Tonen 81-100 van 917
Materiamedica van Kent en Boereke om zelf te repertoriseren
KLACHT REMEDIE
ANTIMONIUM TARTARICUM Het eerste dat ons opvalt aan de Antimonium tartaricum-patiënt is het gezicht. Het gezicht is bleek en vaal, de neus is smal en scherp, de ogen ingezonken en rond de ogen bevinden zich donkere kringen. De lippen zijn bleek en uitgedroogd. De neusvleugels zijn opengesperd en bewegen op en neer; de binnenzijde van de neus is donker en roetkleurig. Het gelaat is bedekt met koud zweet en is koud en bleek. Gekwelde gelaatsuitdrukking. De geur in de kamer van de patiënt is eerder doordringend dan foetide of rottend; u krijgt het gevoel dat de dood aanwezig is. De andere gezinsleden zijn van slag; ze lopen op en neer en de verpleegkundige gedraagt zich opgewonden en bedrijvig. En dan betreedt u dit toneeltje om een homeopathisch middel voor te schrijven. Er heerst een gespannen sfeer, die uw snelheid van handelen niet ten goede komt. En toch zult u snel een keuze moeten doen. Op het moment dat alles aankomt op snelheid en doeltreffendheid stuit u op dergelijke belemmeringen.
In welke gevallen treffen we deze toestand en gelaatsuitdrukking aan, waarbij alle kenmerken en symptomen in overeenstemming zijn met de aard van het geneesmiddel? Ten eerste bij catarrale patiënten en verder bij mensen met een verzwakte constitutie, zwakke kinderen en oude mensen. Catarre van de luchtpijp en van de bronchi. We horen vochtig reutelgeruis en knetterende geluiden in de borst. Als u ooit bij een stervende bent geweest, zult u weten wat met 'doodsgerochel' wordt bedoeld. Bij Antimonium tartaricum horen we hetzelfde knetterende geluid. Bij tijd en wijle geeft de patiënt een mondjevol lichtgekleurd, witachtig slijm op. De borst raakt steeds meer overvuld met slijm en in het begin zal de patiënt nog in staat zijn dat op te geven; op het eind echter treedt verstikking in omdat het slijm zich blijft ophopen en borst en longen niet krachtig genoeg zijn dat kwijt te raken. De longen verkeren in een paralytische toestand. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij griep. Aanvankelijk kan de ziekte snel op komen
Ipecacuanha heeft dit vochtige, grove reutelgeruis ook enigszins, maar dit gaat gepaard met een krachtige uitdrijvende capaciteit van de longen. Bij Antimonium tartaricum komt het reutelgeruis pas na enkele dagen, bij Ipecacunaha aan het begin van de ziekte. Antimonium tartaricum heeft het hoesten en het kokhalzen, zij het pas in het stadium van krachteloosheid, uitputting en kou. Het lijkt alsof de patiënt zal sterven. Als u hem hoort hoesten, dringt het onmiddellijk tot u door dat de kracht van de longen enorm afgenomen moet zijn. We weten dat de longen na de diepe inademing een uitdrijvende activiteit kunnen uitvoeren. Bij Antimonium tartaricum hebben de longen die capaciteit niet. De borst zit vol slijm en we horen reutelgeruis; de hoest is reutelend, maar het slijm komt niet omhoog; of er komt slechts een kleine hoeveelheid, maar dit verbetert de patiënt niet. Zijn borst zit boordevol slijm; hij stikt bijna en nadert werkelijk zijn einde, stervend aan koolzuurgasvergiftiging door gebrek aan uitdrijvende
Deze patiënt heeft al geruime tijd last van jicht; hij is verzwakt door de langdurige ziekte, is rillerig en bleek en de gewrichten zijn opgezet. Steeds als het vochtig weer is, krijgt hij last van catarre van borst, strottehoofd en luchtpijp. Na verloop van tijd hoopt het slijm zich op. Vanwege de uitputting moet hij direct het bed houden; in de luchtwegen is vochtig, grof reutelgeruis hoorbaar. Het middel past bij kinderen die herhaaldelijk last hebben van bronchitis, veroorzaakt door koud vochtig weer, door koude herfstbuien, in het voorjaar en bij bewolkt weer. De ene verkoudheid is nog niet achter de rug of de volgende begint al weer. Het acute stadium is niet heftig, maar dit met reutelgeruis gepaard gaande kouvatten blijft terugkomen. Recidiverend reutelgeruis in de borst. Kouwelijk en bleek.
Blozende, meer of minder vitale kinderen die er als ze kou hebben gevat niet ziek uitzien en die voortdurend 'vol' zitten, maar niet verzwakt en uitgeput raken, hebben Kalium sulphuricum nodig. Dat is een belangrijk onderscheid e uitputting moet ons meteen aan Antimonium tartaricum doen denken. Deze krachteloosheid zien we optreden bij heel oude mensen, wier krachten vervallen zijn en die jarenlang last hebben gehad van bronchiaalcatarre. Bronchitis bij scherpe kou 's winters, gepaard met dik wit slijm en sterke benauwdheid, waardoor de patiënt zijn bed in moet. Hij moet rechtop zitten in bed en frisse lucht krijgen toegewaaid; vanwege de benauwdheid en het volzitten met slijm kan hij niet liggen. Antimonium tartaricum zal een aantal van deze aanvallen doen afnemen, voordat hij sterft. Als bij deze oude mensen het slijm geel en purulent is, zal Ammoniacum hun nog vele goede winters bezorgen. Vele oude mensen lijden 's winters aan bronchitis; dat hebben ze al jaren en ze verwachten niet dat dat ooit beter zal
Antimonium tartaricum heeft allerlei pijnen. Het symptoombeeld van dit middel berust in belangrijke mate op de Antimonium crudum-basis. De borstsymptomen berusten voor het grootste deel op deze basis. Beide middelen hebben veel symptomen gemeen; een groot aantal verschijnselen is slechter bij warm worden en bij te dik gekleed gaan. U treft deze patiënt zittend in bed, hals en schouders bloot en het pyamajasje los om lucht te kunnen krijgen. Stikt als de kamer te warm is. Dat symptoom heeft Antimonium tartaricum van Antimonium crudum. Ook hij wil niet worden lastig gevallen of dat iemand zich met hem bemoeit. Alles is een last. Het zieke kind wil niet worden aangeraakt, aangesproken of aangekeken. Het wil met rust worden gelaten. De zuigeling huilt onophoudelijk op een zielige, klaaglijke en jammerende toon. Vaak is de ademhaling kreunend. Reutelgeruis en jammeren. Voortdurend slechtgehumeurd, dat wil zeggen buitengewoon prikkelbaar als hij wordt gestoord. Iedere stoornis is een kwelling en lijkt de ademhalin
In de hoofdpijnrubrieken staat Antimonium tartaricum vaak vermeld. Bij Antimonium-hoofdpijn maken we de meeste kans met Antimonium crudum, terwijl Antimonium-aandoeningen van de luchtwegen beter reageren op Antimonium tartaricum. Beide geneesmiddelen hebben zeer duidelijke maagsymptomen. Permanente misselijkheid, overgeven en indigestie. Benauwdheid en misselijkheid. Heeft aan alles een hekel, aversie tegen voedsel, geeft zelfs water over. Hij is meegaand (door zwakte) en als hij met rust wordt gelaten, zal hij ondanks zijn klachten in slaap vallen of in een toestand terechtkomen waarin hij niets meer voelt. Hij zal hoesten en in slaap vallen, snurkend ademend door de dyspnoe. In veel opzichten lijkt dit op Antimonium crudum, maar bij dit middel ontbreekt de ontsteking van de slijmvliezen met overvloedige slijmsecretie totaal. Het mist de inactiviteit van het hele organisme. Bij de geneesmiddelproeven zijn de symptomen niet zo uitzichtloos en niet zo angstaanjagend om aan te zien.
Klinisch is het gebruik van Antimonium tartaricum meestal beperkt gebleven tot de slijmvliezen van de borst. Maar de inactiviteit geldt in feite voor de slijmvliezen in het algemeen. Uit de ogen komt wit slijm. 'Ogen uitpuilend, opvallend. Vaag en waterig. Conjunctivitis blennorrhoica.' Reumatische verschijnselen, lijkend op die van Antimonium crudum. Gewrichtsklachten; passieve, trage infiltratie en oedemateuze zwelling. Oedemateuze zwelling van alle gewrichten. jichtachtige infiltratie van de gewrichten, vooral slechter tijdens koud, vochtig weer. Oogsymptomen van jichtachtige aard. Afzetting van urinezure zouten in ogen en gewrichten; een jichtachtige gesteldheid van de ogen. Deze jichtachtige toestand doet het hele organisme aan.
Het slijmvlies is ontstoken en bleek in plaats van rood; het is bleek en slap. De slijmvliezen scheiden in een hoog tempo slijm af. Dat is de toestand die in de borst optreedt. Het is niet de brandende rauwheid van Arsenicum en de meer acuut werkende geneesmiddelen, hoewel de uitputting, de angstige onrust en het koude zweet veel weg hebben van Arsenicum.
Vervolgens doet deze jichtachtige toestand het gebit aan. Alle tanden zijn reumatisch. 'Reumatische pijn in de tanden', samen met reumatische pijn in de gewrichten. Gevoelige tanden. 'Tanden bedekt met slijm.'
Met alle klachten laat de maag het afweten; misselijkheid, verstoorde spijsvertering en afkeer van voedsel. Overgeven van alles wat in de maag terechtkomt; geeft zelfs een theelepeltje water over. Het merendeel van de klachten gaat gepaard met dorsteloosheid. Een Antimonium tartaricum-patiënt met dorst is een uitzondering. Als de patiënt weer zo'n aanval van benauwdheid heeft, is over het algemeen zijn bed omringd door vrienden en verwanten. Zij willen dolgraag iets doen, al was het alleen maar het aanreiken van een glas water. Maar de patiënt voelt zich gestoord en geeft blijk van zijn ergernis. Het kind gromt beledigd als hem water wordt aangeboden. Bronchiale klachten, overvloedige afscheiding van slijm en sterk reutelgeruis in de borst tezamen met dorsteloosheid. Soms zien we onweerstaanbare behoefte aan koude dingen (voor de maag), maar dat is een uitzondering. 'Behoefte aan zure dingen of zuur fruit', waar de patiënt echter ziek van wordt. Maagklachten door azijn, zure dingen, zure wijn, zuur fruit, zo
Overgeven gaat een Antimonium tartaricum-patiënt niet al te gemakkelijk af. Het overgeven verloopt meer of minder krampachtig. 'Hevig kokhalzen. Kokhalzen en worstelen om over te geven. Verstikking, kokhalzen, sterke kwelling.' Een soort convulsies van de maag, waarbij na heel veel inspanning en met de grootste moeite iets omhoogkomt en daarna nog iets; een zich steeds herhalend proces. 'Overgeven van wat hij gegeten of gedronken heeft, tezamen met grote hoeveelheden slijm.' Dik, wit, draderig slijm, soms vermengd met bloed. 'Geeft slijm over, met grote inspanning. Overgeven van enorme hoeveelheden slijm. Geeft taai slijm over.' 'Overgeven van slijm, met gal. Taai, waterig slijm, dan enig voedsel en daarna gal.' Maar de patiënt geeft hoofdza-kelijk dik, wit, draderig slijm over, dat overal loskomt van de slijmvliezen. Taai en draderig; kan er in draden worden uitgetrokken. Dikwijls snakt de patiënt naar adem als dit dikke, draderige, witte slijm loskomt uit slokdarm en mond. De mond zit er helemaal vol mee.
Net als Antimonium crudum is dit een probaat middel gebleken bij verstokte drinkers. De gezondheid van oude alcoholisten is doorgaans flink ondermijnd, waardoor ze herhaaldelijk kouvatten. Na een enorme slemppartij, die dagen heeft geduurd, raken ze verzwakt en koelen sterk af. Ze vatten kou, de borst komt boordevol slijm te zitten en dan begint het verstikkende overgeven.
'Reutelgeruis in de borst van oude dronkaards.' We hebben Antimonium crudum nodig als de klachten voornamelijk beperkt blijven tot de maag en Antimonium tartaricum bij luchtwegproblemen gepaard met groeiende angst, kou en uitputting. Uitputting door langdurig drankgebruik. Oude mensen met jicht, oude dronkaards; personen met een vervallen constitutie. Ook bij kinderen met een vervallen constitutie; kinderen die de indruk geven in korte tijd oud te zijn geworden. Bronchiaalcatarre met reutelgeruis.
Veelal is er een gevoel van onrust in de maag; dat wordt niet altijd beschreven als pijn, maar eerder als een onrustig gevoel, een afschuwelijk, onbeschrijflijk wee gevoel in de maag alsof hij dood zal gaan. 'Gevoel van onrust in de maag, met misselijkheid.' Passieve congestie van de lever, met overgeven en galspuwen.
Antimonium tartaricum heeft eveneens veel snijdende pijnen, messcherpe snijdende pijn. Knijpende pijn in de ingewanden. Koliekachtige pijn. Opgeblazen buik. In de buik ophoping van serum of van flatus. 'Scherpe, snijdende pijnen, als met messen. Bijzonder heftige pijnen in de buik.' Abnormale vochtophoping in lichaamsholten hoort van nature bij alle Antimonium-verbindingen. Ik herinner me een actieve dierenarts die tijdens een epizoötie alle stallen afging om de paarden zwart antimoon te geven. Ik vernam dat hij dit aan alle paarden gaf en liet instructies achter dat mijn paard geen ander geneesmiddel mocht hebben dan wat ik hem gaf. Vrijwel alle door hem behandelde paarden kregen waterzucht en moesten met de benen goed ingepakt dagen en weken uit de roulatie blijven. Dit was een geneesmiddelproef met Antimonium. Ook Antimonium tartaricum heeft waterzucht. Vroeger was het algemeen gebruik om oude mensen met een vervallen constitutie aan het einde van longontsteking of koorts Antimonium tartaricum te geven. N

~
ANTIPYRINUM (Antipyrine, Fenazon)
Karakteristieken - Antipyrinum is een van de geneesmiddelen die leucocytose bewerkstelligen, evenals ergotine, salicylaten en tuberculine. Het beïnvloedt de vasomotorische centra, waardoor verwijding ontstaat van de haarvaatjes van de huid, wat resulteert in begrensde hyperemie en zwelling. In hoge doseringen produceert het transpiratie, duizeligheid, cyanose, slaperigheid en eiwitten en bloed in de urine. Acuut erythema multiforme.

Psyche - Angst krankzinnig te worden; nerveuze onrust; optische en acustische hallucinaties.
Hoofd - Bonzende hoofdpijn; gevoel van samensnoering. Warmtestuwingen. Hoofdpijn in het gebied onder de oren, & oorpijn. Doffe pijn in de voorhoofdsholten.
Ogen - Gezwollen oogleden. Conjunctiva rood en oedemateus, & traanafscheiding. Rode vlekken voor de ogen (Apis).
Oren - Pijn en zoemen. Oorsuizen.
Gezicht - Oedeem en sterke zwelling. Rood en opgezet. Zwelling van de lippen.
Mond - Branden in mond en tandvlees. Verzwering van lippen en tong; blaasjes en blaren. Klein knobbeltje in de wang. Opgezette tong. Kiespijn >> langs de onderkaak.
Neus - Dunne uitscheiding uit de neus. Neusslijmvlies opgezet.
Keel - Pijn bij slikken. Abces, & vorming van pseudo-membraan. Brandend gevoel.
Maag - Misselijkheid en overgeven; branden en pijn.
Urinewegen - Verminderde urinelozing.
Mannelijke geslachtsorganen - Penis zwart verkleurd. Donkere plekken op de penis, soms & oedeem.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Jeuk en branden in de vagina. Onderdrukte menstruatie. Waterige leucorroe.
Ademhalingsorganen/Borst - Opgeven van stinkende etter. Afonie. Beklemd gevoel en kortademigheid. Cheyne-Stokes' ademhaling.
Hart - Gevoel van flauwvallen, & gewaarwording dat het hart zal stoppen. Pulsaties door heel het lichaam. Pols snel, zwak, onregelmatig.
Zenuwstelsel - Epileptiforme convulsies. Contracturen. Beven en krampen. Kriebelen als van mieren en doof gevoel. Algemene uitputting.
Huid - Erytheem, eczeem, pemphigus. Intense jeuk. Urticaria, plotseling verschijnend en verdwijnend, & gevoel van inwendige kou. Angioneurotisch oedeem.
Modaliteiten - Beter: Warme dranken.
Relaties - Vergelijk: Anil. (huid); Antifebrinum (collaps; Antipyrinum heeft een sterkere werking op de huid, waar het oedeem en roodvonkachtig exantheem veroorzaakt); Ars.; Chlol.; Acon. (doof gevoel; snelheid van de aanval). Antidote: Bell.
De verschijnselen zijn intenser bij personen die veel koffie drinken.

~
APHIS CHENOPODII GLAUCI
(Op Chenopodium glaucum, Zeegroene Ganzevoet,
voorkomende bladluis)

Karakteristieken - Vertoont grotendeels de eigenschappen van de plant waarop de bladluis leeft.
Psyche - Triest.
Hoofd - Zeurende pijn, < beweging. Hersenen lijken heen en weer te schommelen.
Ogen - Neuralgische pijn in de rechter oogkas, & sterke traanafscheiding.
Oren - Geluiden in de oren, als van een kanon.
Neus - Coryza, & branden en bijten in de neusgatranden, vooral in het neustussenschot.
Gezicht - Gele verkleuring.
Mond - Kiespijn, > transpiratie (warm zweet)(Cham.). Kiespijn, >> oor, slaap en jukbeen (Plant.). Blaasjes op de tongpunt.
Maag - Geen trek in vlees en brood. Slijmophoping.
Buik - Koliek & veel darmrommelingen en loze aandrang tot ontlasting.
Rectum - Ontlasting hard en knobbelig. Diarree 's morgens, & pijnlijke aandrang en branden in het rectum; & drukkend gevoel in rectum en blaas.
Mannelijke geslachtsorganen - Wellustig gevoel in de glans penis.
Urinewegen - Branden in de urethra. Frequente urinelozing; grote hoeveelheden urine, schuimende urine.
Rug - Hevige pijn onder de binnenhoek van het linker schouderblad, >> de borst.
Koorts - Rillingen over heel het lichaam; brandende handpalmen; hete transpiratie in bed.
Relaties - Vergelijk: Rheum en Rumx. (koliek); Aeth. (ontlasting na opstaan; krampende, snijdende pijn ervoor, aandrang erna); Nat-s. (ontlasting na opstaan, & flatus); Nux-v. (tenesmi van rectum en blaas); Gels. (koude rillingen omlaag en omhoog over de rug).

