Tonen 61-80 van 917
Materiamedica van Kent en Boereke om zelf te repertoriseren
KLACHT REMEDIE
AMMONIUM PICRICUM (Ammoniumpicraat)
Een geneesmiddel bij malaria, zenuwpijnen en zogenaamde "biliaire hoofdpijnen". Pijn in achterhoofd en omgeving van het mastoïd. Kinkhoest. Ammoniumpicraat is intens bitter en heeft evenals Pic-ac. en andere picrinezuurzouten een sterke werking op de lever. Am-pic. en Pic-ac. hebben beide een pijn in het achterhoofd die >> langs het ruggemerg, of een pijn met het omgekeerde verloop.
Vertigo - Duizeligheid bij opstaan.
Hoofd - Periodiek optredende zenuwpijn in de rechterkant van het achterhoofd; borende pijn, >> oor, oogkas en kaak; & duizeligheid bij opstaan; speciaal & onregelmatige menstruatie (Allen). Periodieke hoofdpijn & galbraken (Sang.; Cimic.).
Relaties - Vergelijk: Calc-pic.; Ferr-pic.; Pic-ac.; Cimic.; Sang.

~
AMMONIUM VALERIANICUM (Ammoniumvalerianaat)
Karakteristieken - Geïndiceerd bij nerveuze, hysterische personen die lijden aan neuralgische hoofdpijnen en slapeloosheid. Sterke overprikkeling van de zenuwen.
Hart - Pijn in de hartstreek. Functionele stoornissen, tachycardie.


AMPELOPSIS (Ampelopsis quinquefolia, Wilde wingerd)

Karakteristieken - Oedeem ten gevolge van een nierstoornis. Hydrokèle. Chronische heesheid bij scrofuleuze patiënten. Cholera-achtige verschijnselen. Algemene verslechtering rond 6 uur 's middags. Verwijde pupillen. Ribben links zeer en gevoelig. Pijn in de ellebooggewrichten, zere rug. Zeer gevoel in alle ledematen. Overgeven, diarree met tenesmi. Darmrommelingen.
Relaties - Vergelijk: Agn. (botanisch); Aeth.

~
AMYGDALUS PERSICA (Perzik)
Karakteristieken - Een bijzonder waardevol geneesmiddel bij uiteenlopende vormen van overgeven; ochtendmisselijkheid. Irritatie van de ogen. Urineretentie en bloedwateren. Bloeding uit de blaas.
Irritatie van het maagslijmvlies bij kinderen; intolerantie voor alle voedsel. Verlies van reuk en smaak. Irritatie van maag en darmen, & lange en spitse tong en rode tongpunt en randen. Constante misselijkheid en braken.
Relaties - Vergelijk: Amygdala amara (Bittere amandel; pijn in de tonsillen; donker verkleurde keel; bemoeilijkt slikken; overgeven; hoesten & zeer gevoel in de borst).

~
AMYL NITROSUM (Amylnitriet)
Karakteristieken - Amylnitriet is een vluchtige stof die bij inademing in korte tijd een verwijding veroorzaakt van alle arteriolen en capillairen, & rood worden van het gezicht, hittegevoel en kloppen in het hoofd. Oppervlakkige arteriële hyperemie. Probaat middel bij hartkloppingen en aanverwante stoornissen, met name bij de opvliegers en andere ongemakken tijdens de menopauze. Hik en geeuwen; & uitrekken. Geeft dikwijls een tijdelijke verbetering bij epileptische convulsies. Zeeziekte. Invloed op vasomotorische zenuwen. Verwijding van hersenvaten. Ziekte van Basedow, ten gevolge van verdriet. Bewustzijnsverlies, & slikstoornissen. Zwakte, vermagering, wankelende gang, tijdens lopen geneigd naar een kant te hellen. Kan niet stil zitten.

Psyche - Angstige onrust, alsof er iets zal gebeuren; moet frisse lucht hebben.
Hoofd - Bloedaandrang naar hoofd en gezicht; gevoel alsof het bloed door de huid naar buiten zal komen, & hittegevoel en roodheid. Migraine, & bleke gelaatskleur.
Oren - Hyperemie van de oren. Kloppend gevoel.
Gezicht - Opvliegingen, gevolgd door zweten, tijdens de menopauze. Rood worden, blozen, bij de minste emotie. Kauwende bewegingen van de onderkaak. Smakkende geluiden met de lippen, alsof hij iets aan het proeven is.

Keel - Gevoel van samensnoering; alsof het boordje te krap zit.
Ademhalingsorganen/Borst - Benauwdheid en astmatische verschijnselen. Krampachtige, verstikkende hoest. Sterke beklemming en vol gevoel.
Hart - Precordiale angst. Tumultueuze hartkloppingen. Pijn en gevoel van samensnoering rond het hart. Fladderen bij de minste opwinding. Angina pectoris & hevige angst. Volle, weke pols. Zeurende, achterwaarts >> pijn langs de zwevende rib links.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Naweeën; bloeding uit de baarmoeder & rood worden van het gelaat. Hoofdpijn en opvliegingen tijdens de menopauze, & angstige onrust en hartkloppingen.
Ledematen - Urenlang uitrekken van de ledematen. Aderen van de handen uitgezet; kloppingen voelbaar in de vingertoppen.
Slaap - Herhaaldelijk geeuwen tijdens coma. Geeuwt hartgrondig en geregeld.
Koorts - Sterke warmtestuwingen; soms gevolgd door koud en klam worden van de huid en overvloedig zweten. Kloppingen door heel het lichaam. Abnormaal zweten na griep.
Modaliteiten - Slechter: MENOPAUZE. GERINGE OORZAKEN. Emoties. Warmte. Gesloten ruimtes. Beter: Inspanning in de buitenlucht. Koud water. Koude lucht.
Relaties - Vergelijk: Glon. ( circulatie); Acon.; Ether.; Cact. ( gevoel van samensnoering rond het hart; kloppingen, etc.); Nit-s-d. ( hart, longen); Lach. ( opvliegers tijdens de menopauze); Coca (blozen bij opwinding, in gezelschap); Bell. ( neuralgie & rood worden van het gezicht). Antidoten: Cact. (beklemd gevoel rond het hart); Stry.; Ergotaminum. Antidoteert: Chloroform (ademstilstand); Stry. (convulsies).

~
ANACARDIUM (Anacardium orientale, Markeernoot, Inktboom)

Karakteristieken - Anacardium-patiënten zijn veelal neurasthenische patiënten, met klachten als nerveuze dyspepsie, > eten, verminderd functioneren van het geheugen, depressie en prikkelbaarheid, en verminderde werking van de zintuigen (reuk, gezichtsvermogen, gehoor). Vaak zijn het syfilitische patiënten die hiermee te kampen hebben. Intermitterende verschijnselen. Examenvrees bij studenten. Afkeer van werk; gebrek aan zelfvertrouwen; onbedwingbare behoefte om te schelden en te vloeken. Gevoel van een plug in uiteenlopende delen - ogen, rectum, blaas, etc.; voorts gevoel van een band. Leeg gevoel in de maag; eten geeft een tijdelijke verlichting van alle ongemakken. Dit is een zekere indicatie, die vaak is bevestigd. De huidsymptomen van Anac. komen overeen met die van Rhus-t.; bijgevolg is het een waardevolle antidote bij vergiftiging met gifsoemak. PSYCHE, zenuwen, spieren en gewrichten. Beven; bij lichte inspanning, beven voornamelijk van de knieën of de armen. Wil voortdurend liggen of zitten. Nerveu
Psyche - Dwangvoorstellingen. Hallucinaties; denkt uit twee personen te bestaan of een dubbele wil te hebben. Angstige onrust tijdens lopen, heeft het idee achtervolgd te worden. Grote neerslachtigheid en hypochondrie, & tendens tot het bezigen van schuttingtaal. Geestelijke uitputting. Verminderd geheugen. Afwezigheid. Heel snel beledigd. Kwaadaardig; lijkt erop gericht om gemene streken uit te halen. Geen zelfvertrouwen of geen vertrouwen in anderen. Achterdochtig (Hyos.). Helderhorend, hoort stemmen die ver weg zijn of stemmen van overleden personen. Seniele dementie. Ontbreken van elke vorm van morele beteugeling. Idee dubbel te zijn; dat er iemand achter haar staat, etc. Haar man is niet haar man, haar kind niet het hare. Alles is onwerkelijk, alles lijkt alsof in een droom. Verwacht overal en van iedereen moeilijkheden. Zegt onzinnige dingen. Schreeuwt hard; alsof hij iemand wil roepen. Religieuze manie. GEHEUGENZWAKTE. Vergeet plotseling de namen van de mensen uit haar omgeving, is kwijt wat ze heef
Vertigo - Duizeligheid < lopen; bukken en overeind komen na bukken; voorwerpen lijken te ver weg.
Hoofd - Drukkende pijn; als van een plug; < na mentale inspanning - in voorhoofd, achterhoofd, slapen en/of kruin; > tijdens eten; < hoesten, diep inademen. Jeuk en kleine puisten op de hoofdhuid. Hoofdpijn & maag- of galklachten. Hoofdpijn door sterke geuren.
Ogen - Druk als van een plug in het bovenste gedeelte van de oogkas. Wazig zien. Voorwerpen lijken te ver weg. Draadjes en zwarte vlekken voor de ogen. Bijziendheid.

