Tonen 41-60 van 917
Materiamedica van Kent en Boereke om zelf te repertoriseren
KLACHT REMEDIE
ALUMINA In zekere zin is het verhaal van Alumina een vervolg op dat van Alumen. Beide middelen hebben veel overeenkomsten. Daarnaast berust de werking van Alumen grotendeels op het Alumina-deel. Misschien is hier een kleine hint op zijn plaats. Bij een goede, grondige geneesmiddelproef met een oxyde of een carbonaat, waarbij de mentale symptomen duidelijk naar voren zijn gekomen, kunt u die met een zekere mate van waarschijnlijkheid gebruiken om een ander zout voor te schrijven met dezelfde basis en slechts weinig mentale symptomen. Bijvoorbeeld: u heeft een groep symptomen die duidelijk in verband staat met Alumen. Van de mentale symptomen van dit geneesmiddel is echter relatief nog weinig bekend. Het mentale beeld van de basis van Alumen, het oxyde, kennen we. Als de patiënt dus de mentale verschijnselen van Alumina heeft en de lichamelijke symptomatiek van Alumen, mag u redelijkerwijs aannemen dat Alumen zal genezen vanwege het element aluminium in beide.
De mentale symptomen van Alumina staan vrij nauwkeurig omschreven. Het heeft vooral invloed op het intellect en verwart de verstandelijke vermogens dusdanig dat de patiënt niet in staat is beslissingen te nemen. Het onderscheidingsvermogen, de oordeelkracht, is verstoord. Hij kan zich de dingen niet meer bewust maken; wat werkelijk voor hem is of was, lijkt nu onwerkelijk; hij weet niet meer wat werkelijkheid is en wat niet. In de 'Guiding Symptoms' komt dit niet zo duidelijk tot uitdrukking, maar Hahnemanns beschrijving in 'Chronische Krankheiten' is onovertroffen. We lezen daar:
'Als hij iets zegt, heeft hij het gevoel dat een ander dat zegt; en als hij iets ziet, dat een ander het ziet; gevoel in een ander te kunnen overgaan en dan alleen te kunnen zien.' Met andere woorden, er is verwarring, verwarring van denkbeelden en gedachten. Alumina heeft een dergelijk symptoomcomplex herhaaldelijk genezen. Verwarring over de persoonlijke identiteit. Hij weet niet meer precies wie hij is; hij heeft de indruk niet meer zichzelf te zijn. Zijn geest lijkt verdoofd. Hij maakt schrijf- en spreekfouten; gebruikt de verkeerde woorden; zegt dingen die hij niet bedoelt. Verwarring en vervaging van het intellect. Kan niet meer denken.
Vervolgens raakt hij in een toestand van gejaagdheid. Niets gaat snel genoeg; de tijd lijkt te langzaam te gaan; alles is vertraagd; niets gaat goed. Tevens heeft hij plotselinge opwellingen. Als hij een scherp voorwerp ziet of bloed, krijgt hij angstaanjagende invallen. Plotselinge impuls zichzelf te doden bij het zien van scherpe voorwerpen.
De Alumina-patiënt is heel verdrietig en leeft in een staat van voortdurende triestheid. Hij klaagt en jammert onophoudelijk, verkeert in een staat van ongerustheid en is gejaagd. Wil weg; wil hier weg, in de hoop dat het elders beter zal zijn; vol angsten. Allerlei fantasieën. Een soort van algemene ongerustheid. Als hij nadenkt over zijn toestand vreest hij zijn verstand te zullen verliezen. Hij peinst over deze uitzinnige toestand van haast en verwarring, bedenkt zich zijn eigen naam nauwelijks te weten, voelt hoe ongerust hij is en vraagt zich af of hij niet gek aan het worden is. Uiteindelijk is zijn conclusie dat dit inderdaad zo is.
Het merendeel van de mentale symptomen ontstaat 's morgens bij het ontwaken. Droefheid en huilen 's morgens bij het wakker worden. Wisselende stemmingen. Soms is zijn geestesgesteldheid wat beter en wordt hij rustig en kalm, maar even later wordt hij weer angstig en ongerust. Er staat iets akeligs te gebeuren, een gevoel dat hem angstig en onrustig maakt. Ongerustheid over de toekomst.
De volgende opvallende karakteristiek betreft de manier waarop dit geneesmiddel werkt op de zenuwen die ontspringen uit het ruggemerg. De door deze zenuwen geïnnerveerde spieren zijn krachteloos over het hele lichaam. Moeilijkheden met slikken, een paralytische toestand van de oesophagus; moeilijkheden met opheffen of bewegen van de armen; halfzijdige paralyse of verlamming van de spieren van de benen, of van blaas en rectum. De toestand van paralyse begint als een onvolkomen verlamming, aanvankelijk niet meer dan een vorm van inactiviteit, maar ten slotte leidend tot een volkomen verlamming.
Alles is vertraagd. De prikkelbaarheid van de zenuwen is verminderd, waardoor het prikken met een speld in de ledematen ongeveer een seconde later pas wordt gevoeld. Alle sensorische functies zijn verstoord, met als uiteindelijk gevolg verdoving van het bewustzijn en afname van de verstandelijke vermogens. Mentale traagheid. Indrukken komen pas na verloop van tijd door.
Deze toestand van paralyse loopt als een rode draad door het geneesmiddel en kan in verschillende lichaamsdelen op tal van manieren tot uitdrukking komen. Bij de blaas zien we hoe langzaam de urine afgaat. De patiënte zit lange tijd voordat de mictie op gang komt; er is geen aandrang, maar na een tijdje gaat de urine langzaam af. De patiënte zal zeggen dat ze de urinestroom niet kan versnellen. De urine komt langzaam en gaat langzaam af, druppelt soms alleen maar. Soms ook retentie en onwillekeurig druppelen. Dezelfde traagheid zien we in het rectum. De tonus is sterk afgenomen en de normale aandrang is verdwenen. Door de parese is de endeldarm vol en uitgezet en de hoeveelheid faeces enorm. Hoewel de ontlasting zacht is, is er toch sprake van constipatie. Vaak is de ontlasting hard, maar het geneesmiddel werkt het best bij parese van het rectum gepaard met zachte ontlasting. Indien de eerder beschreven mentale symptomen aanwezig zijn en de ontlasting volumineus, hard en geklonterd is, is Alumina het genezen
Uiteraard hebben meerdere geneesmiddelen dit persen om zachte ontlasting te lozen, maar allemaal hebben ze hun eigen karakteristieken. Neem bijvoorbeeld iemand die er niet in slaagt wakker te blijven. Het is onmogelijk een regel te lezen zonder in slaap te vallen. De patiënte kan de hele tijd slapen en heeft dag en nacht last van een droge mond, waarbij de tong aan het gehemelte blijft plakken. Als deze patiënte daarnaast beschrijft hoezeer zij moet worstelen om een hoeveelheid zachte ontlasting kwijt te raken, dan hoeft u nauwelijks verder te vragen want het geneesmiddel is bekend. Vertelt zij bovendien dat ze flauwvalt als ze langere tijd moet staan, dat zij niet tegen gesloten ruimten kan en allerlei klachten krijgt van koude lucht, dan is het Nux moschata. U ziet dat alle geneesmiddelen hun eigen verhaal vertellen. Veronderstel dat een vrouw u consulteert, die last heeft gehad van langdurige bloedingen. Ze is bleek en moe en heeft een opgeblazen buik. Ze moet veel boeren en winden laten, maar voelt zich
Alumina heeft veel klachten van duizeligheid. De patiënt trilt, wankelt en krijgt het idee dat 'alles draait', hetgeen een aanhoudende draaierigheid kan zijn. Het middel past bij de vertigo van uitgeputte, oude en afgematte mensen. De vertigo kan komen opzetten bij sluiten van de ogen. Dit komt o.a. voor bij aandoeningen van het ruggemerg in het algemeen of bij sclerose van de columna posterior of - lateralis. Alumina heeft verschijnselen geproduceerd die analoog zijn aan die van ataxia locomotrix. Het veroorzaakt het verdoofde gevoel van de voetzolen, de bliksemende pijnen, de vertigo bij ogen sluiten, de wankelende gang en de coördinatiestoornissen. In een vroeg stadium van ataxia locomotrix zal Alumina het ziekteproces tot staan brengen door de inwendige toestand van het organisme te harmoniseren. Met Aluminium metallicum heb ik in vele gevallen een einde kunnen maken aan de bliksemende pijnen en de reflexen sterk kunnen verbeteren, een teken van de algemene vooruitgang van de patiënt.
De meeste symptomen zijn 's morgens bij opstaan slechter. 's Morgens verloopt de mictie trager dan nadat de patiënt in beweging is geweest en enigszins is opgewarmd. 's Morgens zijn de ledematen stijver. De patiënt wordt verward wakker en vraagt zich af waar hij is. Dat verschijnsel treffen we nogal eens aan bij kinderen e bij het ontwaken zijn ze totaal in de war (Aesculus, Lycopodium). De patiënt moet zich op de dingen concentreren om zich te vergewissen van hun realiteit. Hij peinst erover hoe de dingen horen te zijn en vraagt zich af of hij thuis is of ergens anders.
Hoofdpijn met misselijkheid en overgeven. Hoofdpijn iedere keer na kouvatten. Waarschijnlijk komt dit door de catarrale toestand. De Alumina-patiënt heeft vrijwel permanent last van droge slijmvliezen; de neus is droog en verstopt, aan één kant, meestal de linker. Gevoel alsof de neus vol kleine stokjes zit; droog slijmvlies of korstvorming; oude, atrofische catarre; korsten achterin de neus en in de fossa van Rosenmuller. Grote, groene, stinkende korsten overal in de neus. Vervolgens het verband met de hoofdpijn: Elke keer dat de patiënt kouvat, wordt het dikke, gele slijm losser, komt er waterig vocht vrij en krijgt hij pijn boven de ogen, die door het hele hoofd trekt en die samengaat met misselijkheid en overgeven. Dat is dus wat er wordt bedoeld met 'hoofdpijn door chronische catarre.' Hoofdpijn > liggen. Migraine en periodieke hoofdpijn. Alumina correspondeert met een constitutie die psorisch mag worden genoemd e oude, uitgeputte, verzwakte mensen; scrofuleuze diathese, met neiging tot tuberkels en cat
Dit geneesmiddel heeft een uitgesproken tendens tot catarre. Overal waar zich slijmvliezen bevinden, kan catarre optreden. Alumina heeft een duidelijke invloed op huid en slijmvliezen, met andere woorden op de uitwendige en de inwendige huid, de bovenste laag van het lichaam. De patiënt hoest voortdurend sputum op, snuit vaak zijn neus en heeft uitvloed uit de ogen. Door de catarrale toestand zijn er visusstoornissen. Wazig zien, alsof hij door mist, of soms alsof hij door een sluier kijkt. Mistige vaagheid van het gezichtsvermogen. Stoornissen van de spieren van het oog, van de oogbol en van de musculus ciliaris. Zwak en wisselend gezichtsvermogen. De verlammende zwakte, die Alumina kenmerkt, treedt op in bepaalde spieren of spiergroepen, waardoor het veel moeite kost om een bril op juiste sterkte aan te meten. De activiteit van de oogspieren is verstoord.
