaamste oorzaken van ziekte. In chronische gevallen zorgt kouvatten ervoor dat zich een verstoring vormt of dat deze zich lokaliseert. De daardoor ontstane disharmonie manifesteert zichzelf op de zwakste plaats. Krachtige, vitale mensen worden neusverkouden, maar hebben daar verder niet al te veel last van. Vaak kunt u tegen ziekelijke patiënten zeggen dat 'de kou de zwakste plaats heeft opgezocht. Bij leverklachten wordt de lever aangedaan', enz. 'Als u echter sterker wordt, zal het bij u niet anders gaan dan bij andere mensen. U wordt neusverkouden.' Volkomen gezonde mensen vatten zelden kou, maar die zijn er niet zo veel. Ze zijn min of meer een zeldzaamh
Convulsies van de ledematen; convulsies moeten worden gerekend tot de ge-neraliteiten. Convulsies van alle spieren van de ledematen en over het hele lichaam. Convulsies bij kinderen met klachten in het hoofd, met bloedstuwing naar de hersenen en met prikkeling van de hersenen. Convulsies door kouvatten, bij plethorische kinderen, waarbij de clonische krampen vooral de spieren van de ledematen zullen aandoen. Hevige krampen. Stuiptrekkingen van alle ledematen. Soms clonische krampen, soms tonische. De ledematen schieten uit of worden plotseling ingetrokken. Soms convulsies waarbij het lichaam krampachtig achterover wordt gestrekt. Dit heet opisthotonus. Of het lichaam wordt naar voren gekromd. Dit heet emprosthotonus. Het merendeel van de Belladonna-klachten verbetert bij stilhouden. Door de trekkende pijnen, de kloppingen, de ontstekingsverschijnselen heeft de patiënt behoefte aan volstrekte rust. Bij beweging wordt alles slechter. De onwil en tegenzin om te bewegen is typerend voor Belladonna. Bij Belladonn
Als u de verschijnselen van het zenuwstelsel bestudeert, stuit u op een grote collectie eigenaardige manifestaties. Bijvoorbeeld gevoeligheid van de zenuwen, slechter door een schok; spasmen; verschillende stoornissen van het zenuwstelsel als geheel; onwillekeurige bewegingen; schokkende bewegingen; beven; subsultus tendinum, etc. Krampen en convulsies bij kinderen. Acute convulsies. Ze komen totaal onverwacht.
Bijvoorbeeld: Een patiënte krijgt last van convulsies gedurende de zwanger-schapsperiode. Ze gedijde de dagen ervoor al niet goed. In een dergelijk geval zijn we vooral aangewezen op de langwerkende geneesmiddelen en op de geneesmiddelen van het zymotische type. Bij Belladonna echter is de patiënte bezig met de bevalling, of is het kind al geboren en lijkt er niets aan de hand. Misschien dat haar gezicht is te rood is, maar toch komt de convulsie, een heftige stuip van hoofd tot voeten, volkomen onverwacht. Overmatige bloedtoevoer naar de hersenen, met opgewondenheid. Intense hitte; alles is intens, heftig, plotseling en onverwacht. Soms verdwijnen de barensweeën plotseling, om plaats te maken voor een convulsie. Kijken we naar de patiënte, dan zien we dat zij precies de overgevoeligheid heeft die ik heb beschreven bij dit middel. De pijn houdt plotseling op. Het bloed lijkt op te stijgen naar het hoofd. Het gezicht wordt rood. Acute congestie. Epileptiforme convulsies. Belladonna past niet bij recidiverende
De slaap is 'congestief', een soort stupor; veel dromen; gewelddadige dromen. Wordt geschrokken wakker door een afschuwelijke droom, een nachtmerrie. Schokkende bewegingen en spiertrekkingen tijdens de slaap. 'Rusteloze slaap.' Kermen en kreunen tijdens de slaap. Doet allerlei gewelddadige dingen. Delirium. 'Wordt plotseling wakker, alsof geschrokken.' Soms begint de patiënt in de slaap te praten; hij gaat steeds sneller en luider praten, zijn hoofd wordt heet en zijn voeten koud en hij wordt met een kreet wakker. 'Rusteloos woelen in de slaap. Voeten worden ijskoud; hoofd wordt heet. Wordt opgewonden en met koorts wakker.'

De symptomen van Belladonna lijken zoveel op die van de Sydenhamse scarlatina dat het middel bruikbaar is gebleken bij roodvonk. Het is bij deze ziekte een van de meest frequent aangewezen middelen. Tijdens sommige roodvonkepidemieën, met als voornaamste kenmerken het helderrode gezicht en het glanzende uiterlijk van de huid, zal het merendeel van de patiënten Belladonna nodig hebben. Helderrood, intense hitte, sterke congestie; na korte tijd wordt de huid donkerder, tenzij Belladonna wordt gegeven. Ook hier zijn hitte, roodheid en branden de voornaamste begrippen. Branden over het hele lichaam. De koorts is zo hoog, zo intens dat u in uw vingertoppen de hitte nog uren voelt nadat u de patiënt hebt aangeraakt. Dit verschilt sterk van Apis, in welk geval het exantheem ruw is. Bij Belladonna is dat glad en glanzend. Apis wil koelte, hij wil de dekens van zich af. Belladonna wil warmte, een warme kamer; Apis is niet of nauwelijks dorstig; bij Belladonna is dat een uitzonde-ring, want over het algemeen heeft de
Vroeger keken de homeopaten niet verder dan hun neus lang was. Pas nadat onze school behoorlijk wat ervaring had opgedaan, werd begrepen dat periodiciteit ook een symptoom is. Ieder geneesmiddel heeft zijn eigen tempo en zijn eigen tijden van verslechtering en van verbetering. Dat gaat dus ook op voor Belladonna, dat als tijd 3 uur 's middags heeft. Over het algemeen zijn de klachten 's nachts erger. Globaal genomen beginnen de klachten rond 3 uur 's middags, en worden steeds sterker tot 3 uur 's nachts, of tot na middernacht. Daardoor is de koorts 's nachts op zijn hoogtepunt. De koorts loopt heel snel op en kan wel 40· C of 40.5· C worden. Daarna wordt de temperatuur weer bijna normaal, maar echt koortsvrij wordt de patiënt niet. Om die reden past Belladonna niet bij een ziekteverloop met koortsvrije perioden, want dat wijst op periodiciteit en die heeft dit middel niet.


De meeste huidsymptomen worden gekenmerkt door hitte, roodheid en branden. Het middel heeft een fijn exantheem; het is niet ruw, maar fijn, glad en scharlakenrood. Het heeft ontsteking van de huid, phlegmone, een diepzittende ontsteking. De aanvankelijk helderrode huid wordt geleidelijk blauwachtig of paarsrood, of vlekkerig; dit gaat samen met hitte, roodheid en branden. Over het algemeen is het geen geschikt geneesmiddel voor erysipelasachtige ontsteking van huid en onderliggende weefsels waarbij zich blaasjes vormen, zoals bij Rhus tox. Soms ontstaan er blaasjes, maar dat is een uitzondering, terwijl dat bij Rhus tox. regel is. Bij Rhus tox. beginnen de klachten met ontsteking. Hitte, roodheid en branden volgen. Aan het begin van de ontsteking vormt zich echter meteen een grote blaas, gevuld met serum. Bij Belladonna zal een ontsteking van het oppervlak vrijwel altijd samengaan met rood erytheem. Bij hoge koorts, géén roodvonk of een andere exanthematische ziekte, zal waarschijnlijk een rode, fijne, glanz
'Gele huid veroorzaakt door congestie van de lever en catarre van het duodenum.' Patiënten kunnen zo veel kinine hebben gekregen dat ze bij elk wissewasje kou vatten. De mogelijkheid bestaat dat zij een acute aanval van stuwing van de lever krijgen. De huid wordt geel, alles doet zeer en de patiënt is overgevoelig. Belladonna zal dergelijke gevallen genezen.