~
APIS MELLIFICA Omdat dit geneesmiddel zoveel verschijnselen heeft op het oppervlak van het lichaam zullen we eerst het uiterlijke voorkomen bestuderen. Over het hele lichaam nemen we een dik exantheem waar, dat soms rose van kleur is. Het is ruw en voelt onder de vingers aan als ruw exantheem. De patiënt ondervindt bijzonder veel hinder van warmte en de huid, met of zonder uitslag, is gevoelig bij aanraken. Knobbelachtige zwellingen op uiteenlopende delen komen en gaan. Vervolgens ontwikkelt zich een erysipelasachtige, inflammatoire toestand, op verschillende plaatsen, pleksgewijs, op het hoofd, met sterke zwelling van gezicht, ogen en oogleden. De erysipelas kan overal optreden, maar heeft een bijzondere voorkeur voor het gezicht, oplopend tot een sterk ontstoken toestand met stekende en brandende pijn en oedeem. Oedeem van de ledematen, met vorming van putjes bij druk. Tendens tot anasarca. Het gelaat is af en toe sterk opgezwollen, de oogleden lijken waterzakjes, de huig hangt als een waterzak omlaag, de buikwand is dik

Zo gaat het bij Apis met alles. Niet vermeld staat dat de keelklachten van Apis verslechteren door warme dranken en dat de patiënt in alle opzichten behoefte heeft aan koude dingen en iets warms weigert omdat dat verslechtert. Een van onze afgestudeerde artsen schreef mij dat hij door, zoals hem was geleerd, eenvoudig gebruik te maken van de algemene symptomen met Apis een indrukwekkende genezing bereikte bij een patiënt met difterie die de verbetering door kou had. Hieruit blijkt hoe de algemene symptomen doorlopen naar de plaatselijke en hoe we daarvan gebruik kunnen maken. Met de generaliteiten (algemene symptomen) blijven we onze Materia Medica uitbouwen en vergroten.
Op de huid van de Apis-patiënt zien we dus verschijnselen als oedeem, rood exantheem, uitslag, urticaria, erysipelas en ontstekingen die zich uitbreiden naar de slijmvliezen. Huid en slijmvliezen vormen het uitwendige deel van de mens. Bekijken we de mens van binnen naar buiten, dan zien we de hersenen, het hart en de vitale inwendige organen als het diepste binnenste en de huid en de slijmvliezen als de periferie. Apis werkt op de bovenste lagen, op de omhulsels en bekleedsels. Het zal u niet zijn ontgaan hoe vaak dit middel de huid en de onderhuidse weefsels aandoet, evenals het omhulsel en bekleedsel van organen, bijvoorbeeld het pericardium. Het veroorzaakt ontstekingen met sereus exsudaat. Apis bewerkstelligt ontsteking van de hersenvliezen. Hetzelfde type ontsteking zien we in het pericardium, het zakvormige bekleedsel rond het hart en in het peritoneum. Dus vooral de bekleedsels worden door Apis beïnvloed, de huid, de slijmvliezen en de omhulsels van organen, waar hydrops, catarre en erysipelas ontsta
De mentale symptomen van Apis zijn heel typerend. Karakteristiek is dat de mentale toestand verslechtert door warmte en in een warme ruimte. Zeer verdrietig; is voortdurend in tranen, zonder enige aanleiding; huilt dag en nacht; kan niet slapen vanwege kwellende gedachten en zorgen over allerlei dingen. Neerslachtigheid, gepaard met onophoudelijk huilen. Triestheid en melancholie; extreme prikkelbaarheid; ziet overal problemen. Dwaze achterdocht en jaloezie. Absoluut vreugdeloos. Totaal onverschillig jegens alles wat enige vreugde of geluk zou kunnen geven. Denkt dat leuke dingen voor haar niet zijn weggelegd, maar alleen in het leven van andere mensen gebeuren. Dwaas, onnozel en kinderlijk gedrag van een bedlegerige vrouw, van een vrouw op gevorderde leeftijd; zit onnozel te babbelen bij belangrijke aangelegenheden, zoals kinderen zouden doen. Een ander facet van de geestesgesteldheid is het delirium, dat bij kinderen met hersenaandoeningen ernstige vormen kan aannemen. Geleidelijk verlies van het bewustzij
Apis heeft prevelen, delirium en babbelzucht. Gillen en schreeuwen, doordringend of op een andere manier, krachtig en minder krachtig. Voorgevoel van de dood, angst te sterven, angst voor apoplexie. 'Heel bedrijvig, rusteloos, wisselt voortdurend van bezigheid, gepaard met onhandigheid.' Bij Apis betreft de onhandigheid met name de vingers, de tenen en de ledematen.
Coördinatiestoornissen, onhandigheid, wankelen als de patiënt zijn ogen dichtdoet. Duizeligheid als de ogen dicht zijn. 'Klachten door angst, woede, ergernis, jaloezie of het horen van slecht nieuws.' 'Rechtszijdige verlamming na hevige mentale shock.'
De klachten van Apis gaan samen met heftigheid en snelheid. Ze ontwikkelen zich zo razendsnel en zo intens dat de patiënt binnen korte tijd buiten bewustzijn raakt. In mijn praktijk heb ik vele patiënten gezien die ernstige vergiftigingsverschijnselen vertoonden na een bijesteek. Als een overgevoelig persoon door een bij wordt gestoken, wordt hij heel erg ziek. De meeste mensen zijn tijdens hun leven wel eens gestoken, maar kregen enkel een geringe zwelling rond de plaats van de steek, die hooguit de grootte aannam van het ei van een roodborstje of van een kip. Als het individu niet gevoelig is voor Apis treden geen constitutionele verschijnselen op. Hij kan wel op een half dozijn plaatsen zijn gestoken, zonder dat er meer dan wat kleine bulten opkomen. Maar krijgt iemand die gevoelig is voor bijegif een steek, dan wordt hij misselijk en zo door angst bevangen dat hij het idee heeft te zullen sterven. Binnen ongeveer tien minuten zit hij van hoofd tot voeten onder de netelroos, die zo'n brandende en stekende
Wanneer wij goed op de hoogte zijn met het Apis-beeld zullen wij dikwijls buiten de hulp van een oogspecialist kunnen. Vroeger cauteriseerde men met koper en een oplossing van zilvernitraat, de huidige methodes zijn niet veel beter. De homeopaat die geen patiënten met symptomen van ogen, longen of welk lichaamsdeel ook kan behandelen, is niet competent genoeg om praktijk te doen. Zoiets als behandeling van ogen of andere organen is in de homeopathie ondenkbaar. De therapie geldt de patiënt in zijn geheel en niet een of twee van zijn organen.
Apis is een probaat oogmiddel. Het heeft diepzittende, met ontsteking gepaard gaande oogklachten, als gevolg van een ziekte. Ontstekingen die erysipelas-achtig van aard zijn, die leiden tot verdikking van slijmvliezen en oogleden; troebeling. Ontsteking met uitgebreide of gedeeltelijke troebeling. Uitgezette bloedvaten. Een actieve ontsteking gaat gepaard met oedeem van zowel de bovenste als de onderste oogleden. Soms is het hele gezicht opgezwollen; een toestand zoals u die bijvoorbeeld mag verwachten na een bijesteek. De zwelling van de slijmvliezen van de oogleden is zo sterk dat die uitpuilen en de indruk geven van rauw vlees. Het vocht loopt in grote hoeveelheden over de wangen. Steken en branden als vuur, beter door wassen, bij plaatselijke toepassing van kou en slechter door warmte. Chronische oogklachten, erger door in open vuur kijken, slechter door uitstralende warmte; wil iets kouds op de ogen. Chronische, korrelige ontsteking van de oogleden. Uitgebreide en talrijke gevolgen van chronische ontste
Middenoorontsteking in samenhang met of na roodvonk.
Vervolgens komen we bij de keelklachten van Apis, die een uitgebreid scala vormen. Apis geneest difterie, vooral wanneer er sprake is van een hevige ontsteking en zich nauwelijks membranen vormen of deze zich langzaam en verraderlijk ontwikkelen; de geleidelijke progressie van het ziekteproces is min of meer een verrassing. De delen zijn oedemateus en het zachte gehemelte is opgezwollen als een waterzak; de huig hangt omlaag en vertoont het uiterlijk van een half transparante zak water. Het hele gebied van mond en keel ziet er zo oedeemachtig uit dat we de indruk krijgen dat bij een klein prikje het water eruit zal stromen. Brandende, stekende pijn in de keel, beter door kou en erger door warmte. Aversie tegen alles wat warm is en tegen warme dranken. De tong zwelt op totdat hij de mondholte vult; zwelling van de rechterhelft van de tong of zwelling die begint aan de rechterkant. Tong, mondholte en keel zien er ontveld en als rauw vlees uit. In de keel nemen we zwellingen van uiteenlopende aard waar; goedaar
's Morgens gevoel van samensnoering en erosie in de keel.' Keel ontstoken en opgezet; stekende pijn. 'Kan geen vast voedsel slikken.' Tezamen hiermee en verweven met de koortstoestand zijn er vaak kleine sidderingen en rillin-gen. Menigmaal zult u denken de patiënt een plezier te doen door hem eens warm toe te dekken; dit maakt zijn klachten echter erger en hij zal de dekens van zich afwerpen. Het zieke kind schopt de dekens van zich af. De volwassen patiënt, huiverend onder de dekens, doet hetzelfde. Dit soort eigenaardige en opvallende dingen, die niet kunnen worden verklaard, zijn zo karakteristiek dat ze bepalend zijn voor de geneesmiddelkeuze.
Bij Apis zien we overgeven, misselijkheid, kokhalzen en overgeven, in sterke mate gepaard met angstige onrust. Overgeven van gal en al het voedsel. Overgeven van bitter en zuur vocht.

Apis produceert een pijnlijke gevoeligheid en een gevoel van spanning in de hele buik en in de hypochondria. Dit strakke, beklemmende gevoel zien we bij Apis terug bij vele verschijnselen. De buik is opgeblazen door gasophoping. Meteorisme, vol en gespannen gevoel, harde buik en trommelbuik. Bij alle met ontsteking gepaard gaande klachten, bijvoorbeeld peritonitis, leverontsteking of ontsteking van het bekken, treffen we deze strakke gespannenheid aan; hoewel niet altijd algemeen, maar soms alleen plaatselijk. Soms is er sprake van enige congestie, maar strakke gespannenheid heeft in de buik de overhand. Uit angst dat er iets zal barsten, durft de patiënt niet te hoesten. Hoesten geeft hem het idee dat er iets zal scheuren. Kan tijdens ontlasting geen druk zetten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij vrouwen met klachten van buik en bekken. De patiënte zal zeggen dat zij bij ontlasting geen druk kan zetten, omdat ze dan het gevoel krijgt dat er iets los zal scheuren. In de borst doet zich dezelfde toestand voor. H
Overgevoeligheid van de lever; ontsteking van lever en milt. Pijn onder de valse ribben, erger links. 'Pijn onder de ribben, die omhoogtrekt. Genoodzaakt voorover te buigen vanwege een pijnlijk samentrekkend gevoel in de hypochondria.' Waarschijnlijk zal de patiënt bij alle klachten de neiging hebben voorover te buigen en de ledematen op te trekken. De oorzaak ligt in de pijnlijke spanning van de aangedane delen. Maag gevoelig bij aanraken. De hele buik is zo gevoelig dat aanraken buitengewoon pijnlijk is; vrouwen met ontstekingsklachten en een heel gevoelige, pijnlijke buik. Pijnlijke gevoeligheid, opgeblazenheid en stekend brandende pijnen door de hele buik. Brandende hitte in de maag.