Oren - Druk als van een plug. Verminderd gehoor. Meent dat er in zijn oor wordt gefluisterd.
Neus - Frequent niezen; gevolgd door neusverkoudheid en traanafscheiding. Reukhallucinaties. Coryza & hartkloppingen, speciaal bij oude mensen.
Gezicht - Blauwe kringen onder de ogen. Bleke gelaatskleur. Eczeem op gezicht en hals. Gelaatsuitdrukking: uitdrukkingsloos; wild; onnozel.
Mond - Pijnlijke blaasjes; stank. Gevoel of de tong opgezet is, belemmert het spreken en het bewegen van de tong, & speeksel in de mond. Branden rond de lippen, als van peper. Verlies van het smaakvermogen.
Maag - Zwakke vertering, & vol gevoel en opgeblazenheid. Leeg gevoel in de maag. Oprispingen, misselijkheid, overgeven. Dyspepsie > eten. Slokt zijn eten op en drinkt haastig. Stokkende adem tijdens eten en drinken. Maagpijn > eten, maar 2 tot 3 uur erna weer <. Overgeven >. Geen eetlust, # enorme honger.
Buik - Pijn alsof er een stompe plug in de ingewanden wordt gedrukt. Darmrommelingen, knijpende en krampende pijn; tijdens windkoliek. Harde buik.
Rectum - Darmen inactief. Vruchteloze aandrang tot ontlasting; rectum lijkt krachteloos, alsof er een plug voor zit; spastische constrictie van de sluitspier van de anus; zelfs zachte ontlasting wordt moeilijk geloosd. Jeuk aan de anus; vochtverlies uit het rectum. Bloedverlies tijdens stoelgang. Pijnlijke aambeien.
Urinewegen - Regelmatige lozing van heldere, waterige urine; troebel bezinksel, of kleikleurig. Brandend gevoel in de glans penis tijdens en na urinelozing.
Mannelijke geslachtsorganen - Wellustige jeuk; verhoogde geslachtsdrift; polluties zonder erotische dromen. Verlies van prostaatvocht tijdens stoelgang.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Leucorroe, & excoriatie en jeuk. Gering bloedverlies tijdens menstruatie; & krampende pijn in de buik. Misselijkheid tijdens de zwangerschap, > eten.
Ademhalingsorganen/Borst - Hoest opgewekt door praten, bij kinderen, na een woede-aanval. Hoest na eten, & overgeven van voedsel en pijn in het achterhoofd. Drukkend gevoel in de borst, als van een stompe plug. Beklemming op de borst, & inwendige hitte en angstige onrust, die hem ertoe aanzet om naar buiten te gaan. Stokkende adem bij hoesten of slikken. Geeuwen en slaperigheid na hoesten. Hysterische astma, eindigend met tranenvloed.
Hart - Hartkloppingen, & geheugenzwakte, & coryza bij oude mensen; steken in de hartstreek. Reumatische pericarditis met dubbele steken; >> de lumbaalstreek.
Rug - Doffe druk in de schouders, als van een zwaar gewicht. Stijve nek. Stijve rug en pijn < bij beweging.
Ledematen - Zenuwpijn in de duim. Verlammingsachtige zwakte. Verlamd gevoel in de knieën, of gevoel alsof er een band omheen zit. Kramp in de kuiten; < lopen of overeind komen uit een stoel. Drukkend gevoel, als van een plug, in de billen. Wratten op de handpalmen. Vingers opgezet en bezet met blaasjes. Droge handen. Pijn in de enkel, alsof verstuikt, < neerzetten van de voet. Kramp; van teen tot wreef; van de hiel tot in de kuit. Schrijfkramp.
Slaap - Periodes van slapeloosheid die verscheidene nachten aanhouden. Angstige dromen.
Koorts - Snel rillerig > zonneschijn. Klam zweet op de handpalmen, vooral de linker. Koorts van 4 uur 's middags tot 's avonds, verdwijnend na het avondeten.
Huid - Eczeem met intense jeuk, & prikkelbaarheid; blaasjes; zwelling, netelroos; huiduitslag soortgelijk aan die van gifsoemak (Xero.; Grind.; Crot-t.). Lichen planus; neuropatisch eczeem. Zweervorming aan de onderarm. Huid ongevoelig; jeuk < krabben. Dermatitis. Gele blaasjes. Bevordert het naar buiten komen van splinters.
Modaliteiten - Slechter: MENTALE INSPANNING. Emoties. Woede. Schrik, zorgen. Krenking. Hard neerzetten van de voeten. Beweging. Tocht, buitenlucht. Koude lucht. Enige uren na de maaltijd. Wrijven; krabben. Praten. 's Morgens. 's Avonds tot middernacht. Onderdrukte huiderupties. Sterke geuren. Beter: Eten. Liggen op de zij. Wrijven. Warmte. Uitwendige toepassing van heet water. Zon.
 Er is niet dezelfde < bij rust en > door beweging als bij Rhus-t., hoewel vele symptomen < bij beginnende beweging (stijve nek). Hoofdpijn > liggen. Analoog aan Rhus-t. heeft Anac. rillerigheid, neiging tot kouvatten, gevoeligheid voor tocht en > door warmte. De symptomen zijn < 's morgens en voorts vanaf de avond tot middernacht. Vier uur 's middags: koorts (dagelijks). De hoest van Anac. is > door eten. Algemene verbetering door eten, met een terugval twee uur later.
Relaties - Vergelijk: Com., Rhus-t. en Rhus-v. (botanisch); Ant-t. ( hoest bij opvliegende kinderen; gapen, slaperig na hoesten); Apis ( huid); Cori-r. ( geheugenverlies); Ferr. ( pijn in het achterhoofd tijdens hoesten); Iod.; Jug-c.; Lyc.; Nit-ac. (vloeken); Nux-v.; Ph-ac. ( hersenen); Plat.; Urt-u. ( huid); Puls.; Nat-m. ( droge coryza); Caust. ( schrijfkramp); Thuj. (dwangvoorstellingen); Zinc. (hersenen); Anacardium occidentale (Cashewnoot; erysipelas; huiduitslag met blaasjes op het gezicht; lepromateuze lepra; wratten; likdoorns; zweren; kloofjes in de huid van de voetzolen); Cypr.; Chel.; Xero.; Ign. Antidoten: Coff.; Jug-c.; Grind.; Rhus-t.; Eucal. Antidoteert: Rhus-t. (maagklachten of symptomen die van rechts >> links trekken). Goed gevolgd door: Plat.; Lyc.; Puls.; Cer-s. (vloeken). Volgt goed na: Lyc.; Puls.; Plat.

Oorzaken - Onderdrukte huiderupties. Examens.

~
ANACARDIUM ORIENTALE Dit geneesmiddel heeft een overvloed aan vreemde noties en denkbeelden. De persoon lijkt wel zwakzinnig, als hij dat al niet is; hij lijkt in een droomtoestand te verkeren; alles is vreemd; traag bevattingsvermogen. Overduidelijke irritatie; heeft overal last van; vloekt. Zwak geheugen. Vergeet dingen die slechts enkele ogenblikken geleden zijn gebeurd. Hij heeft alle benul verloren en tast rond als in een droom. Veranderende gesteldheid; wisselende toestanden. Matheid en traagheid hebben de overhand. Innerlijke verdeeldheid. Besluiteloosheid. Hij kan niet besluiten wat te doen, aarzelt en doet vaak niets. Hij kan geen keuze maken, met name wat betreft kwesties van goed of kwaad. Hoort stemmen die hem bevelen dit of dat te doen en lijkt tussen een goede en een slechte wil in te staan. Wordt door zijn slechte wil aangezet tot gewelddadige en onrechtvaardige daden, maar door zijn goede wil aan banden gelegd en daarvan weerhouden. Er is dus sprake van een strijd tussen twee 'willen', tussen twee drijfveren. Ie
Waandenkbeelden: een duivel op de ene schouder, een engel op de andere. Hij is geneigd tot kwaadwilligheid en heeft een onweerstaanbare behoefte om te vloeken en te schelden. Lacht wanneer hij serieus hoort te zijn. En zo gaat het door tot alles wat de uiterlijke wil betreft is omgekeerd. Innerlijke onrust, dat wil zeggen de innerlijke wil is in opschudding over deze externe verstoring. 'Wil en verstand in tegenstrijd', is een poging uit te drukken waar dit individu niets van af weet. 'Heeft het gevoel twee willen te hebben.' Dat is beter. Ten slotte zal de naar buiten gerichte wilskracht worden vernietigd of lamgelegd. Iemand die van nature slecht is en die onder de verlammende invloed van Anacardium verkeert, zal zich gewelddadig en onbeheerst gaan gedragen. Een ontaard mens wordt niet weerhouden door zijn geweten, maar door zijn angst voor de wet. Anacardium verlamt de uiterlijke wil en brengt hem in een positie van zwakzinnigheid, waardoor hij tot gewelddadigheid komt vanuit zijn eigen, van nature geperv
Idee dat niets werkelijk is, alles lijkt zich als in een droom te voltrekken. Dwangmatige gedachten. Denkt dubbel te zijn. Dit ontstaat door een vaag besef van de tweespalt tussen de uiterlijke en de innerlijke wil; een besef dat de ene wil het lichaam is en de andere de geest. Peinst voortdurend over verlos-sing. Het gevoel dat zich een vreemde aan zijn zijde bevindt, is eveneens een blijk van de wilstweespalt. Onbekende verschijningsvormen vergezellen hem, een aan zijn rechterzijde en een aan zijn linkerzijde. Deze geestelijke gesteldheid maakt hem gek. Wisselende stemmingen en wisselend begripsvermogen. Het ene moment ziet hij iets en het volgende begrijpt hij er niets van. Het ene moment ziet zij dat het haar kind is en even later weer niet. Het ene moment is het een hallucinatie, het volgende een illusie. Nu denkt hij 'het is zo', maar even later is hij helder genoeg om te weten dat het niet zo is. Hallucinatie is een gevorderd stadium van illusie.* Voetnoot: * In de oorspronkelijke tekst heeft Kent het
Anacardium, Hyoscyamus, Stramonium en Belladonna zijn belangrijke middelen om zicht te krijgen op de vervormingen van de menselijke geest, alsmede van het verstandelijke vermogen en de gevoelens. Telkens als een geneesmiddel een mens het verlangen geeft iets te doen, beïnvloedt het zijn wil en als het inwerkt op zijn verstandelijke vermogen heeft het ook effect op zijn beoordelingsvermogen. Geneesmiddelen werken op beide niveaus.
Terneergeslagen, moedeloos, vreest te worden achtervolgd, zoekt naar dieven, verwacht vijanden, vreest alles en iedereen. Vol innerlijke angst. Geen gemoedsrust. Hij is van de hele wereld afgescheiden en wanhoopt over wat van hem wordt verlangd. Lafhartig in extreme mate. Is bang dat er iets afschuwelijks zal gebeuren. Gemelijk, chagrijnig, stuurs. Asociaal; klaagt over een slecht geheugen. Buitensporig kwaad bij geringe aanleidingen. Een sterke karakteristiek is dat hij elk gevoel van ethiek heeft verloren. Heeft wrede gevoelens. Kan zonder enig gevoel anderen lichamelijk letsel doen. Wreed, kwaadaardig, ontaard.
Kwalijke gevolgen van geestelijke opwinding. Zwak van wil. Gevolgen van vrees en diepe gekrenktheid. Geïndiceerd bij religieuze manie als het draait om het conflict tussen de uiterlijke en de innerlijke wil. Analoog aan Hyoscyamus.
Vele klachten verbeteren door te eten.
In verschillende lichaamsdelen een gevoel van druk, beschreven als de gewaarwording van een plug; in willekeurig welk deel van het lichaam, het hoofd, de ogen, de navel, de ruggegraat. Voorwerpen lijken ver verwijderd te zijn. De dingen zien er vreemd, soms griezelig uit. Reukhallucinaties, brandend hout, duivemest. Chronische droge neusverkoudheid.