Er zijn symptoombeelden die op Belladonna volgen en die betrekking hebben op chronische klachten. Belladonna kan bij het acute beeld passen, bijvoorbeeld congestie, maar als er terugval en periodiciteit is zijn er andere middelen nodig. Calcarea carb. is een daarvan. Plethorische, vroegrijpe jongens met een groot hoofd en een mollige bouw die snel kouvatten en dan last krijgen van congestie en hoofdpijn; schoolkinderen met hoofdpijn die aanvankelijk baat hadden bij Belladonna; als u goed kijkt, zult u meestal zien dat dit Calcarea-gevallen zijn. Over het algemeen is dit de relatie tussen Calcarea en Belladonna. Overdosering met Lachesis heeft heel dikwijls een droge kuchhoest tot gevolg. Lachesis wordt doorgaans gegeven aan overgevoelige vrouwen. Soms geneest het middel ernstige klachten. De Lachesis-invloed kan echter resulte-ren in een droge kuchhoest die wekenlang blijft en die de patiënte uit de slaap houdt. Zo rond 11 uur 's avonds, na de eerste slaap, komt de hoest opzetten. Het is een droge kuchhoest

~
BELLADONNA (Atropa Belladonna, Wolfskers)
Karakteristieken - Werkt op parasympathicus en centraal zenuwstelsel: arteriële hyperemie, grote opwinding, stoornissen van de zintuigen, spiertrekkingen, convulsies en pijn. Heeft een uitgesproken invloed op vaatstelsel, huid en klieren. Hete, rode huid, rode gelaatskleur, glanzende ogen, kloppende halsslagaders, geestelijke opwinding, overgevoeligheid van alle zintuigen, delirium, rusteloze slaap, krampachtige bewegingen, droogte van mond en keel & afkeer van water, neuralgische pijnen die plotseling opkomen en plotseling verdwijnen (Oxytropis). Hitte, roodheid, bonzen en branden. Belangrijk kindermiddel. Epileptische stuipen gevolgd door misselijkheid en braken. Roodvonk; tevens als profylacticum (C 30). Ziekte van Basedow. Bij luchtziekte kan Belladonna een preventieve werking hebben. Geen dorst; geen angst. Kenmerkend zijn de hevigheid van de aanvallen en het plotselinge begin. Belladonna D 1 bij algemene intoxicatie door schildklierafwijkingen (Beebe). BRANDENDE HITTE, HELDERRODE VERKLEURING en DROOG
Psyche - Leeft in z'n eigen wereld, in beslag genomen door beelden en visioenen, lijkt zich niet bewust te zijn van de buitenwereld. Reageert niet op de buitenwereld, maar wordt overspoeld door een veelheid aan visuele hallucinaties. Opgewonden en door het dolle heen door een toevloed van subjectieve visuele impressies en fantastische visioenen. Waanvoorstellingen; ziet monsters, afzichtelijke gezichten. Delirium; afschuwelijke beelden; furieus; buiten zinnen, bijt, slaat; wil weg. Bewustzijnsverlies. Wil niets zeggen. Onhandelbaar gedrag, & huilen ( kinderen). Verhoogde werking van alle zintuigen. Wisselvallig gedrag. WILD EN DELIRIEUS. Opgewonden, woest, luidruchtig, schreeuwen. Praat snel; BUITENGEWOON RUSTELOOS. Manisch gedrag & bijten, slaan en dingen kapotscheuren. Spuwt andere mensen in het gezicht. Angst voor ingebeelde dingen. Wil zich verstoppen. Geagiteerd, snel in tranen. Twistziek. Tendens tot dansen, zingen, lachen, fluiten. Schrikt op als er iemand nabij komt. Constant klagen. Behoefte aan
Vertigo - Duizeligheid met vallen naar links of achterwaarts. Vertigo < bukken en overeind komen na bukken.
Hoofd - Gevoelig voor de minste aanraking. Hevig bonzen en hitte van het hoofd. Hartkloppingen weergalmen in het hoofd, & zware ademhaling. Pijn; vol gevoel, speciaal in het voorhoofd, tevens in achterhoofd en slapen. Hoofdpijn door onderdrukte catarrale uitscheiding. Schreeuwt het plotseling uit van pijn. Pijn < licht, trillingen, liggen en 's middags; > druk en half rechtop zitten. Boort het hoofd in het kussen ( vochtophoping in de hersenen); hoofd achterover getrokken; heen en weer rollen met het hoofd. Gespleten haarpunten; droog haar en haaruitval. Hoofdpijn < aan de rechterkant en < liggen; ten gevolge van kouvatten, haren knippen, etc. BONZENDE, HAMERENDE HOOFDPIJN, < aan de slapen; < beweging; > haar los laten hangen; legt de hand op het hoofd; buigt het hoofd naar achter. Gevoel van deinend water in de hersenen. Pijn komt en gaat in golven. Koud gevoel in het hoofd (midden van het voorhoofd). Trekt aan de haren. Meningitis. Zonnesteek. Pijn die omlaag >> vanuit het hoofd. Hoofd gevoelig v
Ogen - Kloppend gevoel diep in de ogen, tijdens liggen. Verwijde pupillen (Agn.). Gevoel alsof de ogen opgezet zijn en uitpuilen; starende blik, glanzende ogen; rode ogen; droog, brandend; lichtschuwheid; schietende pijn in ogen. Exophthalmus. Visuele hallucinaties; vlammen, rood, levendig; zelfs bij gesloten ogen. Dubbelzien; scheelzien, spasmen van de oogleden. Gevoel dat de ogen half gesloten zijn. Gezwollen oogleden. Congestie van fundus oculi. Aanvallen van blindheid, gevolgd door alles geel zien. Rode schitteringen in het gezichtsveld. Triplopie. Blindheid bij maanlicht. Tranenvloed met tranen als pekel. Regels lijken scheef te lopen bij lezen.
Oren - Scheurende pijn in middenoor en uitwendige oor. Brommen in de oren. Trommelvlies staat bol en is sterker doorbloed. Oorspeekselklier opgezet. Gevoeligheid voor luide geluiden. Verscherpt gehoor. Otitis media. IJlen door pijn. Kind schreeuwt in z'n slaap; bonzende en kloppende pijn diep in het oor, synchroon met de hartslag. Bloeduitstorting in het oor. Acute en subacute klachten van de buis van Eustachius. Hoort de eigen stem weerklinken in het oor.
Neus - Geurhallucinaties; geur van tabak onverdraaglijk. Tintelen in de neuspunt. Rode en gezwollen neus. Neusbloeding, & rode gelaatskleur. Coryza; neusloop vermengd met bloed.
Gezicht - Rood, blauwachtig rood, heet, opgezet, glanzend; of # rood en bleek; convulsieve bewegingen van de gelaatsspieren. Zwelling van de bovenlip. Aangezichtspijn & spiertrekkingen en rood gelaat. Halfzijdige zwelling van het gezicht. Krampachtig verwrongen mond (risus sardonicus). Gevoel alsof de onderkaak achterwaarts wordt getrokken.
Mond - Droog; HEET. Bonzende pijn in tanden en/of kiezen. Abces op het tandvlees. Rode tongranden. Aardbeitong. Tandenknarsen. Gezwollen en pijnlijke tong. Stotteren. Rode streep over het midden van de tong, uitlopend aan de tongpunt. Tong hangt uit de mond (bij kinderen). Voorste deel van de tong koud en droog. Kiespijn > bijten. Kauwende bewegingen van de mond, als van kauwen of zuigen. Kaakklem. Hete adem.
Keel - Droog, alsof gelakt; kwaadaardige uitziende congestie (Gins.); rood verkleurd, < rechts. Opgezette tonsillen; gevoel alsof de keel is dichtgesnoerd; bemoeilijkt slikken; < vloeistoffen. Gevoel van een brok. Slokdarm droog; alsof samengetrokken. Spasmen van de keel. Voortdurende neiging om te slikken; & benauwd gevoel. Schraal gevoel. Slikspieren heel gevoelig. Hypertrofie van het slijmvlies. Moet iets drinken om vast voedsel weg te krijgen. Buigt het hoofd naar voren en trekt de knieën op, bij slikken. Grijpt naar de keel, tijdens epilepsie.