De uitwendige buik is oedemateus opgezwollen. Hydrops, soms als verschijnsel op zichzelf, soms samen met anasarca. Ledematen extreem opgezwollen; putjes in de huid bij druk; voeten en ledematen gezwollen, met branden, steken en verdoofd gevoel van de ledematen.
Gevoel alsof de ingewanden zijn gekneusd. Waterige diarree is bij Apis een frequent voorkomend verschijnsel; ontlasting geel, groen, olijfgroen, waterig enz. Iedere dag zes tot acht maal diarree-achtige ontlasting, ruikend naar rottend vlees. Apis past vooral bij een bepaald type ontlasting dat voorkomt bij zuigelingen en jonge kinderen: een mengeling van bloed, slijm en voedsel, waardoor de ontlasting er uit ziet als tomatensaus. De anus puilt uit tijdens de stoelgang en lijkt open te blijven; dit laatste verschijnsel vinden we eveneens terug bij Phosphorus en Pulsatilla. Chronische diarree, dysenterie, darmbloedingen. De constipatie staat doorgaans in verband met klachten van het hoofd. De patiënt kan dagenlang niet naar het toilet. De darmen lijken totaal verlamd, hetgeen gepaard gaat met bloedaandrang naar de hersenen en acute hydrocephalus.
Apis heeft een overvloed aan urinewegklachten. Schaarse urine, druppelsgewijs komend. Moet zich hevig inspannen voordat de mictie begint, waarna slechts enkele druppels ontsnappen. Druppelende, hete urine; brandende urine; bloederige urine. Zodra zich enkele druppels in de blaas hebben verzameld, begint de aandrang; een aanhoudende, vruchteloze aandrang. Later blijft de urine vrijwel geheel achterwege. Zuigelingen plassen lange tijd niet, daarbij gillen ze, brengen een handje naar het hoofd, huilen tijdens de slaap en schoppen de dekens van zich af. Heel dikwijls zal een dosis Apis aan deze klachten een einde maken. Bij roodvonk met albuminurie is Apis vaak een aangewezen geneesmiddel. Urinewegproblemen, met oedemateuze zwelling van de geslachtsdelen. Jongetjes die nauwelijks kunnen plassen vanwege enorme zwelling van de voorhuid of bij hydrocele. Steeds als het kind moet plassen, begint het te huilen omdat het zich de pijn van de laatste keer herinnert. Met ontsteking gepaard gaande klachten van nieren, ure
Apis staat in nauw verband met de geslachtsorganen, zowel van de vrouw als van de man. Zwelling en oedeem van de geslachtsdelen. Apis is een probaat middel voor vrouwen. Als de symptomen kloppen, geneest het bij de vrouw alle klachten die gepaard gaan met ontsteking. Dat wil zeggen, het veroorzaakt ontsteking van baarmoeder en eierstokken, evenals ondraaglijke pijn in de uit- en inwendige delen. Het enige wat we moeten doen, is nagaan of het symptoombeeld overeenkomt met dat van Apis. Apis verhelpt zelfs miskramen. Het stopt de miskraam nadat de een of andere armzalige ellendeling heeft geprobeerd de vrucht af te drijven en de vrouw middelen heeft gegeven die pijn opwekken; pijn die sterk genoeg is om de vrucht af te drijven, vooral tijdens de eerste, tweede en derde maand. Een kleine bloeding is begonnen, het ziet er dreigend uit, de vliezen zijn nog niet gebroken, maar dat zal niet lang meer duren, en zij heeft stekende, brandende pijnen, wil geen dekens en heeft last van de warmte, vermoedelijk door een o
Brandende en stekende pijn in de eierstokken, vooral rechts; bij een gezwollen of zelfs cysteuze eierstok is Apis een genezend middel gebleken. Met Apis zijn tumoren genezen, het heeft cystevorming stopgezet of zelfs doen verdwijnen. Het gebied van de rechtereierstok is uiterst gevoelig. Pijn in baarmoeder en eierstokken voor en tijdens menstruatie. Stekende, splijtende, scheurende, mesachtig snijdende pijnen, erger door warmte. Dit is een symptoom dat we zonder al te veel moeite op het spoor komen, want in de meeste gevallen wordt bij pijn direct geprobeerd om verlichting te krijgen door warmte of door een hete kruik. Bij dit geneesmiddel maakt dat de pijn echter alleen maar erger. Ze wil er niets van weten, want warmte verslechtert. 'Eierstokken vergroot', enz. Hydrops van de rechtereierstok. Tumor van de eierstok.
~
APIS MELLIFICA (Honingbij)
Karakteristieken - Vochtophoping in huid en slijmvliezen. De na een bijesteek optredende verschijnselen leveren onfeilbare indicaties voor de toepassing van het geneesmiddel. Zwelling van delen, oedeem, roserode verkleuring, stekerige pijn, zeer gevoel, intolerantie voor warmte en aanraken en een verslechtering 's middags vormen enkele van de voornaamste keuzebepalende symptomen. Erysipelasachtige ontstekingen, hydrops en anasarca, acute ontsteking van de nieren en andere parenchymateuze weefsels zijn ziektetoestanden die een karakteristieke overeenkomst bezitten met het beeld van Apis. Apis werkt vooral op uitwendige delen, op de huid, de bekleding van inwendige organen en sereuze vliezen. Het bewerkt sereuze ontstekingen (van hart, hersenen en pleura). Extreme gevoeligheid voor aanraken en zeer gevoel over heel het lichaam. Gevoel van samensnoering. Stijf, strak gevoel en gevoel alsof er iets binnenin het lichaam wordt losgescheurd. Grote uitputting. De algemeen bekende effecten van een bijesteek, brande
Psyche - Apathie, ongeïnteresseerdheid en bewustzijnsverlies. Onhandig; laat voortdurend dingen vallen; en lacht, onhandigheid door nervositeit of door afwezigheid. Stupor, & plotselinge scherpe kreten en opschrikken. Stupor # erotische manie ( bij vrouwen). Gevoel te zullen sterven. Lusteloos; kan niet helder denken. Jaloers, druk, moeilijk naar de zin te maken. Jammeren. Huilerig. Kan zich bij lezen of studeren niet concentreren ( hysterische meisjes in de puberteit). Jaloezie, & obscene taal. Dwaze achterdocht. Kinderlijk, dwaas gedrag bij vrouwen, na de bevalling. Vruchteloze activiteit. Frivool, vrolijk. Sterke huilerigheid, moet huilen, huilt dag en nacht zonder dat daar aanleiding toe is. Verdraagt het niet om alleen gelaten te worden. Ontevreden; alles is verkeerd en onterecht. Voorziet overal problemen. Angst te worden vergiftigd.
Vertigo - Duizeligheid & niezen, < liggen of sluiten van de ogen.
Hoofd - Vermoeid gevoel in de hersenen. Hittegevoel, kloppende pijn, gevoel van uitzetting; > druk en < beweging. Acute, stekende pijnen. Dof, zwaar gevoel in het achterhoofd, als van een klap, >> de rug (> druk), & seksuele opwinding. Boort het hoofd in het kussen en slaakt kreten. Hoofdpijn & tranenvloed. HEEN EN WEER ROLLEN MET HET HOOFD bij hydrocephalus; drukt het achterhoofd in het kussen, bij meningitis. Ingezonken fontanellen. Haarpijn. Muf ruikend zweet op het hoofd. Kan het hoofd niet rechtop houden, & meningitis. Haaruitval; kale plekken.
Ogen - Oogleden gezwollen, rood, oedemateus, naar buiten gedraaid, ontstoken; brandende en stekerige pijn; schietend. Conjunctiva helderrood en gezwollen. Hete tranen. Lichtschuwheid; maar verdraagt niets op de ogen. Plotselinge, doordringende pijnen. Pijn rond de oogkassen. Sereus exsudaat, oedeem en scherpe pijn. Etterende ontsteking van de ogen. Keratitis & sterke zwelling van het oogbindvlies. Etterende oogontsteking gevolgd door de vorming van een stafyloom. Gerstekorrels (voorkomt recidivering). Glanzende ogen. Zakachtige zwelling onder de ogen. Ziet niets meer, > stoelgang. Scheelzien. Bijziendheid. Gebied rond de ogen gezwollen of rood. Kan nergens gericht naar kijken; kan niet lezen bij kunstlicht. Troebeling van het hoornvlies. Zweer op het hoornvlies, met perforatie.
Oren - Oorschelp rood, ontstoken, zeer; stekerige pijn. Brengt bij elke kreet de hand naar de achterzijde van het oor. Oorontsteking bij roodvonk.
Neus - Gezwollen, rood en oedemateus. Neus en neuspunt koud. Steenpuisten in de neus, > kou. Coryza, & opgezet gevoel in de neus.
Gezicht - Gezwollen, rood, & doordringende pijn. Wasachtig, bleek, oedemateus. Erysipelas & oedeemvorming en stekerige, brandende pijn. Erysipelas met een verloop van rechts >> links. Gelaatsuitdrukking: gelukkig, panisch of apathisch. Bovenlip blauwachtig en oedemateus. Stijve kaken, & stijve tong. Rechtszijdige verlamming, rechteroog gesloten. Behoefte het gezicht met koud water te wassen. Kriebelen als van mieren en prikkelen.
Mond - Tong vuurrood, gezwollen, rauw en kapot, bezet met blaasjes. Verschroeid gevoel in mond en keel. Gevoel de tong verbrand te hebben, rood, heet, trillend. Zwelling van het tandvlees. Slijmvliezen van mond en keel glanzend, alsof gelakt. Rood, glanzend en opgezet, als van erysipelas. Kanker van de tong. Blaasjes op de tongranden. Gevoel alsof de tong van hout is. Tandenknarsen. Naar buiten hangende tong; of kan de tong niet uitsteken. Bijt plotseling en onwillekeurig de tanden op elkaar.
Keel - Gevoel van samensnoering; stekerige pijn. Huig zakachtig gezwollen. Opgezette keel, in- en uitwendig; opgezette tonsillen, oedemateus, vuurrood; met stekerige pijn, bij slikken, > koude dranken. Zweren op de tonsillen. Leerachtig membraan met een vuurrode rand. Gevoel van een visgraat in de keel. Keelpijn > kou. Paarsrode verkleuring. Angina. Difterie met uitputting in een vroeg stadium. Ontstoken keel, slikken pijnlijk, < vast voedsel, zure of warme dingen. Goitre cardiaque.
Maag - Zeer gevoel. Geen dorst; & hydrops. Overgeven van voedsel. Behoefte aan melk (Rhus tox.). Behoefte aan zure dingen, aan melk, welke >. Kind drinkt overdag en wil 's nachts niets drinken. Misselijkheid. Zeer gevoel in de maagkuil bij aanraken. Eet noch drinkt; wekenlang. Oprispingen; met de smaak van het gegetene, < water drinken; hartwater. Branden, pijn en gevoeligheid van het epigastrium.
Buik - Beurs, gekneusd gevoel bij druk, bij niezen. Buik buitengewoon gevoelig. Hydrops. Peritonitis. Zwelling in de rechterlies. Strak gevoel, alsof de buik zal barsten, bij persen op ontlasting. Verzwering van de navel bij pasgeborenen. Pijn onder de ribbenbogen, >> in bovenwaartse richting. Branden of zeer gevoel onder de ribben.
Rectum - Onwillekeurig verlies van ontlasting bij iedere beweging; gevoel alsof de anus open staat. Bloederige, pijnloze ontlasting. Rauw gevoel in de anus. Aambeien, met stekerige pijn, na de bevalling. Waterige, gele diarree; cholera infantum-achtig. Donkere, stinkende ontlasting, < na eten. Constipatie; gevoel alsof er iets zal barsten bij persen op ontlasting. Diarree; waterig geel, oranjegeel of als tomatensaus. Ontlasting geurloos of stinkend. Sterk bloedverlies uit de anus. Prolapsus ani. Aandrang tot ontlasting voorafgegaan door "elektrische" schokken in het rectum.
Urinewegen - Branden en zeer gevoel tijdens mictie. Verminderde urinevloed, urine overladen met cilinders; herhaaldelijk en onwillekeurig; stekerige pijn en pijnlijke urinelozing; geringe, geconcentreerde urine. Incontinentie; < 's nachts, hoesten. Laatste druppels branden en schrijnen. Kan niet plassen zonder ontlasting te krijgen. Melkachtige urine bij hydrocephalus. Proteïnurie. Overvloedige urinelozing, plast meer dan hij drinkt. Bezinksel als koffiedrab. Nierontsteking. Blaasontsteking. Urineretentie bij pasgeborenen. Moeilijke, frequente of trage urinelozing, moet persen, bij prostaatklachten.
Mannelijke geslachtsorganen - Vochtophoping in het scrotum. Hydrokèle; multiloculaire kysten. Prostaatklachten.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Oedeem van de schaamlippen; > uitwendige toepassing van koud water. Zeer gevoel en stekerige pijn; ovaritis; vooral de rechter eierstok. Onderdrukte menstruatie, & aandoeningen van hersenen en hoofd, speciaal bij jonge meisjes. Dysmenorroe, & hevige pijn in de eierstokken; of & uitscheiding van wat slijmerig bloed. Overvloedige bloeding uit de baarmoeder, & zwaar gevoel in de buik, gevoel van algemene slapte, stekerige pijn. Strak gevoel. Neerwaartse druk, alsof de menstruatie zal komen. Gezwellen in de eierstokken; metritis met stekerige pijn. Grote gevoeligheid van buik en baarmoedergebied. Amenorroe bij meisjes in de puberteit. Eierstokken; doof gevoel, of congestie, & onderdrukte menstruatie. Kysten in de eierstokken. Hevig bloedverlies, tijdens een miskraam. Leucorroe; overvloedig, scherp, groen. Stekerige, brandende pijn in de borsten. Gezwellen in de borsten, of open zweren. Tendens tot miskramen, met name tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Hydrops gedur
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid; benauwdheid, gejaagde en bemoeilijkte ademhaling. Oedeem van het strottehoofd. Verstikkingsgevoel; korte, droge hoest, hoestprikkel boven het borstbeen. Hydrothorax; na pleuritis. Hijgende ademhaling, denkt dat elke ademhaling zijn laatste is. Behoefte aan frisse lucht. Brandende, stekerige pijn over de gehele voorkant van de borst. Beurs gevoel in de borst, alsof er op geslagen is. Pijnlijke schokken door borst en hoofd bij elke hoest. Astma, na onderdrukte netelroos, > sputum. Strottehoofd ingetrokken. Zoetig sputum.
Hart - Hevige hartkloppingen, die het lichaam doen schudden. Naar achteren >> steken in de hartpunt. Hartkloppingen als gevolg van verminderde urinevloed. Pols hard, klein, intermitterend, en snel, zwak. Insufficiëntie van de mitraalkleppen. Organische hartkwalen.
Rug - Stijve nek. Reumatische pijn in de rug. Brandende druk in het stuitje < bij gaan zitten. Vermoeid en beurs gevoel in de rug.
Ledematen - Oedemateuze zwelling. Synovitis. Panaritium (in het beginstadium); & branden, stekerige, kloppende pijn. Knie gezwollen, glanzend, gevoelig, zeer, & stekerige pijn. Voeten opgezet en stijf; gevoelloos. Gevoel alsof ze te groot zijn. Doof gevoel in handen en vingertoppen. Hete handpalmen. Oedeem van de handen. Onderbenen en voeten wasachtig, bleek, opgezet, oedemateus. Trillen van handen en voeten. Gevoel alsof de nagels los zitten. Hemiplegie na een hevige geestelijke schok. Sluiten van de ogen = struikelen.
Slaap - Heel slaperig; maar kan door nerveuze rusteloosheid niet in slaap komen. Dromen gevuld met zorgen en gezwoeg. Schreeuwen en plotseling opschrikken uit de slaap. Slaperigheid tijdens koorts. Trapt tijdens de slaap de dekens af.
Koorts - Koude rillingen 's middags, & dorst; < beweging en warmte. Uitwendige hitte, & verstikkingsgevoel. Geringe transpiratie, & slaperigheid. Vlagen van transpiratie, maar kort erna is de huid weer droog. Slaap na het koortsstadium. Uitbreken van urticaria na transpiratie; & koude rillingen. Stadium van koude rillingen steeds op een vroeger tijdstip, & benauwdheid, urticaria, behoefte aan ontbloten; # koorts. BRANDENDE HITTE, maar rillerig bij bewegen. Geen dorst tijdens de koorts. Ongelijkmatige hitte: ene deel heet, het andere koud. Transpiratie in stralen, plaatselijk. Dorst tijdens koude rillingen.
Huid - Zwellingen na insectebeten; zeer, gevoelig. Stekerige pijn. Erysipelas, & gevoeligheid en zwelling, lichtrode verkleuring. Karbonkels, & brandende, stekerige pijn (Ars.; Anthr.). Plotselinge zwelling van heel het lichaam. Ruwe huiderupties of prikkende plekjes op de huid. Urticaria met grote bulten. Huid droog; heet, # gutsend zweet. Oedemateuze zwellingen. Erysipelas. Roodvonk. Angioneurotisch oedeem.
Modaliteiten - Slechter: WARMTE: warme ruimten; warm weer; vuur; warme dranken; warm bad; bedwarmte. Aanraken, zelfs van het haar. Druk. Na slapen. Liggen. Onderdrukte huiduitslag. 4 uur 's middags. Afgesloten ruimten. Beter: KOELE LUCHT; wassen met koel water; ontbloten. Geringe expectoratie. Beweging. Rechtop zitten.
 Het verschil tussen de brandende pijnen van Apis en Ars. is dat die van Apis slechter zijn bij warmte. Apis werkt langzaam; derhalve moet niet te snel van geneesmiddel worden veranderd. Als de patiënt meer gaat plassen, betekent dat dat de Apis is aangeslagen. Aversie tegen krappe kledingstukken, vergelijkbaar met Lach. Verslechtering door aanraken en druk, al zijn de klachten van het hoofd > door druk. Hier toont zich een overeenkomst tussen Apis en de Antimoniums, evenals in de gevoeligheid voor warmte, speciaal voor warme kamers (Puls.; Iod.; Kali-i.; Camph.; Sec.; Sulph.); < bedwarmte. Koud water >. Vele symptomen (ogen en borst) zijn < 's nachts. Daarnaast is de slaap verstoord en slaakt de patiënt doordringende kreten, of ligt hij te kreunen en te jammeren. < 's Morgens: slijm in de mond, rusteloosheid, diarree. < 's Avonds: erysipelas, duizeligheid, hoofdpijn, koude rillingen, koorts. Veel symptomen zijn < bij liggen en > bij zitten.
Relaties - Vergelijk: Vespa en de slangegiffen; Acet-ac. (hydrops); Acon.; Anac. (urticaria); Apoc. (hydrops); Arn. (zeer, beurs gevoel); Ars. (buiktyfus, gangreen, oedeem, roodvonk, urticaria; koude rillingen); Bell. (meningitis, keelontsteking, erysipelas, roodvonk); Brom. (opgezette eierstok tijdens de menstruatie); Bry. (meningitis, reumatische verschijnselen); Canth. (brandwonden, erysipelas, urinewegsymptomen); Chin.; Colch.; Crot-t. (urticaria); Euphr. (conjunctivitis); Ferr.; Graph.; Hep.; Hyos.; Iod. (synovitis); Lach.; Lyc.; Merc.; Nat-a.; Nat-m. (koude rillingen, urticaria, spanningsgevoel in gebied van eierstok); Puls.; Rhus-t. (ogen; de tendens tot ettering is bij Apis echter minder sterk; erysipelas met de vorming van blaasjes, donkerder dan bij Apis en zich uitbreidend van links >> rechts); Rumx. (pijnloze, groengele ochtenddiarree); Sabin. ( aandoeningen van eierstokken en baarmoeder); Sep.; Sil. (eierstokaandoeningen & ingetrokken tepels; zweer op de tong; gevolgen van vaccinatie); Urt-u.;
Oorzaken - Verdriet. Schrik. Razernij. Ergernis. Jaloezie (de bijekoningin is het meest jaloerse wezen in de natuur). Slecht nieuws; geestelijke schok. Onderdrukte huiduitslag.

~
APIUM GRAVEOLENS (Selderie)
Karakteristieken - Selderie bevat een stof die slaapverwekkend werkt. Hardnekkige urineretentie, bonzende hoofdpijn en maagzuur zijn verschijnselen die zijn teweeggebracht door Apium. Zwelling van keel, gezicht en handen. Reumatische pijn in de nekspieren, evenals in het sacrum. Groeipijnen. Trek in appels. Dysmenorroe, & scherpe, kort aanhoudende pijnen, > optrekken van de benen.
Psyche - Depressief. Energiek. Onrustig gevoel.
Hoofd - Hoofdpijn > eten. Kloppende hoofdpijn, < geringste beweging, > rust, meestal linkszijdige pijn.
Ogen - Gevoel alsof de ogen diep in de oogkassen liggen. Jeuk in de ogen. Jeuk en schrijnen in de binnenhoek van het linkeroog.
Maag - Misselijkheid die toeneemt met de pijn.
Buik - Zeer gevoel; scherpe, stekende pijn alsof er ontlasting zal komen.
Rectum - Diarree, & scherpe pijn die zich verplaatst van de rechter onderbuik >> de linker.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Scherpe, stekende pijn in beide eierstokgebieden, links, > voorover buigen, liggen op de linkerzij, met opgetrokken benen. Tepels gevoelig.
Ademhalingsorganen/Borst - Droge kriebelhoest. Gevoel van hevige samensnoering op het borstbeen, & trekkende pijn die >> de rug, bij liggen. Benauwdheid door zwelling van de keel.
Slaap - Niet verkwikkend; slapeloos door gedachtenvloed. Ontwaakt tussen 1 en 3 uur 's nachts. Slaap niet > door eten. Niet vermoeid door het slaaptekort.
Huid - Jeukende bulten; brandend, kriebelig gevoel. Granulerende zweren met overvloedige secretie. Urticaria & huiveringen. Urticaria voorafgegaan door een drukkend gevoel in de maag.

~
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM
Karakteristieken - Het symptoombeeld van dit geneesmiddel belooft veel goeds voor de behandeling van reumatische klachten. Verspringende pijnen, & stijfheid en trekkend gevoel. Alles ruikt en smaakt naar honing. Wormen. Beven en uitputting. Gevoel van zwelling.
Ledematen - Pijn in alle gewrichten. Pijn in tenen en voetzolen. Zwelling van handen en voeten. Overvloedig zweten, & gevoel van grote hitte in de voetzolen. Tintelende pijn in de tenen. Kramp in de voetzolen. Heel hete voetzolen (Sulph.). De pijnen gaan van boven >> beneden en zijn < bij ademhalen en bij draaien op de linkerzij.
Relaties - Vergelijk: Bry.; Iris; Colch.; Benz-ac. Tevens Apoc., Alst. en Stroph. (botanisch).