De catarrale staat breidt zich uit tot achterin de neus. De neuskeelholte zit vol taai slijm en korsten. Bij inspectie van de keel ziet u dat het zachte gehemelte, de tonsillen, de pharynx en alles wat daar verder kan worden waargenomen, in een toestand van granulatie verkeert en gezwollen, plethorisch en ontstoken is. De pharynx voelt droog, gepaard met chronische ontsteking en gevoeligheid. Slikken van voedsel geeft stekende pijn en een gevoel alsof de keel vol kleine stokjes zit; < na even nietsdoen, > de keel bevochtigen en slikken. Als de patiënt zich 's nachts een tijdje stil houdt, hoopt zich draderig slijm op. Dit breidt zich uit naar de larynx, leidend tot pijnlijke gevoeligheid van strottehoofd en borst en tot een chronische, droge kuchhoest. Dezelfde catarrale toestand doet ook de slokdarm aan, waardoor deze gevoelig wordt en er slikproblemen ontstaan. Elke hap voedsel gaat met moeite omlaag en wordt over de hele lengte van de slokdarm gevoeld. Pijnlijke gevoeligheid, parese, slikmoeilijkheden en
Verder zien we catarre van maag, darmen en rectum, waardoor de zachte en moeilijke ontlasting dikwijls samengaat met ophoping van slijm. Ook catarre van blaas, nieren en urethra. Catarrale of slijmerig etterige uitscheiding na langdurige gonorroe. Soms is het geen urethritis, maar blijft de uitscheiding maandenlang bestaan. In plaats van dat de uitscheiding licht melkachtig wit wordt, zoals meestal gebeurt bij lang aanhoudende gonorroe, blijft die geel en is er geen pijn.
De uitscheiding uit de vagina is dik geelachtig-wit en soms scherp. Catarrale aandoeningen horen dus helemaal bij het constitutionele beeld van Alumina.
Ongeveer dezelfde gang van zaken zien we bij de huid. De patiënt lijdt aan allerlei vormen van huiduitslag. De huid rimpelt en wordt droog en neigt tot eczeem, verdikking, verharding, ulceratie, vorming van kloofjes en bloeden. De jeuk is slechter 's_avonds in bed. De huid jeukt, zelfs indien er geen huiduitslag is, bij warm worden in bed, zodat de patiënt tot bloedens toe krabt. Dit geeft u wellicht een idee van de huidklachten die u bij Alumina mag verwachten. U krijgt een patiënt, over zijn hele lichaam bedekt met korsten. Hij zegt: 'Als ik 's nachts warm word, moet ik krabben tot het bloedt.' Voor Alumina nu is het heel belangrijk te weten te komen of deze korsten het gevolg zijn van het krabben of dat er eerst een jeukende huiduitslag was. In het begin is er bij Alumina namelijk geen uitslag, maar de patiënt krabt de huid kapot en daardoor komen de korsten. Hier moet u niet voorschrijven voor eczeem, maar voor jeukende huid zonder uitslag. Bij Mezereum, Arsenicum, Dolichos en Alumina jeukt de huid en wo
De huid bij Alumina verdikt, verhardt en verzweert; onder de zweren bevindt zich verharde huid. Zowel de slijmvliezen als de huid werken traag en hebben een tendens tot ulceratie. Verdikking van slijmvliezen kan overal in het lichaam voorkomen; na de verdikking ontstaan kleine zweertjes en weer enige tijd later wordt de basis van de zweertjes hard. Hetzelfde kan worden gezegd van de huid. Droogte en branden zijn verschijnselen die steeds terugkeren zowel wat betreft de slijmvliezen als de huid.
Chronische granulatie van de oogleden. Als we de binnenkant van de oogleden bekijken, zien we dat het slijmvlies verdikt is. Door deze verdikking of hypertrofie keren de oogleden soms naar buiten (ectropie). 'De oogharen vallen uit' (overeenkomstig de algemene toestand). Haaruitval over het hele lichaam. Sommige lichaamsdelen worden helemaal kaal; het hoofdhaar valt ontzettend uit. Allerlei soorten geluiden in de oren, gonzen enz. en gehoorstoornissen; purulente otorroe.
'Gesprongen neuspunt', overeenkomstig de tendens tot kloofvorming en barsten van de huid. Induratie, tendens tot lupus en epithelioom. Geneesmiddelen die bij deze aandoeningen passen, zijn Alumina, Alumen, Arsenicum, Lachesis, Sulphur en Conium. Kriebelen op de huid van het gezicht en op andere delen van het lichaam. Jeuk, vooral bij warm worden. Gevoel van spanning. In het gezicht en op andere, niet door kleding bedekte delen heeft de patiënt een ongewone gewaarwording: Hij vertelt dat het net lijkt alsof daar gedroogd eiwit, of gedroogd bloed of een spinneweb zit. Als u ooit wel eens een plaats hebt bezocht waar veel spinnewebben waren en er bleef een klein webje aan uw gezicht kleven, dan zult u weten hoe eigenaardig kriebelend gevoel dat gaf en dat u alle mogelijke moeite deed om het webje te verwijderen. Die gewaarwording hoort vooral bij Alumina, Borax en Baryta carbonica. Licht kriebelen in de huid. Jeuk van het gezicht. Deze verschijnselen zijn zo irriterend dat de patiënt voortdurend over zijn gezic
'Ulcera in de pharynx, sponsachtig, met secretie van geelachtig bruin, akelig stinkend pus.' Vaak heeft de Alumina-patiënt last van een chronisch ontstoken keel. (Alumina heeft immers een speciale voorkeur voor de slijmvliezen.) Bloedende slijmvliezen. Neuscatarre en rode ogen; dichtzittende neus; vaak acuut verkouden; heel ernstige keelklachten. Uitscheiding uit alle lichaamsuitmondingen. Het is geen geneesmiddel voor acute keelklachten door kouvatten of voor acute keelontsteking, maar een diep- en maandenlang doorwerkend psoramiddel. Het past vooral bij de vatbaarheid voor kouvatten. Wat dat betreft kan het worden vergeleken met Silicea, Graphites en Sulphur. Het bewerkt weefselveranderingen, zij het langzaam, want het is een traag werkend geneesmiddel. Hoewel de patiënt zelf, met zijn diepgewortelde psorische aandoeningen, zich na inname van het geneesmiddel beter zal voelen, duurt het nog maanden voordat zijn symptomen verdwijnen. Hij zegt bijvoorbeeld: 'Ik voel me beter, maar mijn klachten zijn nog onve
Momenteel komt een nieuw geneesmiddel in gebruik. De geneesmiddelproeven bieden duidelijke symptomen, die in grote lijnen overeenstemmen met die van Plumbum. Ik doel hier op Curare. Misschien zouden de geneesmiddelproeven nog iets uitgebreider mogen, maar wat we van Curare hebben gezien, lijkt erg op de verschijnselen van Alumina en Plumbum. En dan vooral de zwakte van handen en vingers van pianisten. Een oude pianiste vertelde mij dat haar vingers na een tijdje spelen steeds trager gingen. Vooral de strekspieren lijken aangedaan. Kan de vingers niet meer optillen. Curare zal die klacht in belangrijke mate kunnen verhelpen en de kracht van de vingers stimuleren. De onvolledige verlamming is min of meer het hoofdthema van het symptoombeeld van dit geneesmiddel. Terwijl Curare meer op paralyse van strekspieren werkt dan op die van buigspieren, oefent Alumina op beide een even sterke invloed uit.

Alumina is een van de weinige geneesmiddelen met een verslechtering door zetmeel, met name dat van aardappels. Verslechtering door het eten van aardappels. Indigestie, diarree, sterke flatulentie en toename van de hoest na aardappels. Daarnaast zien we bij Alumina een verslechtering door zout, wijn, azijn, peper en sterke drank. Alumina is een middel dat op het ruggemerg werkt. De verslechtering door sterke drank komen we meer tegen bij geneesmiddelen met een dergelijke invloedssfeer. Zincum is hiervan een goed voorbeeld. De Zincum -patiënt kan geen wijn drinken, al zijn klachten worden er door verslechterd. De patiënt is er zo gevoelig voor en na een klein beetje drank zo snel aangeslagen, dat hij alcohol moet vermijden. Niet alleen raakt hij bedwelmd, maar ook nemen al zijn klachten toe.
Bij Alumina laat de spijsvertering het praktisch afweten. Maagcatarre; maagzweer; klachten van indigestie ook na licht verteerbaar voedsel. Zure en bittere oprispingen. Overgeven van voedsel, slijm of gal. Misselijkheid, vertigo, maagzuur, veel flatulentie. Geeft slijm en water over. Gasophoping in de maag. Veel problemen met de lever. Pijn in beide hypochondria, maar vooral rechts.
Bij de bespreking van Alumen wees ik al op het feit dat dit middel als antidote kan dienen voor Lood. Het zal de giftige effecten en de gevoeligheid voor lood te niet doen. Arbeiders, schilders en artiesten die veel met lood omgaan, krijgen last van hevige buikkrampen (loodkolieken) en verlammende zwakte. Sommige mensen zijn zo gevoelig voor dit metaal dat ze na haarwassen met een loodbevattende shampoo verlamd raken. Nog niet zo lang geleden was loodacetaat bij vrouwen een algemeen middel tegen witte vloed. Het gebruik werd gestaakt nadat duidelijk was geworden hoeveel vrouwen gevoelig bleken voor dit middel. Alumina is de allerbeste antidote voor de klachten die door deze gevoeligheid ontstaan.