Maag - Geen eetlust. Aversie tegen vlees en melk; zure dingen, koffie, bier. Krampachtige pijn in het epigastrium. Constrictie; pijn >> ruggegraat. Misselijkheid en overgeven. Grote behoefte aan koud water. Maagkrampen. Kokhalzen zonder dat er iets komt. Afschuw van vloeistoffen. Krampachtige hik; & zweten en convulsies. Durft niet te drinken. Hevig braken. Behoefte aan limonade, of citroenen (die goed vallen). Geeft alles over, & bleke gelaatskleur en zwakte. Pijn in maag >> schouder en keel, < druk. Drinkt in kleine teugjes. Snijdende pijn in het epigastrium > achterover buigen.
Buik - Opgeblazen, heet. Het transversale deel van de dikke darm puilt uit als een kussen; tijdens buikkoliek. Gevoelige, opgezette buik. Pijn alsof vastgegrepen door een hand; < trillingen, druk. Snijdende pijn dwars over de buik; steken in het linker gedeelte ( miltstreek), bij niezen, hoesten of aanraken. Extreme gevoeligheid voor aanraken, beddegoed, etc. (Lach.). Acute pijn in leverstreek, >> schouder en nek, < liggen op rechterzij. Klauwende pijn rond de navel.
Rectum - Dunne, groene, dysenterie-achtige ontlasting; krijtachtige brokjes. Huiveren tijdens stoelgang. Stekerige pijn in rectum; spastische strictuur. Gevoelige aambeien, & rugpijn; alsof de rug zal breken. Prolapsus ani (Ign.; Podo.). Onwillekeurig verlies van ontlasting.
Urinewegen - Urineretentie; verlamming van de blaas; na de bevalling. Acute ontstekingen. Gevoel alsof er iets beweegt in de blaas, alsof er een worm zit; zonder aandrang tot urinelozing. Geringe urine, & tenesmi; donker en troebel, afgeladen met fosfaten. Blaasstreek gevoelig. Incontinentie, met constant verlies van druppels urine. Frequente en overvloedige urinelozing. Bloedwateren zonder aanwijsbare reden. Incontinentie, tijdens liggen; of bij staan, of 's nachts; overdag als de patiënt slaperig is. Helderrode urine.
Mannelijke geslachtsorganen - Testikels hard, ingetrokken, ontstoken. Transpiratie op de uitwendige geslachtsdelen, 's nachts. Verlies van prostaatvocht. Verminderde geslachtsdrift. Hypertrofie van de prostaat. Week, pijnloos gezwel op de glans penis.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Gevoel van neerwaartse druk in de buik, alsof de gehele buikinhoud door de vagina naar buiten zal komen; > staan en rechtop zitten, < liggen. Vagina droog en heet. Sterkere menstruatie; helderrood, te vroeg, te overvloedig; heet; met stolsels. Snijdende pijn van heup tot heup. Menstruatiebloed en lochia heet en bijzonder onaangenaam van geur. Plotseling opkomende en weer verdwijnende weeën. Mastitis; kloppende pijn, rode verkleuring, rode van de tepel uitgaande strepen. Zwaar gevoel in de borsten; borsten hard en rood. Gezwel in de borst, pijn < liggen. Kwalijk riekende bloedingen, golven heet bloed. Verminderde lochia. Bruikbaar tijdens de bevalling van vrouwen die op latere leeftijd een kind krijgen. Leucorroe, & koliekpijn.
Ademhalingsorganen/Borst - Droogte van neus, keel, strottehoofd en luchtpijp. Korte, droge kriebelhoest; < 's nachts. Zeer gevoel in het strottehoofd. Ademhaling bemoeilijkt, snel, ongelijkmatig. Cheyne-Stokes-ademhaling (Cocain.; Op.). Heesheid; afonie. Pijnloze heesheid. Hoest & pijn in linkerheup. Blaffende hoest, kinkhoest, & pijn in de maag voor een aanval, & opgeven van bloed. Steken in de borst tijdens hoesten. Strottehoofd heel pijnlijk; alsof er een vreemd voorwerp in zit, tijdens hoesten. Stemgeluid hoog, fluitend. Kreunen bij iedere ademhaling. Hoest < fijn stof in de lucht. Kind huilt voor een hoestaanval. Hoest < gapen. Astma tijdens warm vochtig weer.
Hart - Hevige hartkloppingen, weergalmend in het hoofd, & bemoeilijkte ademhaling. Hartkloppingen bij de minste inspanning. Kloppingen door heel het lichaam. Dubbelslag van de pols. Gevoel alsof het hart te groot is. Snelle doch zwakke pols. Kloppen in hals- en temporale slagaders. Borrelen in de hartstreek.
Rug - Stijve nek; en rechter schouder. Zwelling van de nekklieren. Pijn in de nek, alsof deze zal breken. Druk op het dorsale gedeelte van de rug roept hevige pijn op. Spit, & pijn in heupen en dijbenen.
Ledematen - Schietende pijnen. Gewrichten opgezet, rood, glanzend, met rode stervormig uitlopende strepen. Wankelende gang. Verspringende, reumatische pijnen. Flegmasia alba dolens. Spierschokken in de ledematen. Spasmen. Trekt ongewild met het been. Koude extremiteiten. Zwaar en verlammingsachtig gevoel in de ledematen. Tremoren. Ligt of zit met gekruiste voeten, kan ze niet van elkaar krijgen.
Slaap - Rusteloos, schreeuwen, tandenknarsen. Kan niet inslapen door kloppingen in bloedvaten. Slaakt kreten in de slaap. Slapeloosheid, & doezeligheid. Opschrikken bij sluiten van de ogen of tijdens de slaap. Slaapt met de handen onder het hoofd (Ars.; Plat.). Slaperig maar kan niet slapen. Kreunt en woelt in de slaap. SPIERSCHOKKEN TIJDENS DE SLAAP. Angstige dromen over ruzie, vuur, dieven, moordenaars. Ziet angstaanjagende beelden bij het sluiten van de ogen. Diepe slaap, hete huid.
Koorts - Hoge koorts & relatief geringe toxemie. Gloeiende hitte, dampend zweet, scherpe geur; inwendig koud. Voeten ijskoud. Oppervlakkige bloedvaten uitgezet. Transpiratie, met uitzondering van het hoofd. Geen dorst tijdens koorts. HEET HOOFD, & koude ledematen. Hete huid, # droog en vochtig.
Huid - Droog en heet; gezwollen, gevoelig; brandend; scharlakenrood; glad. Roodvonkachtige huiduitslag, die zich plotseling uitbreidt. Erytheem; puisten op het gezicht. Klieren opgezet, gevoelig, rood. Steenpuisten; die ieder voorjaar terugkomen. Rosacea. Etterende wonden. Huid # rood en bleek. Verhardingen na ontstekingen. Erysipelas. HELDERROOD, glanzend. Hevige dermatitis. Roodvonk.
Modaliteiten - Slechter: Zonnewarmte; warm worden. TOCHT - aan het hoofd; haren knippen; haren wassen. Kouvatten. Licht; geluid; trillingen. ONDERDRUKTE TRANSPIRATIE. Aanraken. Gezelschap. Druk. Beweging. Omlaag laten hangen van aangedane deel. 's Middags. Liggen. Kijken naar spiegelende voorwerpen of stromend water. 11 uur 's avonds. Na middernacht. Beter: Lichte bedekking. Achterover buigen, half zittende positie. Bedrust. Staan. Ergens tegenaan leunen met het hoofd. Buigen of draaien van het aangedane deel.