~
APOCYNUM CANNABINUM Dit geneesmiddel kan goed worden vergeleken met Apis. Het heeft veel analoge verschijnselen en geneest ongeveer hetzelfde type klachten als Apis. De hydrops, de reumatische verschijnselen, de gezwollen toestand van het weefsel, de vochtophoping in zakachtige holtes, de schaarse urine, uitmondend in oedeem en de met ontsteking gepaard gaande zwellingen met oedeemvorming, de overeenkomst is opvallend. Als u twee gevallen met dergelijke klachten had en u deze moest uitwerken aan de hand van de plaatselijke verschijnselen, waarbij u geen verergeringen of verbeteringen of modaliteiten van warmte en kou had, dan zou u geen onderscheid kunnen maken tussen Apocynum en Apis, zoveel overeenkomst vertonen hun zwellingen, hun bloedingen, hun opgeblazenheid en hun stoornissen. Beide zijn effectief bij hydrops; sommige homeopaten proberen uit routine eerst Apis, dan Apocynum en vervolgens andere goede middelen voor hydrops.
Centraal in het Apocynum-beeld zien we de verslechtering door kou, de patiënt voelt zich slechter bij kou. Zijn klachten nemen toe door de plaatselijke toepassing van kou. Hij is opgeblazen en opgezwollen en tevens rillerig en gevoelig voor koude lucht. Koude dranken verdraagt hij niet. Het drinken van iets kouds bezorgt hem maagpijn; soms moet hij zelfs overgeven. Buikpijn door koude dranken. Onaangenaam gevoel in verschillende delen van het lichaam wanneer zich in de maag iets kouds bevindt. Het zal u niet ontgaan hoe dit compleet verschilt van Apis. Iedereen die alleen uit is op symptomen en geen oog heeft voor de bijzonderheden van de patiënt en voor de modaliteiten, zal evenmin oog hebben voor dit duidelijke verschil tussen de Apocynum- en de Apis-patiënt. De eerste is slechter door kou, de tweede beter.
Alle excreties zijn verminderd. Schaarse urine. Droge huid. De patiënt kan niet transpireren, ongeacht de klachten. Hij heeft het gevoel dat het beter met hem zou gaan als hij zou kunnen transpireren. Hij raakt geen vocht kwijt. Hij drinkt overvloedig. De weefsels slaan het vocht op en de patiënt wordt hydropisch. De patiënt heeft een constitutie waarbij vocht wel wordt opgenomen maar niet afgegeven. Hij plast weinig en zweet niet of nauwelijks; zijn huid is droog, soms heet en toch is hij rillerig. De huid voelt kurkdroog en ruw, maar de patiënt is kouwelijk. De droge huid en de geringe urinelozing zijn voor Apis een kwelling; toch geeft warmte verslechtering en kou verbetering. Dat is het voornaamste en meest kenmerkende onderscheid bij oedeem, reuma en andere inwendige klachten. 'Oedeem van serosa.' Waterzucht in hersenen, pericardium, pleura, peritoneum; steeds zien we een ophoping van sereus vocht. Daarbij hevige pijn en groot ongemak. Ook de reumatische ontstekingen lijken op die van Apis, dat wil zegg
Dit is een voortreffelijk geneesmiddel bij ziekten die gepaard gaan met adynamie, bijvoorbeeld tyfus en roodvonk en eveneens bij ziekten met een slepend verloop. De patiënt raakt sterk uitgeput, wordt heel kouwelijk en anemisch en krijgt veel dorst; daarbij loopt de mictie sterk terug en wordt de huid droog. Het herstel verloopt uiterst moeizaam; de patiënt komt niet op krachten. Beginnend oedeem; hydrops na roodvonk, hydrops na tyfeuze koorts. Door een adynamische ziekte, bijvoorbeeld tyfeuze koorts, heeft de patiënt vier of vijf weken het bed moeten houden. Hij is vermagerd en uitgeput en nu komt hij helemaal niets aan. Hij heeft geen eetlust, maar drinkt ontzettend veel; hij lijkt niets anders te willen dan water. De huid begint op te zetten, zwelt op en wordt oedemateus. Dat lijkt op Apis. Indien de patiënt het steeds te warm heeft, niet wil worden toegedekt en behoefte heeft aan koude dingen is Apis inderdaad het aangewezen middel.

Bij de geneesmiddelproeven met Apocynum zijn geen duidelijke mentale symptomen naar voren gekomen. We kennen alleen enkele klinische verschijnselen, maar die zijn van weinig belang. Apocynum heeft genezend gewerkt bij de vorm van stupor die zo kenmerkend is voor hydrocephalus. Vanwege het gebrek aan geneesmiddelproeven weten we echter niet bij welke primaire vormen van hersenziekte dit middel zou passen. We kennen alleen de toestand die weken na de ziekte nog bestaat; heen en weer rollen met het hoofd, woelen en sterke vermagering. Het kleine kind heeft daarbij nog koude rillingen en koorts, het hoofd neemt duidelijk in omvang toe, de fontanellen blijven open; dan moeten we gaan denken aan middelen die genezend kunnen werken bij ophoping van vocht in gesloten holten. Apocynum is zo'n middel. Maar we kennen het begin niet. Van Apis kennen we het, van Apocynum niet. Hahnemann's geneesmiddelproeven hebben heel wat plaatselijke symptomen opgeleverd. Hij vroeg zijn proefpersonen nauwlettend na op de modaliteiten,
'Hydrocephalus, met uitgesproken stupor.' Dat is het laatste stadium ervan, gepaard met grote uitputting, gewichtsverlies, stijfheid van alle ledematen en oedemateuze zwellingen. Vaak zien we bij hydrocephalus schietende zenuwpijnen en pijnlijk wordende gewrichten. Bij een dergelijke toestand hebben middelen als Apis, Calcarea carbonica en Apocynum een prachtige en diepgaande werking. De eerste blijvende en wezenlijke indicatie bij hydrocephalus dat het geneesmiddel werkt, is een toename van de urinevloed, die voor die tijd uiterst gering was. Bestudeer in dergelijke gevallen ook Tuberculinum.
De gelaatsuitdrukking is lijdend. 'Gezicht opgeblazen, opgezwollen. Opgeblazenheid onder de ogen. Met de vingertop kunnen putjes in de huid worden gedrukt. Droge tong, sterke dorst.' Er komt hier nog een ander middel in aanmerking, dat vaak verkeerd wordt ingeschat en waarschijnlijk in vele gevallen in plaats van Apocynum zal worden gegeven. Ik doel op Arsenicum, dat dezelfde tendens tot hydrops heeft als Apis en Apocynum. Het heeft de kou en de zwelling van buik en gesloten holten. Daarnaast worden alle symptomen, evenals de patiënt zelf, verbeterd door warmte; het kan niet warm genoeg. De patiënt wil een heel warme kamer. En toch is er verschil. De enorme uitputting, de afschuwelijke angst en de buitensporige rusteloosheid ontbreken bij de andere twee geneesmiddelen. Tevens verspreidt de Arsenicum-patiënt een kadaverachtige lucht, waarneembaar zodra we de kamer betreden, die normaliter niet voorkomt bij Apis of Apocynum. Op die manier moeten we naar onze geneesmiddelen kijken en ze een voor een bestuderen,
'Dik, geel slijm in de keel. Veel dorst. Stijfheid in de borststreek. Overvulling. Gevoel van uitzetting.' Al snel zult u begrijpen dat ophoping van vocht in de pleuraholte naar buiten toe weinig uitzetting zal geven. Dat wordt voorkomen door de ribben, die een wand vormen. Daardoor zal de zwelling zich uitbreiden naar de longen en naar beneden in de richting van het middenrif. Dit heeft een toenemende benauwdheid tot gevolg, gepaard met hoesten. De Apocynum-patiënt moet rechtop zitten en kan niet liggen. (Vergelijk Apis.) Het is een normaal verschijnsel bij hydrothorax dat de patiënt genoodzaakt is rechtop te zitten, omdat liggen de druk op de longen vergroot en de ademha-ling bemoeilijkt. Om deze zware zak water, de pleura, omlaag te laten hangen moet hij gaan zitten, met als gevolg dat deze tegen het diafragma drukt, waardoor de druk in de buik toeneemt en de ingewanden uitzetten.
'Dorst bij wakker worden. De hele dag dorst. Veel dorst, maar kan niet tegen water.' De patiënt heeft behoefte aan koud water. Drinkt hij dit echter, dan krijgt hij last van zijn maag; maagpijn, of overgeven nog voordat het warm kan worden, of opgeblazenheid, of een onprettig gevoel, waardoor hij bang is iets kouds te drinken. Hij voelt zich beter bij warme dranken. Warme dranken verwarmen hem en geven een prettig gevoel, terwijl koude dranken verslechteren. Maar hij heeft behoefte aan koud.
Vervolgens zwelling en overgeven. Bij sommige patiënten is het onderhuidse weefsel zo overladen met vocht (anasarca), dat het lijkt alsof er vanuit de maag geen water meer kan worden opgenomen in het bloed. De patiënt zit vol. De bloedvaten zijn uitgezet, de maag is uitgezet en de patiënt moet overgeven; met deze zwelling van het hele lichaam drinkt hij en geeft over. Het kost hem moeite te eten; hij kan het niet in de maag houden; het voedsel wil niet verteren. Een deel van de verschijnselen heeft dit als achtergrond: 'Gevoel van druk in het epigastrium, in de borst', waardoor het voor de patiënt vrijwel onmogelijk wordt voldoende adem te krijgen om te kunnen bewegen. Een klein beetje eten geeft al een opgezet gevoel. Hij wordt wakker en wil iets eten. Hij heeft een knagende honger, maar ieder beetje voedsel, al is het maar een mondvol, bezorgt hem een opgezet gevoel. Zijn maag is vol water en hij geeft grote hoeveelheden water, gal en onverteerd voedsel over. Bij een dergelijke toestand raakt de maag ten s
Daarna begint een volgend stadium. Het gaat erop lijken alsof de organen een voor een ophouden met functioneren. De eierstokken en de baarmoeder werken niet meer, met als gevolg amenorroe gepaard met oedeem. Vaak blijkt dit het begin van dergelijke klachten te zijn; een orgaan functioneert niet zoals het hoort en er ontstaat hydrops. Een vrouw raakt in een toestand van adynamie, zwakte en nerveuze opwinding; uitblijvende menstruatie, gevoelige buik, opgezwollen buik en vervolgens zwelling van de ledematen.
Apocynum is een werkzaam middel gebleken bij diarree afgewisseld met hydrops. De patiënt krijgt last van diarree en alle andere klachten verdwijnen. De diarree is overvloedig, geel, waterig en onwillekeurig. Ik ken een geval van hydrops waarbij Apocynum in grote doses werd ingezet. Het resultaat daarvan was dat de voor dit middel kenmerkende diarree begon. Terwijl de diarree aanhield, namen de zwelling van de milt en de oedemateuze toestand van het lichaam zichtbaar af. De behandelende arts dacht dat dit een natuurlijke reactie was. De zaak werd aan mij voorgelegd en ik zei dat deze behandeling moest worden stopgezet. Op het laatst kon de arts worden overtuigd op te houden met de vergiftiging met Apocynum. Prompt daarop trad hartverlamming in. Een gelijksoortig effect kunnen we waarnemen bij het allopathisch gebruik van Digitalis. Er komt een moment waarop de dokter genoodzaakt zal zijn te stoppen met de Digitalis. De patiënt krijgt een hartverlamming en sterft, hetgeen nooit aan de Digitalis wordt toegeschr
Overal zijn de functies verminderd, de huid, de nieren, de darmen, de baarmoeder en overal zien we de tendens tot hydrops. De urinewegklachten zijn bijzonder storend. In een vroeg stadium gaan vele klachten gepaard met geringe urinelozing. Vasthouden van urine; pijnlijke mictie; voortdurende urinedrang. Soms is de blaas slechts gedeeltelijk vol en toch kan de patiënt niet plassen. 'Retentie met sterke aandrang tot plassen.' 'Paralyse van de ledematen. Urinedrang.' Verdoofd gevoel en tintelen in de extremiteiten en ten slotte totaal krachtverlies. Sommige patiënten blijven een poosje in dit stadium, waarna ten slotte hydrops optreedt.
Zoals vermeld, heeft Apocynum alternerende symptomen; oedeem, afwisselend met overvloedige uitscheidingen. De hydrops kan worden verminderd door rijkelijke, waterige uitvloed uit de darmen of door een overmatige activiteit van de nieren, waarbij er zoveel urine vrijkomt dat de patiënt niet begrijpt waar zoveel vocht vandaan komt. Hieraan komt plotseling een einde. De mictie neemt sterk af en de weefsels komen vol serum te zitten, de hydrops ontwikkelt zich verder. Na verloop van tijd houdt ook dit op en staakt het hart zijn functies. 'Urine minder dan een derde van de normale hoeveelheid, zonder enige pijn of ongemak in nieren of blaas. Uitblijvende urine. Geen enkele urinelozing tijdens hersenaandoeningen.' Vroeger was Apocynum een middel dat routinematig aan alle kinderen werd gegeven die in hun bed plasten. Dikwijls hielp het en daarom moet Apocynum dit verschijnsel hebben, hoewel het een klinisch symptoom is. Gezien de uitgesproken werking op de blaas, is het niet verwonderlijk dat het middel onwillekeur
Ik heb het wegblijven van de menstruatie genoemd, de amenorroe, maar Apocynum heeft eveneens een duidelijke tendens tot bloedingen. Het kan overal in het lichaam bloedingen veroorzaken, maar heeft een bijzonder voorkeur voor de baarmoeder. Overvloedige bloeding. De menstruatie kan te overvloedig worden, te vaak en te langdurig; maar ook op een ander tijdstip kan een baarmoederbloeding ontstaan. Daarbij zal het bloedverlies zo sterk zijn dat de patiënte last krijgt van bloedarmoede en vervolgens van oedeem. Vroeger hadden homeopaten de gewoonte om vrijwel altijd China te geven bij oedeemvorming na bloeding. Het was zo algemeen bruikbaar en gaf zo vaak verlichting dat zij zelden of nooit een ander geneesmiddel toe-pasten. Maar ook Apocynum is een passend geneesmiddel voor oedeem na bloeding. Dikwijls zal het precies overeenkomen met de symptomen van de patiënt. 'Langdurige menorragie, of metrorragie gedurende zes weken. Grote brokken, soms vloeibaar bloed.' Zo'n twee dagen matig bloedverlies, plotseling gevolg
Apocynum heeft tevens hypostatische congestie van de longen. We zien dit bij patiënten die lange tijd hebben gezeten. De longen raken van onder af overvuld; een proces dat geleidelijk hoger komt, waardoor een groot deel van de longcapaciteit verdwijnt. 'Sterk gevoel van beklemming rond het epigastrium. Bemoeilijkte ademhaling. Snakt naar lucht. Fluitende ademhaling en hoesten.' Apocynum heeft in dezelfde mate reutelgeruis als Antimonium tartaricum.
Kleine en onregelmatige pols; pols nauwelijks waar te nemen. Krijgt een flauwte zodra ze probeert haar hoofd van het kussen te verheffen. Kleine, zwakke pols. Hydrocardie. Uiterst hinderlijke hartkloppingen.

~
APOCYNUM CANNABINUM (Amerikaanse hennep)
Generaliteiten - Verhoogt de secreties van slijmvliezen en serosa, werkt op het interstitiële weefsel (oedeem en hydrops) en bevordert de transpiratie. Acute hydrocephalus ( kind is stuporeus en maakt automatische bewegingen met een arm en been). Een allereerste indicatie is een vermindering van de polsslag. Dit is een van onze meest doelmatige geneesmiddelen bij hydrops, ascites, anasarca en hydrothorax, evenals bij klachten van de urinewegen, speciaal urineretentie en strangurie. Daarnaast zal het regelmatig van nut zijn bij uit de ziekte van Bright voortvloeiende spijsverteringsklachten als misselijkheid en overgeven, & slaperigheid en ademhalingsmoeilijkheden. De vochtophoping wordt gekenmerkt door grote dorst en irritatie van de maag. Aritmie. Terugstroming van bloed door insufficiëntie van de mitrale en tricuspidale kleppen. Acute klachten van alcoholisme. Verslapping van sluitspieren. Anasarca, met of zonder organische afwijkingen. Zwelling van het gehele lichaam, & schaarse urinevloed en transpira
Psyche - Verdwaasd. Terneergeslagen. Nerveus. Kan niet nadenken. Flauwvallen bij overeind komen uit liggende positie.
Hoofd - Doffe hoofdpijn. Hydrocephalus, & verlies van het gezichtsvermogen ( één oog volledig blind, het andere bijna); voorhoofd staat naar voren; schedelnaden open; stadium van exsudatie.
Ogen - Heet en rood; alsof er zand in zit. Linkeroog bewegingloos, rollende bewegingen van het rechter.
Neus - Langdurig niezen. Verstopte neus bij kinderen (Samb.). Chronische neuscatarre & tendens tot acute verstopping, dufheid en traag werkend geheugen. Neiging tot kouvatten, waarbij de neus meteen dicht gaat zitten. Gevuld met dik, geel slijm in de ochtend, verstopte neus bij kinderen.
Gezicht - Gezwollen < liggen, verdwijnt bij overeind zitten. Gezicht bleek, bedekt met koud zweet, tijdens diarree. Droge lippen en droge mond.
Maag - Misselijkheid, & slaperigheid. Dorst tijdens wandelen. Buitensporig overgeven. Voedsel of water komt er weer direct uit. Dof, zwaar, misselijk gevoel. Beklemd gevoel in epigastrium en borst, de ademhaling hinderend (Lob.). Wee gevoel in de maag; na overvloedige urinelozing - diabetes insipidus. Braken door uremie.
Buik - Opgeblazen. Ascites.
Rectum - Waterige ontlasting, & winden, & zeer gevoel in de anus; < na eten. Diarree, & hydrops; geel, pijnloos; luidruchtige, gutsende ontlasting. Gevoel alsof de anus open staat en de ontlasting gewoon naar buiten stroomt.

Urinewegen - Blaas sterk uitgezet. Troebele, hete urine, met dik slijm en branden in de urethra, na plassen. Problemen met urinelozing. Druppelen. Strangurie. Hydrops renalis. Urineretentie, & verlamming van de benen. Enuresis nocturna bij oude mannen.
Mannelijke geslachtsorganen - Vochtophoping in penis en scrotum. Vergrote prostaat.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Metrorragie & misselijkheid; flauwvallen; sterk verminderde vitaliteit. Bloedingen tijdens de menopauze; met grote bloedstolsels. Amenorroe bij jonge meisjes, & zwelling van buik en benen. Eierstokgezwellen. Hoest tijdens de zwangerschap.
Ademhalingsorganen/Borst - Korte, droge hoest. Ademhaling kort en onbevredigend. Zuchten. Hydrothorax. Beklemd gevoel in borst en epigastrium.
Hart - Terugstroming van bloed door insufficiëntie van de tricuspidale kleppen; snelle en zwakke, onregelmatige hartwerking, lage arteriële druk; kloppende venae jugularis, algehele cyanose en anasarca. Pols traag, fladderend, onregelmatig of intermitterend.
Slaap - Grote rusteloosheid en weinig slapen. Slaperigheid.
Huid - Ruw, droog. Kan niet zweten.
Modaliteiten - Slechter: KOU; koud weer; koude dranken. Ontbloten. Liggen. Na slapen. Beter: Warmte.
 Diarree met een ogenblikkelijke < na eten. Hoewel de patiënt trek heeft, komen voedsel en water weer meteen terug. Verslechtering 's morgens bij wakker worden. Veel symptomen zijn < na slapen.
Relaties - Vergelijk: Apoc-a.; Alst.; Acet-ac.; Apis (Apis heeft géén dorst); Ars.; Bell.; Bry.; Chin.; Colch.; Dig. (hydrops; trage pols); Elat.; Hell. (hydrocephalus; ascites); Aloë, Gamb. en Trom. (diarree); Kali-c.; Lyc.; Merc.; Merc-sul.; Nux-v.; Ign.; Cur.; Spig.; Squil.; Sulph.; Verat.; Stroph. (extreem verminderde hartwerking & hevige maagstoornissen; hydrops); Aralia hispida (waardevol diureticum, bruikbaar bij vochtophoping in lichaamsholten die voortkomt uit een verstoorde werking van lever of nieren, en & constipatie; nierstoornissen & hydrops); Chin-a. Cymarine, het werkzame bestanddeel van Apocynum, verlaagt de polsslag en verhoogt de bloeddruk.