Onder 'ontlasting' en 'rectum' vinden we zo veel verschijnselen die bij de algemene toestand horen, dat er vrijwel niets overblijft om te beschrijven, met uitzondering van enkele belangrijke plaatselijke symptomen. Alumina heeft fissuren. Gezien de toestand van de slijmvliezen en de weefsels is dat te verwachten. De patiënt ondervindt veel last van constipatie en moet zich enorm inspannen om de ontlasting kwijt te raken. Omdat het anusslijmvlies verdikt en opgezwollen is, ontstaan er gemakkelijk kloofjes. Bij een geneesmiddel dat in het organisme een dergelijke toestand teweeg kan brengen, een zodanige verandering van slijmvliezen dat het ontstaan van fissuren wordt bevorderd, hoeft u met dit middel niet eerst te wachten tot daadwerkelijke genezing van een fissuur om zeker te weten dat het bij de patiënt past. U hoeft geen toevlucht te nemen tot het repertorium om uit te vinden wat dit geneesmiddel doet bij aarskloofjes. Op grond van uw algemene kennis van het middel moet u concluderen dat het de patiënt zal

'Herhaaldelijke aandrang tot plassen.' 'Urinelozing tijdens persen op ontlasting, of kan niet plassen zonder op die manier te persen.' Dit is een heel waardevol symptoom. Omdat het zo eigenaardig is, mag het een gradueel zeer sterk plaatselijk symptoom worden genoemd. De patiënt moet persen op ontlasting om de inhoud van zijn blaas te kunnen kwijtraken. 'Urine pijnlijk, etsend.' 'Gevoel van zwakte in blaas en genitaliën.' 'Zwelling van de urethra en uitscheiding van lichtgeel pus.' 'Branden bij mictie.'
De symptomen van mannelijke patiënten worden gekarakteriseerd door krachteloosheid, impotentie en nachtelijke zaadlozingen. Alumina past als de geslachtsorganen door overmatig seksueel verkeer zijn verzwakt. Zwelling van de prostaat; uiteenlopende klachten van de prostaat, met vol gevoel in het perineum. Na geslachtsgemeenschap onaangename gewaarwordingen en pijn in het gebied van de prostaat. Klachten tijdens of na ejaculatie. Verminderde geslachtsdrift; soms zelfs totaal afwezig. Verlammende zwakte of parese van de geslachtsorganen; overeenkomstig de algemene tendens van het geneesmiddel. 'Uitscheiding van prostaatvocht bij constipatie.' 'Pijnlijke erecties 's nachts.' Catarre van de vrouwelijke geslachtsorganen. Bijvoorbeeld: leucorroe, rijkelijk, scherp of etsend, geel van kleur. De witte vloed is zo overvloedig dat die langs de dijen omlaag loopt; de huid wordt rood en ontsteekt. Ulceraties rond het schaambeen. De slijmvliezen zijn zwak, open en gaan makkelijk zweren. Alle delen verkeren in een staat va
Bij mannen is de uitscheiding pijnloos. De gonorroïsche uitscheiding heeft lange tijd aangehouden, afwisselend erger en minder, maar bestaat nu uit nog slechts enkele druppels en is pijnloos. Veel van deze 'oude' gevallen zijn genezen met Alumina. Catarre die dreigt chronisch te worden. De slijmvliezen verkeren in een toestand van congestie en zijn slap.
Klachten van zwangere vrouwen. Een vrouw, die normaal gesproken nooit last heeft van verstopping, raakt tijdens zwangerschap geconstipeerd en vertoont alle karakteristieken van Alumina: inactiviteit van het rectum, onvoldoende kracht om de ontlasting kwijt te raken; moet de buikspieren gebruiken en lange tijd persen. Bij zuigelingen kunnen we hetzelfde soort inspanning waarnemen. Pasgeboren baby's of zuigelingen van enkele maanden oud hebben soms Alumina nodig. Als geen andere symptomen te vinden zijn, is dit bij zuigelingen een frequent geïndiceerd geneesmiddel. Het kind perst en perst en spant zich tot het uiterste in om de ontlasting kwijt te raken. Gezien het feit dat de ontlasting zacht is, hoort de stoelgang geen problemen te geven.
Alumina heeft heesheid, stemverlies en verlammende zwakte van de larynx. Dat is niet vreemd; het komt overeen met de algemene toestand, de krachteloosheid van het hele gestel. De patiënt heeft een zwakke stem. Zangers kunnen slechts korte tijd zingen en hun stem gebruiken. Alles is een last. Paralytische staat van de stembanden, geleidelijk oplopend tot compleet stemverlies.

De hoest en de borstklachten behoren tot de meest typerende verschijnselen van Alumina. Soms is er sputum, maar meestal is er sprake van een constante, droge kuchhoest; zo'n hinderlijke, chronische hoest die jaren achtereen blijft. Alumina wedijvert met Argentum metallicum wat betreft de droge kuchhoest gepaard met zwakte. Argentum metallicum echter heeft de hoest vooral overdag, Alumina 's morgens. Het volgende symptoom geeft het hele fenomeen treffend weer: 'Hoest 's_morgens, vrijwel direct na wakker worden.' Een lange aanval van een droge hoest, elke ochtend na ontwaken. De hoest is hard, een aanhoudende kuchhoest en de patiënte hoest tot zij buiten adem is, gaat overgeven en verliest urine. Doorgaans zien we dit symptoom bij vrouwen. 'Droge kuchhoest met herhaaldelijk niezen.' 'Door verlengde huig', staat er in de boeken. Maar dat hoort te zijn, 'door gevoel alsof de huig langer is.' Het is een gevoel van kriebelen in de keel; een kriebelen alsof de huig ver omlaag hangt. De patiënte zal zeggen dat het z
Er is een soort heesheid die enigszins verschilt van de paralytische heesheid van Alumina en Argentum metallicum. De heesheid die ik bedoel komt voor bij dezelfde groep mensen; als de persoon begint te praten of te zingen, moet hij eerst zijn keel schrapen om enig slijm kwijt te raken. Daarna 'doet' de stem het pas. Op de stembanden zit aanvankelijk wat slijm, dat om goed te kunnen beginnen eerst weg moet. Maar hij moet daarna wel doorgaan met zingen of spreken. Dat is Phosphorus. In zulke gevallen wordt het gebruik van de stem pijnlijk. De stembanden gaan na beweging pijn doen en de larynx wordt gevoelig bij aanraken. Dit is soms zo uitgesproken dat bij iedere poging de stem te gebruiken een stekende pijn (als van een mes) optreedt. Dus ook heesheid moet uitgebreid worden geïndividualiseerd. Homeopathie is een kwestie van scherp onderscheiden.
Pijnlijke gevoeligheid van de borst, sterk toenemend bij praten. Verzwakking van de borstspieren. De longen zijn zwak en in de borst heerst een gevoel van zwakte. Door trillingen nemen de klachten toe.

De volgende, uiterst opvallende kenmerken betreffen de rug en de ledematen. In algemene zin heb ik het hierover al gehad. Branden in het ruggemerg; veel rugpijn. Brandende en stekende pijnen in de rug. De patiënt drukt dat als volgt uit: 'Pijn in de rug, alsof een hete staaf ijzer tussen de onderste wervels wordt gestoken.' Dit geneesmiddel werkt fantastisch bij myelitis, op voorwaarde dat er tevens sterke verkramping is van de rug. Iets anders dat eveneens bij dit geneesmiddel hoort, is het bandgevoel; een verschijnsel dat bij myelitis frequent voorkomt. Gevoel van een band hier en daar rond de ledematen en het lichaam is een algemeen symptoom. Gewaarwording van een strakke band om het lichaam, kenmerkend voor sterke prikkeling van het ruggemerg en myelitis.
Prikkeling van het ruggemerg met gevoelige plekken. Brandende plekken alsof een hete pook in het ruggemerg wordt gestoken. Pijn langs het ruggemerg; splijtende, scheurende pijn in het ruggemerg, met verlammende zwakte, voortschrijdende paralyse en volkomen verlamming; halfzijdige verlamming.
'Pijn in de voetzool bij lopen, alsof te zacht en opgezet.' 'Verdoofd gevoel van de hiel bij lopen.' 'Trillende knieën', voornamelijk een kwestie van algemene verzwakking. 'Slapende ledematen bij zitten.' Zodra een van de ledematen ergens tegenaan drukt, gaat die slapen. Trage bloedsomloop; geringe prikkelbaarheid en werking van de zenuwen; alles is vertraagd. De armen en de benen voelen zwaar. 'Pijn in de ledematen alsof de botten worden samengeknepen, met druk in de gewrichten.' Vervolgens een aantal verschijnselen van het zenuwstelsel die het bovenstaande bevestigen. 'Gebrek aan prikkelbaarheid van het lichaam.' 'Grote krachteloosheid, vooral na buiten lopen.' 'Halfzijdige paralyse, vooral van de strekspieren.' 'Reumatische en traumatische paralyse van patiënten met jicht.' Patiënten met jicht en knobbels in de gewrichten; vervallen constitutie met paretische uitputting. 'Lichaam en geest in een staat van opwinding.' Trillingen hier en daar in het lichaam. 'Trage, wankelende gang als na een zware ziekte.'
Allerlei dromen en slaapstoornissen, waardoor de slaap heel rusteloos en verstoord is. Geen verfrissende slaap, wordt wakker met hartkloppingen. 'Veel dromen en herhaaldelijk wakker worden; wakker schrikken; prevelen of schreeuwen.' 'Tijdens de slaap trekken de nekspieren het hoofd naar achter'; dit komt voor bij mensen met verlammende zwakte; kan niet verder slapen vanwege het trekkende gevoel in de nek. Tijdens de slaap onwillekeurige spiertrekkingen van de nek.
Het grote gebrek aan lichaamswarmte is een centraal thema bij Alumina. Desondanks wil de patiënt in de frisse buitenlucht zijn. Hij kleedt zich dik aan en moet warm blijven, maar wil toch buiten zijn.
Steeds opnieuw kouvatten bij tocht en elke weersverandering. Soms gaat de patiënt zo koud als een kikker naar bed, en krijgt dan zoveel last van jeuk en de warmte dat hij geen rust kan vinden. Dit zijn twee uitersten die samenkomen. De bloedcirculatie in de ledematen en de bovenkant van de handen is zo zwak dat in koud weer de handen voortdurend koud zijn en bedekt met barstjes en kloofjes die bloeden.