Er zijn tal van fysieke verschijnselen, maar de mentale symptomen vormen het hoofdaspect. Behalve voor dergelijke mentale verschijnselen zal het zelden worden gebruikt. Als het mentale beeld heel duidelijk is, zullen de lichamelijke verschijnselen doorgaans ook bij het geneesmiddel blijken te passen.
Hevig beven en paralytische zwakte. Tetanus; epilepsie. Gewaarwording van een strakke band om lichaam, ledematen of hoofd; drukkend als van een plug.
In velerlei opzicht komen de vormen van huiduitslag van Anacardium overeen met die van Rhus toxicodendron; erysipelasachtige vormen van uitslag, donker en van een maligne type. Anacardium is een tegenmiddel bij vergiftiging met Rhus. Uitslag over het hele lichaam. Over het algemeen gele blaasjes. Intens jeukende uitslag. Wratten op de handpalmen (Natrium muriaticum). Sterk brandende huid. Qua symptomen lijkt het nauw verwant aan de leden van de Rhus-familie.


~
ANAGALLIS ARVENSIS (Guichelheil)
Karakteristieken - Uitgesproken werking op de huid, gekarakteriseerd door hevige jeuk en tintelen over heel het lichaam. Begunstigt het naar buiten komen van splinters. Een oud geneesmiddel voor hydrophobia en hydrops; tegen slangebeten. Verzacht verhard weefsel en vernietigt wratten.
Psyche - Enorme vrolijkheid en opgewektheid.
Hoofd - Pijn boven de oogkasranden, & darmrommelingen en oprispingen; > koffie. Migraine.
Gezicht - Pijn in de aangezichtsspieren. Zemelenachtige, ringvormige eczeemplekken op het gezicht.
Urinewegen - Behoefte aan coitus door een meer of minder sterk geïrriteerd gevoel in de urethra. Brandende pijn bij plassen, met samenkleven van de uitmonding van de urethra. Urine komt in een aantal stralen; moet persen voor de urine op gang komt.
Ledematen - Reumatische en jichtachtige pijnen. Pijn in schouder en arm. Kramp in de muis van de duimen en in de vingers.
Huid - Jeuk; droge, zemelenachtige uitslag, met name op handen en vingers. Handpalmen. In groepen staande blaasjes. Zweren en zwellingen rond gewrichten.
Modaliteiten - Slechter: Aanraken. Na eten.
Relaties - Vergelijk: Cycl. en Primula obconica (botanisch); Coff. (vrolijk; opgewonden); Lith. (ruwe huid; ringworm); Sep. en Tell. (ringworm); Puls. (rillerig; catarre); Rhus-t.; Cycl. (niezen).

~
ANANTHERUM (Vetiveria zizanioides; Vetiver)
Karakteristieken - Een huidmiddel van de eerste orde. Pijnlijke zwelling van diverse delen, overgaand in ettering. Klierontstekingen.
Hoofd - Pijn door de hersenen als van scherpe pijlen; als van stalen pijlen van voorhoofd >> nek; < 's middags. Herpes, zweren en gezwellen op de hoofdhuid.
Gezicht - Wratachtige uitwassen op de wenkbrauwen.
Mond - Steenpuisten en gezwellen op de tongpunt. Diepe groeven in de tong, alsof erin gesneden is; veel speeksel.

Urinewegen - Urine troebel, dik, vol slijm. Constante aandrang tot plassen. Blaas kan niet de minste hoeveelheid urine vasthouden. Incontinentie. Blaasontsteking.
Mannelijke geslachtsorganen - Sjankerachtige zweren; op de penis.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Scirrhus-achtige zwelling van de baarmoederhals. Borsten opgezet, verhard, excoriatie van de tepels.
Huid - Ongezonde en vervormde nagels. Stinkend voetzweet. Abcessen, steenpuisten, zweren. Erysipelas. Jeuk; herpes.
Modaliteiten - Koffie geeft aanvankelijk een verslechtering, later een verbetering. Wijn en koffie < kiespijn.
Relaties - Vergelijk: Aven., Arund. en Anthoxanthum (botanisch); Bell.; Cann-i.; Stram. (hydrophobia); Lach.; Cimic.; Agar.; Arn.; Coff.; Ign.; Kali-i.; Mosch.; Staph. (hoofdpijn); Euphr. (ogen); Caust. en Gels. (zware oogleden); Cor-r.; Hydr. (lucht voelt koud in de neus); Bry.; Calc.; Cham. (kiespijn < koud voedsel of koude lucht); Zinc. (kiespijn < wijn of koffie); Sulph. (honger 's nachts); Merc. (syfilis); Thuj. (sycotische klachten). Antidote: Sterke drank (pijn). Onverenigbaar: Wijn en sterke drank.

~
ANEMOPSIS CALIFORNICA
Karakteristieken - Werkt voornamelijk op de slijmvliezen. Chronische vormen van ontsteking van het neusslijmvlies, & opvallende verslapping en overvloedige uitscheiding. Waardevol bij catarrale klachten, & een vol, verstopt gevoel in hoofd en keel. Bruikbaar bij snijwonden, kneuzingen en verstuikingen. Voorts als urinedrijvend middel en bij malaria. Met het geneesmiddel zijn nog geen geneesmiddelproeven gedaan, maar zijn nut is al gebleken bij klachten van slijmvliezen of serosa & overvloedige secretie; bij neus- en keelcatarre, diarree en urethritis. Aanbevolen bij hartaandoeningen als kalmerend middel. Flatulentie; werkt gunstig op de spijsvertering.
Relaties - Vergelijk: Pip-m.

~
ANGUSTERA VERA (Bast van Galipea cusparia)
Karakteristieken - Reumatische en verlammingsachtige verschijnselen - grote problemen met lopen. Kraken in alle gewrichten.
Typerend is de enorme behoefte aan koffie. Cariës van pijpbeenderen. Paralyse. Tetanus. Stijfheid van spieren en gewrichten. Overgevoeligheid. Voornaamste werking op motore ruggemergzenuwen en slijmvliezen.
Hoofd - Hoofdpijn, & heet gezicht.
Gezicht - Acute pijn in de wangen. Trekkend gevoel in de gelaatsspieren. Pijn in de spieren van de slapen, bij openen van de kaken. Pijn in kaakgewricht, in de kauwspieren, alsof vermoeid door te veel kauwen. Krampende pijn in het jukbeen.
Mond - Bittere smaak in de mond.
Maag - Onweerstaanbare behoefte aan koffie. Atonische dyspepsie. Oprispingen, & hoest (Ambr.).
Buik - Pijn van de navel >> het borstbeen.
Rectum - Diarree en koliek. Tenesmi & zachte ontlasting; chronische diarree, & uitputting en vermagering. Branden in de anus.
Hart - Hartkloppingen < zitten in gebogen houding, > rechtop zitten.
Rug - Jeuk over de rug. Pijn in de nekwervels; < bewegen van de armen. Trekkend gevoel in de nek. Pijn in de wervelkolom, in nek en sacrum, < druk. Spiertrekkingen en spierschokken over de rug. Buigt achterover. Snijdende pijn van de punt van het rechter schouderblad >> de borst, in de omgeving van de tepel (Chel.).
Ledematen - Stijve en gespannen pezen en gewrichten. Pijn in de ledematen bij lopen. Vermoeide en zware armen. Cariës van pijpbeenderen. Koude vingers. Pijn in de knieën. Krakende gewrichten. Scheurende pijn die in de botten lijkt te zitten, < tijdens rust; > koude applicaties; > strekken; < inspanning en druk.
Huid - Versterf; heel pijnlijke zweren die de botten aantasten.
Modaliteiten - Slechter: Inspanning. Bukken. Zitten in voorover gebogen houding (hartkloppingen). Bewegen of opheffen van de armen (pijn in de nekwervels). Warme melk (buikpijn). 3 uur 's middags (losse hoest). Beter: Koude vinger in de mond (kiespijn). Uitwendige toepassing van koude. Strekken. Liggen op de linkerzij.