~
APOMORPHINUM (Apomorfine)
Karakteristieken - De voornaamste kracht van Apomorfine in onbewerkte vorm ligt in het snelle en opmerkelijke braken dat het opwekt, met name als het subcutaan wordt ingespoten. Deze vorm van braken is het belangrijkste keuzebepalende symptoom van het geneesmiddel in homoeopathische potentie. Het overgeven wordt voorafgegaan door misselijkheid, moeheid en toegenomen secretie van zweet, speeksel, slijm en traanvocht. Longontsteking & overgeven. Alcoholisme & constante misselijkheid, constipatie en slapeloosheid. Bijzonder opvallend is dat het overgeven heel onverhoeds optreedt en meteen afdoend is, zonder dat er sprake is van pijn of aanhoudende misselijkheid.

Vertigo - Duizeligheid.
Hoofd - Branden, pijn en gevoeligheid van de bovenbuik.
Ogen - Verwijde pupillen.
Maag - Misselijkheid en overgeven. Heftige aandrang tot overgeven. Branden, pijn en gevoeligheid van het epigastrium. Kokhalzen en hoofdpijn; maagzuur; pijn tussen de schouderbladen. Reflectorisch braken - tijdens de zwangerschap. Zeeziekte. Alcoholisme. Opiumverslaving.
Relaties - Vergelijk: Op.; Ip.; Ant-t.; Cer-ox.

~
AQUILEGIA VULGARIS (Akelei)
Karakteristieken - Een geneesmiddel voor hysterie. Globus en clavus hystericus. Vrouwen in de overgang, met overgeven van een groene substantie, met name 's>>morgens. Slapeloosheid. Nerveus beven over het lichaam; gevoeligheid voor licht en geluid. Dysmenorroe bij jonge meisjes.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Geringe menstruatie, & doffe, pijnlijke druk in het rechterdeel van de lumbaalstreek, < 's nachts.
Relaties - Vergelijk: Acon., Cimic. en andere Ranonkelachtigen.

~
ARAGALLUS LAMBERTI
Karakteristieken - Aandoeningen van het zenuwstelsel, die gepaard gaan met een toestand van verdwazing en verwardheid. Verschijnselen van coördinatieverlies en verlamming. Ataxia locomotrix. Vermoeidheid 's morgens.
Psyche - Sterke depressie; < 's morgens en 's avonds. Kan niet studeren. Dwars, prikkelbaar, rusteloos. Wezenloos. Geestelijke verwarring en apathie. Wil alleen worden gelaten. Concentratieproblemen, afwezigheid. Ambitieloos. Kan zich moeilijk uitdrukken tijdens schrijven. Rusteloosheid en doelloos ronddwalen. Moet zijn gedachten erbij houden bij lopen.
Ogen - Dubbelzien. Branden in de ogen.
Gezicht - Kloofjes in de onderlip.
Keel - Zeurende pijn. Vol gevoel. Ontstoken keel, & misselijkheid. Keel donker, gezwollen, glanzend.
Ademhalingsorganen/Borst - Gevoel van een gewicht op de borst, in de buurt van het zwaardvormig aanhangsel. Samensnoeringsgevoel, als van een brede band. Zeer gevoel in de borst, onder het borstbeen. Beklemd gevoel.

Ledematen - Zwakte van de ledematen. Pijn in de linker heupzenuw. Kramp in de spieren van het scheenbeen tijdens lopen.
Relaties - Vergelijk: Astragalus en Oxytropis (twee verwante soorten); Bar-c.

~
ARALIA RACEMOSA (Trosaralia)
Karakteristieken - Geneesmiddel voor astmatische klachten, & een hoest die verslechtert bij liggen. Tijdens de slaap is de patiënt kletsnat van het zweet. Extreme gevoeligheid voor tocht. Diarree, uitzakking van het rectum. Zeurende pijn in het rectum, omhoog >>; < aan de kant waarop hij ligt.
Psyche - Angst een longaandoening te hebben; kan het idee niet van zich af zetten.
Neus - Verstopte neus, < voorjaar. Hooikoorts; frequent niezen. Niezen bij de geringste vorm van tocht, & grote hoeveelheden, waterige, etsende neusloop, met een zoutige, scherpe smaak.
Mond - Aften.
Keel - Gevoel alsof er een vreemd voorwerp zit. Misselijkheid in de keel.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Onderdrukte menstruatie. Stinkende leucorroe, scherp, & gevoel van neerwaartse druk. Onderdrukte lochia, & meteorisme.
Ademhalingsorganen/Borst - Droge hoest die opkomt na de eerste slaap, rond middernacht; > geringe expectoratie. Astma bij liggen 's nachts, & krampachtige hoest; < na de eerste slaap en & kriebelen in de keel. Samensnoeringsgevoel op de borst; gevoel alsof er iets in de keel zit. Rauw gevoel en branden achter het borstbeen. Zoutachtig sputum; voelt warm in de mond.
Modaliteiten - Slechter: Rond 11 uur 's avonds (hoest). Na een kort slaapje. Tocht. Beter: Met het hoofd hoger liggen. Rechtop zitten.
Relaties - Vergelijk: Ginseng en Hedera helix (botanisch); Calc. (verspringende klachten: naar de kant waarop hij gaat liggen; beter aan de tegengestelde kant); Rumx. (hoest om 11 uur 's avonds); Chlor. (tegengesteld aan Aralia: inademen zonder problemen, uitademen moeilijk); Pecten jacobaeus (Sint-Jacobsschelp; vochtige astma; snelle, bemoeilijkte ademhaling; constrictie van de borst, speciaal van de rechterkant; astma voorafgegaan door neusverkoudheid en branden in keel en borst; aanvallen eindigen met het opgeven van grote hoeveelheden taai, schuimend slijm; < 's nachts); Ars-i.; Naph.; All-c.; Rosa; Sabad.; Sin-n. Complementair: Lob.


~
ARANEA DIADEMA (Kruisspin)
Karakteristieken - Alle spinnegiffen oefenen een sterke invloed uit op het zenuwstelsel (zie Tarent., Myg., etc.).
Alle verschijnselen van Aranea worden gekenmerkt door periodiciteit en kou, evenals door een grote gevoeligheid voor vocht. Het is een geneesmiddel voor personen die vatbaar zijn voor malaria-achtige klachten, personen die op vochtige dagen en in een vochtige omgeving voortdurend last krijgen van koude rillingen. De patiënt heeft het gevoel dat hij koud is tot in zijn botten, een gevoel van kou dat door niets kan worden verbeterd; kan het niet warm genoeg hebben. Gevoel alsof delen groter en zwaarder zijn. Wordt 's nachts wakker met het gevoel dat zijn handen tweemaal de omvang hebben van normaal. Opgezette milt. Personen met een hydrogenoïde constitutie: abnormale gevoeligheid voor vocht en kou; zulke patiënten kunnen niet in de buurt van water (meer, rivier, zee) wonen en evenmin in een vochtige, koele omgeving (Nat-s.; Thuj.). Beïnvloedt het zenuwstelsel en veroorzaakt hevige en plotseling optredende zenuwpijnen, die worden gekenmerkt door regelmatigheid: iedere dag op hetzelfde tijdstip, om de dag, e
Psyche - Verwardheid; > roken in de buitenlucht. Nerveus. Terneergeslagen; verlangt te sterven.
Vertigo - Duizeligheid & flikkeren voor de ogen.
Hoofd - Aangezichtspijn (rechts), van de periferie binnenwaarts. Zeurende hoofdpijn > roken en verblijf in de buitenlucht.
Ogen - Hittegevoel en flikkeren; < vochtig weer; voor hoofdpijn.
Mond - Acuut optredende, hevige pijn in de kiezen ( van de bovenkaak), 's nachts onmiddellijk na liggen. Tijdens kiespijn een gevoel alsof de wang gezwollen is. Bittere smaak in de mond > roken.
Maag - Kramp na een klein beetje voedsel; epigastrium pijnlijk bij druk.
Buik - Vergrote milt. Steeds op hetzelfde tijdstip terugkerende koliek. Pijn > wrijven. Zwaar gevoel in de onderbuik, als van een steen.
Rectum - Diarree.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Menstruatie te vroeg; te sterk. Zenuwpijn in lumbaalstreek en buik; & overgeven en geeuwen; tijdens de menstruatie.
Ademhalingsorganen/Borst - Opgeven van helderrood bloed. Intercostale neuralgie, >> de wervelkolom.

Ledematen - Slapend gevoel in armen en benen. Pijn in de botten. Pijn in hielbeen; > voortgezette beweging. Gevoel van zwelling, en slapend gevoel in delen. Doof gevoel in delen die worden geïnnerveerd door de nervus ulnaris. Koud gevoel in de botten, alsof ze van ijs zijn. Zweer op de hiel. Zware ledematen.
Slaap - Rusteloos, wordt wakker met het gevoel dat handen en onderarmen opgezet en zwaar zijn.
Koorts - Koud gevoel, & pijn in pijpbeenderen, en gevoel van een steen in de buik, dagelijks op hetzelfde tijdstip. Loopt dag en nacht te rillen; altijd slechter bij regenachtig weer. Geen transpiratie.
Modaliteiten - Slechter: EXACTE PERIODICITEIT. Kou. VOCHTIGHEID. Koud baden. Regen. Laat in de middag. Middernacht. Beter: Roken. Buiten. Druk. 's>>Zomers.
Relaties - Vergelijk: Myg., Ther.,Tarent., Ip., Nux-v. en Ars. (intermitterende koorts en pijn in de botten); Cedr. (intermitterende koorts in warme streken; Aranea voornamelijk in koude luchtstreken); Tela araneae (Web van kruisspin; slapeloosheid door hartklachten, verhoogde spierkracht; opgewondenheid en nerveuze agitatie tijdens koorts; droge astma, kwellende hoest; periodieke hoofdpijn & extreme nervositeit; hardnekkige intermitterende koortsen; pols vol en krachtig; gemaskeerde periodieke klachten, uitputtende ziekten, patiënten met een sterk verzwakte constitutie; plotseling opkomende verschijnselen, & koele, klamme huid; gevoelloze handen en onderbenen tijdens rust; aanhoudende rillerigheid); Aranea scinencia (constant trekken van onderste oogleden; slaperigheid; verslechtering in een warme kamer); Helo. Antidoteert: Chin.; kinine; Merc. Antidote: Roken.

~
ARBUTUS ANDRACHNE
Karakteristieken - Eczeem & jichtachtige en reumatische verschijnselen. Arthritis; met name van de grotere gewrichten. Maakt de urine helder. Spit. Klachten verplaatsen zich van de huid >> de gewrichten. Blaasklachten.
Relaties - Vergelijk: Arbutinum; Led.; Bry.; Kalm.

~
ARGEMONE MEXICANA (Papaver Argemone, Ruige Klaproos)
Karakteristieken - Koliekachtige krampen en pijn in de darmen. Pijnlijke neuromusculaire aandoeningen, die het inslapen bemoeilijken. Reumatische aandoeningen die verband houden met de ziekte van Bright (D. MacFarlan).
Hoofd - Bonzende pijn in slapen en ogen. Hoofd heet.
Keel - Heel droog, pijn bij slikken.
Maag - Misselijk gevoel, alsof hij moet overgeven. Kramp in de maagkuil. Geen eetlust. Oprispingen en winden laten.
Urinewegen - Verminderde urinelozing. Urine anders van kleur.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Onderdrukte menstruatie. Verminderde behoefte aan seksueel contact, & zwakte.
Ledematen - Linkerknie stijf en pijnlijk. Opgezette voeten.
Modaliteiten - Slechter: Middaguur (zwakte).

~
ARGENTUM METALLICUM Heel de menselijke geschiedenis door komen we het gebruik tegen van metalliek zilver, zowel voor symbolische als voor medische doeleinden. Geen wonder dus dat dit een zeer diepwerkend geneesmiddel is. De mens is zich altijd van de grote waarde bewust geweest.

Argentum metallicum past bij psora en bij sycosis. Het heeft een diepgaande invloed op het organisme, vooral op de zenuwen en de zenuwscheden. De klachten betreffen vooral het zenuwweefsel. Alle kraakbeenderen raken aangedaan. Het veroorzaakt hypertrofie van kraakbeen, verdikking van de kraakbeenachtige delen van de gewrichten, van het kraakbeen van de oren en van de neus. Het brengt woekering van kraakbeen teweeg; infiltratie. Het beïnvloedt het zenuwweefsel en werkt diep in op het organisme. Argentum metallicum is geen doorsneemiddel, want het beïnvloedt de mens op alle niveaus. Het werkt op de zenuwvezels die gevoelsprikkels voortgeleiden. Vooral in de hersenen ontstaan diepe veranderingen. Na verloop van tijd resulteren die in hersenverweking. Een typerend gegeven is dat het middel een specifieke voorkeur heeft voor de verstandelijke vermogens. Het gevoelsleven raakt nauwelijks verstoord; alleen in het willekeurige zenuwstelsel ontstaan lichte en geringe veranderingen. Het geheugen echter en de verstande
Een andere opvallende karakteristiek zijn de splijtende, scheurende pijnen in de zenuwstrengen, hoofdzakelijk die van de benen. Scheurende pijn, met het gevoel alsof de zenuwen tijdens rust in stukken worden getrokken. Koud, vochtig weer en winderig weer geven reumatische klachten e niet zozeer met zwelling, hoewel dat wel voorkomt, maar eerder met pijn in het kraakbeen en langs de zenuwbanen. Deze pijn is zo hevig dat de patiënt niet stil kan zitten. Reumatische klachten in de gewrichten en de zenuwen door koud, vochtig weer, na afkoeling, waardoor hij genoodzaakt is in beweging te blijven. Veel verschijnselen zijn beter door beweging, met name door lopen. De patiënt is moe en afgemat, maar heeft zo'n hevige pijn dat hij móet bewegen. Dikwijls kan de pijn worden verzacht met grote hoeveelheden koffie. Daarmee wordt de ziekte weliswaar onderdrukt, maar krijgt de patiënt vervolgens last van allerlei klachten, waardoor een totale instorting dreigt en hij na verloop van tijd helemaal niets meer kan. 'Mentale zw
Infiltratie. Het ontstoken kraakbeen raakt geïnfiltreerd, waarbij zich harde knobbels vormen. Overmatige groei van kraakbeenweefsel, waardoor verdikkingen rond de gewrichten optreden. Verdikking van kraakbeen in oren en neus. Het soort infiltratie dat we terugvinden bij epithelioom. Argentum metallicum is een goed palliativum bij scirrhus en bij epithelioom. Epitheliomen zijn met dit middel genezen. Er zijn gevallen bekend dat met dit middel een epithelioom van de baarmoederhals kon worden genezen.
Overal ulceratie; deze zweren hebben hun begin in het kraakbeen, breken door via het celweefsel en worden gekenmerkt door overvloedige secretie. Infiltratie en verharding van de ulcusbodem.
Een andere duidelijke karakteristiek van Argentum metallicum is dat beide testikels aangedaan raken, hoewel er een voorkeur bestaat voor de rechter. De linkereierstok en de rechtertestikel. Bij mannen produceert het rechtszijdige symptomen en bij vrouwen linkszijdige. Dat is een eigenaardig verschijnsel.
Argentum metallicum heeft allerlei typen tumoren genezen, evenals vergroting van de eierstok en infiltratie van het celweefsel. Het past bij kouwelijke personen, die warm willen blijven en wier pijnen verbeteren door warmte. De hoofdpijn verbetert door warmte, evenals door druk en door een doek strak om het hoofd te binden. Bij patiënten die bij hoofdpijnklachten een doek om het hoofd binden, heb ik menigmaal succes gehad met Argentum metallicum.
Het Argentum metallicum-type heeft een gebrek aan lichaamswarmte. Hij wil warm blijven. Meestal is hij mager, of neemt hij voortdurend in gewicht af en wordt hij steeds nerveuzer en gevoeliger. Hij heeft allerlei rare bevliegingen. Vrouwen die dit geneesmiddel nodig hebben, kunnen zich uit nervositeit zo vreemd en onberekenbaar gaan gedragen dat zij de sympathie van hun vrienden verspelen en voor hysterica worden uitgemaakt. Diepzittende problemen met het zenuwgestel. Toenemende gevoeligheid voor de omgeving.
De geestesgesteldheid doet denken aan de toestand die ontstaat na ontsteltenis, of na emoties, of aan het verlies van innerlijk evenwicht na angst, woede, schrik of andere verstoringen. Deze patiënt is namelijk overgevoelig voor invloeden van buitenaf. Veel dingen ervaart hij als hinderlijk. Als hij pijn heeft, verliest hij zijn hoofd. Niet het ijlen dat we zien bij door micro-organismen veroorzaakte koorts, maar wildheid en geheel buiten zinnen raken. Hij raakt opgewonden, door het dolle heen en gaat in hoog tempo allerlei nonsens spuien. Soms vertoont hij een ongewone mate van opwinding en raken zijn gedachten helemaal in de war. Hij ziet eruit alsof hij in een roes leeft, springt van het ene onderwerp over op het andere en blijft maar kleppen. Korte tijd lijkt hij helder en actief van geest, maar hij vergeet waar hij het over had.
'Neiging om in gezelschap zijn mond te houden.' De reden daarvan is incompetentie. Hij is geestelijk moe en vergeet waarover hij praat. Hij verliest de draad van zijn betoog en durft zijn mond niet meer open te doen omdat hij dan klachten krijgt. Als hij moet antwoorden, wordt hij draaierig en bekruipt hem een vreemd gevoel. Hij krijgt last van nerveuze trillingen en schokken. Als hij vermoeid raakt, lijkt het alsof er elektrische schokken door zijn lichaam gaan. Die schokken komen plotseling, maar voornamelijk wanneer hij wil gaan slapen. Hij denkt de problemen van de dag achter zich te hebben en nu rust te kunnen vinden. Maar op het moment dat hij in slaap begint te vallen, schrikt hij op door een schok die van hoofd tot voeten trekt. De ene na de andere schok volgt en soms blijft dat de hele nacht zo doorgaan. Spiertrekkingen in de ledematen, schokken en trekkingen in de benen, met als gevolg dat hij uit bed stapt en gaat rondlopen - hij probeert het eruit te lopen. Dit verschijnsel kwam naar voren bij de
Verbazend genoeg komen heel wat klachten, waaronder de verschillende pijnen en pijntjes, opzetten om precies twaalf uur 's middags. Koude rillingen. Hoofdpijn. Pijn in de eierstok. Draaierigheid en vertigo met gevoel vergiftigd te zijn. De hoofdpijn bevindt zich in voor- en achterhoofd. Halfzijdige hersenaandoeningen. Pijn aan éen zijde van het hoofd. Hevige neuralgie in één zijde van het hoofd, lijkt zich diep in de hersenen te bevinden, alsof slechts één helft van de hersenen is aangedaan. Meestal is de hoofdpijn rechtszijdig e dat wil zeggen de schele hoofdpijn. Uitgeputte patiënten met een vervallen constitutie die te lang zijn blootgesteld aan de zon. Jeukende plekjes op de behaarde hoofdhuid, op de oren en op verschillende plaatsen van het lichaam. Jeuk en branden, als na bevriezing. De jeuk en het branden doen denken aan Agaricus; de tenen en de oren zijn aangedaan, waarbij de patiënt begint te krabben en pas ophoudt als hij de boel heeft opengekrabd en er vocht uitkomt. Krabben geeft echter geen verl
Een ander typerend kenmerk is dat Argentum metallicum meer de oogleden aandoet dan de oogbol. Het middel beïnvloedt de gezichtsscherpte en veroorzaakt vermindering en verlies van het gezichtsvermogen. Daarnaast produceert het infiltratie en verdikking van de oogleden, waardoor die vrijwel even hard worden als kraakbeen. Het slijmvlies is geïnfiltreerd en hard en de oogleden kunnen niet worden geopend. Ze blijven krampachtig dicht en kunnen alleen met kracht van elkaar worden getrokken. Dit is een blepharitis, gepaard met verdikking en infiltratie. Overvloedige secretie. Dit is een gebied waar zich catarren kunnen voordoen. Passieve, catarrale uitscheidingen horen min of meer bij Argentum metallicum. Soms is de uitscheiding dik en geel en tegelijkertijd niet actief; een passieve staat van het slijmvlies. De karakteristieke secretie van dit middel is echter grijs, dik en taai. De patiënt geeft grijs slijm op e uit de longen, uit de luchtwegen, uit de trachea en uit de larynx. Grijs slijm uit de vagina, grijs s
Kenmerkend voor de jeuk van dit middel is: 'Krabt in het oor tot het bloedt.' Deze jeuk betreft het hele uitwendige oor en breidt zich uit tot in het oor, waardoor de patiënt krabt tot het oor rood en gezwollen is en bloedt. Het kraakbeen van dit oor is knobbelig en geïnfiltreerd. Het neuskraakbeen is eveneens geïnfiltreerd. Heel vaak is Argentum metallicum het passende geneesmiddel voor mensen die aan de neus zijn geopereerd, bijvoorbeeld bij septumcorrectie om beter door de neus te kunnen ademen. 'Verdikking van de neusbeenderen, verdikking en zwelling van slijmvlies en celweefsel in de neusholte.' In dergelijke gevallen is Argentum metallicum dikwijls het aangewezen middel.