De huid op het scheenbeen is ruw, zit vol scheurtjes en jeukt. Droog weer en droog, koud weer doet de klachten van Alumina toenemen; vochtig weer verbetert soms.
Wat betreft de koorts heeft dit geneesmiddel geen karakteristieke symptomen. Er zijn weinig koude rillingen en er is nauwelijks koorts; de passieve, trage, indolente en chronische elementen en de chronische verschijnselen staan duidelijk op de voorgrond. Bij verzwakte, krachteloze mensen zien we soms nachtzweet en transpiratie tegen de ochtend. Lichte rillingen 's morgens. Koude rillingen tezamen met dorst.
Een typerend kenmerk van dit geneesmiddel is de chronische droogte van de huid. Transpiratie komt zelden voor en is gering. Alumina past niet zozeer bij mensen met overvloedig, uitputtend zweten. Het is precies het tegendeel van Calcarea, die rijkelijk zweet. Alumina, met zijn paralyse en aandoeningen van het ruggemerg, is afgemat door inspanning, uitgeput zelfs, maar transpireert niet. U kunt hem onder zoveel dekens leggen als u wilt, hij krijgt het alleen maar warm en last van jeuk, maar zweten doet hij niet. Geringe transpiratie.
Kan absoluut niet zweten. Chronische droogte van de huid met fissuren. Door de droogte komt de huid vol kloofjes en barstjes te zitten. Sterke droogte van de verdikte huid op de bovenzijde van de handen; bij koud weer worden de handen droog en wit.

~
ALUMINA (Aluminiumoxyde; Pijpaarde)
Karakteristieken - Droogte van slijmvliezen en huid en tendens tot onvolkomen motore verlammingen. Oude mensen met een gebrek aan lichaamswarmte, of vroegtijdig oude, verzwakte personen. Vertraagde lichaamsfuncties, zwaar gevoel, gevoelloosheid, onzekere gang en de karakteristieke constipatie. Neiging tot kouvatten in het hoofd, en oprispingen bij magere, uitgeteerde personen met een droge huid. Zwakke kinderen die zijn grootgebracht met flesvoeding en kunstmatige babyvoeding. Coördinatiestoornissen. Paresthesieën. In de mentale sfeer verstoring van het werkelijkheidsbesef en van het beoordelingsvermogen. Vertraagde functies en reacties: trage registratie van een speldeprikken; indrukken hebben enige tijd nodig om het bewustzijn te bereiken. De patiënt is mager, inactief en wil voortdurend liggen, hoewel liggen de vermoeidheid doet toenemen. Kloppingen in uiteenlopende lichaamsdelen; opwaarts pijnen. Na een periode van opvallende verbetering gaat de patiënt zonder duidelijke reden achteruit. Chronische kla
Psyche - Terneergeslagen; bang krankzinnig te worden. Verward over de eigen identiteit. Haastig, gejaagd. Tijd gaat te langzaam. Wisselende stemmingen. Beter naarmate de dag verstrijkt. Neiging tot zelfmoord bij het zien van een mes of bloed. Inbeeldingen: groter te zijn; gevoelloos; zacht; zwaar. Jachtig, doch traag in het uitvoeren van dingen, bijgevolg spreek- en schrijffouten. Verlegen. Bang; voor de eigen impulsen: bij het zien van een mes, van bloed, vreest zijn verstand te zullen verliezen. Heeft als hij iets beweert of ziet het gevoel dat een ander het gezegd of gezien heeft of het gevoel dat hij in een ander zit en alleen op die manier kan zien. Loopt voortdurend te zuchten en te steunen, tobt en zit over alles in. Depressief bij wakker worden. Humeurig. Ziet alles somber in. Gevoel naar voren te vallen, waar hij heel bang voor is. Dingen lijken onwerkelijk. Lacht en praat tussen de krampaanvallen door. Spot met alles. Mopperen.
Vertigo - Duizeligheid, & misselijkheid; > na ontbijt. Duizeligheid, & omvallen, bij sluiten van de ogen; < praten, sluiten of openen van de ogen. Duizeligheid; & witte sterretjes voor de ogen, gaat plotseling onscherp zien, moet wachten tot hij weer normaal kan zien, > schoonvegen van de ogen.
Hoofd - Stekende, brandende pijn in het hoofd, & duizeligheid, < 's morgens, maar > na eten. Drukkend gevoel in het voorhoofd, als van een krap hoofddeksel. Bonzende hoofdpijn, & constipatie. Haaruitval; jeukende en gevoelloze hoofdhuid. Hevige steken in de hersenen, & misselijkheid. Hoofdpijn, alsof er aan de haren wordt getrokken. Hoofdpijn > stil in bed liggen. Droog haar.
Ogen - Voorwerpen lijken geel. Koud gevoel in de ogen. Oogleden droog, brandend, schrijnend, verdikt, < 's morgens; chronische conjunctivitis. Hangende oogleden. Scheelzien. Witte sterretjes voor de ogen; & duizeligheid. Scheelzien, < doorkomen van tanden. Ogen; ontstoken, brandende pijn; samenklevende oogleden 's>>nachts, tranenvloed overdag.
Oren - Zoemen; razen. Gevoel alsof de buizen van Eustachius dichtzitten. Eén oor rood en heet. Kraken en zoemen in de oren bij kauwen of slikken.
Neus - Pijn in de neuswortel. Verminderde reuk. Dunne neusloop. Neuspunt gebarsten; zere, rode neusgatranden; < aanraken. Korsten in de neus, & dik geel slijm. Eczeemachtige roodheid. Ozaena atrophica sicca. Neusslijmvlies opgezet en bobbelig. Gezicht - Gevoel alsof een eiwitachtige substantie is opgedroogd op het gezicht. Bloedpuisten en pukkels. Onwillekeurige, trekkende bewegingen van de onderkaak. Bloedaandrang naar het gezicht na eten. Ziet er oud uit; gelaat donker en rimpelig.
Mond - Zweertjes. Stank; muf. Tanden bedekt met sordes. Tandvlees zeer, bloedend. Pijnlijk spanningsgevoel in het kaakgewricht bij openen van de mond of bij kauwen. Gevoel alsof de tanden langer zijn; pijn die >> strottehoofd, nek en schouders. Droog gevoel in de mond, & verhoogde speekselafscheiding. Tintelen en jeuk aan de tong.
Keel - Droog, zeer; kan voedsel niet doorslikken, samentrekking van de slokdarm. Gevoel van een splinter of een prop in de keel. Keelslijmvlies geïrriteerd en verslapt. Ziet er uitgedroogd en glanzend uit. Clergyman's sore throat (laryngitis bij sprekers) (magere personen). Dik taai slijm in de nasopharynx. Voortdurende neiging om de keel te schrapen. Constrictie van de slokdarm. Zere keel na het eten van uien. Slikken pijnlijk, < vast voedsel, > leeg slikken, warme dranken. Strak gevoel van keel tot maag, alsof het voedsel er niet door kan. Voelt voedsel over de gehele lengte van de slokdarm.
Maag - Abnormale behoeftes - krijt, houtskool, droog voedsel, theeblaadjes; grof voedsel, koffiedrab, fruit, groenten, droge rijst, onverteerbare dingen. Maagzuur; gevoel van samensnoering. Afkeer van vlees (Graph.; Arn.; Puls.). Klachten na het eten van aardappels. Geen eetlust. Kan alleen kleine hapjes eten. Pijn in de maag die tot drie uur na de maaltijd aanhoudt.
Buik - Koliek, als loodkoliek. Drukkend gevoel in beide liezen, >> de geslachtsorganen. Linkszijdige buikklachten. Pijn van rectum >> enkel. Hevige snijdende pijn bij harde ontlasting. Kinderen met een dikke, opgezette buik.
Rectum - Ontlasting hard, droog, brokkelig; geen aandrang. Rectum zeer, droog, ontstoken, bloedend. Jeuk en branden in de anus. Zelfs zachte ontlasting kan met moeite worden geloosd. Hevig persen. Constipatie bij zuigelingen (Collinsonia; Psor.; Paraf.) en oude mensen ten gevolge van inactiviteit van het rectum, en bij vrouwen die nagenoeg de gehele dag zitten. Diarree tijdens urinelozing. Defaecatie ingeleid door pijnlijke aandrang lang voor de stoelgang, en gepaard met langdurig persen. Ontlasting: kleine balletjes, harde brokjes of helderrode bloedstolsels. Kan de ontlasting alleen staand kwijtraken.
Urinewegen - Verlammingsachtige toestand van de spieren van de blaas, moet op ontlasting persen om te kunnen plassen. Pijn in de nieren, & verwardheid. Frequente aandrang tot urinelozing bij oude mensen. Urinelozing komt moeilijk op gang. Pijn in de nieren < dansen. Vreest in bed te zullen plassen. Urineretentie, & druppelen. Schrijnende pijn tijdens urinelozing. Gevoel van zwakte in blaas en geslachtsorganen.
Mannelijke geslachtsorganen - Buitensporige geslachtsdrift. Onwillekeurig zaadverlies tijdens persen op ontlasting. Verlies van prostaatvocht. Wellustige jeuk of kriebelingen in de geslachtsorganen. Pijn in het perineum, tijdens coitus en zo lang de erectie aanhoudt. Priapisme 's nachts.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Menstruatie te vroeg, kort, met verlies van een kleine hoeveelheid licht bloed, gevolgd door grote uitputting (Carb. an.; Cocc.). Leucorroe scherp, overvloedig, transparant, draderig, met branden; < overdag en na de menstruatie; loopt bij de benen omlaag. Wassen met koud water >. Ondraaglijke neerwaarts drukkende pijn. Kriebelen en jeuk in de geslachtsorganen; & sterke geslachtsdrift. Tepels jeuken, branden, lijken ontstoken (tijdens de zwangerschap). Heeft de hele maand nodig om te herstellen van de menstruatie.
Ademhalingsorganen/Borst - Hoest spoedig na ontwaken 's morgens. Heesheid, afonie, kriebelen in het strottehoofd; fluitende, reutelende ademhaling. Hoest bij praten of zingen, 's morgens. Hoest na het gebruik van specerijen. Gevoel van samensnoering in de borst; < voorover zitten of bukken. Zeer gevoel in de borst < praten; < tillen. Hoest: constant, droog, kuchhoest die de adem doet stokken, & niezen; < na ontwaken 's morgens; door het gevoel alsof de huig langer is; na het gebruik van specerijen of prikkelende dingen. Plotseling verlies van de stem, ten gevolge van kouvatten.