Relaties - Vergelijk: Nux-v. (tetanus); Ruta (invloed op botten); Merc.; Bell. (3 uur 's middags; schrikkerigheid; hittegevoel in de vrouwelijke geslachtsorganen; trismus); Bry. en Rhus-t. ( reumatische verschijnselen); All-c., Cham. en Coff.(kiespijn > kou); Cic.; Ign.; Phos., Merc. en Sil. (cariës van de kaak); Aesc. en Aloë (aambeien en rugpijn); Ant-c., Ant-t., Lil-t., Nat-m., Puls. en Sep. (huiderupties); Hyper. en Led. (puntvormige wonden); Ran-b. (pijn in borstspieren); Brucea antidysenterica (Bast van Strychnos nux vomica; tetanische spasmen & ongestoord bewustzijn, < geluid, vloeistoffen; verlamming van de onderste ledematen, < minste aanraking; schreeuwt uit vrees te worden aangeraakt; pijnlijke schokken van de beenspieren; krampachtige pijn in de knieën; verlamde patiënten met stijve en lamme ledematen; tegen de pijn bij het naar buiten komen van nierstenen.) Antidoteert: Merc. Antidoten: Coff.; Bry. (buikpijn na melk); Chel. (scherpe, snijdende pijn van vlak onder het rechter schouderblad >~
ANHALONIUM (Anhalonium Lewinii, Lopophora Lewinii, Peyote)

Karakteristieken - Mescal is een krachtige, bedwelmende drank die wordt gedestilleerd uit pulque forte. Pulque wordt verkregen uit agave, plaatselijk bekend onder de naam maguey, en is de nationale drank van Mexico. De Indianen noemen de drank peyote. Peyote verzwakt de hartwerking en veroorzaakt krankzinnigheid. De meest typerende verschijnselen doen zich voor in de gehoorzenuw: "Iedere op de piano gespeelde noot wordt een melodisch centrum dat omgeven lijkt door een kleurige kring die pulseert op het ritme van de muziek." (Hom. World)
Roept een vorm van bedwelming op die vergezeld gaat van fantastische visioenen, opmerkelijk mooie en wisselende kaleidoscopische veranderingen en een gewaarwording van verhoogde fysieke vermogens. Tevens visioenen van monsters en uiteenlopende gruwelijke vormen. Een harttonicum en een stimulerend middel voor de ademhaling. Hysterie en slapeloosheid. Een geneesmiddel voor geestelijke uitputting, delirium, migraine, hallucinaties & kleurrijke, schitterende visioenen. Coördinatieverlies. Extreme vermindering van de spierkracht; verhoogde kniereflex. Paraplegie.
Psyche - Verlies van tijdsbesef. Problemen met articuleren. Wantrouwen en wrok. Luie tevredenheid.
Hoofd - Zeurende pijn, & visusstoornissen. Pijn in het achterhoofd.
Ogen - Prachtige, fonkelende, bewegende en kleurige objecten voor de ogen; de beweging ervan wordt enigszins beïnvloed door muziek. Verwijde pupillen, duizeligheid, vermoeid gevoel in de hersenen. Veelkleurige visioenen.
Oren - Versterkt nagalmen van alledaagse geluiden.
Modaliteiten - Het meest opvallend is de verslechtering bij het sluiten van de ogen. Misselijkheid en gevoel van flauwvallen < bij beweging. Sterke aversie tegen bewegen. > Liggen.
Relaties - Vergelijk: Cann-i. (verstoord tijdsbesef; fantastische visioenen); Gels. (verlamming van de accommodatiespieren); Bell.; Stram.; Op.; Pic-ac.; Pip-m.; Coff.; Coca; Plat. (voorwerpen lijken klein en veraf); Psor. (> liggen); Agav-a.; Oena.

~
ANILINUM (Aniline, C6 H5 NH2)
Karakteristieken - Sterke draaierigheid en pijn in het hoofd; het gezicht heeft een paarsrode tint. Pijn in penis en scrotum, & zwelling. Gezwellen in de urinewegen. Zware bloedarmoede & kleurverandering van de huid, blauwe lippen, anorexia, maagstoornissen. Zwelling van de huid.
Relaties - Vergelijk: Ars.; Antipyrinum; Antifebrinum; Phenacetinum; Glon.
~
ANTHEMIS NOBILIS (Roomse kamille)
Karakteristieken - Dit geneesmiddel is verwant aan de gewone kamille. Maagstoornissen, & lichaamskou. Gevoeligheid voor koude lucht en koude dingen.
Neus - Coryza & sterke tranenvloed, niezen en uitscheiding van helder, waterig vocht uit de neus; < binnen.
Keel - Gevoel van samensnoering en rauw gevoel.
Buik - Zeurende pijn in de leverstreek; kramp en rillerig gevoel binnenin de buik en in de benen.
Rectum - Jeuk aan de anus, & witte, stopverfachtige ontlasting.
Urinewegen - Opgeblazen gevoel in de blaas. Frequente urinelozing.
Mannelijke geslachtsorganen - Pijn langs de zaadleider, vol gevoel, als van uitgezette aders.
Ademhalingsorganen/Borst - Kriebelhoest, < warme kamer.
Huid - Jeuk aan de voetzolen, als van wintervoeten. Kippevel.
Relaties - Vergelijk: Cina; Cham., etc. Chin. is "een nuttig middel bij bloedingen uit de baarmoeder die zijn veroorzaakt door overmatig gebruik van kamillethee".

~
ANTHRACINUM (Anthrax-nosode)
Karakteristieken - Deze nosode is een uiterst probaat middel gebleken bij epidemisch optredende miltaandoeningen bij huisdieren, evenals bij ontstekingen & sepsis, bijkarbonkels en bij kwaadaardige zweren. Steenpuisten en steenpuist-achtige huiderupties. Acne. Afschuwelijk brandende pijn. Verharding van weefsels, abcesvorming, bubonen en alle ontstekingen van bindweefsel waarbij een etterhaard aanwezig is. Abces van het neustussenschot. Angina. Steenharde zwelling van de rechter onderkaak en submandibulaire klier.
Weefsels - Bloedingen, bloed zwart, dik, teerachtig; in korte tijd optredende rotting; uit willekeurig welke lichaamsopening. Opgezette klieren; onderhuids weefsel oedemateus en verhard. Sepsis. Verzwering, versterf en ondraaglijk branden. Erysipelas. Zwarte en blauwe blaren. Etterende wonden. Insectebeten. Kwalijke effecten van de inademing van bedorven lucht. Gangreneuze parotitis. Vlak na elkaar verschijnende steenpuisten. Gangreen. Rottende uitscheidingen.

Relaties - Vergelijk: Anthracinum bovum; Anthracinum suum; Lach.; Tarent-c.; Ars.; Carb-v.; Pyrog.; Crot-h.; Hipp.; Echin. Goed gevolgd door: Sil. (cellulitis); Aur-m-n. (zwelling van het periost van de onderkaak). Volgt goed na: Ars. (branden en verzwering); Ph-ac. Antidoten: Camph.; Ars.; Rhus-t.; Sil.; Lach.; Carb-v.; Puls.; Kreos.; Carb-ac.; Sal-ac.; Apis.
 Houdt bij de behandeling van karbonkels het "medicijn" in gedachten dat de profeet Jesaja voorschreef voor de karbonkel van koning Hikzia: een kompres met het pulp van een vijg.

~
ANTHRAKOKALI (Anthraciet opgelost in kokende caustische kalium)

Karakteristieken - Bruikbaar bij huidaandoeningen, schurft, prurigo, chronische herpes, kloofjes in de huid en zweervorming. Papuleuze huiduitslag & tendens tot de vorming van blaasjes, vooral aan het scrotum, maar tevens op handen, scheenbenen, schouders en bovenzijde van de voeten. Intense dorst. Chronische reumatische verschijnselen. Galaanvallen, galbraken, meteorisme.
 "Een heel absurde combinatie, beproefd op talrijke personen, zij het op een zeer oppervlakkige manier". Huiderupties nemen af met het wassen van de maan.
Relaties - Vergelijk: de Carbons; de Antimoniums; Dulc. ( sycosis, scabies, prurigo en impetigo); Ferr-i. (impetigo-achtig eczeem); Acon. (diarree & overmatig plassen); Ant-c. en Ars. (dorst, branden, misselijkheid en huidklachten); Bry., Carb-an., Carb-v. en Kali-c. (flatulentie); Rhus-t. (huidsymptomen); Verat. (misselijkheid, overgeven, koliek en diarree).

~
ANTIMONIUM ARSENICOSUM
(Antimoonpentoxyde en arseentrioxyde in gelijke delen)

Karakteristieken - Is van nut gebleken bij emfyseem & extreme benauwdheid en hoest, veel slijm. Hoest < eten en liggen. Griep & catarrale longontsteking. Myocarditis en zwakke hartwerking. Pleuritis, met name links, & exsudatie, en pericarditis effusiva. Gevoel van zwakte. Oogontsteking en opgezwollen gezicht. Ischias met verspringende pijnen.
 "Volgens Haarer, de voornaamste autoriteit voor dit geneesmiddel, heeft Antimonium arsenicosum een voorkeur voor de bovenste kwab van de linkerlong." " Mattes daarentegen zegt dat het even werkzaam is bij rechtszijdige, oude longontstekingen en catarrale longontstekingen bij kinderen."
Relaties - Vergelijk: de Antimoniums; Ars.; Aur.; Lach.; Puls. (ischias, verspringende pijnen); Sulph.; Merc-sul.; Phos.