Argentum metallicum heeft een uitgesproken werking. Infiltraties leiden tot verdikking en verharding. Serum in de gewrichten. Dit is een van de belangrijkste middelen bij necrose van kraakbeen, waar dan ook in het lichaam. Daarbij moeten eveneens de eerder beschreven mentale verschijnselen en de symptomen van het zenuwstelsel aanwezig zijn. De patiënt ziet er ziekelijk, bleek, afgetobd en afgemat uit. Vervallen constitutie. Een Argentum metallicum-patiënt is een ziekelijke patiënt, die al vele jaren eerder een homeopaat had moeten bezoeken. Mits het ziekteproces al niet te ver gevorderd is, kan er echter nog wel iets voor hem worden gedaan.
'Pijnlijke spanning en trekkend gevoel in de keel. Rauw en zeer gevoel in de keel tijdens uitademing.' Dit breidt zich uit naar de larynx. 'Pijnlijke gevoeligheid bij ademen. Rauw gevoel in het strottehoofd door hoesten. Geeft zonder veel moeite grote hoeveelheden grijs slijm op. Spanning in de rechterkant van de keel.'
Argentum metallicum heeft buikklachten. Gekneusd, zeer gevoel in de buik. Als de catarrale ontsteking van de slijmvliezen overgaat in algemene congestie van alle weefsels in de buik, ontstaat er diarree, of uiterst hardnekkige constipatie; t.b.c. van de mesenteriale klieren, vermagering, krachteloosheid, beven. Gevoel van verlamming in verschillende delen van het lichaam. Pijnlijke gevoeligheid van de hele buik in samenhang met urinewegproblemen. Nieuwvorming, bijvoorbeeld tuberculose, gezwellen, infiltratie. Droge ontlasting, als zand. Stinkende ontlasting met resten onverteerd voedsel. Catarrale ontsteking van de slijmvliezen van de urinewegen. Albuminuria (genezen); diabetes met suiker in de urine (genezen); sterke functievermindering van de nieren (genezen). Vervallen, adynamische constitutie. Enorme hoeveelheden weiachtige urine. Overvloedige urinevloed.
Kinderen die bedwateren. Nerveuze mensen met een vervallen constitutie en incontinentie 's nachts.

Argentum metallicum heeft een uitgesproken werking op de geslachtsorganen, zowel de mannelijke als de vrouwelijke. Bij mannen doet het vooral de testikels en de slijmvliezen aan. Infiltratie en verharding van de testes. In de tekst kunnen we lezen: 'Pijn alsof de rechtertestikel in elkaar wordt gedrukt.' 'Pijn tijdens lopen door druk van de kleding.' Ontsteking met infiltratie. Chronische orchitis. Man met een aandoening van de teelbal die sterk aan kanker deed denken. De klacht begon in de epididymus en volgde op gonorroe. (Genezen met Argentum metallicum.) Ontsteking, teelbal heel hard, pijn, zwelling, branden en steken.
Een ander symptoom hier is heel belangrijk: 'Indolente gonorroe met vanaf het begin geelgroenige uitscheiding; acht maanden geleden begonnen.' Dit is een geverifieerd klinisch symptoom. Bij gonorroe is de afscheiding doorgaans geel, of in een vroeg stadium geelgroen en dik. Daarna wordt die steeds lichter en ten slotte witachtig dik of dun; de afscheiding wordt zo licht dat die wit en etterig wordt. Blijft het secreet echter geel, dan is Argentum metallicum het aangewezen middel. Over het algemeen wordt de afscheiding spoedig na het verdwijnen van de pijn lichter. Ook bij Argentum metallicum neemt de pijn af, maar ontstaat er tevens een passieve secretie. De urethra veroorzaakt geen pijn meer, evenals het slijmvlies, maar de dikke groenachtige of gelige afscheiding blijft. Bij deze dikke en passieve afscheiding, dat wil zeggen langdurige en oude gevallen van gonorroe, kost het veel moeite het juiste geneesmiddel te vinden. Oude, chronische gevallen waarbij het secreet nog steeds dik en geel is. De gebruikeli
Bij vrouwen zien we problemen met de eierstokken, infiltratie, verharding, cystevorming; eierstokgezwellen: heel grote en sterk verharde eierstokken e vooral de linker. De rechtertestikel en de linkereierstok. Pijn in de linkereierstok en de rug. Prolaps met pijn in de linkereierstok. Pijn in de lendestreek bij zitten. Hoewel klachten van beide eierstokken met dit middel genezen zijn, is er een voorkeur voor de linkereierstok.
Een andere belangrijke karakteristiek van dit geneesmiddel is zwakte en spierverslapping over het hele lichaam; beven; en als we dit kenmerk verder doortrekken en toepassen op de bekkenorganen, zullen we zien dat de spieren die de baarmoeder ophouden, de brede ligamenten etc., verslapt zijn waardoor de uterus verzakt. Met andere woorden, een prolaps. Het is verbazingwekkend om te zien hoe goed met homeopathische middelen de toniciteit kan worden verbeterd, waardoor de verzakte baarmoeder z'n normale positie terugkrijgt. Dan verdwijnt het neerwaarts gerichte, drukkende gevoel dat door vrouwen over het algemeen wordt beschreven met het gevoel alsof de inwendige delen naar buiten worden geduwd. Een dergelijke gewaarwording hoort bij een verzakking, waarbij o.a. Argentum metallicum als geneesmiddel past. In feite is de hele bekkeninhoud gezwollen en toegenomen in gewicht; infiltratie van weefsel, waarschijnlijk leidend tot verharding. Congestie en induratie van de baarmoederhals, gaat verzweren. Sterk vergroot
'In minder dan drie dagen is de vieze stank verdwenen' (in geval van scirrhus van de uterus, na 1 dosis Argentum metallicum). Indien een geneesmiddel op zo'n manier werkt, stopt het ook de groei van het gezwel. In plaats van dat het proces binnen 14 tot 16 maanden leidt tot de dood, zal de patiënte nog zo'n twee tot drie jaar te leven hebben en dat zonder noemenswaardige klachten. Het geïndiceerde middel stopt de ulceratie, beteugelt de destructie en zorgt ervoor dat de patiënt zich nog jaren prettig kan voelen. Bij kanker is de algemene gesteldheid slecht. Over het algemeen is genezing niet meer mogelijk.
Vervolgens komen we bij de symptomen van het strottehoofd. Argentum metallicum is een voortreffelijk middel voor klachten in dit gebied. Stemverlies gepaard met ontsteking, door overmatig gebruik van de stem, bijvoorbeeld bij zangers en sprekers. Mensen die het strottehoofd veelvuldig moeten gebruiken. Verlammende zwakte van de stembanden. De verslechtering door inspanning die enige tijd duurt is een kernthema van Argentum metallicum e tendens tot paralyse tezamen met verslechtering door inspanning.
Dan het stemverlies. Vergeet daarbij niet de neiging tot infiltratie van dit middel. T.b.c. van het strottehoofd. Zangers, sprekers, afgeleefd, nerveus, slechte spijsvertering, erfelijk belast, t.b.c. van de larynx en daardoor verlies van de stem, gevolgd door ulceratie. Na verloop van tijd gaan deze klachten naar de longen. De patiënt vermagert en krijgt last van nachtzweet. 'Verlies van de stem', dat over het algemeen gepaard gaat met pijn.
Kouvatten op de larynx. 'Kan niet luid praten; hoest door voortdurend kriebelen in het strottehoofd.' Rauw, zeer gevoel in het bovenste deel van de larynx. Lachen verergert de hoest e lachen geeft kriebelen in het strottehoofd en de patiënt schraapt grote hoeveelheden grijs slijm op. Indien de irritatie zich in de bronchi bevindt, of in de longen, veroorzaakt lachen hoesten en geeft hij grijs slijm op. 'Rauw plekje boven de bifurcatie van de luchtpijp. Ftisis van het strottehoofd.' Dit komt bijvoorbeeld voor bij uitgeteerde jonge mensen, die niet ouder zijn dan 25 maar eruit zien als 50. Veel rimpels, alsof hij veel zorgen heeft gehad. Droge hoest, geeft enig grijs slijm op. Als hij taai is, zal hij het voorlopig wel redden. Heeft hereditaire ftisis. Diepe hoest, erger door lachen, praten en in warme ruimten. Lachen geeft hoest en slijm in het strottehoofd. Dit geneesmiddel zal een einde maken aan de dreigende ftisis en de droge, kwellende hoest doen ophouden. Specifiek is een lichte, droge kuchhoest. Vrijwe
Gevoel van zwakte van de borst. Er zijn twee geneesmiddelen die dit symptoom hebben; beide zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Zwakke stem, krachteloze borst; een gevoel alsof ademhalen, praten en hoesten moeite kost, omdat de borstspieren krachteloos zijn. Deze twee geneesmiddelen zijn Argentum metallicum en Stannum. Grote krachteloosheid van de borstspieren. De patiënt is er voortdurend mee bezig. De zwakte is groter dan mag worden verwacht bij t.b.c., een gevoel van spierzwakte in de borst. Verlammende zwakte van de borst. Dit verschilt nogal van Antimonium tartaricum, waarbij we dezelfde afschuwelijke krachteloosheid zien, alleen gaat het hier om acute aandoeningen. Argentum metallicum past bij slepende, langdurige ziekten. De 'grote krachteloosheid van de borst' is zoals ik die heb proberen te beschrijven en zal meestal door de patiënt moeilijk kunnen worden gedefinieerd. 'Dokter, het voelt zo moe in mijn borst.'
Argentum metallicum heeft tevens vele hartklachten. Hartkloppingen bij op de rug liggen. 'Gevoel van trillen in de borst.' Gevoel van beven, sidderen of fladderen, zoals beschreven door verschillende patiënten, trillen in de borst. Bevende krachteloosheid van het hele lichaam, van handen en voeten; hartkloppingen met beven over het hele lichaam. 'Frequente hartkloppingen. Hartkloppingen tijdens zwangerschap. Hartkloppingen 's nachts. Hartkloppingen tezamen met hoofdpijn.' Met algemene krachteloosheid. Gestaag toenemende zwakte. Door de zwakte slaan de knieën tijdens lopen tegen elkaar. Trillende knieën gepaard met hartkloppingen en algemene zwakte. Stijve ledematen. 'Ledematen gevoelloos, alsof die slapen.' Krachtverlies. Veel klachten nemen toe bij rust. Pijn in rug en ledematen bij zitten, beter bij lopen. Argentum metallicum heeft iedere denkbare vorm van nerveuze opwinding.
~
ARGENTUM METALLICUM (Zilver)
Karakteristieken - Vermagering, atrofie, behoefte aan frisse lucht, benauwdheid, gevoel van uitzetting en linkszijdige pijnen vormen de voornaamste kenmerken van dit geneesmiddel. Affiniteit met de gewrichten, met inbegrip van de elementen waaruit deze zijn opgebouwd: botten, kraakbeen en ligamenten. In deze gebieden gaan de kleine bloedvaatjes dichtzitten of verschrompelen, hetgeen leidt tot cariës. Dergelijke aandoeningen verlopen sluipend, doch schrijden gestaag voort. Voorts heeft Argentum metallicum affiniteit met het strottehoofd. Uitscheiding van DIK, grijs of taai slijm; of lijkend op gekookt zetmeel. VERDIKKING van kraakbeen. Pijnen die geleidelijk < worden, oplopend tot hevig, en daarna plotseling verdwijnen, < aanraken. Polyurie tijdens pijn. Pijnloze spiertrekkingen of schokken als elektrische stroompjes. Controleverlies over GEEST en lichaam. Spierkrampen; krachteloos gevoel in de ledematen. Epileptische aanvallen worden gevolgd door een deliriumachtige razernij, met rondspringen en slaan na

Psyche - Jachtig gevoel; tijd gaat te langzaam; zwaarmoedigheid. Verlies van mentale kracht. Vergeetachtig. Haastig; slinks. Spraakzaam, of zwijgzaam in gezelschap; gaat steeds op een ander onderwerp over. Rusteloos, gaat van plaats naar plaats. Sluit alle gevoelens van sympathie voor vrienden buiten. Praat over allerlei grillen; eigenaardig en onberekenbaar gedrag. Verontrust over zijn gezondheid.