Relaties - Vergelijk: Caps., Dulc., Lycr., Hyos. en Stram. (botanische verwantschap); Atro. en Solania (alkaloïden van Bell.); Acon.; Alco. (dwaasheid & vrolijkheid); Ars. (pijn bij kanker); Bry. (reumatische klachten, < beweging; bij pleuritis en longontsteking is Bry. > door liggen op de aangedane kant, terwijl Bell. < is); Calc.; Cham.; Cic.; Coff.; Cupr.; Eup-pur. (diuresis en irritatie van de blaas; Eup. heeft een sterkere irritatie van de blaas en meer hyperemie); Gels.; Hyos. ( minder koorts, meer agitatie); Lach.; Lil-t. (Lil-t. > beweging, Bell. <); Merc.; Nux-v.; Op.; Puls.; Rhus-t.; Stram. (razernij; zintuigen sterker geprikkeld, razernij); Ter.; Verat.; Arn. (kinkhoest); Sanguisorba officinalis (Grote Pimpernel; overvloedige, langdurige menstruatie, speciaal bij nerveuze vrouwen met bloedaandrang naar hoofd en ledematen; passieve bloedingen tijdens de overgang; chronische metritis; longbloedingen; spataders en zweren); Mandragora officinarum (Alruin; rusteloosheid, agitatie en lichamel
Oorzaken - Haren knippen. Nat worden van het hoofd. Worst. Zon. In de wind lopen.

~
BELLIS PERENNIS (Madeliefje)
Karakteristieken - Werkt op de spiervezels van de bloedvaten; resulterend in veneuze stuwing en spataders. Spieren pijnlijk gevoelig. Lam gevoel, alsof verrekt. Veneuze stuwing, door mechanische oorzaken. Eerste middel bij beschadiging van dieper liggende weefsels, na een grote operatie. Gevolgen van zenuwletsel & intens zeer gevoel en intolerantie voor wassen met koud water; > koud baden. Vermoeidheid na een acute jichtaanval. Traumata van bekkenorganen, gevolgen van seksuele excessen en masturbatie. Voortreffelijk geneesmiddel bij verstuikingen en blauwe plekken. Klachten door de consumptie van koud voedsel of koude dranken als het lichaam warm is; klachten door blootstelling aan koude wind. Uitwendig bij naevi. Acne. Steenpuisten over heel het lichaam. Beurs, gekneusd gevoel in het bekkengebied. Exsudatie, stuwing, zwelling. Reumatische verschijnselen. Beïnvloedt uitscheidingen niet nadelig. "Bellis perennis is een hoofdmiddel bij oude arbeiders, speciaal hoveniers." (Burnett) Wondmiddel met een Ar
Psyche - Bewegingsdrang.
Vertigo - Duizeligheid bij oudere personen; door stuwing in de hersenen.
Hoofd - Pijn van het achterhoofd tot bovenop het hoofd; of >> het voorhoofd. Strak gevoel in het voorhoofd. Beurs, gekneusd gevoel. Jeuk op de hoofdhuid en de rug, < warm baden en in bed. Schietende pijn.
Maag - Gevolgen van koude of ijskoude dranken tijdens een toestand van oververhitting.
Buik - Beurs gevoel in de buikwand. Vol gevoel in de miltstreek; steken; opgezette milt. Opgeblazen buik; darmrommelingen. Lam gevoel in de buikspieren.
Rectum - Stinkende, pijnloze gele diarree < 's nachts.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Beurs gevoel in de baarmoeder; alsof samengeperst. Zwelling van baarmoeder en borsten. Spataderen tijdens de zwangerschap. Kan niet lopen tijdens de zwangerschap.
Rug - Gevolgen van een val op het stuitje. Railway spine.
Ledematen - Beurs gevoel in gewrichten en spieren. Jeuk op de rug en de achterzijde van de bovenbenen. Pijn >> omlaag over de voorzijde van de bovenbenen. Gespannen gevoel in de polsen, alsof er een strak elastiek omheen zit. Kneuzingen met heel beurs gevoel.
Slaap - Wordt 's morgens vroeg ( 3 uur) wakker en kan niet meer slapen.
Huid - Steenpuisten. Bloeduitstorting, zwelling, heel gevoelig bij aanraken. Veneuze stuwing door mechanische oorzaken. Spataders & beurs, gekneusd gevoel. Exsudatie en vochtophoping. Acne.
Modaliteiten - Slechter: LETSEL. Verstuikingen. AANRAKEN. Koud baden of koude dranken. Afkoeling tijdens oververhitting. Heet baden; bedwarmte. Voor storm. Operaties. Linkerkant. Koude wind. Beter: Voortgezette beweging. Kou (plaatselijk).
Relaties - Vergelijk: Arn.; Calen.; Hyper.; Con.; Ars.; Ham.; Vanad. (degeneratieve verschijnselen, zoals hersenverweking en atherosclerose); Pic-ac. (gevolgen van uitputting); Staph.; Bry.
Oorzaken - Traumata. Koude dranken tijdens oververhitting. Nat worden tijdens oververhitting.

~
BENZINUM (Benzol)
Karakteristieken - Het meest opvallend tijdens de proefneming met Benzinum was de invloed op de bloedsomloop. Het middel veroorzaakte een vertraagde polsslag en bracht bij proefdieren een infarct teweeg. Bij menselijke proefpersonen riep het een vermindering van rode bloedlichaampjes en een vermeerdering van witte bloedlichaampjes op (R.F. Rabe). Bijgevolg zou het geïndiceerd kunnen zijn bij leukemie. Opvallende oogsymptomen. Hallucinaties. Epileptiforme aanvallen, coma en ongevoeligheid voor prikkels. Vermoeide en nerveuze patiënten. Meent in het donker een grote witte hand te zien (hallucinatie). Pijnen >> omhoog ( hoofdpijn, pijn in anus, koude rillingen). Gevoel door het bed en de vloer heen te vallen.
Hoofd - Pijn in het voorhoofd, >> de neuswortel. Duizelig. Drukkend gevoel in het hoofd. Rechtszijdige hoofdpijn.
Ogen - Gezichtshallucinaties bij wijd open ogen. Trekkingen van de oogleden. Lichtschuwheid, voorwerpen wazig. Zeurende pijn in ogen en oogleden. Pupillen sterk verwijd. Geen pupilreactie op licht, met name daglicht.
Neus - Overvloedige, dunne neusloop, vooral 's middags. Hevig niezen.
Urinewegen - Overvloedige urinelozing.
Mannelijke geslachtsorganen - Zwelling van de rechter testikel. Hevige pijn in de testikels. Jeuk aan het scrotum.
Ledematen - Zware ledematen, koude onderbenen, versterkte kniereflex. Pijnen >> omhoog.
Huid - Mazelenachtige huiduitslag. Transpiratie op de kant waarop hij niet ligt. Jeuk over het hele gebied van de rug.
Modaliteiten - Slechter: 's Nachts. Rechterkant.