Hart - Hartkloppingen en schokken in het hart. Wordt tussen 4 en 5 uur 's morgens wakker met een gevoel van beklemming rond het hart, > na opstaan.
Rug - Stekende pijn. Knagende pijn, als van een hete ijzeren staaf. Pijn langs de wervelkolom, & verlammingsachtige zwakte. Gevoel alsof er een strakke band om de rug zit.
Ledematen - Pijn in arm en vingers, als van een hete ijzeren staaf. Verlamd gevoel in de armen. Slapende benen, met name bij zitten met gekruiste benen. Struikelen bij lopen. Doof gevoel in de hielen. Gevoelige voetzolen; bij neerzetten van de voeten, voetzolen voelen week en opgezet. Pijn in schouder en bovenarm. Knagende pijn onder de vingernagels. Nagels bros of dik. Kan niet met gesloten ogen lopen; kan alleen overdag (daglicht) lopen; wankelt als de ogen gesloten zijn. Degeneratie van het ruggemerg en verlamming van de benen. Ataxia locomotrix. Kramp in de voetzolen bij over elkaar slaan van de benen. Gevoel alsof de botten worden fijngeknepen.
Slaap - Rusteloos; angstige en verwarde dromen; over dieven, geesten, zinkende schepen. Slaperigheid 's morgens.
Koorts - Rillerigheid > buiten. Koorts, & jeuk.
Huid - Droog, eczeemachtig en met kloofjes. Ondraaglijke jeuk bij warm worden in bed. Moet krabben totdat het bloedt: daarna pijn. Tere huid op de vingers. Jeukende, brandende huid op de plaats waar de pijn zit. Kleine wondjes gaan schrijnen en ontsteken. Huidklachten < winter, volle en nieuwe maan.
Modaliteiten - Slechter: WARME KAMER; bedwarmte. Flesvoeding. Zetmeel. Aardappelen. Zout. Zitten. Praten. Droog weer. 's Morgens vroeg bij wakker worden. Na de menstruatie. Periodiek; om de dag. Coitus. Tabaksrook. Tillen. Inspanning. Volle en nieuwe maan. 's Middags. Beter: 's Avonds. Buiten. Vochtig weer; wassen met koud water. Lichte inspanning en matige warmte. Om de dag.
 De klachten zijn om de dag erger; periodiek. Guernsey beschrijft dit karakteristieke verloop aldus: "Het gaat de patiënt enige tijd goed; dan, schijnbaar zonder reden, gaat het een tijdje slechter, daarna weer beter, spoedig gevolgd door een terugval die erger is dan de oorspronkelijke toestand, opnieuw gevolgd door een tweede terugval die deze keer niet zo erg is, en zo verder met langere tussenpozen." Psorische patiënten. De geneesmiddelwerking ontplooit zich langzaam; derhalve dient niet te snel op een ander geneesmiddel te worden overgegaan.
Relaties - Vergelijk: Alum-m. (toegepast op grond van indicaties van de geneesmiddelproeven met Alumina); Alumn.; Arg-n. (laryngitis bij sprekers, verlamming); Bar-c. (zwaarmoedigheid bij bejaarde personen; constipatie); Bry. ( knorrig, prikkelbaar; maag- en buikklachten; constipatie; bonzende hoofdpijn; droge hoest & overgeven; steken in de borst; droge slijmvliezen; koorts, etc.); Calc.; Cham. (bruikbaar als intermediair middel); Con. (oude mensen; scheelzien); Ferr. (ijzergebrekanemie; verslapte buik; afkeer van vlees, etc); Ferr-i. (overvloedige, transparante leucorroe); Graph. (ijzergebrekanemie; ruwe, gebarsten, jeukende huid; nagels; blepharitis, etc.); Ip.; Kali-bi. (laryngitis bij sprekers; draderig slijm); Lach. (droefheid bij wakker worden; menopauze); Lyc. (laryngitis bij sprekers); Pic-ac.; Plb. (koliek, constipatie); Puls. (huilerig, knorrig; hoofdpijn en andere klachten > buiten; ozaena; smaakverlies; aversie tegen vlees; zwakke menstruatie; klachten tijdens de puberteit; gebrek aan lichaams
Oorzaken - Boosheid. Teleurstellingen. Tillen. Lichamelijke inspanning.

~
ALUMINA PHOSPHORICA Verslechtering 's MORGENS, voormiddag, 's MIDDAGS, 's NACHTS; voor middernacht, na middernacht. Wil dolgraag buiten zijn, frisse lucht verbetert. Uitgesproken algemene bloedarmoede. Afzonderlijke delen gaan slapen. Catarrale toestanden. Anemie bij meisjes. Gevoeligheid voor kou; algemene verslechtering door kou. Algemene gevoeligheid voor zowel koude als warme ruimten; symptomen slechter door koude lucht en door koud worden; kouvatten bij geringe blootstelling aan kou. Samensnoeringsgevoel rond het lichaam, als van een band. Sterke clonische spierkrampen; convulsies clonisch, epileptisch, hysterisch; met neiging te vallen; met uitgesproken verstijving; tonische krampen; convulsieve bewegingen. Uitgezette bloedvaten. De symptomen verergeren na eten; duidelijke verslechtering na lichamelijke inspanning. Gevoel van onmacht en frequent flauwvallen. Algemene vermagering. Koude dranken en koud voedsel, melk, aardappels en warm voedsel worden slecht verdragen. Formicatie over het hele lichaam. Gebrek aan lichaamswa
Verdoofd gevoel van ledematen en uitwendige delen. Congestie en hyperemie. De pijnen zijn borend, alsof gekneusd, brandend, snijdend, doordringend, als van een schok, drukkend, stekend en scheurend. Alumina phosphorica zal waarschijnlijk een van de hoofdmiddelen worden bij paralyse, vooral van de benen. Halfzijdige verlamming, verlamming van organen; pijnloze paralyse. Sterke inwendige kloppingen. Snelle, weke, onregelmatige pols. Grote gevoeligheid, zowel inwendig als uitwendig. Algemene verbetering door druk. Krachteloosheid en nerveuze uitputting, als na seksuele uitspattingen. Elektrische schokken door het lichaam; symptomen erger na slapen. Staan is bijzonder vermoeiend. Gevoel van spanning in het hele lichaam. Beven en onwillekeurige spiertrekkingen. Lopen en buiten lopen betekent een verslechtering van de verschijnselen, hoewel de patiënt de frisse lucht als prettig ervaart. Grote krachteloosheid 's morgens na ontwaken; door diarree; door inspanning; tijdens menstruatie; LOPEN; nerveuze en verlammende
Wil geen vragen beantwoorden en aversie tegen gezelschap; angstige onrust 's morgens bij het wakker worden; 's avonds; 's nachts. Gewetensangst, met angst; ongerustheid over de toekomst; over de eigen gezondheid. De patiënt is afwezig en kan zich onmogelijk concentreren; verwarring 's morgens. Hij is moedeloos, ontevreden, tegendraads en er zeker van te zullen sterven. Zeer opgewonden en vergeetachtig. Angst 's avonds; voor de dood; voor ziekte; dat er iets zal gebeuren; gek te worden; voor tegenslag; voor mensen; bij ontwaken. Het is een geneesmiddel om de chronische effecten van verdriet te boven te komen en volgt goed op IGNATIA. Soms zien we enorme haast, opwinding en een overvloed aan ideeën; na verloop van tijd overgaand in matheid, onoplettendheid, afwezigheid van ideeën en onverschilligheid, vergelijkbaar met zwakzinnigheid. Uitgesproken besluiteloosheid en extreme prikkelbaarheid. Onzinnige handelingen, dwaze spraak. Afkeer van werk; beklaagt zich onophoudelijk over zijn vermeende ongeluk. Krampacht
Alumina phosphorica zal de onderstaande plaatselijke symptomen genezen als de bovenstaande algemene verschijnselen duidelijk aanwezig zijn.
Koud hoofd; achterhoofd; bloedaandrang naar het hoofd. Constrictie van het hoofd; voorhoofd. Leeg gevoel in het hoofd. Haaruitval. Hitte in het hoofd 's morgens en 's_avonds; na eten; in het voorhoofd. Zwaar hoofd 's morgens; bij bukken. Jeukende behaarde hoofdhuid; jeukend voorhoofd. Verdoofd gevoel van de scalp. Hoofdpijn e 's morgens in bed; bij ontwaken e rond 12 uur 's middags; 's middags; 's avonds; 's nachts; bij stijgen; opbinden van het haar; na het eten, moet gaan liggen; voor en tijdens menstruatie; bewegen van het hoofd; kloppend; zitten; na de slaap; na sterke drank; stevig de voeten neerzetten; bukken; lopen; warme ruimte. De pijnen zijn beter buiten; bij liggen; door druk. Periodieke hoofdpijn, iedere twee dagen. Pijn diep in de hersenen; pijn in voorhoofd 's morgens bij ontwaken; 's middags; 's avonds; pijn boven de ogen. Pijn in achterhoofd; na slapen; bij bukken. PIJN IN DE ZIJKANTEN VAN HET HOOFD; in de slapen; 's avonds. Kloppende pijn in de kruin, 's middags. Borend gevoel in de slapen.

Samenplakkende oogleden 's nachts. Kloofjes in de ooghoeken. Gele, pussige uitscheiding uit de ogen. De bovenste oogleden zijn zwaar en lijken verlamd. Droge ogen. Ontsteking van het oogbindvlies. Jeukende oogleden en binnenste ooghoeken. Tranenvloed in de open lucht. Openen van de ogen moeilijk door droogte, door zwakte van de oogleden en door samenplakken door de uitscheiding. Pijn in de ogen door lezen. Brandende ogen 's morgens bij ontwaken en 's avonds; branden in de ooghoeken. Pijn als van een vreemd voorwerp in het oog; drukkend; alsof er zand in de ogen zit; pijnlijk gevoelig; stekend. Lichtschuwheid en trillende oogleden. Rode ogen. Gezwollen oogleden. Trekken van de oogleden. Hordeolum. Ziet heldere kleuren; gekleurde kringen rond de lichtbron. Wazig zien; inspanning van de ogen veroorzaakt vele symptomen. Flikkeren voor de ogen en mistig zien. Atrofie van de oogzenuw. Blindheid door gebrekkige doorbloeding van de oogzenuw (genezen).