Vertigo - Duizeligheid & gevoel van bedwelming, bij kijken naar stromend water; of bij het betreden van een warme ruimte.
Hoofd - Doffe, in vlagen optredende, linkszijdige zenuwpijn, die geleidelijk < wordt en plotseling verdwijnt. Schedelhuid heel gevoelig voor aanraken. Leeg, hol gevoel in het hoofd; kriebelen.
Ogen - Oogleden rood en dik. Jeuk in oogleden en ooghoeken. Grote hoeveelheden etterig slijm. Vernauwing van de traanbuis. Verdikking van de oogleden (aandoening van het kraakbeen).
Oren - Jeuk aan de oorlellen. Jeuk; moet krabben tot het bloedt.
Neus - Uitputtende coryza. Hevige, dunne neusloop, & frequent niezen, = uitputting. Neusbloeding, & kriebelen, < snuiten van de neus.
Gezicht - Pijn in de gezichtsbeenderen. Pijn boven het linkeroog. Bleek, vaal, & algemene zwakte. Rood. Gezicht wordt plotseling heet, tijdens hartkloppingen.
Keel - Rauw gevoel; opschrapen van grijs, gelei-achtig slijm, en zeer gevoel in de keel bij hoesten. Grote hoeveelheden makkelijk omhoogkomend slijm 's morgens. Rauw en zeer gevoel, tijdens uitademen of bij slikken of hoesten. Spanningsgevoel in de keel < gapen. Doof gevoel in de keel.
Maag - Branden in de maag, >> de borst. Angstgevoel en druk in de maagkuil. Verhoogde eetlust of aversie tegen alle voedsel. Hik bij roken. Dromen over misselijkheid. Overgeven tijdens stoelgang.
Buik - Luidruchtig rommelen, & hongergevoel in de buik. Pijnlijke gevoeligheid van de buik, < rijden in een rijtuig.
Urinewegen - Verhoogde urinelozing. Veel urine, troebel, zoet ruikend. Frequente urinelozing; & brandend gevoel. Polyurie. Diabetes, & zwelling van de enkels. Chronische urethritis.
Mannelijke geslachtsorganen - Pijn in de testikels, alsof ze worden fijngeknepen; rechter testikel; pijn < lopen (door druk van de kleding). Polluties, zonder seksuele opwinding. Geelgroene uitscheiding.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Gevoel alsof de eierstokken opgezet zijn. Gevoel van neerwaartse druk. Uterusprolaps; & pijn in linker eierstok en onderrug, >> voren en beneden. Baarmoederhals geërodeerd en sponsachtig. Leucorroe stinkend, etsend. Palliativum bij scirrhus van de baarmoeder. Pijn in de linker eierstok. Bloedingen tijdens de menopauze. Zeer gevoel door de hele buik; < trillingen. Baarmoederaandoeningen & pijn in gewrichten en ledematen. Kysten in de eierstokken. Hartkloppingen tijdens de zwangerschap.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid; < gebruik van de stem. Stemverlies. Rauw, zeer gevoel bij hoesten. Volledige klankloosheid van de stem bij beroepszangers. Zeer en rauw gevoel in het strottehoofd. Gemakkelijk loskomend slijm, dat er uit ziet als gekookt zetmeel. Gevoel van een rauw plekje rond het kuiltje boven het borstbeen; < gebruik van de stem. Lachen = hoesten. Moet bij hardop lezen steeds kuchen en de keel schrapen. Stem wisselt van klank. Grote zwakte van de borst; < links. Pijn in de onderste ribben links. Steenpuist in de omgeving van de onderste rib. Neuralgische pijn langs de onderste rib (links).
Hart - Hart stopt, beeft en bonst (achtereenvolgens), > inademing. Hartkloppingen & onrustig hart, > liggen op de linkerzij. Hartkloppingen tijdens de zwangerschap; > diep inademen. Pols intermitterend en heel onregelmatig, tijdens hartkloppingen.
Ledematen - Reumatische gewrichtsaandoeningen, speciaal van elleboog- en kniegewrichten. Benen zwak en trillerig, < aflopen van een trap. Onwillekeurige contracties van vingers, gedeeltelijke verlamming van de onderarm; schrijfkramp. Opgezette enkels. Krachteloos gevoel in de bovenste ledematen. Gevoel alsof de kuitspieren te kort zijn, bij aflopen van een trap. Doof of stijf gevoel in de ledematen. Likdoorns met brandende pijn.
Koorts - Hectische koorts rond het middaguur. Transpireert alleen op buik en borst.
Huid - Nerveuze jeuk, kriebelen en prikkelen in uiteenlopende delen.
Modaliteiten - Slechter: Gebruik van de stem. Praten; zingen. Geestelijke inspanning. Middaguur. Koud vochtig weer. 3 tot 6 uur 's middags. Aanraken; druk. Rijden in een rijtuig. Liggen op de rug. Zitten. Bukken. Betreden van een warme ruimte. Zon. Beter: Beweging. Koffie. Warm aankleden. Buiten. 's Nachts in bed (hoest; Hyos. <).
 Pijnlijke gevoeligheid staat op de voorgrond. Reumatische gewrichtsklachten zonder zwellingen. Beurs, gekneusd gevoel in delen bij druk. Heesheid van zangers of sprekers, < praten of zingen. Overvloedige urinelozing < 's nachts. < Ontbloten (koude rillingen voor middernacht).
Relaties - Vergelijk: Zinc. (jeuk in de ooghoeken; Zinc. meer in de binnenste ooghoeken; daarnaast heeft Zinc. een grotere invloed op het spierstelsel en de huid); Pall. (eierstokken; Pall. rechter eierstok; Arg-m. linker); Stann. (hoest opgeroepen door lachen); Sel.; Alum.; Plat.; Ampelopsis (chronische heesheid bij scrofuleuze patiënten); Calc.; Puls.; Sep. Volgt goed na: Alum.; Plat. Goed gevolgd door: Calc.; Puls.; Sep. Antidoten: Merc.; Puls. (af en toe een dosis Puls. begunstigt de werking van Arg-n. bij oogontstekingen). Teste deelt Argentum metallicum in bij Merc. en Ars.
Oorzaken - Masturbatie. Zonnesteek.
~
ARGENTUM NITRICUM Evenals bij Argentum metallicum overheerst in het beeld van Argentum nitricum de verstoring van de ratio en blijft het gevoelsleven relatief onaangedaan. De mentale symptomatiek heeft de overhand. Wat het eerste opvalt zijn de geheugenstoornissen en de verstoring van het logisch denken; de patiënt voert de meest irrationele verklaringen aan voor zijn handelwijze en activiteiten. Hij is irrationeel, doet vreemde dingen en komt tot eigenaardige conclusies; hij gedraagt zich op een dwaze manier. Hij heeft allerlei inbeeldingen, zinsbegoochelingen en hallucinaties. Hij wordt gekweld door een overvloed aan hinderlijke invallen. Vooral 's avonds heeft hij daarvan zoveel last dat hij buitengewoon onrustig wordt en de kriebels krijgt. Hij krijgt een opgejaagd gevoel en gaat de deur uit. Hij loopt en loopt en hoe sneller hij loopt hoe meer haast hij lijkt te moeten maken. Daardoor loopt hij door tot hij er bijna bij neervalt. Hij wordt overvallen door vreemde noties, denkbeelden en angsten. Plotseling komt het in hem

De angstige onrust die de patiënt onder genoemde omstandigheden ervaart, leidt tot klachten. Een bezoek aan iemand, een bruiloft, de opera, of andere niet-alledaagse gebeurtenissen verontrusten hem. Hij wordt angstig en krijgt diarree. In dat geval hebben we aan Argentum nitricum een voortreffelijk geneesmiddel. In de tekst staat dat de patiënt allerlei vreemde redenen geeft voor zijn eigenaardige gedrag. Hij realiseert zich zijn eigen dwaasheid en probeert die te verdoezelen. Treurigheid, zwaarmoedigheid en verwardheid. Gebrekkig geheugen. De aanblik van hoge huizen maakt hem duizelig. Het sluiten van de ogen geeft duizeligheid of maakt deze slechter. Tezamen met de vertigo is er gegons in de oren, grote zwakte en beven.
Constitutionele hoofdpijn door geestelijke uitputting, door mentale inspanning. Argentum nitricum past bij de mentale uitputting, de hoofdpijn, de nerveuze opwinding, het beven en de organische hart- en leverklachten van zakenmensen, studenten, mensen die veel met hun hoofd werken, mensen die lange tijd aan spanning en opwinding hebben blootgestaan, acteurs die lange tijd onder de druk hebben geleefd om optimaal te presteren. Dit proces leidt uiteindelijk tot een algemene toestand van zwakte; gepaard met beven, paralyse, verdoofd gevoel, verstoorde functies, hartkloppingen, kloppingen door het hele lichaam, tezamen met de genoemde mentale staat. De nerveuze toestand houdt aan totdat alle organen van het lichaam ontregeld zijn geraakt. De maag weigert het voedsel te verteren. Alles wat de patiënt eet lijkt te worden omgezet in gas, waardoor hij opgeblazen raakt en pijn krijgt. Behalve de hartkloppingen lijkt de bloedsomloop sterk verstoord. Overvulde bloedvaten en kloppingen door het hele lichaam. Aandoeninge
Er is één grote karakteristiek die steeds terugkeert en die, enkele uitzonderingen daargelaten, de symptomen bepaalt: de Argentum nitricum-patiënt heeft veel weg van de Pulsatilla-patiënt, hij wil koele lucht, koude dranken, koude dingen; hij wil ijs, ijsjes; zijn hoofd voelt beter bij koude lucht; hij stikt in een warme ruimte. Hij krijgt het benauwd in warme kleren, wil ramen en deuren open; kan geen lucht krijgen in een bedompte kamer, stikt als er andere mensen in de kamer zijn; kan niet naar de kerk of naar de schouwburg, kan niet naar bioscoop of bijeenkomsten, moet thuis blijven. Hij is doodsbang voor mensenmenigtes, vreest bepaalde plaatsen.
Overal vinden we zweervorming, maar vooral op de slijmvliezen. Zweren in de keel; verzwering van de oogleden en van de cornea; ulceratie van de blaas. Ulcera van de uterus, van de vagina en van de uitwendige geslachtsdelen. Deze tendens tot zweervorming lijkt nogal eigenaardig, het is vreemd dat dit een onderdeel van de pathogenese is, gezien het feit dat de schoolgeneeskunde zilvernitraat gebruikt als caustisch middel, en toch kunnen zweren met Argentum nitricum worden genezen. We weten dat Phosphorus een inbrandende werking heeft en de tendens tot ulceratie versterkt, waardoor de zweer dieper wordt. Argentum nitricum daarentegen brengt de genezing op gang. Op het slijmvlies vinden we rode verhevenheid, granulatie, uitzetting van bloedvaten en paarsrode verkleuring. Gevoelige zweren. Bij vrouwen komen de klachten voor en tijdens de menstruatie opzetten. Dit is een gunstig tijdstip voor verslechtering van alle klachten; als zij Argentum nitricum-symptomen heeft, zullen die hoogstwaarschijnlijk rond deze tijd

De verslechtering rond de menstruatie is een opvallende karakteristiek; tussentijds zijn er geen symptomen. Hartkloppingen, beven, koude huid en toch behoefte aan koude buitenlucht, blauwe lippen, koude ledematen, blauwe verkleuring en kou van de benen tot de knieën en van de handen en onderarmen tot de ellebogen. Desondanks wil de patiënte koele dingen, zij wil iets kouds. Alleen rond de menstruatie zien we deze verschijnselen.
Hier is een andere sterke karakteristiek: 'Kan niet op de rechterzij liggen, want dat geeft hartkloppingen.' We hebben een heleboel geneesmiddelen met verslechtering van de hartkloppingen bij liggen op de linkerzij, maar geneesmiddelen waarbij de hartkloppingen verergeren door op de rechterzij te liggen zijn zeldzaam (Alumen, Badiaga, Kalmia, Kalium nitr., Lilium tigr., Platina, Spongia). Dit is ongewoon, vreemd, kenmerkend en opvallend. Bij dit geneesmiddel is het zo'n sterke karak-teristiek dat het een symptoom wordt dat opgaat voor het hele organisme. Het is een symptoom van het hart, vermengd met algemene symptomen. Door deze gevoeligheid is de patiënt genoodzaakt van houding te veranderen; hij moet opstaan en rondlopen. Als hij op de rechterzij ligt, bonkt het overal in zijn lichaam, van hoofd tot voeten. Kloppingen door het hele lichaam door liggen op de rechterzij. Deze algemene dingen zijn van belang als we naar de plaatselijke symptomen en naar de karakteristieke generaliteiten van dit geneesmiddel
Hij kan het idee niet van zich afzetten dat alles wat hij onderneemt zal mislukken. Tijdens een wandeling bezwijmt hij bijna van angst, waardoor hij steeds sneller gaat lopen. Steeds overheersen de symptomen van de 'mind'.
De hoofdpijnen zijn congestief; bonkend, beter door kou en door een strakke band om het hoofd te binden. Hoofdpijn door mentale inspanning, door opwinding, gepaard met vertigo, misselijkheid en overgeven. Pijn in de rechterkant van het hoofd, scheurend, snijdend, stekend, kloppend. Het hoofd voelt opgezet.
De oogsymptomen zijn te talrijk om allemaal te vermelden. In het algemeen komen ze overeen met die van catarre gepaard met ulceratie. Verbetering door kou. Alle oogsymptomen verslechteren in een warme kamer en door zitten bij open vuur. Wil uitwendige toepassing van kou, koud water op de ogen. Intense fotofobie; aversie tegen licht, hetgeen in een warme kamer nog eens verslechtert; zoekt koelte en duisternis. Het oog is rood en de bloedvaten zijn uitgezet, waarbij het geheel er rauw en kapot uitziet. 'Chemosis met afklemming van bloedvaten.' 'Hoornvlies troebel.' 'Verzwering van het hoornvlies bij pasgeborenen; overvloedige, purulente afscheiding van de oogleden.' Deze klacht werd vroeger en in feite tot op de dag van vandaag behandeld met zilvernitraat. Lichtschuwheid: na lang turen op fijn naaiwerk, op kleine lettertjes. Bij mensen die plotseling verziend zijn geworden, als gevolg van congestie en niet in verband met ouderdom. Van het ene op het andere moment kan hij de letters niet meer lezen, maar moet h
Oedeem is een steeds terugkerend verschijnsel. Dat wil zeggen, overal waar oedeem kan optreden zien we het bij dit geneesmiddel.

De volgende plaatselijke symptomen die de moeite van het vermelden waard zijn, vinden we in het gezicht. 'Gezicht: het zweet staat in druppels op zijn gezicht.' 'Gelaat ingezonken, bleek, blauwachtig.' 'Ziet er vroegtijdig oud uit.' 'Gelaat blauw, zware ademhaling, pols nauwelijks waarneembaar.'
Vervolgens de symptomen van de keel. Een andere karakteristiek is de algemene tendens tot wratgroei. Begunstigt de groei van wratten en in de keel vinden we kleine wratachtige groeisels; poliepachtige uitwassen in de keel en aan de genitaliën en anus. Vandaar de toepassing van dit middel bij het sycotische klachtenpatroon. Het heeft hetzelfde type uitscheidingen als bij sycosis.
'Heeft bij slikken het gevoel alsof er een splinter in de keel zit.' Hierbij valt direct de nauwe verwantschap met Hepar sulphuris op. Dit verschijnsel komt voor bij ontsteking gepaard met ulceratie. De Argentum nitricum-patiënt wil daarbij in een koude kamer verblijven, hij heeft behoefte aan koude lucht en wil koude dingen drinken. De Hepar-patiënt wil warme dingen drinken, warme kleding, een warme kamer en kan zelfs zijn hand niet buiten de dekens steken omdat dan zijn keel pijn begint te doen. Tegengestelde modaliteiten, maar met hetzelfde 'splinter'-gevoel in de keel. Bij droge, chronische catarre hebben ook Alumina en Natrium muriaticum 'splinters' in de keel; is de keel echter rood, pijnlijk en gezwollen dan geven deze twee geen verlichting en zijn Hepar en Argentum nitricum beter. 'Splinters' in de keel als visgraatjes. Nitricum acidum, Hepar sulphuris en Argentum nitricum zijn de geneesmiddelen die dit gevoel van een visgraat het meest uitgesproken hebben. Veel middelen hebben een stekend gevoel in
'Verlies van eetlust' en weigert te drinken. Dit is een andere karakteristiek. Behoefte aan suiker. Hij denkt niet zonder te kunnen, maar wordt er ziek van: oprispingen, meer winderigheid en zure maag. De patiënt kan suiker niet verteren; het werkt als een purgeermiddel en veroorzaakt diarree. De verslechtering door suiker is zo uitgesproken dat de zuigeling groene diarree krijgt als de moeder snoep eet. Is het dan verwonderlijk dat de baby een gedynamiseerde dosis via de moeder kan binnenkrijgen, gezien het feit dat die bliksemsnel werkt en dat suiker de hele dag nodig heeft om te worden verteerd en gedynamiseerd en als gif op de baby werkt. Ik herinner me een geval waarover ik me flink het hoofd heb gebroken. De baby had Mercurius-achtige ontlasting, want de ontlasting was zo groen als gras. Chamomilla heeft dat symptoom, evenals Arsenicum, Mercurius en nog een heleboel andere geneesmiddelen meer. Routineus als ik toen was, kon ik er niets anders uit krijgen dan Mercurius en hoewel de baby al Mercurius, Ar
'De overgegeven substanties kleuren het beddegoed zwart.' Aanhoudend overgeven van voedsel. Soms geeft hij een mondjevol voedsel op; dit gaat door totdat de maag leeg is. Opboeren van lucht gecombineerd met een mondjevol onverteerd voedsel, als bij Phosphorus en Ferrum. Spuugt het uit; het voedsel komt mondjesvol omhoog.
'Oprispingen geven verbetering.' 'Gasophoping, die in grote hoeveelheden naar boven ontsnapt.' Frequente oprispingen. Oprispingen verbeteren niet altijd. Wat dat betreft lijkt Argentum nitricum op China. Bij Carbo vegetabilis geven oprispingen enige tijd verbetering. De patiënt voelt zich beter. De Carbo veg.-patiënt is zo opgeblazen dat hij bijna uit zijn voegen barst. Het lukt hem niet om boeren of winden te laten. Ten slotte, na veel pijn en gasophoping, komt de lucht los in de vorm van oprispingen en voelt hij zich beter. Ook de China-patiënt is opgeblazen. Hij laat voortdurend boertjes maar ervaart dit niet als een verbetering. Het lijkt niet te helpen en soms zullen patiënten zeggen dat oprispingen hen eerder verslechteren. Hetzelfde geldt zo nu en dan voor Argentum nitricum. Kennelijk heeft het middel zowel verbetering als verslechtering door opboeren. 'De meeste maagklachten gaan gepaard met oprispingen.' 'Opboeren moeilijk; op het laatst komt de lucht met grote hevigheid naar buiten.' 'Misselijkheid
Pijn in maag, lever en buik. Sterk opgeblazen buik. Ontsteking van de maag, maagzweer, uiterst hinderlijke diarree. Diarree met enorm veel winden. Ontlasting met heel veel winden bij kinderen die borstvoeding krijgen, gepaard met buikpijn, tenesmus en kleverige, met bloed vermengde ontlasting. 'Diarree van kinderen na ablactatie (spenen).' Een ander kenmerk met betrekking tot de diarree en dysenterie is dat zich afgietsels in de ontlasting bevinden, als difteritische membranen of bezinksel; afgietsels in de vorm van het rectum, een sliert membranen, komen samen met de ontlasting. Nachtelijke ontlasting die bestaat uit groen, stinkend slijm en gepaard gaat met luidruchtige winden.
'Urine komt ongemerkt en onophoudelijk.' 'Urinedrang; de mictie verloopt minder makkelijk en overvloedig.' 'Bloeding van de urethra; pijnlijke erecties; gonorroe.' Bij mannen zien we heel pijnlijke gonorroe en even pijnlijke erecties. Bij vrouwen is de vagina buitengewoon gevoelig en zijn de uitwendige geslachtsdelen gezwollen. Pijnlijke gevoeligheid van de vagina tijdens urinelozing; bloederige uitscheiding. Bij mannen orchitis door onderdrukte uitscheiding. Bij vrouwen ovaritis, ontsteking van alle bekkenorganen. Grote gevoeligheid van het hele bekkengebied. Bloeding uit de vagina. Ulceratie van de uterus. Coïtus is pijnlijk of onmogelijk. 'Pijn als van splinters of scherven in en rondom de baarmoeder', enz. Overal waar sprake is van ulceratie vinden we deze gewaarwording terug. 'Prolaps met ulceratie van de baarmoedermond of van de baarmoederhals.' Kortdurende bloedingen; schietende pijnen in buik en maag. Metrorragie. Klachten van nerveuze vrouwen en rond de menstruatieperiode. Menstruatie wegblijvend of
Onder de symptomen van hart en polsslag treffen we: 'Angstige onrust met hartkloppingen en kloppingen door het hele lichaam.' 'Hevige hartkloppingen bij de minste vorm van opwinding of door plotselinge fysieke inspanning. De hartkloppingen noodzaken haar stevig op de hartstreek te drukken om verlichting te krijgen. Hartslag onregelmatig, intermitterend' enz.
Pijn in de lumbaalstreek, die opkomt bij zitten en verbetert bij staan en lopen. Pijn in de rug door flatulentie. Zeer gevoel in de ruggegraat. Rugpijn 's nachts. Zwaar gevoel in de lumbaalstreek. Argentum nitricum is een heel bruikbaar middel bij evenwichtsstoornissen bij het lopen.
Grote rusteloosheid. Talrijke nerveuze verschijnselen. Periodiek beven van het lichaam. Chorea, met scheurende pijn in de benen. Convulsies, voorafgegaan door grote rusteloosheid. Zenuwachtig, neiging flauw te vallen, beverig gevoel, enz.
De slaapsymptomen zijn vrij algemeen. Afschuwelijke nachtmerries. Akelige dromen. Wordt opgewonden en geschrokken wakker. Allerlei vreemde, angst-aanjagende dingen tijdens de slaap. Droomt van gevaarlijke en gewelddadige dingen en dat dat alles hem zal overkomen. Droomt van overleden vrienden, etc.
Gekneusd gevoel in de ledematen 's morgens bij het ontwaken; zeurende pijn in de borst, etc. Kan 's nachts niet slapen omdat hij zo nerveus is.
Erysipelas-achtige bedzweren. Als hij in de auto rijdt, noodzaken hartkloppingen en angst hem uit te stappen en te gaan lopen en wel heel snel.
Paarsrood exantheem, zoals bijvoorbeeld voorkomt bij kwaadaardige vormen van roodvonk en door micro-organismen veroorzaakte ziekten.
De te verwachten antidote van Argentum nitricum is Natrium muriaticum. Als u een patiënt heeft met ulceratie van de keel na cauterisatie, of met ulceratie van de baarmoederhals of van de oogleden na cauterisatie met zilvernitraat, bestudeer dan het beeld van Natrium muriaticum en kijk of de symptomen van de patiënt de toediening van dit geneesmiddel rechtvaardigen. Het is de meest logische antidote voor deze kwalijke praktijken.