Relaties - Vergelijk: Bry. (< beweging; bewegen van de ogen); Benzinum dinitricum ( de meest opvallende vergiftigingsverschijnselen door absorptie via de huid zijn veranderingen in de rode bloedlichaampjes, degeneratie van de lever en amblyopia, kleurenblindheid en retinitis; gezichtsveld verkleind; zwarte urine); Benzinum nitricum (amblyopia en visusstoornissen; donker, zwart bloed, vertraagde bloedstolling; veneuze hyperemie van de hersenen en algemene veneuze stuwing; branderige smaak in de mond; blauwe lippen, tong, huid, nagels en conjunctiva; koude huid, pols klein en zwak, trage en onregelmatige ademhaling, bewustzijnsverlies, verschijnselen van coma apoplecticum; ritmische, verticale bewegingen van de oogbollen; verwijde pupillen; nystagmus; ademhaling heel traag, bemoeilijkt, zuchtend); Sulph. (verschijnselen >> omhoog); Trinitrotoluenum (op de huid of het haar opgebracht T.N.T. geeft een karakteristieke gele of geelbruin-oranje verkleuring die wekenlang blijft; als geneesmiddel geïndiceerd bi

~
BENZOICUM ACIDUM Steeds wanneer we in het beeld van een geneesmiddel een duidelijk omlijnde staat en gesteldheid van de menselijke constitutie zien, wat blijkt uit een of meer groepen uitgesproken symptomen, kunnen we daaruit afleiden dat die bij de mens als ziektetoestand voorkomt. Een geneesmiddel kan geen ziekte voortbrengen, doch alleen versterken wat al sluimerend aanwezig is in het menselijk organisme. Min of meer roept het bij het individu iets op wat al bestaat. Dat iets hoort bij het menselijk ras. Zien we bij een geneesmiddel dus een bepaalde ziektetoestand, dan weten we dat die zijn analogie heeft in iets in de mens. Het bestaan is zo geregeld dat alles zijn nut heeft. Er kunnen aandoeningen zijn waarvan we de passende analogie nog niet kennen. We kunnen bepaalde groepen opvallende verschijnselen steeds opnieuw waarnemen. We weten dat die typerend zijn voor een zekere toestand van het organisme. Alleen is de equivalent in de Materia Medica nog onbekend. Homeopathische geneesmiddelen zijn de exacte tegenhangers van
Benzoicum acidum nu kenmerkt zich door een gesteldheid die wel de jichtachtige diathese wordt genoemd, de uratische of lithemische diathese. Deze gevallen zijn moeilijk te behandelen, omdat de klacht heel hardnekkig is. Het is een van de manifestaties van psora. Dergelijke patiënten hebben allemaal last van een onregelmatige nierwerking. Soms plast de patiënt weinig, hetgeen lichamelijke klachten tot gevolg heeft. Maar als hij flinke hoeveelheden urine loost, worden de klachten minder. Er is aanleg voor reumatische aanvallen en gewrichtspijnen, een bewijs voor de jichtachtige diathese, die verbeteren zodra grote hoeveelheden urine, met veel bezinksel, worden geloosd. Zo gauw de urinevloed echter weer afneemt en de urine een laag soortelijk gewicht krijgt, komen de aanvallen weer terug en lijdt de patiënt veel pijn. Zo fluctueert het beeld voortdurend. De jonge homeopaat zal zo'n patiënt soms zien als die grote hoeveelheden urinezuur, met rood sediment, uitscheidt. Hij denkt dat dat moet ophouden. Hij is erop

Een van de opmerkelijkste symptomen van dit geneesmiddel is de sterk geurende urine; de urine heeft een doordringende geur, die soms zo sterk wordt dat die ruikt naar hippuurzuur. Daarom wordt gezegd dat de urine ruikt als die van een paard. De geur benadert die van paardepis.
De klachten van Benzoicum acidum zijn wisselend. We weten inmiddels hoe dat komt. De patiënt is op zijn best als hij overvloedig plast en veel urinezuur en ander bezinksel kwijtraakt. Wordt de mictie minder en krijgt de urine een laag soortelijk gewicht, dan ontstaat er rugpijn en pijn in de gewrichten. De patiënt krijgt last van atmosferische veranderingen. Hij is gevoelig voor tochtkou en voor koude lucht. Maar zodra hij weer meer begint te plassen, gaat het beter met hem. Het soortelijk gewicht van de urine lijkt steeds te wisselen.
Verder zien we klachten waarbij de urine sterk en doordringend van geur is. Vaak gebeurt dit bij kinderen. Het is verbazingwekkend dat zulke kleine kinderen al zo vroeg blijk geven van een uratische diathese. De moeder beschrijft de geur als een heel sterke urinegeur. Het is niet zozeer de geur van bedorven urine of van stinkende urine, maar een heel intense urinegeur. Benzoicum acidum is al vele malen genezend gebleken bij bedwateren, enuresis nocturna, als het bed dat verschillende keren is natgeplast niet meer schoon te krijgen is. U ruikt het zodra u het slaapkamertje binnenkomt; het kind verspreidt de geur van urine, van sterke urine; het hele huis ruikt naar urine. Als twee of drie van zulke kindertjes 's nachts in bed plassen vertelt de geur u alles wat u wilt weten.
Met dit geneesmiddel zouden opnieuw geneesmiddelproeven moeten worden gedaan. De hoofdkenmerken zijn bekend, maar de details zijn nog niet duidelijk naar voren gekomen. We hebben vrij veel geneesmiddelen met deze hoofdkenmerken, maar waarschijnlijk zijn die bij geen van alle zo sterk als bij Benzoicum acidum. Uiteraard past dit middel niet bij al deze patiënten, want de details kunnen verschillen; het heeft echter de algemene toestand die aan alles voorafgaat. En als het zowel past bij de algemene toestand als bij alle plaatselijke symptomen, dan brengt het geweldige veranderingen teweeg.
Er zijn een paar mentale symptomen. 'Geneigd lang te blijven stilstaan bij onaangename dingen; het zien van een mismaakt persoon geeft haar koude rillingen.' Afwisseling van diepe slaap en langdurige periodes van wakker blijven. In de periode dat hij niet kan slapen, ligt hij 's nachts voortdurend te denken aan alle onaangename dingen die hij zich voor de geest kan halen. Deze toestand wisselt af met stuporeuze slaap 's nachts, wat weken kan aanhouden. Deze afwisseling is in overeenstemming met de fluctuatie in de gesteldheid van de urine. 'Droefheid.' 'Angstige onrust tijdens transpiratie.' 'Humeurig kind.'
Er zijn veel typen hoofdpijn; ze zijn uremisch van aard en treden op in vele delen van het hoofd, gepaard met een overvloed aan bijzonderheden. 'Afschuwelijke pijn in achterhoofd of cerebellum.' 'Reumatische pijnen in het hoofd.' Dit is een goede beschrijving, want deze hoofdpijnen van uremische aard vertonen overeenkomst met reumatische pijnen. 'Pijn en hittegevoel in het gebied van belangrijke en steunende organen.' 'Scheurende pijn in de kruinstreek.' Talrijke typen hoofdpijn; doffe, zeurende pijn in het achterhoofd, die 's nachts begint als gevolg van weersverandering. Pijn in de hersenbasis nadat er enige tijd gewrichtspijnen zijn geweest. De pijn gaat gepaard met geringe urinelozing. Steeds wanneer de patiënt kouvat, neemt de urinevloed af en krijgt hij een doffe hoofdpijn, vooral in het achterhoofd.
Veranderde reuk. 'Reukzin verminderd.' 'Pijn in neusbeen.'
Vermindering van alle jichtachtige verschijnselen, gevolgd door ontsteking van de tong, geeft nog een andere omzetting in het organisme weer. Door kouvatten en door stormachtig weer verdwijnen de gewrichtspijnen plotseling en begint de tong acuut op te zwellen. Behalve bij Benzoicum acidum zien we dit eveneens bij Mercurius. 'Uitgebreide ulceratie van de tong, met diepe groeven of met fungoïde oppervlak.' Dezelfde oorzaak kan leiden tot een speciaal type van ontstoken keel. De hoeveelheid urine wordt plotseling minder; de nog schaarse urine is sterk geconcentreerd en verspreidt een doordringende geur, die doet denken aan paardepis (Nitricum acidum). Daarbij acute ontsteking en zwelling van tonsillen en keel; tonsillitis met schaarse, sterke, doordringende urine met de geur van paardepis. Opnieuw een verschijnsel dat veel weg heeft van metastase. Bijvoorbeeld: iemand heeft voortdurend last van meer of minder hevige reumatische pijn in de gewrichten; hij vat kou en de pijn verdwijnt, maar de volgende dag heeft
Leverstoornissen en talrijke leversymptomen. Een even groot aantal verschijnselen vinden we met betrekking tot de darmen, de ontlasting, het rectum, de anus en de urinewegen. Ik zal alleen de opvallende verschijnselen noemen, maar denk aan het alternerende karakter van dit middel. De klachten gaan van het ene deel naar het andere en dit fenomeen van metastase zal de volgende symptomen begeleiden. 'Ontlasting, overvloedig, waterig.' Dit geldt vooral voor zomerdiarree die zich plotseling ontwikkelt; 'buitengewoon stinkende ontlasting.' De witte, op zeepsop lijkende ontlasting is zo'n typerend symptoom dat Benzoicum acidum zal genezen, zelfs wanneer de jichtachtige diathese niet aanwezig is. 'Ontzettend stinkende ontlasting; geur trekt door het hele huis.' 'Putride, bloederig.' 'Waterig, licht van kleur, bijzonder kwalijk riekende ontlasting (bij kinderen).' We zien dus dat de ontlasting wit is. In het begin lijkt de ontlasting op zeepsop, later verdwijnt dat en is die nog alleen wit. Het is verstandig om bij l

De symptomatiek van de urinewegen is te uitgebreid om helemaal te vermelden. 'Stinkende urine.' 'Urine met een weerzinwekkende geur.' 'Bruist met zoutzuur.' Soms lijkt de geur op ammonia; het is een doordringende geur; de sterke geur is moeilijk te beschrijven. 'Donkerbruine urine.' Zeker, als normale urine een tijdje staat, zal die gaan stinken. Bij dit geneesmiddel heeft de urine al direct na mictie een intense urinegeur. 'Slijm en pus in de urine.' 'Ziekelijke gesteldheid van de urine.' 'Uitscheiding van urinezuur.' In de tekst staat 'hippuurzuur', maar dat is een zeldzaamheid. 'Bruine urine met een zure geur.' 'Te frequente behoefte de blaas te legen.' 'Nierkoliek.' 'Urine donker, met een doordringende urinegeur.' Jichtachtige klachten van de lever; reumatisme; nierkoliek; een dergelijk klachtenpatroon na gonorroe is genezen met dit middel, hoewel het gonorroe niet echt in het beeld heeft. Tijdens de reuma en de genoemde verschijnselen is er meer of minder pijn in de nier. 'Zere pijn in de rug; brandend
'Astma met reumatische ontstekingsverschijnselen.' 'Hoest gevolgd door opgeven van groen slijm.'