~
ANTIMONIUM CRUDUM Wonderlijk genoeg lijken de symptomen van dit geneesmiddel zich allemaal rond de maag te concentreren. Ongeacht om welke klachten het gaat, er is ook iets met de maag. De pijnen verstoren de maag en veroorzaken misselijkheid; misselijkheid tijdens hoofdpijn; bij alle klachten is het mis met de maag. Als de Antimonium crudum-patiënt daarentegen problemen heeft met zijn maag voelt hij zich over zijn hele lichaam ziek. Dit geneesmiddel is heel dikwijls geïndiceerd bij verschijnselen die zich manifesteren via de maag.
Het meest belangrijk zijn de mentale symptomen. Daaruit blijkt bij welk constitutietype we dit middel kunnen gebruiken. Antimonium crudum produceert een ernstig verstoorde geestesgesteldheid; de levensbehoefte is totaal verdwenen. Alle artsen weten dat de situatie ernstig is als de patiënt geen zin om te leven meer heeft; het leven is een last. Het bevalt mij niet als ik een patiënt hoor zeggen: 'Was ik maar dood, dokter.' U hoort dit vooral bij patiënten met adynamische, aanhoudende en slepende koorts, bijvoorbeeld tyfeuze koorts. Dit geneesmiddel heeft de uitputting van tyfus en de aanhoudende evenals de intermitterende en de remitterende koorts. De uitputting is gelijk aan die van Arsenicum; Arsenicum heeft echter een allesoverheersende angst voor de dood, terwijl Antimonium crudum sterke afkeer van het leven heeft. En dus verschillen ze nogal van elkaar. Arsenicum heeft een overweldigende rusteloosheid, Antimonium crudum is zelden of nooit rusteloos. Arsenicum heeft een intense dorst, Antimonium crudum i
Onthoud dat centraal staat een algemene jichtachtige of reumatische gesteldheid, waarbij de symptomen veranderen met het weer; slechter bij koud, vochtig weer; slechter na een koud bad; beter door de warmte van een warm bad; slechter na zure wijn; en slechter door welk stimulerend middel ook. Als u het verschijnsel 'slechter door wijn' hoort, is dat op zich een belangrijk symptoom, maar moeten we ook weten wèlke klachten de patiënt krijgt na wijn drinken. De Antimonium crudum-patiënt raakt makkelijk bedwelmd, maar wijn heeft meer invloed op zijn lichaam dan op zijn geest. De jichtachtige verschijnselen verergeren na zure wijn; de pijn in welk deel van het lichaam ook verergert na zure wijn; hoofdpijn na zure wijn en sterke toename van de maagklachten na zure wijn.
De patiënt is slechter 's nachts, slechter bij vochtig weer, slechter bij vochtige kou, beter door doodstil liggen, beter door uitwendige toepassing van warmte, maar aanzienlijk slechter door oververhitting, uitstralende warmte en in een warme ruimte. Het merendeel van de verschijnselen ontstaat door zonbestraling en door de hitte van een open haard (of vuur). De Antimonium crudum-patiënt ondervindt veel hinder van een open haard. Een kind met kinkhoest zal meer gaan hoesten nadat het in open vuur heeft gekeken. Dat zijn eigenaardige dingen; ze zijn zo vreemd dat er geen theorethische verklaring voor is; het zijn feiten die we gewoon moeten accepteren.
De jichtachtige klachten van de patiënt lijken zo eensklaps te veranderen dat u zich afvraagt waar ze zijn gebleven. Op een nacht of op een dag begint de patiënt plotseling over te geven. En dat gaat dagen en eventueel weken door, totdat in de armen en de benen de jichtsymptomen terugkomen. Het is verbazingwekkend hoe snel een dergelijke verplaatsing van het ziektebeeld op komt zetten. De jicht verdwijnt ineens uit de ledematen en er ontwikkelen zich maagsymptomen, jicht van de maag zo u wilt.
Dit geneesmiddel heeft ook catarrale verschijnselen; catarre van neus, maag, rectum enz., waarbij de slijmuitscheiding toeneemt door kouvatten en na het drinken van zure wijn. Een hinderlijk kenmerk van de catarre is dat de neus 's nachts dicht gaat zitten. De neus raakt verstopt zodra de patiënt een te warme kamer binnenkomt. Vanwege de trage bloedcirculatie en het zwakke gestel neigt de coryza chronisch te worden. De chronische neusverstopping is slechter 's nachts en gaat gepaard met hoofdpijn. Als de catarre minder wordt en indroogt, wordt de hoofdpijn erger; de patiënt krijgt last van zenuwpijn in het hoofd, samenpersende pijn en afschuwelijke misselijkheid met overgeven. Dikwijls heeft hij migraine-aanvallen, die door de familie worden omschreven als hoofdpijn door maagstoornissen. De zojuist beschreven situatie ontstaat echter door kouvatten, waardoor de dikke uitscheiding wordt afgeremd, de neus droog wordt en de ingeademde lucht als vuur brandt. Soms verdwijnen deze klachten na hevig overgeven; soms
Een andere belangrijke karakteristiek heeft eveneens betrekking op de slijm-vliezen; de slijmvliezen hebben de neiging een melkachtig wit exsudaat of sediment af te geven. Dit kan vooral op de tong worden waargenomen. De hele tong is bedekt met een melkachtig wit beslag. Bij alle aandoeningen waarbij dit geneesmiddel is geïndiceerd, zult u dit verschijnsel tegenkomen. Kinderen met maagstoornissen, gastrische koorts, klachten met koorts en veel overgeven, sterke prikkeling van het zenuwstelsel, irritatie van de maag bij tyfus, steeds ziet de tong wit. Bij de minste aanleiding begint de patiënt te kokhalzen en te braken. Hij lijkt overal last van te hebben. Hij heeft afkeer van voedsel; denken aan en ruiken van voedsel is al genoeg om hem ziek te maken. Dit komt overeen met Arsenicum.
Antimonium crudum neemt 's avonds voor het naar bed gaan een koud bad en wordt 's morgens zonder stem wakker; hij kan geen woord uitbrengen. Kennelijk heeft hij 's nachts geen pijn gehad, want pas als hij 's morgens iets wil zeggen bemerkt hij dat hij zijn stem kwijt is. Dit kan gepaard gaan met spasmen van het strottehoofd, alsof de keel wordt vastgegrepen. Een opgelopen kou breidt zich soms uit naar de keel en de luchtpijp, met bronchitis of longontsteking als gevolg.
Droge, krampachtige kuchhoest na steeds afnemende hoestaanvallen. Dat zal ik uitleggen: De eerste aanval is heel hevig en vergt het uiterste van de patiënt; na langere of kortere tijd volgt een iets minder hevige aanval, gevolgd door een die nog minder is; na wellicht zo'n twaalf of minder aanvallen die qua hevigheid steeds afnemen, ontstaat een droge kuchhoest die niet paroxismaal is. Indien de eerste hoestaanval het hele lichaam doet schudden, of dat nu bronchitis betreft of kinkhoest, de tong wit beslagen is en er in meer of mindere mate sprake is van maagstoornissen, dan is Antimonium crudum het passende middel. Het zal direct verlichting geven. Door de hevigheid van de hoest blijft de borst pijnlijk, gekneusd en min of meer onbruikbaar.
Aan de maagsymptomen moet speciale aandacht worden besteed. Aanhoudende misselijkheid, een brok in de maag, heeft voortdurend het gevoel dat de maag overvol is, alsof hij te veel heeft gegeten en dat terwijl hij niets heeft gehad. Hoewel de buik plat is, voelt de maag opgeblazen. Hij voelt zich opgezwollen en geeft de maaginhoud over, gevolgd door slijm; voortdurend kokhalzen, misselijkheid, hoogst onaangename druk op de maag, waar maar geen einde aan wil komen. Het overgeven brengt geen verlichting en de patiënt wordt steeds vermoeider.
Lever geheel of gedeeltelijk ontstoken en verhard. Pijn in de galblaasstreek. Veel pijn in het levergebied, splijtende, scheurende pijn in de lever. Soms zien we een combinatie van geelzucht en deze verschijnselen.
In de buik kunnen we een groepje symptomen waarnemen; hevige buikpijn, brandend, sterke opgeblazenheid; de opgeblazenheid lijkt steeds meer toe te nemen, alsof de druk op de buik steeds wordt verhoogd. Deze toestand treffen we aan bij tympanisme tijdens tyfeuze koorts, in geval van flatulentie, bij zomerdiarree. Het verschijnsel gaat samen met maagsymptomen en de witte tong, vooral indien de klacht is ontstaan na het drinken van zure wijn, na een koud bad of bij iemand met een jichtachtig gestel, waarbij de knobbels in de gewrichten pijnloos worden en de maag en darmen opgeblazen raken en pijn gaan doen.
Dit geneesmiddel heeft een diarree die niet nader te omschrijven is, evenals een klonterige en vloeibare diarree. Diarree na zure wijn. Het lijkt lange tijd te duren voordat de darmen leeg zijn. De patiënt gaat naar het toilet, loost een klein hoopje ontlasting en wat vocht, maar moet spoedig daarna weer en raakt dan opnieuw een klein hoopje en vocht kwijt. Bij zomerdiarree herhaalt zich dit totdat de darmen volledig leeg zijn. Daarna volgt hevige tenesmus. Het is een diarree die overgaat in dysenterie; ontsteking van rectum en colon, met pijn, veel tenesmus, aanhoudende aandrang en sterke uitputting.
Hinderlijke aambeien bij mensen die al lange tijd last hebben van jicht. De aambeien gaan pijn doen en raken ontstoken op koude, vochtige dagen, na koud baden en zijn altijd erger als de patiënt zo dom is om zure wijn te drinken of zuur voedsel te nuttigen. Maag, darmen, rectum en aambeien zijn allemaal slechter door de maag te ontregelen met zure wijn, zuur fruit of onverteerbare dingen, evenals na koud baden of tijdens vochtig weer.
Speciaal bij vrouwen verslapt de bekkenorganen, waardoor er in het bekken naar buiten gerichte drukkende pijn ontstaat. Het lijkt alsof de inhoud van het bekken zal worden uitgedreven, of naar buiten zal komen. Verzakking van de baarmoeder en uitscheiding die op leucorroe lijkt. Uiteenlopende stoornissen tijdens de menstruatieperiode. Geprikkelde en pijnlijke eierstokken; dit komen we bijvoorbeeld tegen bij hysterische meisjes, dromerige types die lijden aan gevoelens die onbeantwoord blijven.
Antimonium crudum produceert transpiratie; overvloedige, uitputtende transpiratie, nachtzweet, bijvoorbeeld bij slepende ziektes. Zweet bij de minste inspanning. Als hij maar even te warm wordt, kookt hij bijna van de transpiratie en vat hij daarna kou.
Verzwerende huid; neiging tot ontwikkeling van wratten, eeltvorming, slechte nagels en ongezond haar. Harde, hoornachtige en bijzonder pijnlijke uitgroeisels onder de nagels. Kleine, eeltachtige uitgroeisels op de vingertoppen. Bij de minste druk ontstaat een eeltknobbel, of een pijnlijke plek en bij arbeiders zult u een ongewone tendens zien tot verdikking van de huid van de voetzolen. Omdat de eeltplekken gevoelig zijn en bezaaid met kleine likdoorns zijn de voetzolen bij lopen pijnlijk. De tendens tot ophoping en verharding hoort bij dit geneesmiddel. Wratten op de handen. Ongezond haar. Puisten met een rode areola op de huid. Puistachtige huiduitslag met rode, gevoelige en ontstoken basis.
Als u nu de geneesmiddelproeven bestudeert en de plaatselijke symptomen van dit geneesmiddel op een rijtje zet en binnen dit raamwerk past, zult u iets begrijpen van Antimonium crudum.