Purulente oorvloed. Uitslag op de oren. Klapperend geluid in de oren; hete en rode oren. Jeukende oren, uitwendig en inwendig. Geluiden in de oren; 's morgens; 's avonds; tezamen met duizeligheid; zoemen; fladderen; gonzen; suizen; razen; fluiten. Razen 's avonds. Oorpijn bij neus snuiten en slikken. Boren, branden, steken en scheuren in de oren. Kloppen en gevoel van verstopping; zwelling van de oren. Toegenomen gehoorgevoeligheid, later verminderd.
Droge neusverkoudheid afwisselend met neusloop; tezamen met hoesten. Uitscheiding bloederig; overvloedig; korsten; etsend; groenachtig; stinkend; purulent; geelgroen; geel; taai; dik. Geneest zeer hardnekkige neuscatarre. Pijnlijke droogte van de neus. Neus zit aan één kant dicht. Pijn in neus en neuswortel, erger bij aanraken of druk; pijnlijke gevoeligheid in de neus, branden; reuk verloren; opgezette neus; ulceratie; frequent niezen.
Droge, gesprongen lippen. Ziekelijk, bleek, blauwachtig, rood; afwisselend met bleekte, rode vlekjes. Uitslag op wangen, kin, voorhoofd en neus e eczeem en pukkeltjes; pukkeltjes op voorhoofd; jeuk en heet gezicht. Pijn in gezicht erger in de open lucht en door kauwen; slechter door bewegen van de kaken; trekkende, stekende en scheurende pijnen; scheurende pijn in de gezichtsbeenderen. Zweet op het gezicht; gezwollen gelaat en lippen; gewaarwording van gedroogd eiwit op het gelaat.
Het tandvlees bloedt snel en de tong is wit beslagen. De mond is heel droog en de adem stinkt, ruikt zelfs bedorven. Pijn in tandvlees en gehemelte; pijnlijk tandvlees en gehemelte; branden in de mond. Sterk gezwollen tandvlees en overvloedige speekselvloed. De smaak is bitter, laf, metaalachtig, zoutig, zoetig; geen smaak. Brandende zweren in de mond; kiespijn 's avonds, buiten, bij kauwen, bij aanraken; pijn borend, trekkend, stekend, scheurend.
Constrictie van de keel door droogte, 's avonds en bij ontwaken. Veel keelschrapen om taai slijm uit de keel kwijt te raken. Keelontsteking. Gevoel van een brok in de keel. Keelpijn 's morgens, bij slikken. Branden, drukkend, rauw gevoel, pijnlijkheid; erger 's morgens; stekende pijn bij slikken. Slikken gaat moeilijk. Opgezette tonsillen.

Eetlust toegenomen; zelfs geeuwhonger, zonder dat het eten smaakt; na de maaltijd nog steeds hongerig. Geen eetlust. Aversie tegen zijn vertrouwde glaasje bier en zijn sigaar; tegen voedsel en vlees. Koud gevoel in de maag. Constrictie van de maag. Behoefte aan koffie, fruit en zure dingen. Opgeblazenheid na eten. Leeg gevoel niet beter door eten; zonder honger. Oprispingen 's avonds; na melk; bitter; smakeloos; zuur; maagzuur; oprispingen geven enige verlichting. Heeft veel last van maagzuur. Vol en zwaar gevoel na eten. Hik na de maaltijd. Indigestie. Misselijkheid 's morgens, 's avonds, 's nachts, na eten, tijdens hoofdpijn. Pijn 's avonds en 's nachts; na eten; beter na warme dranken; pijn krampend, snijdend, trekkend, knagend, drukkend, alsof gekneusd, stekend. Kokhalzen. Leeg, zinkend gevoel. Extreme dorst. Dorsteloos tijdens koorts. Overgeven tijdens hoesten; na water drinken; gal; bloed; voedsel; slijm; waterig.
Koud en vol gevoel in de buik. Opgeblazenheid met flatus. De buik voelt zwaar en samengesnoerd. Buikpijn 's morgens en 's avonds; na eten; voor menstruatie; tijdens lopen; beter door warmte. Krampen, als van een koliek. Pijn in de lever. Brandende, snijdende en stekende pijnen; steken in de lever en de zijkanten van de buik; rommelen; gevoel alsof de buik intrekt; trekkingen van buikspieren; gevoel van zwakte in de buik.
Constipatie, ontlasting buitengewoon moeilijk; geen enkele aandrang en vruchteloos persen; samensnoering van de anus tijdens stoelgang. Diarree 's morgens; 's middags; na ontbijt; na eten; tijdens menstruatie. Abces van de anus. Fistula ani. Bijzonder stinkende winden. Kriebelen in de anus. Bloedende en naar buiten komende aambeien, erger bij lopen. Jeukende, vochtige anus. Pijn in anus en rectum. Branden tijdens stoelgang. Snijdende pijn tijdens stoelgang. Drukkende pijn. Pijnlijke gevoeligheid anus tijdens ontlasting. Steken en tenesmus; paralyse van het rectum. Strictuur. Ontlasting zwart, bloederig; droog, groen, hard, brokkelig; groot, lang en langwerpig, zacht, dun.

Herhaaldelijke, vruchteloze aandrang tot plassen 's nachts; tenesmus; retentie; verlamming van de blaas. Druk in de blaas. Mictie moeilijk; zwakke urinestroom, 's_nachls frequente mictie. Onwillekeurig urineverlies bij hoesten; moet lange tijd wachten voordat urine komt; moet lange tijd persen voordat urine komt; na mictie gevoel niet klaar te zijn. Gevoel van zwakte in de blaas. Pijn in en ontsteking van de nieren. Vergrote prostaat. Emissie van prostaatvocht tijdens ontlasting. Pusachtige uitscheiding uit urethra. Chronische gonorroe met gele uitvloed (genezen). Branden tijdens mictie. Snijdende pijn tijdens mictie. Opgezette urethra. De urine is scherp, eiwitachtig, brandend, troebel als die enige tijd in de pot blijft staan, donker, licht, rijkelijk; met vliesjes aan het oppervlak; schaars; bezinksel rood, dik of wit.
Hinderlijke erecties 's nachts; frequent, pijnlijk, hevig, later impotentie; ontsteking van de eikel; jeukende geslachtsdelen; pijnlijke gevoeligheid van de testikels; gezwollen testes; zweet op de genitaliën.
Bij vrouwen: aversie tegen geslachtsgemeenschap; coïtus zonder genot. Leucorroe etsend; bloederig, brandend, overvloedig, dun, geel, voor menstruatie, na menstruatie. Menstruatie onregelmatig, te vroeg of te laat; pijnlijk, licht, gering, kort; verzakking van de baarmoeder; ulceratie van het os uteri.
Catarre van larynx en trachea; droge larynx, slijm in larynx, rauw, pijnlijk gevoel in larynx en trachea; jeuk in larynx; heesheid 's avonds, tezamen met verkoudheid, erger bij praten; de stem is rauw, hol, ten slotte stemverlies. Benauwdheid 's nachts; astmatisch; reutelend en fluitend; bemoeilijkte ademhaling door hoesten; behoefte diep adem te halen.
Hoest 's MORGENS, 's middags, 's avonds, 's nachts; voor middernacht; in koude lucht; astmatisch; droog 's avonds en 's nachts; droog 's avonds en los 's morgens; kuchhoest 's avonds; door prikkeling van larynx, trachea; losse hoest 's morgens; paroxismaal; reutelend; kort; door praten; kwellend; heftig. Opgeven van slijm 's morgens; bloederig en overvloedig; moeilijk; slijm bloederig; bedorven; zoutig; zoetachtig; taai; wit; geel.
Angstige onrust en samensnoering van het hart. Hittegevoel in de borst. Bronchitis. Jeuk op de borst, met name van de borsten. Beklemd gevoel 's nachts. Pijn in de borst 's nachts; bij hoesten; na eten; inademen; in zijkanten van de borst; zeurend en brandend; drukkend; rauw gevoel bij hoesten; gekneusd gevoel bij hoesten; steken bij inademen.
Hartkloppingen 's morgens bij ontwaken; 's avonds; angstig; na eten; tijdens eten; bij wakker worden; tumultueus. Zwak gevoel in de borst.
De rug voelt koud. Pukkeltjes op de rug. Ontsteking van het ruggemerg. Jeuk op de rug. Rugpijn, beter bij beweging; bij opstaan uit een stoel; erger tijdens lopen. Pijn in de nekstreek bij bewegen van het hoofd. Pijn tussen de schouderbladen. Pijn in de lumbaalstreek; sacrum; coccygeus bij aanraken; ruggegraat. Zeurende pijn in de lumbaalstreek bij bewegen en lopen; snijdende rugpijn. Pijnlijk, gekneusd gevoel in de ruggegraat; in sacrum. Steken in de rug; schouderbladen; lumbaalstreek. Scheurende pijn in schouderbladen, lumbaalstreek. Stijve rug; nek. Gevoel van zwakte in de lumbaalstreek.
Wankelende gang bij lopen. Oude klachten van winterhanden en -voeten komen terug. Koude handen, onderbenen en voeten. Pijnlijk stekende likdooms. Gebarsten huid van vingers en handen. Kuitkrampen. Steenpuisten op billen en dijen. Uitslag op benen. Kriebelen in armen en voeten. Hete handen. Zwaar gevoel in armen en benen. Ingroeiende teennagel. Jeukende ledematen 's avonds, slechter na krabben; armen en handen; benen. Spiertrekkingen in de benen. Verdoofd gevoel van de ledematen, bovenste, onderste, onderbenen, voeten. Pijn in de ledematen 's nachts; in gewrichten; pijn in de armen als deze omlaag hangen; in de linkerschouder; elleboog; pijn in dijbenen, onderbenen, voeten en voetzolen; aanhoudende pijn in de benen. Branden in de armen; voetzolen. Trekkende pijn in ledematen; arm; onderarm; dijen; knieën. Gekneusd gevoel in de extremiteiten; gewrichten; benen; onderbenen. Stekende pijn in de ledematen; armen; elleboog; benen; heupen; knieën; onderbenen; voetzolen; tenen. Scheurende pijn in de armen; schouders
Diepe slaap. Dromen angstig; van de dood; vallen; rovers; ergernis. Laat inslapen. Rusteloze slaap. Slaperig 's morgens; in de voormiddag; 's avonds; na het avondeten. Slapeloos voor middernacht. Niet verfrist na de slaap. Herhaaldelijk wakker worden.