Het orgaan dat bij deze reumatische klachten het sterkst is aangedaan, is het hart. Als de reuma wegtrekt uit de perifere delen zal vooral het hart te lijden krijgen. Pijn in het hart. Bij deze diathese, met als onderdeel de sterk ruikende urine en de jicht, mogen we derhalve hartaandoeningen verwachten. 'Pijnen wisselen onophoudelijk van plaats.' 'Hartkloppingen.' De reuma doet het hart aan. 'Wordt na middernacht wakker met hevige hartkloppingen.' Denk goed na en u zult begrijpen in welke gevallen u Benzoicum acidum nodig hebt. Met de verschijnselen van het hart, de benauwdheid, de pijn in het hart met reumatische klachten ziet u direct het beeld van dit middel voor u. 'Kan niet in slaap komen.' Denk aan de afwisseling van slapeloosheid en stuporeuze slaap; denk aan de sterk ruikende urine, aan de fluctuerende klachten, aan de erratische constitutie. 'Hartkloppingen erger 's nachts.' 'Verlichting van de hartklachten door reumatische pijn in de ledematen.' De klachten gaan terug naar de ledematen en dat bet
Veel reumatische verschijnselen in de armen en benen. 'Vermoeide benen.' 'Zwelling van de knie.' Jicht, in al zijn schakeringen. 'Jichtsteentjes.' 'Knobbels op de gewrichten.' Vaak is Benzoicum acidum een voortreffelijk palliativum voor oude jichtlijders; zij willen verlichting van de pijn in de vingers, in de knobbels en gewrichten. Krakende, pijnlijke vingers; onhandige bewegingen. Dikwijls is de pijn minder geworden en naar andere delen gegaan. Dit is een van de geneesmiddelen die de klachten verdrijven uit de inwendige organen waardoor de pijn in de ledematen erger wordt. De patiënt zal dit niet altijd leuk vinden. 'Beven met hartkloppingen.' 'Extreme zwakte; transpiratie en comateuze gesteldheid.' Let op deze combinatie van comateus en transpiratie; de Benzoicum acidum-patiënt zweet maar voelt zich daardoor niet beter. Rijkelijke, uitputtende transpiratie en diepe slaap, maar geen verbetering. 'Wordt wakker met ademhalingsmoeilijkheden.' Kloppingen door het hele lichaam.
'Allerlei catarren; jichtachtige diathese, jicht met jichtknobbels, syfilitische reuma, etc.' Deze patiënten gaan sterk achteruit, de weefsels verliezen hun vitaliteit. Zweren op de huid en de slijmvliezen.
~
BENZOICUM ACIDUM (Benzoëzuur)
Karakteristieken - Het meest kenmerkend zijn de geur en de kleur van de urine. Uitgesproken werking op de stofwisseling. Produceert en geneest verschijnselen van een urinezure diathese, & sterk geconcentreerde en uitermate stinkende urine en jichtsymptomen. Nierinsufficiëntie. Kind wil worden gevoed in de armen en niet worden neergelegd. Plotseling van plaats verspringende pijnen; voornamelijk in de hartstreek of alternerend met klachten van de urinewegen. Sycotisch middel. Jicht en astma. Overvloedige urinelozing # geringe urinelozing. Rond de patiënt hangt een sterke urinegeur. Watergezwel, eeltknobbels. Ziekte van Menière. Pijnlijke jichtknobbels. Sterk geconcentreerde urine (als begeleidend verschijnsel). Wisselende symptomen, afhankelijk van de toestand van de urine.
Psyche - Kan onaangename gebeurtenissen uit het verleden niet van zich afzetten. Vergeet woorden bij schrijven. Depressie. Huivert als hij een mismaakt persoon ziet.
Vertigo - Duizeligheid met een tendens tot opzij vallen.
Hoofd - Kloppen in de temporale slagaders, = vochtophoping rond de ogen. Koud zweet op het voorhoofd. Atheroomkystes. Zeurende pijn, & verminderde urinelozing.
Oren - Geluiden in de oren ( als van onduidelijke stemmen); < slikken; < buiten lopen. Zwelling achter de oren.
Neus - Jeuk aan het neustussenschot. Pijn in het neusbeen. Geurhallucinaties: kool, stof, stank.
Gezicht - Koperkleurige vlekken. Rode vlekken, & kleine blaasjes. Scherp begrensde roodheid van de wangen. Bijt onwillekeurig op de onderlip, tijdens eten.
Mond - Verzwering van de tong. Prikkerig, trekkerig gevoel in de mond; tandvlees blauwachtig en bloedend. Tongoppervlak sponsachtig, & diepe barsten en zich uitbreidende zweren. Mond- en keelklachten > eten. Kiespijn < liggen.
Keel - Gevoel van een brok, zwelling en constrictie, > eten.
Maag - Transpiratie tijdens eten; drukkend gevoel in de maag, gevoel van een brok. Overgeven van een zoutachtige of bittere substantie.
Buik - Snijdende pijn rond de navel; > ontlasting. Steken in de leverstreek.
Rectum - Steken en gevoel van samensnoering. Trekkerig, samensnoerend gevoel in het rectum. Jeuk en vochtophoping rond de anus. Ontlasting schuimend, stinkend, vloeibaar, lichtgekleurd, als zeepsop, & sterke winderigheid; grote hoeveelheden grijsachtige ontlasting; wit.
Urinewegen - Weerzinwekkende geur; wisselend van kleur; bruin, zuur. Incontinentie; druppelende, stinkende urine bij oude mannen. Veel urinezuur. Blaascatarre ten gevolge van onderdrukte gonorroe. Blaasontsteking. Doffe pijn in de nierstreek; < wijn. URINE: HEET, DONKERBRUIN; STERKE GEUR, ammoniakachtig, als paardepis. Gruis in de urine. Incontinentie & bruine vlekken in het ondergoed. Urineretentie bij zuigelingen.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Uterusprolaps, & stinkende urine.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid 's morgens. Astmatische hoest; < 's>>nachts; < liggen op de rechterzij. Opgeven van groen slijm; voorafgegaan door een harde, droge hoest. Astma & reumatische klachten. Borst heel gevoelig; verdraagt geen drukkende kleding.
Hart - Pijn in hartstreek. Verspringende pijnen, maar in de hartstreek vrijwel permanent aanwezig. Wordt 's nachts wakker met hevige hartkloppingen of met een brandende pijn in de hartstreek.
Rug - Drukkend gevoel in de wervelkolom. Koud gevoel in het sacrum. Stijf gevoel in de lendenen. Trillen in de lumbaalstreek.
Ledematen - Krakende gewrichten bij beweging; knie. Scheurende pijn & steken. Pijn in de achillespees; in het hielbeen, & pijn in de hartstreek, bij neerzetten van de voet. Reuma en jicht; heel pijnlijke tophi. Afzetting van urinezure zouten. Ganglion; zwelling van de pols. Pijnlijke, gezwollen knieën. Eeltknobbel aan de grote teen. Scheurende pijn in de grote teen.