~
ANTIMONIUM CRUDUM (Grauwe spiesglans)
Karakteristieken - Bepalend voor de keuze van Ant-c. zijn het mentale beeld en de maagsymptomen. Buitensporige prikkelbaarheid en humeurigheid, & dik wit beslag op de tong zijn betrouwbare begeleidende verschijnselen die bij vele ziektevormen de aandacht op dit geneesmiddel vestigen. Alle klachten < door warmte en wassen met koud water. Verdraagt geen zonnewarmte. Tendens tot zwaarlijvigheid. Opmerkelijk is de afwezigheid van pijn waar die logischerwijs te verwachten zou zijn ( bij decubitus). Jicht & maagklachten. Zoals het laatste gedeelte van de naam van het geneesmiddel al aangeeft, betreft het hier patiënten die geestelijk en lichamelijk worden getypeerd door een zekere grofheid en ruwheid (crudum). De patiënt is een weinig verfijnde eter, feitelijk een slokop; hij eet meer dan hij verteren kan of zonder enig onderscheid te maken. Om die reden zijn het mentale beeld en de huidsymptomen terug te voeren op GASTRO-INTESTINALE STOORNISSEN. Een ander kenmerk zijn brokjes en bulten: waterige ontlasting ve
Psyche - Heel verontrust over zijn lot; neiging zichzelf dood te schieten. Kwaad en voortdurend in de contramine; niets kan hem tevreden stellen. Nukkig; wil niets zeggen. Knorrig; boos zonder reden. Kind wil niet worden aangeraakt of aangekeken; of gewassen, huilt. Dwars bij elke vorm van aandacht. Sentimentele gemoedsgesteldheid. Opgetogenheid en geëxalteerde liefdesgevoelens. Dromerig, sentimenteel. Smachtend van liefde. Zo met zichzelf bezig dat ze vergeet om te gaan plassen of ontlasting te hebben, eet alleen als het haar gevraagd wordt. Agitatie. Nerveuze, hysterische meisjes en vrouwen die bevangen raken door emoties in ruimtes met een zachte lichtinval. Praat in rijmen of versvorm; zwijgzaam.
Hoofd - Zeurende pijn, < bovenop het hoofd, traplopen, wassen met koud water, ten gevolge van indigestie, speciaal na het eten van snoep of het drinken van zure wijn; fruit, vet. Onderdrukte huiderupties. Zwaar gevoel in het voorhoofd, & duizeligheid; misselijkheid, en neusbloeding. Hoofdpijn & sterke haaruitval. Tendens tot kouvatten in het hoofd. Hoofdpijn na onderdrukte neusverkoudheid.
Ogen - Dof, ingevallen, rood, jeukend, ontstoken, samenklevend. Rauwe ooghoeken, kloofjes; rood, vochtig. Chronische blepharitis. Puisten op hoornvlies en oogleden. Hoest door in het vuur kijken. Kinderen met chronisch ontstoken ogen. Lichtschuwheid.
Oren - Rood; gezwollen; pijn in de buis van Eustachius. Oorsuizen en doofheid. Vochtige huiduitslag rond het oor. Otorroe. Gehoorverlies, alsof er een zwachtel om het oor zit, of alsof er een blad voor zit.
Neus - Neusgatranden kapot en bedekt met korsten. Eczeem aan de neusgatranden, zeer, gebarsten en korsterig. Neusbloeding, na hoofdpijn. Koud gevoel in de neus bij inademen.
Gezicht - Pukkels, puisten en steenpuisten. Gele korsterige huideruptie op wangen en kin. Vaal en afgetobd; triest. Kleine, honingkleurige, korrelige plekjes op de kin, & excoriatie.
Mond - Kloofjes in de mondhoeken. Droge lippen. Zoutachtig speeksel. Veel slijm in de mond. Dik wit tongbeslag, alsof de tong is gewit. Terugtrekkend tandvlees; tandvlees bloedt snel. Pijn in holle kiezen; >> het hoofd, < met de tong aanraken van de betreffende kiezen, > buiten lopen. Rauw gevoel in het verhemelte, & sterke slijmsecretie. Gangreneuze zweertjes. Deegachtige smaak in de mond. Subacuut eczeem rond de mond; pukkels. Tandenknarsen bij slapen in zittende positie. Bittere smaak in de mond.
Keel - Veel dik, gelig slijm uit de nasopharynx. Schrapen in de buitenlucht. Rauwe stem door overmatig gebruik van de stem. Heesheid na wassen met koud water. Gevoel alsof er iets vastzit in de keel, & voortdurende behoefte om te slikken.
Maag - Geen dorst. Geen eetlust. Behoefte aan zuur, augurken. Dorst 's avonds en 's nachts. Oprispingen met de smaak van het gegetene; smaak van het voedsel blijft in de mond, of moet doorlopend boeren. Maagzuur, misselijkheid, overgeven. Na de borstvoeding geeft het kind de melk in klonters op, kind weigert nadien om opnieuw te drinken en is heel dwars. Maag- en darmklachten na brood en gebak, zuur, zure wijn, koud baden, oververhitting en heet weer. Constante oprispingen. Jichtklachten die zich verplaatsen >> maag en darmen. Zoetachtig hartwater. Opgeblazenheid na eten. VERTERING BIJ HET MINSTE OF GERINGSTE ONTREGELD. Overgeven < eten of drinken; zonder misselijkheid of verbetering door overgeven. Na een zware ziekte keert de eetlust niet terug. Ontzettend overgeven, & convulsies, op geen enkele manier te stoppen. Grote behoefte om te eten, maar mist de kracht om het te doen (kinderen). Varkensvlees <. Gevoel alsof de maag altijd overladen is.
Buik - Vol gevoel.
Rectum - Jeuk aan de anus (Alum.; Calc. c.; Sulph.). Diarree # constipatie, speciaal bij oude mensen. Diarree na zure dingen, zure wijn, baden, overeten; slijmerige ontlasting & veel winden. Aambeien, voortdurend verlies van slijm; & prikkelen en branden, geel kleurend slijm. Harde brokken vermengd met waterige uitscheiding. Catarrale proctitis. Ontlasting bestaat geheel uit slijm. Bloedverlies; bij vaste ontlasting, aambeien. Diarree; in de zomer; na borstvoeding.
Urinewegen - Frequent plassen, & branden en rugpijn; troebele, stinkende urine. Snijdende pijn in de urethra tijdens urinelozing. Incontinentie bij hoesten.
Mannelijke geslachtsorganen - Huideruptie ( bijtend gevoel en jeuk) op het scrotum en rond de genitaliën. Impotentie. Atrofie van penis en testikels. Verhoogde geslachtsdrift, & gespannen gevoel in heel het lichaam.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Seksuele opwinding als gevolg van jeuk aan de genitaliën. Kiespijn voor de menstruatie; menstruatie te vroeg en overvloedig. Onderdrukte menstruatie door koud baden, & drukkend gevoel in het bekken ( baarmoeder, alsof er iets uit zal komen) en gevoelige eierstokken. Leucorroe waterig; scherp, klonterig. Nymfomanie door onderdrukte menstruatie. Misselijkheid, overgeven en diarree, tijdens de zwangerschap. Pijnlijke eierstokken bij van liefde smachtende meisjes.
Ademhalingsorganen/Borst - Laryngitis. Hoest < betreden van een warme ruimte, & brandend gevoel in de borst, jeuk op de borst, beklemd gevoel. Afonie ten gevolge van overmatig warm worden. Stem rauw en anders van toon; geen controle; > praten. De eerste hoestaanval is het hevigst, de daarop volgende worden geleidelijk milder. Opgeven van grote hoeveelheden slijm, resulterend in uitputting.
Rug - Jeuk en pijn in nek en rug. Hevige pijn in de onderrug bij overeind komen, > lopen. Zwaar gevoel in het stuitbeen.
Ledematen - Spiertrekkingen. Schokkende bewegingen van de armen. Reumatische pijn in de vingers; vingergewrichten. Nagels breken snel; ongezond van vorm. Hoornige wratten op handen en voetzolen. Zwakte en trillen van de handen bij schrijven, gevolgd door stinkende winden. Voeten heel gevoelig; bedekt met grote, verhoornde plekken. Ontstoken likdoorns. Pijn in de hielen. Verhoornde of splijtende nagels; nagels groeien langzaam; hoornige uitwassen onder de nagels. Pijnlijke ontsteking van de pezen van de ellebogen, & vuurrode verkleuring en gedwongen buigstand van de armen. Glanzende huid aan de ellebogen. Eeltplekken op de voetzolen. Huid van de voetzolen verschrompeld ten gevolge van voetzweet. Vervormde voeten.
Slaap - Doorlopende doezeligheid bij oude mensen. Slaperig en vermoeid. Diepe, niet verkwikkende slaap.
Koorts - Rillerig, zelfs in een warme kamer. Intermitterende koorts & afkeer van eten, misselijkheid, overgeven, oprispingen, beslagen tong, diarree. Warm zweet. Enorm hittegevoel bij geringe inspanning, met name in de zon. Koorts en dorst na zweten. Maagstoornissen tijdens apyrexie, bij intermitterende koortsen.
Huid - Eczeem & maagstoornissen. Pukkels, blaasjes en puisten. Gevoeligheid voor koud water. Dikke, harde, honingkleurige korsten. Urticaria; wit, met een rode hof, afschuwelijk jeukend. Mazelenachtige huiduitslag. Jeuk bij bedwarmte. Droge huid. Wratten (Thuj.; Sabin.; Caust.). Droog gangreen. Korsterige, pustuleuze huiduitslag & branden en jeuk, < 's nachts. Eeltvorming door geringe druk.
Modaliteiten - Slechter: WASSEN MET KOUD WATER. Vochtige kou. KOUD WATER (op het hoofd). Zure dingen. Zoetigheid. Maanlicht. Opstaan. Traplopen. Aanraken. ZOMERHITTE, zonnewarmte. Uitstralende warmte. OVERETEN. Nachtelijke slemppartijen; doorzakken. Azijn. Varkensvlees. 's Avonds. Wijn. Natte omslagen. Beter: Buiten. Rust. Vochtige warmte. Liggen.
 Zuigelingen geven wat zure melk op zo gauw ze aan de borst gaan of de fles krijgen (bij Aeth. valt het kind na het overgeven in slaap, om weer hongerig wakker te worden; bij Ant-c. weigert het kind om verder te drinken). De verslechtering door warmte is een opvallende karakteristiek (Apis; Puls.; Cham.; Sec.; Camph.), evenals de verslechtering na wassen met koud water (minder bij wassen met warm water), door koud water en koud voedsel. Ondanks de < door warmte is er een grote gevoeligheid voor kou. Bijgevolg past het middel bij personen met een hydrogenoïde constitutie. Mentale symptomen < maanlicht. Vele symptomen < 's nachts. < Aanraken. < Wijn, in het bijzonder zure wijn; < azijn en zure dingen; < fruit. < Brood, varkensvlees, gebak. > Rust, liggen; < opstaan; < traplopen.
Relaties - Vergelijk: Aethiops antimonialis; Ant-t.; Am-m. ( slijmerig sputum); Apis ( huid); Graph.; Vario.; Cham., Chin. en Stram. (wil niet worden aangekeken); Hep., Rhus-t., Sep., Spig. en Sulph. (afkeer van wassen); Ip. (maag); Merc.; Nux-v.; Puls. (maagklachten, > buiten; mentale beeld; koude rillingen en koorts; maagklachten & hoofdpijn na zure dingen); Ran-b. (verhoorning); Squil.; Ars. (maagklachten & hoofdpijn na zure dingen); Acon. en Euphr. (oogontsteking); Bry. en Carb-v. (verminderde eetlust tijdens warm zomerweer); Ferr. (waterige diarree); Antimonium muriaticum (kanker; vernietiging van slijmvliezen; schaafwonden; koude en klamme huid; groot krachtsverlies); Antimonium iodatum (hyperplasie van de baarmoeder; vochtige astma; longontsteking en bronchitis; krachtsverlies; geen eetlust; gelige, zweterige huid; duf en slaperig; geïndiceerd bij subacute en chronische verkoudheden op de borst die begonnen zijn in het hoofd en die zijn gaan "vastzitten" op de bronchi, met een harde, kroepachti
Oorzaken - Vraatzucht. Heet weer. Zonnewarmte. Overmatig warm worden. Teleurgestelde liefde. Onderdrukte huiduitslag. Zwemmen. In het water vallen.