~
ARGENTUM NITRICUM (Zilvernitraat)
Karakteristieken - Argentum nitricum oefent z'n voornaamste invloed uit op het zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg): overal, geestelijk zowel als lichamelijk, treedt een verlies op van coördinatie, controle en evenwicht. Beven in de aangedane delen. Een tweede werkingsgebied zijn de slijmvliezen, bijvoorbeeld hevige keelontstekingen en een sterke gastro-enteritis. Heel kenmerkend zijn het grote verlangen naar zoetigheid, de splinterachtige pijnen en de overvloedige mucopurulente uitscheiding uit ontstoken en zwerende slijmvliezen. Eveneens karakteristiek zijn een gevoel van uitzetting en andere lichamelijke sensaties. Het symptoombeeld komt voor bij uitgeteerde en verschrompelde personen, speciaal indien de klachten samenhangen met ongewone of langdurige geestelijke inspanning. De in het hoofd optredende verschijnselen bepalen dikwijls de keuze van dit geneesmiddel. Geleidelijk toenemende en afnemende pijnen. Winderigheid en vroegtijdige veroudering. Explosieve boeren, met name bij neurotische patiënten. Kla

Psyche - Is ervan overtuigd dat zijn intelligentie tekort zal schieten. Angstig en nerveus; impuls om uit het raam te springen. Gevoel van flauwvallen en beverigheid. Zwaarmoedig; ongerust gevoel, meent een ernstige ziekte te hebben. Tijd gaat te langzaam (Cann-i.). Geheugenzwakte. Perceptiefouten. Impulsief; wil dingen gehaast doen (Lil-t.). Eigenaardige impulsen. Angst, bezorgdheid en verborgen, irrationele motieven voor de handelingen. Gekweld door vreemde denkbeelden en gevoelens. Bang voor beproevingen. Angsten: naderend onheil, mensenmenigtes, passeren van een bepaald punt, hoge gebouwen, donker. Weifelend. Onvast; bij spreken; lopen, erecties, etc. Verlies van ambitie. Meent dat zijn familie hem minacht. Impuls om van een brug af te springen. Geestelijke uitputting, & algemene uitputting en beven. Gevoel te weinig tijd te hebben; wil dingen snel doen, loopt gehaast, etc. Huilt, zegt dat hij hopeloos verloren is. Alles lijkt veranderd. Komt tot eigenaardige conclusies; doet dwaze dingen. Incoherentie
Vertigo - Duizeligheid, & zoemen in de oren en & nerveuze klachten. Duizeligheid; voor epilepsie; < 's nachts, & kortstondige blindheid, < ogen sluiten.
Hoofd - Hoofdpijn & koud gevoel en beven. Migraine door emotionele oorzaken. Gevoel van uitzetting. Hoofdpijn door geestelijke inspanning, door dansen. Zeurende pijn bovenin het voorhoofd, & gevoel alsof het oog aan de kant waar de pijn zit groter is. Borende pijn; >strakke doek om het hoofd en druk. Jeuk aan de hoofdhuid; kriebelen. Migraine; gevoel alsof de schedelbeenderen los van elkaar zijn. Gevoel alsof het hoofd in een bankschroef zit. Samendrukkende pijn of pijn diep in het hoofd. Hoofdpijn eindigt met overgeven. Hoofdpijn bij hysterische jonge vrouwen; bij fragiele, intellectuele personen.
Ogen - Binnenste ooghoeken gezwollen en rood. Vlekjes voor de ogen. Wazig zien. Lichtschuwheid in een warme kamer. Etterige oogontsteking. Sterke zwelling van conjunctiva; overvloedige en etterige secretie. Chronische verzwering van de ooglidranden; zeer, dik, opgezet. Kan de ogen niet ergens op gericht houden. Vermoeide ogen door naaiwerk; < in een warme kamer. Zeurend, vermoeid gevoel in de ogen, > druk op de ogen of sluiten van de ogen. Verzwakking van de ooghaarspiertjes. Onvolkomen verlamming van de ooghaarspiertjes. Acute, granulaire conjunctivitis. Troebeling van het hoornvlies. Zweer op het hoornvlies. Gevoel of de oogballen groter zijn. Ophthalmia neonatorum. Blepharitis; dikke korsten op de oogleden. Verwijde pupillen. Chemosis. Traanpunten opgezet. Oogsymptomen < bij klachten in de buik. Vleugelvel met een rose kleur.
Oren - Zoemen in de oren; & duizeligheid. Oorsuizen; & doofheid.
Neus - Verlies van het reukvermogen. Jeuk. Zweren op het neustussenschot. Coryza, & rillerigheid, tranenvloed en hoofdpijn. Hevige jeuk, wrijft voortdurend aan de neus.
Gezicht - Ingevallen, ouwelijk, bleek en blauwachtig. Ziet er uit als een oud mannetje; strak gevoel in de huid boven de gezichtsbeenderen. Bevende lippen bij praten. Blauwe lippen.
Mond - Tandvlees gevoelig en makkelijk bloedend. Opstaande tongpapillen; rode en pijnlijke tongpunt. Pijn in gezonde kiezen. Smaak koperachtig, als van inkt. Zweertjes. Groeven in de tong, tongranden normaal. Aften op de tongranden. Samentrekkende, zure of bitterzure smaak in de mond. Kiespijn < kauwen, koude dingen, zure dingen. Voedsel ontsnapt door de mond tijdens kauwen. Kan niet praten; spasmen van tong- en keelspieren. Stotteren.
Keel - Veel dik slijm in mond en keel, moet schrapen. Rauw en zeer gevoel. Gevoel van een splinter in de keel bij slikken; bij ademhalen of bewegen van de hals, > koude dranken. Donkerrode verkleuring van de keel; en de huig. Catarre bij rokers, & kriebelen als van een haar in de keel. Benauwd gevoel. Voedsel blijft steken in de keel.
Maag - Maagklachten & oprispingen. Misselijkheid, kokhalzen, overgeven van eiwitachtig slijm. Gasvorming; pijnlijke zwelling van de maagkuil. Pijnlijk plekje in de maag, & pijn die >> alle delen van het lichaam; < minste druk. Knagende, zweerachtige pijn; branden en gevoel van samensnoering. Vruchteloze pogingen om te boeren. Grote behoefte aan zoet. Gastritis bij dronkaards. Trillen en kloppen in de maag. Enorme opgeblazenheid. Maagzweer, & radiërende pijn. Behoefte aan kaas en zout. Klachten na suiker. Verlies van eetlust. Goede eetlust, maar verdraagt niets. Braaksel kleurt het beddegoed zwart. Maagzweer, < koud voedsel. Eten > misselijkheid, maar < maagpijn. Misselijkheid > zure dingen. Opgeven van voedsel. Opstijgende gassen, maar de slokdarm lijkt dicht te zitten.
Buik - Koliek, met sterke opgeblazenheid door gasvorming. Stekerige pijn, als van een zweer, onder de ribben links. FLATULENTIE; barstend gevoel in de buik. Luide, explosieve winden, omhoog en omlaag.
Rectum - Ontlasting waterig, luidruchtig, & gassen; groen, als fijngehakte spinazie, & draderig slijm en enorme opgeblazenheid van de buik; bijzonder stinkend. Diarree onmiddellijk na eten of drinken. Vloeistoffen lopen er gewoon doorheen; diarree na zoetigheid. Diarree na emoties, & gasvorming. Jeuk aan de anus. Sidderend gevoel door de darmen; >> over de rug. Diarree, nerveuze oorzaken, na snoep; bij kinderen, na spenen. Constipatie; < iedere klacht; # diarree.
Urinewegen - Incontinentie; dag en nacht. Urethritis, & pijn, branden, jeuk; pijn als van een splinter. Urine gering en donker; bevat eiwitten. Nadruppelen. Gevorkte straal. Beginstadium van gonorroe; overvloedige secretie en afschuwelijk snijdende pijn; bloederige urine. Hevige pijn van nier >> blaas, < aanraken, beweging, diep inademen. Aandrang tot urinelozing, waarbij de urine minder gemakkelijk en vrijelijk afgaat. Snijdende pijn in de urethra, & pijnlijke erecties. Urineretentie.
Mannelijke geslachtsorganen - Impotentie. Uitblijvende erecties tijdens geslachtsgemeenschap. Sjankerachtige zweren; op de voorhuid. Geen seksuele behoefte. Verschrompeling van de uitwendige geslachtsorganen. Coitus pijnlijk; alsof de urethra uitgerekt wordt of gevoeligheid van de uitmonding van de urethra. Testikels ingetrokken.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Maagpijn en intense kramp van de borstspieren aan het begin van de menstruatie ( ervoor). Onwillekeurige orgasmes 's nachts. Nerveuze prikkeling ( bij metrorragie) tijdens de overgang; voorts bij jonge weduwen en kinderloze vrouwen. Overvloedige leucorroe, & erosie van de baarmoederhals, makkelijk bloedend. Bloedingen uit de baarmoeder, twee weken na de menstruatie. Pijn in de linker eierstok. Coitus pijnlijk, gevolgd door bloedverlies. Prolaps, & verzwering van de baarmoederhals. Eierstokken pijnlijk, pijn >> sacrum en dijbenen. Menstruatie; onregelmatig, te snel, te laat of slechts één dag durend. Zwakke menstruatie, & benauwdheid. Kinderen die kort na de bevalling overlijden.
Ademhalingsorganen/Borst - Hoge tonen = hoesten. Chronische heesheid. Verstikkende hoest, alsof er een haar in de keel zit. Benauwdheid. Gevoel van een brede band om de borst. Pijnlijke plekjes in de borst. Chronische laryngitis bij zangers, omhooggaan met de stem = hoesten. Rauw en zeer gevoel hoog in de luchtpijp, < hoesten. Benauwdheid in kamer waar veel mensen zitten. Behoefte om diep in te ademen, wat de benauwdheid <. Benauwdheid, van nerveuze aard of door gasophoping, < maagpijn. Hoest < lachen, bukken, roken, traplopen, voor de menstruatie. Gevoel alsof er midden op het borstbeen een zware steen ligt. Verlangen naar frisse lucht. Afonie. Pijn in de borst bij aantrekken van de schoenen. Astma; < 's zomers, bij koud weer of kouvatten.
Hart - Hartkloppingen; onregelmatige en intermitterende pols; < liggen op de rechterzij (Alumn.). Angina pectoris, < 's nachts. Hartkloppingen; & misselijkheid, < autorijden; > druk met de hand. Onplezierig vol gevoel rond het hart > frisse buitenlucht. Angstige onrust, & hartkloppingen en kloppingen door heel het lichaam.
Rug - Hevige pijn. Gevoeligheid van het ruggemerg, met pijn 's nachts (Ox-ac.); paraplegie; sclerose van de achterhoorncellen van het ruggemerg. Pijn in de onderrug < overeind komen uit een zittende houding, > staan of lopen. Nekklieren verhard. Kloppingen in of zwakte van het ruggemerg. Gevoel alsof er een zwaar gewicht aan het stuitje hangt.
Ledematen - Kan niet lopen met gesloten ogen. Beven, & algemene uitputting. Verlamming, & mentale symptomen en buikklachten. Stijve kuiten. Vermoeid gevoel, speciaal in de kuiten. Loopt en staat onvast, met name als niemand op hem let. Doof gevoel in de armen. Postdifteritische verlamming (na Gels.). Bevende handen, kan niet schrijven. Doof gevoel in de vingertoppen, in de ringvingers en pinken. Vingers half dichtgeklemd, kan ze open krijgen. Vermoeid gevoel in onderarmen en onderbenen, & beven. Chorea-achtige bewegingen; benen opgetrokken, buiten- en bovenwaarts gerichte schokkende bewegingen van de armen. Pijn in perifere zenuwen. Oedeem van de onderbenen. Gevoel alsof de onderbenen van hout zijn of opgevuld. Paraplegie, na uitputting.
Slaap - Slapeloosheid door fantasieën; afgrijselijke dromen van slangen, en dromen van seksuele bevrediging. Slaperigheid.
Koorts - Koude rillingen & misselijkheid. Rillerigheid bij ontbloten, maar benauwd gevoel bij onder de dekens liggen.
Huid - Bruine verkleuring, strak gevoel en verharding. Trekkerig gevoel in de huid, als van een spinneweb of ingedroogd eiwit op de huid. Onregelmatig verspreide verheven vlekken. Kwaadaardige, diepe zweren met harde randen. Wratachtige granulaties. Verklevende korsten.
Modaliteiten - Slechter: EMOTIES. ANGST. Anticipatievrees. Warme ruimtes; afgesloten ruimtes. Geestelijke inspanning; zorgen. Suiker. Liggen op de rechterzij. Omlaagkijken. Drinken. Mensenmenigtes. Elke vorm van warmte. Koud voedsel; ijs. Voor en tijdens de menstruatie. Rijden. Ingespannen nadenken. Na eten. 's>>Nachts. Beter: KOELE LUCHT; buiten. Koud baden. Harde druk. Beweging. Oprispingen. Dubbelbuigen.
 De meeste symptomen zijn < 's nachts; grote nervositeit 's nachts. < 's Nachts of 's morgens bij opstaan (epileptische aanvallen). Overdag meer last van hoesten, 's>>nachts van diarree. < Ontwaken. 's Morgens om 11 uur aanvallen van nervositeit, > stimulerende middelen. Langs de rug omlaag >> rillingen, iedere dag om 12 uur 's>>middags. < Warme kamer; bij een open vuur; 's zomers; bedwarmte; > koud voedsel; < ijs. Beweging geeft een algemene <; maar buiten wandelen > de rugpijn, die < is bij zitten. Liggen op de rechterzij = buikpijn; hartkloppingen. Warmte <; niettemin ook een < door ontbloten en een aversie tegen ontbloten. < Overeind komen uit een zittende houding. < Inademen. < Aanraken. > Dubbelbuigen. < Ingespannen nadenken. > Strakke doek (hoofdpijn).
Relaties - Vergelijk: Arg-m. (Arg-m. werkt op het kraakbeen, Arg-n. meer op slijmvliezen, huid, botten en periost, en past bij patiënten met een neiging tot herpes); Aur.; Cupr.; Kali-bi.; Lach.; Merc.; Merc-c.; Merc-i; Nat-m.; Nit-ac.; Thuj.; Calc., Bry., Caust., Lyc., Sars. en Stann. (< kledingdruk); Glon. en andere geneesmiddelen met Nitricum (congestieve hoofdpijn); Nit-ac. en Hep. (visgraat in de keel; Hep. < kou; Arg-n. < warme kamer); Ars.; Phos.; Puls.; Argentum cyanatum (angina pectoris; astma; spasme van slokdarm); Argentum iodatum (keelklachten; heesheid; klieraandoeningen); Argentum phosphoricum (uitstekend diureticum bij hydrops); Argentum oxydatum (ijzergebrekanemie & menorragie en diarree). Antidoten: Nat-m. (chemisch en energetisch); Ars.; melk. Antidoteert: Am-caust.; gevolgen van roken. Onverenigbaar: Coff. (versterkt de nerveuze hoofdpijn). Volgt goed na: Bry. en Spig. (dyspepsie); Caust. (klachten van de urethra); Spong. (kropgezwel, gevolgd door bijziendheid); Verat. (gasvorming,
Oorzaken - Voorgevoelens. Angst. Schrik. Consumptie-ijs. Onmatigheid. Mentale inspanning. Zorgen. Masturbatie en seksuele excessen. Suiker. Tabak (bij jongens).

~