Koude rillingen in de voormiddag; rond twaalf uur; 's middags; 's avonds in bed; 's_nachts, voor middernacht. Rillerigheid na eten; inwendige rillingen; gevoel van kou heeft de overhand. Dagelijks terugkerende koude rillingen; halfzijdige rillingen of kou; rillingen niet beter in een warme ruimte; behoefte aan warmte, die echter niet verbetert.
Koorts 's middags; 's avonds; 's nachts, geen transpiratie; koorts afwisselend met koude rillingen; koorts gaat van beneden naar boven. Opvliegers.
Transpiratie 's morgens en 's nachts; bij de minste inspanning; tijdens angstige onrust.
Bijten en branden. Verdoofd gevoel. Droge, brandende of koude huid. Rode vlekken op de huid. Geel, als bij geelzucht. Huiduitslag bijtend; steenpuisten; puisten gevuld met bloed; brandend; koperachtig, worden vochtig met gele uitscheiding; droog; eczeem. Herpes brandend, etsend, jeukend, schilferig, stekend; de huiduitslag gaat in warme ruimten jeuken. Pukkels, rash en schilferige uitslag; pijnlijke, gevoelige, stekende huiduitslag. Urticaria, nodules na krabben. Blaasjes. Formicatie. Jeuk 's_nachts in bed; bijtend, brandend, kriebelend, erger na krabben; stekend; erger bij bedwarmte; uittreden van vocht na krabben. Pijn in de huid na krabben. Hyperaesthesie van de huid. Jeuk en steken na krabben. Gevoel van spanning in de huid. Zweren; stinkend; met geel pus; indolent; jeukend, gevoelig, pijnlijk, stekend, slecht genezend. Slechte wondgenezing.
~
ALUMINA SILICATA (Andalusiet, 63% aluminium en 37% silica)

Karakteristieken - Een diepwerkend geneesmiddel bij chronische aandoeningen van hersenen, ruggemerg en zenuwen. Op de voorgrond staat constrictie, evenals constrictie van lichaamsopeningen. Uitzetting van aderen. Zwakte, met name van het ruggemerg. Zeurende en brandende pijn in het ruggemerg. Gevoel alsof er mieren op de huid lopen, doof gevoel, pijn in alle ledematen. Epileptiforme convulsies. Koud gevoel tijdens pijn.
Hoofd - Congestie van de hersenen. Gevoel alsof de hoofdhuid is samengesnoerd. Hoofdpijn > warmte; zweet op het hoofd.
Ogen - Pijn in de ogen. Flikkeren.
Neus - Frequente neusverkoudheid. Zwelling en verzwering van de neus.
Ademhalingsorganen/Borst - Catarre van de borst, pijn, rauw gevoel. Gevoel van grote zwakte in de borst. Stekende pijnen. Krampachtige hoest, & etterig, taai slijm.
Ledematen - Zwaar gevoel, spierschokken, doof gevoel, zeurende pijn en andere pijnen.
Huid - Gevoel alsof er mieren langs het verloop van zenuwbanen lopen; vol gevoel in aderen en uitgezette aderen. Zere huid bij aanraken en druk.
Modaliteiten - Slechter: Koude lucht. Na eten. Staan. Beter: Warmte. Vasten. Bedrust.

~
ALUMINA SILICATA Dit waardevolle geneesmiddel wordt gemaakt van een steensoort genaamd andalusiet. Andalusiet bestaat voor 63% uit aluminium en voor 37% uit silicium. Het middel wordt bereid op de gebruikelijke wijze, door verwrijving.
Alumina silicata is beproefd en door de schrijver gedurende vele jaren klinisch toegepast. Het is een diep en langdurig werkend geneesmiddel, dat chronische aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de darmen en het zenuwstelsel kan verhelpen die tot nu uiterst lastig te behandelen waren.
De klachten treden soms 's ochtends op, maar meestal 's middags en 's avonds. Sommige symptomen komen 's nachts opzetten, zelfs na middernacht.
De patiënt heeft behoefte aan buitenlucht, voelt zich buiten ook prettiger, hoewel koude lucht alle klachten verslechtert. Alles veel slechter na koud worden en uitgesproken vatbaarheid voor kou. Tijdens pijn is de patiënt erg koud; alle pijnen beter door warmte en warme applicaties. De personen die deelnamen aan de geneesmiddelproeven met dit geneesmiddel verloren gewicht; patiënten met bloedarmoede en sterke vermagering werden ermee genezen. Opvallende krachteloosheid; veel symptomen verslechteren door traplopen. Bloedaandrang naar hersenen, ruggemerg en ruggemergzenuwen, met uitgesproken branden en steken. Ataxia locomotrix en polyneuritis (genezen). Samensnoering is een typerend algemeen symptoom; constrictie van lichaamsopeningen, gevoel van samensnoering. Zeer bruikbaar middel bij epileptische en epileptiforme convulsies; niet geven tijdens de convulsies, maar als constitutiemiddel, waardoor de aanvallen verminderen en minder frequent worden en op het laatst geheel verdwijnen. Stijfheid en tonische kra
Kriebelende huid; formicatie van de ledematen, langs de zenuwbanen en in inwendige delen. Vol gevoel over het hele lichaam, met opgezette aders. Lichaam en ledematen zwaar. Verharding van ontstoken delen. Ontsteking van zenuwen, met branden, steken, kriebelen en verdoofd gevoel; hersenen, ruggemerg en ingewanden zijn buitengewoon gevoelig voor trillingen, zoals bij een ritje over een slechte weg. Onwillekeurige spiertrekkingen. De verrnoeidheid is zo groot dat ze het bed moet houden; ze moet gaan liggen. Met Alumina silicata heb ik een vrouw genezen die vanwege uitputting al vele jaren haar bed niet had verlaten. Overbelasting van spieren door tillen, vergelijkbaar met Rhus tox. Algemene verbetering door liggen, hoewel enkele plaatselijke verschijnselen er door verslechteren. De patiënte zegt: 'Als ik lig, voel ik me heel prettig.' Een aantal symptomen is slechter bij liggen op de rug. De patiënte verlangt absolute rust; ze heeft een afkeer van beweging; beweging verslechtert. Toegenomen secretie van slijm.
Pijn erger door opwinding en beweging; en beter door uitwendige warmte en absolute rust. De pijnen zijn heel uiteenlopend van aard: borend, brandend en stekend; samentrekkend, snijdend, doordringend, knagend, gepaard met schokken, verlammend, knijpend, drukkend. Het hele lichaam is gevoelig voor aanraken en druk; pijn stekend, SCHEUREND, zwerend, zich verplaatsend.
Uitgesproken periodiciteit, zowel wat betreft de pijn als vele andere verschijnselen. Soms wordt de pijn minder bij druk, maar ook het omgekeerde komt voor. Kloppingen door het hele lichaam en in hoofd en buik. Snelle pols, 's avonds en 's nachts. Verbetering bij rustig in bed liggen, verslechtering door opstaan of overeind komen. Gevoeligheid, uitwendig en inwendig. Alle klachten erger bij staan.
Krachteloos door extreme warmte (in de zomer). Zwelling van aangedane delen en van klieren. Gevoel van spanning door het hele lichaam en in de ledematen. Trillende benen en armen; beven over het hele lichaam. Onwillekeurige spiersamentrekkingen. Symptomen slechter bij ontwaken. Lopen is bijna onmogelijk; snel bewegen of enige vorm van inspanning geeft klachten; zwakte door lopen. Vochtig weer verslechtert. Vele symptomen worden veroorzaakt door verblijf in gesloten, warme ruimten.
Alumina silicata is een nuttig middel bij nerveuze uitputting gepaard met sterke mentale opwinding en verslechtering door irritatie en ergernis. Afwezig. Angstige onrust, 's avonds, 's nachts; gewetensangst, bezorgd over de eigen gezondheid; slechter na slapen. Een proefpersoon had het gevoel gek te worden en wilde beslist dat de C 30, die zij had ingenomen, werd geantidoteerd. Wil dan dit en dan dat, nooit tevreden, heeft op iedereen iets aan te merken. Wil alleen zijn, voelt zich dan echter slechter en beter bij gezelschap. Concentratieproblemen. Verwarring 's morgens, erger na wakker worden. Slechter door tegenspraak. Weerbarstig en grillig.
Timide en bangelijk (waargenomen bij verschillende proefpersonen).
Denkt kleiner te worden en te zullen vallen als ze overeind komt; ziet verschijningen; wanhoop; ontevreden, moedeloos en radeloos; lange periodes van versuffing; versuftheid na de slaap.
Sterk verhoogde fantasie. Toestand van permanente angst; wordt angstig wakker en schrikt snel. Uitgesproken mentale zwakte, vergeetachtigheid, onverschilligheid, besluiteloosheid, ontbreken van ideeën; een toestand die vergelijkbaar is met zwakzinnigheid of op de grens komt van krankzinnigheid. Ze lacht veel, een hysterisch lachje; vele mentale verschijnselen zijn hysterisch van aard. Gemelijk en obstinaat. Geheugenzwakte. Wisselende stemmingen. Spreek- en schrijffouten; gebruikt de verkeerde woorden. Wroeging; religieuze affecties; enorme mentale zwakte, grenzend aan krankzinnigheid. Bruikbaar bij geestelijke uitputting na langdurige mentale inspanning. Geestelijke onrust 's nachts. Grote droefheid. Een proefpersoon zei zich nog nooit in haar leven zo ongelukkig te hebben gevoeld; beter nadat ze aan iemand haar verhaal had gedaan. Sterke vermindering van de zintuiglijke gewaarwordingen. Uiterst gevoelig voor geluid. Blijft lange tijd zitten en merkt ogenschijnlijk niets op. Slaapwandelen. Opschrikken bij in
Vertigo 's morgens en 's avonds; bij zitten; bukken; lopen; plotseling draaien van het hoofd; beter bij liggen. Duizeligheid bij sluiten van de ogen, neiging voorover te vallen; bij draaien neiging de kant op te vallen waarheen ze draait; vertigo alsof bedwelmd, tezamen met misselijkheid.