Koorts - Koude handen, voeten, rug, knieën; alsof blootgesteld aan koude wind. Rillerigheid; koud zweet. Gevoel van inwendige hitte bij ontwaken. Overvloedig zweten, zonder verbetering. Nachtzweet. Zweet heeft een aromatische geur.
Huid - Rode vlekken. Jeukende plekjes. Jeuk, met een aangenaam gevoel bij krabben, maar gevolgd door een branderig gevoel.
Modaliteiten - Slechter: Buiten. Kou. Weersverandering. Beweging. Ontbloten. Beter: Warmte. Overvloedige urinelozing.
 "De meeste verschijnselen hebben een voorkeur voor de linkerkant, maar kunnen zich na verloop van tijd >> rechts verplaatsen" (Guernsey). Beweging < de meeste symptomen, hoewel de hoofdpijn < bij rust en de kiespijn bij liggen.
Relaties - Vergelijk: Ferr.; Cop.; Zinc.; Nit-ac. (urine ruikt naar paardepis); Tropaeolum ( stinkende urine); Am-be.; Sabin.; Calc. Onverenigbaar: wijn (< pijn in nieren, trekkende pijn in knieën, etc; verg. Zinc.). Volgt goed na: Colch. (jicht); bruikbaar na de onderdrukking van gonorroe met hoge doseringen Cop., of als er bij de behandeling van een sjanker met Cop. wratten rond de anus verschijnen. Bruikbaar bij incontinentie als Kali-n. geen verbetering geeft. Is samen met Cop. toegepast bij dysuria senilis ten gevolge van een vergrote prostaat.

~
BERBERIS Bestudering van Berberis zal leren dat dit geen groot, maar wel een heel belangrijk geneesmiddel is. Evenals Benzoicum acidum past het in de sfeer van jicht en reuma. Het beantwoordt aan jichtachtige klachten die zich niet beperken tot de natuurlijke plaatsen. Het organisme verkeert in een toestand van geringe vitaliteit; bloedarmoede; zwak gestel; bleek en ziekelijk, oud en afgeleefd; vroegtijdig oude en rimpelige mannen en vrouwen. Door de constitutionele zwakte slaan bij jicht de urinezure zouten op andere plaatsen neer dan normaal. Over het algemeen zijn de vingergewrichten aangedaan, maar bij Berberis zwerft de ziekte als het ware door het hele organisme. Van plaats verwisselende pijn in de zenuwen en de zenuwscheden. De erratische, stekende, scheurende pijnen en de pijnscheuten, die bij Berberis door het hele lichaam optreden, treffen we aan bij oude jichtlijders. Bij deze patiënten werkt Berberis het best. Uit de geneesmiddelproeven blijkt de overeenkomst met de van plaats verwisselende en scheurende
Onregelmatige urinevloed. Overvloedige mictie, afgewisseld met schaarse urinelozing. Waterige urine en geconcentreerde urine, excessieve neerslag van urinezuur en uraten. We zien dezelfde wisselvalligheid als bij Benzoicum acidum. Beide geneesmiddelen doen weinig voor elkaar onder en toch zijn hun symptomen totaal verschillend. Stekende pijn in vrijwel ieder deel van het lichaam; voortdurend wisselend van plaats. Van plaats verwisselende en stekende pijnen; kleine pijnscheuten. U zit naast een jichtpatiënt en praat met hem. 'Au', klinkt het ineens. Wat bedoelt hij daarmee? Hij kreeg weer eens zo'n pijnscheut. Eerst was die in zijn knie; daarna in zijn tenen; vervolgens in zijn hoofd; het is een erratisch verschijnsel.
Na verloop van lange tijd zetten de urinezure zouten zich af in de vingers en krijgt de patiënt zere vingers. Als de ziekte (jicht) zich duidelijk manifesteert en zich heeft gelokaliseerd in de gewrichten zijn we vooral aangewezen op Ledum, Sulphur, Aesculus en Lycopodium. Bij Berberis bevinden de pijnscheuten en de scheurende, stekende en brandende pijnen zich overal. Nooit blijven ze op één plaats, ze verplaatsen zich steeds. Daarbij is er geen duidelijke reactie op beweging. Of hij beweegt, of zich stilhoudt, de pijnen blijven komen. In enkele gevallen verergert de pijn bij beweging, maar gezien de vele pijnen is dat een relatief klein percentage. De Berberis-patiënt beweegt zich vaak. Hij beweegt omdat hij pijn heeft.
Vaak is er drukkende pijn. De brandende, scheurende, stekende, van plaats verwisselende pijnen en de pijnscheuten voeren echter de boventoon; zij zijn typerend voor Berberis. Als u elke plaats afzonderlijk bekijkt, bijvoorbeeld een bepaald gewricht, dan blijkt dat de pijn vanuit dat gewricht naar alle kan-ten uitstraalt. Als de pijn in het kniegewricht is, gaat die naar boven en naar beneden en alle richtingen uit; is de pijn in het vingergewricht, dan gebeurt hetzelfde. Is de pijn in de nier, dan straalt die omlaag langs de ureters; is die in de lever, dan gaat die alle kanten uit in de buik. 'Pijn die zich vanuit een bepaald punt naar alle kanten verspreidt', is een karakteristiek symptoom. In de rubriek 'radiërende pijn' is Berberis een van de weinige middelen. Dit is zo'n duidelijke karakteristiek dat Berberis in veel gevallen van nierkoliek genezing heeft gebracht, omdat dit type pijn dan dikwijls voorkomt. Het middel geneest galsteenkoliek als deze kleine pijnscheutjes zich vanuit de galblaas naar alle
Pijnscheuten en schietende pijnen in combinatie met problemen van nieren en lever bij jichtlijders. Daarmee hebben we de basis gelegd voor de bestudering van Berberis.
De gewrichten gaan soms opzetten. 'Opgezette gewrichten.' Maar de zwellingen zijn minder frequent dan de pijnen waarbij geen zwelling aanwezig is. Zeer, lam gevoel in de gewrichten, tezamen met radiërende pijn. Brandend, stekend, scheurend, waarbij de pijn zich naar alle kanten verbreidt en nu eens hier opduikt en dan weer daar. 'Pijn in de hiel alsof die zweert' en vervolgens schiet de pijn ergens anders heen. Verdoofd gevoel. Lam gevoel.
Trage pols (betreft de hartklachten). Heel dikwijls is de polsslag verbazingwekkend langzaam.
Het mentale beeld is heel onvolledig. Eigenlijk zijn we er niet mee op de hoogte. De paar mentale symptomen die we hebben, geven het volgende te zien. Mentale zwakte; kan zich geestelijk niet inspannen; vergeetachtigheid. 'Kan zich weinig herinneren; zwak geheugen. Angstaanjagende verschijningen tijdens schemering.' Het is niet vreemd dat een kind zich in het donker allerlei dingen inbeeldt, want het hoort vrijwel dagelijks enge en voor hem onbegrijpelijke verhalen. Maar de Berberis-patiënt ziet geesten tijdens de overgang van daglicht naar duisternis. Hij wordt omringd door onwerkelijke gestalten. Het middel heeft zwaarmoedigheid, apathie en geestelijke uitputting.