~
ANTIMONIUM SULPHURATUM AUREUM (Goudzwavel)
Karakteristieken - Een opmerkelijk geneesmiddel bij vele vormen van chronische neuscatarre en bronchitis. Acne. Amaurosis.
Neus - Neusbloeding bij wassen. Verhoogde slijmsecretie in neus en keel. Reukverlies.
Mond - Metaalachtige smaak in de mond, alsof de mond samentrekt.
Keel - Ruw en schraal gevoel.
Ademhalingsorganen/Borst - Kriebelen in het strottehoofd. Verhoogde slijmproduktie & overvulling van de bronchi. Bemoeilijkte ademhaling, drukkend gevoel in de bronchi, gevoel van samensnoering. Taai slijm in strottehoofd en bronchi. Droge, harde hoest. Congestie van de bovenste kwab van de linkerlong. Hoest 's winters, zeer gevoel over heel het lichaam. Longontsteking, & hepatisatie en uitblijvende resolutie.
Huid - Acne (pustuleuze vorm). Jeuk aan handen en voeten.
Relaties - Vergelijk: de Antimoniums; Aur. (borst); Ars.; Ferr.; Merc-sul.; Sulph.; Am-c. (neusbloeding na wassen).

~
ANTIMONIUM TARTARICUM (Tartarus emeticus, Braakwijnsteen)