Enige duizeligheid. De hoofdpijnen zijn van dezelfde aard als de algemene pijnen bij personen met nierstoornissen. Veel rood sediment in de urine. De van plaats verwisselende pijnen doen ook het hoofd aan. Stekende en scheurende pijn en pijnscheuten in de hoofdhuid; in de schedel; in de ogen, de oren, achterhoofd. Brandende pijn. 'Heeft het gevoel dat het hoofd groter wordt', is een eigenaardig symptoom. Het is de gewaarwording alsof het hoofd opzwelt. Brengt voortdurend zijn hand naar het hoofd; heeft het gevoel een kalotje op te hebben. 'Gevoel een petje op het hoofd te hebben', terwijl dat niet zo is. Dit verschijnsel zal niet altijd worden weergegeven als een 'petje op het hoofd'. Het is verwisselbaar met verdoofd gevoel van de hoofdhuid; veel patiënten beschrijven het als een doof gevoel in de hoofdhuid, alsof ze een petje op hebben. Andere patiënten zullen ontkennen dat het een verdoofd gevoel is en zeggen dat het alleen het gevoel van een petje is. Eerst nam ik aan dat het 'petje' onderdeel was van tw
Stekende en scheurende pijn in de ogen; pijnscheuten, schietende pijn. Pijn die verschillende kanten uit schiet. Een belangrijk kenmerk van Berberis is dat het geen bepaalde richting heeft; het heeft alle richtingen. De meeste geneesmiddelen hebben pijnen die van het ene naar het andere deel trekken, van het oog naar de slaap etc. Van Berberis kan echter niet worden gezegd dat de pijnen een bepaalde kant uitgaan. Het zijn van plaats verwisselende pijnen; radiërende pijnen. De pijnen in de oren zijn van dezelfde aard. In elk lichaamsdeel hebben we deze pijnscheuten evenals de scheurende, brandende, schietende pijnen die komen en gaan, waardoor de patiënt nors voor zich uit kijkt en plotseling een kreet van pijn slaakt.
De patiënt ziet er ziekelijk uit; bleek en vaal gelaat, ingezonken wangen, holle ogen en blauwe kringen rond de ogen. Dat is de beschrijving van het gezicht van een heel ziek persoon. Berberis is een bruikbaar middel voor teringachtige klachten; evenals voor de pijn, de pijnscheuten en de klachten die kunnen ontstaan na operatie aan een endeldarmfistel. In geval van Berberis zullen de problemen komen nadat de fistel is gesloten. Dit kunnen nier-, lever- of hartklachten zijn of erratische pijnen. Een bepaalde periode lang is de patiënt koortsig en heeft hij veel pijn en hevige dorst; dit wisselt af met precies het tegenovergestelde. Uitputting en aversie tegen water. Gebrek aan eetlust afgewisseld met schreeuwende honger. De maag is van slag; de spijsvertering verloopt langzaam en moeizaam; verder verschijnselen die doorgaans worden omschreven als 'galachtig.' Bittere oprispingen en opboeren van gal.
Veel klachten van de lever. In eerste instantie de al eerder genoemde pijnen en verder plotselinge pijn, alsof een mes in de lever wordt gestoken. Schietende, scheurende, brandende, stekende pijnen en pijnscheuten, die voortdurend verwisselen van plaats. 'Galsteenkoliek.' De genoemde pijnen tezamen met icterus. De lever lijkt steeds trager te gaan werken en de patiënt wordt geel. Witte ontlasting, zonder galkleurstof. 'Scherpe, knijpende pijn in de lever, die plotseling en heel heftig op komt zetten. Hevige, vlijmende pijn in de leverstreek, waardoor hij naar adem snakt. Moet het lichaam diep vooroverbuigen.' Deze pijnen houden heel even aan en gaan daarna weer weg. Bij een galsteenkoliek is de pijn krampachtig van aard, toenemend qua hevigheid en weer afnemend, maar nooit helemaal verdwijnend. Indien geïndiceerd zal Berberis ervoor zorgen dat het kleine galsteentje loskomt en afvloeit, waarna de patiënt een diepe zucht slaakt en zich afvraagt waarom hij de dokter niet eerder heeft laten roepen. Kramp kan in
Pijnen door de hele buik. Overvloedige, dikke, papperige ontlasting, geel van kleur, als gele maïspap. 'Diarree; gele, papperige ontlasting.' 'Kleikleurige ontlasting.' Uit wat we hebben gezien zal deze kleur van de ontlasting geen verwondering wekken; de ontlasting bevat geen galkleurstof en is dus wit. De oorzaak is een verstoorde lever- en galwerking. Ziet u deze verschijnselen samen met radiërende pijnen en met van plaats verwisselende pijnen bij personen met een vervallen constitutie, bleke en ziekelijke personen die klachten krijgen door kou, dan is het Berberis.
Vervolgens raakt de patiënt geconstipeerd, maar de ontlasting is wit of heel licht van kleur. 'Brandende, bijtende pijn voor, tijdens en na stoelgang.' 'Constante druk op het perineum, veroorzaakt door hypertrofie van de prostaat. Druk alsof zich daar een bobbel bevindt, alsof er iets omlaag drukt.' 'Scheurend gevoel, zich uitbreidend tot rond de anus. Herpes rond de anus. Endeldarmfistel.' Chirurgen beweren vrijwel allemaal dat een fistula ani operatief moet worden behandeld. Met homeopathie kunnen dergelijke gevallen echter worden genezen. In twintig jaar heb ik nooit mijn toevlucht hoeven nemen tot operatie. Het geneesmiddel dat past bij de patiënt zal de patiënt én de fistel genezen. Opereren is niet nodig. Ja, sluiten van de fistuleuze opening en daardoor geen acht slaan op de patiënt, is heel gevaarlijk. Als ik een fistel had en niet het middel kon vinden om die te genezen, dan verdroeg ik die klacht geduldig, want ik weet inmiddels genoeg om te begrijpen dat ernstiger klachten daardoor niet op zullen
Vervolgens zijn de problemen in nieren en urinewegen aan de beurt. De lumbaal- en de nierstreek zijn zo pijnlijk gevoelig dat de patiënt daar geen enkele druk verdraagt. Hij kan niet uit een auto op straat stappen zonder zijn voeten heel voorzichtig neer te zetten. Een trilling betekent veel ellende en soms is de pijnlijke gevoeligheid zo groot dat hij bijna flauwvalt. Zeer gevoel in de rug; in de rugspieren en in de nierstreek; dit gaat samen met allerlei afwijkingen van de urine, met buitensporige hoeveelheden bezinksel. Pijn in de nieren die zich naar alle kanten verspreidt. Pijnen trekken naar de nieren, die steeds zwakker worden. Als de patiënt niet wordt geholpen, krijgt hij de een of andere ernstige ziekte. 'Branden en ontstoken gevoel in de nierstreek. Brandende steken, op zichzelf staand of een aantal achter elkaar, in lende- en nierstreek. Veel pijn in en pijnlijke gevoeligheid van de nierstreek. De gevoeligheid in de nierstreek is zo groot dat iedere beweging die trilling met zich meebrengt, zoals
Berberis past vooral bij vermoeide vrouwen met jicht. Hoewel ze nog niet oud is, is ze lichamelijk afgemat, waardoor de huishoudelijke plichten haar irriteren en vermoeien. Pijnlijke coïtus en aversie tegen coïtus. Het duurt lang voordat ze een orgasme krijgt, of dit blijft helemaal uit, waardoor ze nog vermoeider wordt. Innerlijk is alles vlak. Veel pijnscheuten in de zenuwen. 'Brandend gevoel in de urethra. Brandende pijn in de vagina.' De normale gevoeligheid in deze delen ontbreekt.

~
BERBERIS AQUIFOLIUM (Mahonia)
Karakteristieken - Een geneesmiddel bij huidaandoeningen, catarrale klachten en secundaire syfilis. Trage leverwerking, vermoeidheid en andere aanwijzingen voor een verstoorde stofwisseling; heeft een stimulerende invloed op alle klieren en verbetert de voedselopname. Dient gegeven te worden in de moedertinctuur in vrij hoge dosering.
Hoofd - Gevoel van een band, vlak boven de oren. Hoofdpijn door verstoorde galwerking. "Hoofdzeer". Schilferig eczeem. Huiduitslag op de hoofdhuid, met uitbreiding naar gezicht en hals.
Gezicht - Acne. Verheven vlekken en pukkels. Heeft een reinigende werking.
Mond - Tong dik beslagen, geelachtig bruin; gevoel alsof er blaartjes op zitten.
Maag - Maagbranden. Misselijkheid en honger na eten.
Urinewegen - Stekende, krampende pijnen; dik slijm en helderrood, meelachtig bezinksel.
Huid - Pukkelig, droog, ruw, schilferig. Psoriasis. Droog eczeem. Pruritus. Verharding van klierweefsel. Pijnlijk gezwel in de borst.
Relaties - Vergelijk: Berb.; Euon.; Carb-ac.; Hydr.
~