Karakteristieken - Ant-t. en Ant-c. hebben veel gemeen, speciaal op het mentale vlak en in de digestieve sfeer. Niettemin heeft Ant-t. een aantal duidelijke eigen kenmerken. De klinische toepassing van het geneesmiddel is hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de behandeling van luchtwegaandoeningen, met als keuzebepalend symptoom slijmreutelen & geringe expectoratie. Minstens even karakteristiek echter is de combinatie van slaperigheid, uitputting en zweten. Om tot de keuze van dit geneesmiddel te komen, dient deze combinatie altijd in meer of mindere mate aanwezig te zijn.
Maagaandoeningen bij dronkaards en jichtlijders. Cholera. Koud gevoel in de bloedvaten. Bilharziasis. Dysurie, strangurie, hematurie, proteïnurie, catarre van blaas en urethra, branden in het rectum, bloederige slijmerige ontlasting, etc. Werkt indirect op parasieten door bevordering van de zuurstofvoorziening. De bijwerkingen van een injectie tegen bilharziasis kunnen worden verholpen met Ant-t. Koude rillingen, contractie van en pijn in spieren. Beven over heel het lichaam, grote uitputting en flauwvallen. Spit. Wratten op de glans penis. Ant-t. werkt op de SLIJMVLIEZEN, in het bijzonder op die van de bronchi en longen, uitmondend in een STERKE OPHOPING VAN SLIJM, met grof reutelgeruis; bijgevolg zijn de ademhaling en de hartwerking bemoeilijkt en raakt het bloed minder en minder voorzien van zuurstof. Hierdoor ontstaan cyanose en uitputtingsverschijnselen. De patiënt wordt STEEDS ZWAKKER, ZWEET HEVIG, WORDT SUFFIG en SLAP en REAGEERT IN AFNEMENDE MATE. Zwaar gevoel in vele delen: hoofd, achterhoofd, stu
Psyche - Grote neerslachtigheid. Bang om alleen te zijn. Delirium met prevelen en stupor. Kind jammert als het wordt aangeraakt. Slecht humeur. Angstig, bij elke kleinigheid. Versuft bij wakker worden. Apathie of snel geprikkeld; wil met rust worden gelaten. Wanhoopt over zijn herstel. Daling van het bewustzijn bij sluiten van de ogen. Zwaarmoedig; klaagt over ontelbare klachten.
Vertigo - Vertigo # slaperigheid. Vertigo, & dufheid en verwarring. Vertigo tijdens hoesten. Vertigo bij van het kussen opheffen van het hoofd. Vlagen van duizeligheid. Vertigo & sterretjes voor de ogen.
Hoofd - Gevoel van een band om het voorhoofd. Hoofdpijn als van een drukkende band (Nit-ac.). Gevoel van een brok in het voorhoofd. Hoofd heet en zweterig. Beven van het hoofd, tijdens hoesten. Hoofd > buitenlucht, wassen met koud water en beweging. Achteroverstrekking van het hoofd.
Ogen - Wazige, dwalende ogen. Ophoping van slijm aan de ooglidranden (bij longontsteking). Eén oog gesloten. Pustuleuze erupties op de conjunctiva. Flikkeren; sterretjes voor de ogen. Starende blik.
Neus - Spits. Wijde neusgaten, zwart. Neusvleugelen.
Gezicht - Bleek en ingevallen. Koud, blauw, bleek; bedekt met koud zweet. Onophoudelijk trillen van kin en onderkaak (Gels.). Bleek, blauwachtig of met spiertrekkingen, & hoest. Bovenlip opgetrokken. Angstige, wanhopige gelaatsuitdrukking. Puisten die lelijke blauwrode littekens achterlaten.
Mond - Dik, wit, pasta-achtig tongbeslag, rode tongranden. Tong rood en droog, met name in het midden. Bruine tong. Speekselvloed; tijdens de zwangerschap. Rode strepen op de tong; tongpapillen door het tongbeslag heen zichtbaar. Mond blijft na geeuwen openstaan. Smaak bitter; flauw. Tong slap; droog. Tandafdrukken in de tongranden.
Keel - Bemoeilijkt slikken van vloeistoffen. Veel slijm in de keel, & korte ademhaling. Slikken pijnlijk of onmogelijk.
Maag - Overgeven in iedere positie, uitgezonderd bij liggen op de rechterzij. Misselijkheid, kokhalzen en overgeven, vooral na eten, & afschuwelijk gevoel van slapte en uitputting. Dorst naar koud water, kleine hoeveelheden en vaak, en behoefte aan appels, fruit en zure dingen in het algemeen ( die slecht vallen). Misselijkheid roept angst op; & drukkend gevoel in de hartstreek en gevolgd door hoofdpijn & geeuwen, tranenvloed en overgeven. Golven van MISSELIJKHEID; & zwakte en koud zweet. Krachtig overgeven, daarna uitputting en in slaap vallen. Hevig kokhalzen. Wee gevoel in de maag. Moet zich bijzonder inspannen om te kunnen overgeven. Oprispingen, smakend naar rotte eieren. Geen dorst.
Buik - Koliek, sterke gasvorming. Drukkend gevoel in de buik, vooral bij voorover buigen. Gevoel alsof de buik vol zit met stenen; met name bij zitten in voorover gebogen houding. Hevige koliek, & slaperigheid. Pijn in de liezen en koude rillingen voor de menstruatie.
Rectum - Cholera. Exanthematische ziekten & diarree. Ontlasting - slijm, grasgroen. Hartkloppingen tijdens stoelgang.
Urinewegen - Branden in de urethra tijdens en na urinelozing. Laatste druppels bloederig, met pijn in de blaas. Verhoogde aandrang. Catarre van blaas en urethra. Strictuur.
Mannelijke geslachtsorganen - Orchitis. Pijn in de testikels na onderdrukte gonorroe. Wratten op de glans penis.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Leucorroe, waterig bloed, < zitten. Puerperale convulsies > nadat het kind is geboren.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid. Sterk reutelgeruis, maar heel geringe expectoratie. Snelle, korte, bemoeilijkte ademhaling; idee te zullen stikken; moet overeind gaan zitten. Emfyseem bij oude mensen. Hoesten gevolgd door geeuwen. Bronchi overladen met slijm. Hoest opgewekt door eten, & pijn in borst en strottehoofd. Oedeem en dreigende verlamming van de longen. Benauwdheid > oprispingen. Hoest en benauwdheid > liggen op de rechterzij (Bad. <); < warme dranken. Gevoel alsof binnenzijde van de borst bekleed is met fluweel. Brandend gevoel in de borst, >> de keel. Ongelijkmatige ademhaling; buikademhaling; KORTADEMIGHEID MET VERSTIKKINGSGEVOEL; voor de hoest of # hoesten. Gevoel alsof de luchtpijp wordt afgesloten door een blaadje. HESE, LOSSE, REUTELENDE HOEST. ONDANKS SLIJMOPHOPING IN DE BORST WORDT ER STEEDS MINDER OPGEHOEST. Hoest gevolgd door overgeven of slaperigheid, < boosheid. Moet overeind gaan zitten om te kunnen ademhalen of hoesten. Dik sputum. Asphyxia neonatorum, kind haalt geen ad
Hart - Veel hartkloppingen, & onaangenaam gevoel van hitte. Pols snel, zwak, bevend. Verlammingsachtige zwakte van het hart. Hartkloppingen, & losse ontlasting. Beklemd gevoel in de hartstreek, & overgeven van slijm en gal.
Rug - Hevige pijn in het lumbosacrale gedeelte van de rug; kokhalzen en koud, klam zweet bij de minste poging tot bewegen, < tillen. Zwaar gevoel, als van een gewicht, in het stuitbeen, & voortdurend aanwezig neerwaarts trekkend gevoel. Gewaarwording alsof de wervels langs elkaar wrijven.
Ledematen - Spiertrekkingen, bevende ledematen. Bevende handen. Vingertoppen ijskoud of gevoelloos, droog en hard. Rusteloze armen. Slapende voeten bij zitten. Oedeem van de onderbenen; van kniegewricht (links). Spanningsgevoel in de hamstrings bij lopen. Synovitis. Opgezette gewrichten. Schokkende bewegingen van de ledematen tijdens de slaap, & losse ontlasting.
Slaap - Sterke versuffing en slaperigheid. "Elektrische schokken" bij inslapen. Praktisch alle klachten & nauwelijks bedwingbare neiging om te slapen. Slaperigheid door warmte. Veel klachten & geeuwen. Schreeuwt in de slaap, & starre ogen en beven. Ligt op de rug met de linkerhand onder het hoofd.
Koorts - Koud gevoel, beven en rillerigheid. Inwendige hitte. Overvloedige transpiratie. Koud, klam zweet, & gevoel van grote slapte. Intermitterende koorts, & slaperigheid. Brandend gevoel. Hittegevoel vanuit het hart.
Huid - Pustuleuze huiduitslag, met achterlating van blauwrode vlekjes. Pokken. Wratten. Dikke, op pokken lijkende huiderupties. Baardschurft. Impetigo. Traag naar buiten komende of terugwijkende huiderupties. Blauwachtige huiderupties.
Modaliteiten - Slechter: WARMTE: warme kamer; warme omslagen; warm weer. Boosheid. Liggen. 's Morgens. Oververhitting. Kou; vochtigheid. Gaan zitten; zitten; opstaan uit een stoel. Beweging. Zure dingen. Melk. Beter: Rechtop zitten. Oprispingen. Opgeven van sputum. Overgeven. Liggen op de rechterzij.
 De afschuwelijke rugpijn waarmee pokken gepaard gaat, wordt geëvenaard door de rugpijnen van Ant-t., welk middel volgens mijn ervaring bij meer gevallen van spit past dan welk ander geneesmiddel ook. Ant-t. heeft een verslechtering door warmte, zij het niet de buitengewone gevoeligheid voor warmte en zon van Ant-c. Daarnaast zijn enkele van de reumatische verschijnselen > door warmte. Hoest < warme dranken, evenals bij liggen in bed (door bedwarmte). Voorts is er een < door kou en vocht, al ontbreken de klachten ten gevolge van het wassen met koud water die we zien bij Ant-c. Wassen met koud water > de reumatische kiespijn van Ant-t. Beide hebben een < door aanraken en zelfs door aangekeken worden. < Liggen op de aangedane kant. Een karakteristiek van Ant-t. bij longaandoeningen is "liggen met achterwaarts gebogen hoofd". Er is niet de > door rust die bij vele klachten van Ant-c. zo opvallend is. De hoofdpijn van Ant-t. is < bij rust, evenals de oorpijn en de ademhalingsproblemen. Bij Ant-t. is de
Relaties - Vergelijk: Acon. (kroep; spasme van strottehoofd); Aeth. en Ip. (type misselijkheid); Am-c.; Ars. (astma; hartsymptomen; maagcatarre); Bry. (longontsteking < links; Ant-t. < rechts; borstklachten en hersenaandoeningen na terugwijkende huiduitslag: Bry. bij mazelen en roodvonk, Ant-t. bij pokken); Lach. (benauwdheid bij wakker worden; gevoeligheid van het strottehoofd; astma; asfyxie); Lyc. (borstcatarre; neusvleugelen; Ant-t. heeft wijd openstaande neusgaten); Verat. (koliek, overgeven, koud lichaam, behoefte aan zuur; Ant-t. heeft meer spierschokken, slaperigheid en aandrang tot urinelozing, terwijl bij Verat. meer het zweten en de slapte op de voorgrond staan); Op. (hoest & slaperigheid en geeuwen); Sang. (longontsteking, blauwachtige gelaatskleur); Ip. (Ant-t. heeft een grotere slaperigheid en een sterkere tendens tot verlamming van de longen); Thuj. (gevolgen van vaccinatie, waarbij Thuj. niet werkt en Sil. niet geïndiceerd is. Ant-t. begunstigt de ontwikkeling van de pokpuisten, Thuj. laa
 Ant-t. verschilt van Merc. door z'n zuiver plaatselijke inwerking op het mondslijmvlies, analoog aan z'n invloed op de huid, terwijl de werking van Merc. meer indirect is.
Oorzaken - Boosheid (hoesten) en ergernis.

~