Verhoogde bloedaandrang naar het hoofd, tezamen met een kokend gevoel en kou van het achterhoofd; samensnoering van de behaarde hoofdhuid, vooral van het voorhoofd. Leeg gevoel in het hoofd. Hitte en zwaarte van het hoofd 's avonds, vooral van het voorhoofd. Veel jeuk en kriebelen op de scalp. Veel hoofdpijn, 's_morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Hoofdpijn erger door voorover buigen, opbinden van het haar, na eten, de tanden op elkaar klemmen, voor en tijdens menstruatie, bij zitten, na slapen, na stimulantia, stevig de voeten neerzetten, bukken. Hoofdpijn beter door iets om het hoofd te binden, door koude applicaties, koude lucht, liggen, bewegen van het hoofd, druk, staan en lopen. Intermitterende pijnen, dag en nacht. Peridieke hoofdpijn. Door geluiden wordt de pijn kloppend. Wil warme kleding voor het lichaam, maar koude lucht voor het hoofd. Gewaarwording van kriebelen, als van mieren in de hersenen; dit gevoel trekt door het lichaam en verdwijnt via de tenen. Pijn in het voorhoofd, boven de o
De oogleden kleven 's nachts aan elkaar; 's morgens uitscheiding van dik slijm; donkere kringen onder de ogen; ogen lijken groter, gepaard met droogte; catarrale ontsteking in de buitenlucht, met jeuk. Pijn in de ogen; brandende pijn 's avonds, als van rook; branden in oogleden en ooghoeken; drukkende pijn in de ogen; pijnlijke gevoeligheid en gevoel van zand in de ogen; steken in de ogen. Lichtschuwheid. Rode ogen; strontjes en gezwollen oogleden. Wazig zien, erger 's nachts bij kunstlicht en bij inspanning van de ogen. Mistig, gering zicht. Verziendheid.
Purulente oorvloed, met jeuk in het gehoorkanaal. Hete oren. Geluiden in de oren; brommen, fladderen, suizen, brullen en fluiten. Pijn diep in het oor, borend, stekend en scheurende pijnen in het oor. Verstopt gevoel met kloppingen. Gehoor aanvankelijk scherper, later verminderd.
Door de neus ingeademde lucht voelt koud. Catarre van de neusholte en achter in de neus. De uitscheiding is BLOEDERIG, bevat korsten, is etsend, groenachtig, bevat harde brokken; stinkend, pussig, dik, soms waterig, geel of geelgroen. Neusverkoudheid met hoesten; droog, afwisselend met loopneus, hevige verkoudheid; droogte van de neusholte. Neusbloeding bij neus snuiten; neus voelt vol; jeuk in de neus. De neus zit vol dik slijm en korsten. Branden en scheuren in de neus; pijnlijke gevoeligheid van neus, neuswortel en septum, pijnlijk bij aanraken; doffe pijn in neus bij ademhalen, straalt omhoog uit naar midden van de kruin. Reuk aanvankelijk scherper, daarna verminderd en ten slotte verdwenen. Herhaaldelijk niezen, met en zonder neusverkoudheid. Ulceratie in de neus. Sterk gezwollen neus.
Pijn in het gelaat; pijn in de jukbeenderen, tezamen met pijn in de slapen; pijn van slapen naar jukbeenderen, erger in de buitenlucht en bij kauwen. Trekkende, stekende en scheurende pijnen in het gezicht. Paarsachtige verkleuring van het gezicht.
Mondslijmvlies bedekt met aften; bloedend tandvlees en wit beslagen tong. Droge mond; bij koude rillingen of verscheurende pijn door het hoofd plakken de lippen samen. Ophopend slijm in de mond; stinkende adem; pijn in tandvlees en gebit bij koude lucht, bijten en na eten. Tandvlees, gehemelte en tong gevoelig; stekende en scheurende pijnen in het gebit; speekselvloed, opgezet tandvlees; smaak bloederig, metaalachtig, zuur of afwezig. Voedsel heeft geen smaak. Verzwering van tandvlees. Tanden heel gevoelig. Pijn van de wortels van de boventanden naar het hoofd, bij bijten.
Milde ontsteking van keel en tonsillen. Schraapt veel slijm op; droge keel bij ontwaken; gevoel van een brok in de keel; taai, kleverig slijm in de keel; keelpijn bij slikken; branden, rauw gevoel en pijnlijke gevoeligheid. Gewaarwording van een splinter in de keel; stekende pijn bij slikken; slikken gaat moeilijk en langzaam; verzwering van de keel en opgezette tonsillen. Gezwollen halsklieren.
Toegenomen eetlust, later geeuwhonger, hoewel de eerste hap misselijkheid veroorzaakt. Flinke eetlust, maar het eten smaakt hem niet; behoefte aan dingen die niet beschikbaar zijn. Aversie tegen voedsel, koffie, vlees; denkt voedsel niet te kunnen verteren; leeg gevoel, niet beter door eten. Oprispingen bitter, smakeloos, zuur, van het voedsel. Na de maaltijd smaak van bedorven vlees, speekselvloed, beter door opboeren. Vol gevoel na het eten, na een hap eten. Zwaar gevoel in de maag na eten; hik, maagzuur en afkeer van voedsel. Misselijkheid 's morgens, 's avonds en 's nachts; na eten, tijdens hoofdpijn. Zien van en denken aan voedsel geeft misselijkheid. Maagpijn, 's avonds en 's nachts, erger door eten. Branden, trekt omhoog, kramp, drukkend, knagend, snijdend, stekend; drukkende pijn na eten, beter door oprispingen. Pijnlijke gevoeligheid bij druk. Kokhalzen. Zinkend gevoel. Gevoel van een steen in de maag. Water smaakt alsof bedorven. Matige dorst, geen dorst tijdens koorts. Overgeven of hoesten na de m
Vastzittende winden in de buik; vol gevoel, opgeblazenheid, harde buik, zwaar gevoel, samensnoering; opgeblazenheid erger na eten. Buikpijn, erger na eten, voor menstruatie, tijdens menstruatie, tijdens lopen en beter door uitwendige toepassing van warmte. Pijn in de leverstreek; brandend gevoel in de buik. Krampende, koliekachtige pijn, beginnend in de maag en zich verplaatsend door de darmen, met aandrang tot ontlasting. Krampen door de hele buik, moet rennen om een waterige, stinkende, gele ontlasting te lozen. Snijdende, drukkende en stekende pijnen in het linkerhypochondrium en in de lever; scheurende pijn in de buik. Borborygmi en spanningsgevoel.


Constipatie, uiterst moeizame ontlasting; onbevredigende, geringe ontlasting; moet zich erg inspannen, zelfs zachte ontlasting kost moeite. Constrictie van de anus tijdens ontlasting. Diarree, jaagt de patiënt om 5 uur 's morgens uit bed; eerste deel onverteerd, daarna waterig, kleurloos, met veel flatus; na het eten van fruit. Laat veel winden tijdens ontlasting; stinkende winden zonder ontlasting. Kriebelen in de anus. Bloedende uitwendige aambeien. Inactiviteit van het rectum; jeuk van de anus e erger bij krabben; gebied rond anus is vochtig; pijn in anus tijdens stoelgang; branden tijdens stoelgang. Snijdende, drukkende, stekende pijn en gekneusd gevoel. Tenesmus; verlamming van rectum. Vruchteloze aandrang tot ontlasting. Ontlasting bloederig, overvloedig, donker, droog, brokkelig, groot, stinkend, gering, zacht, dun, waterig, onverteerd.
Verlammende zwakte van de blaas. Urineretentie. Tenesmus bij plassen. Vruchteloze urinedrang. Frequente aandrang om te plassen; erger 's nachts; zwakke straal urine, 's nachts frequent; moet lange tijd wachten voordat de urine komt; na mictie gevoel niet klaar te zijn; onwillekeurig verlies van urine.
Emissie van prostaatvocht tijdens stoelgang; prostaat opgezet, gevoelig en pijnlijk; ontstoken prostaat.
Uitscheiding van slijm en pus uit de urethra; brandende pijn bij plassen; snijdende pijn bij plassen.
Urine rijkelijk, later gering; brandend, troebel en rood. Rood bezinksel, geen suiker, geen eiwit.
Man: hinderlijke erecties 's nachts; sterke en pijnlijke erecties; testikels gezwollen en hard; eikel rood en kapot; jeukend scrotum, transpiratie op scrotum. Frequente zaadlozingen; toegenomen seksuele opwinding 's avonds en 's nachts.
Vrouw: gekweld door jeuk en gekriebel; erger na urinelozing, na krabben, beter door uitwendige toepassing van kou. Leucorroe scherp, bloederig, rijkelijk, purulent, dun, wit of geel; erger voor en na menstruatie. Bij een proefpersoon kwam de menstruatie te vaak, bij andere was de menses te laat, intermitterend, stinkend, pijnlijk, gering. Onderdrukte menstruatie (genezen). Brandende pijn in de geslachtsdelen; baarmoederprolaps; verzwering van de schaamlippen.
Prikkeling van de larynx, slijm in larynx en trachea. Catarre van larynx en trachea (genezen). Strottehoofd rauw en pijnlijk. Moet heel dikwijls slijm omhoogschrapen uit het strottehoofd. Aanhoudend kriebelen in strottehoofd en luchtpijp. Omfloerste, rauwe stem. Heesheid, erger 's morgens.
Ademhaling verstoord door hoesten; fluitende, astmatische ademhaling; reutelende ademhaling. Benauwdheid door hoesten.
Hoest overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts. Astmatische hoest. Droge hoest 's morgens en 's nachts; droge hoest met alleen 's morgens opgeven van sputum; hoest erger in koude lucht. Droge kuchhoest 's avonds. Sterke irritatie van larynx en trachea door harde hoest. 's Morgens luide hoest, gepaard met koorts. Hoestbuien bij liggen op de rechterzij. Kwellende, paroxismale hoest door kriebelen in het strottehoofd. Hevige hoestbuien.
Expectoratie overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts, etsend, bloederig, overvloedig, stinkend, taai, wit of geel.
Sterke bloedaandrang naar of gevoel van congestie in de borst. Samensnoering van de borst, beklemming, hitte en opgeven van bloed; bronchitis; pijn in de borst 's_nachts; pijn in de zijkanten van de borstkas tijdens hoesten. Branden in de borst. Gevoel alsof de borstkas in elkaar wordt gedrukt; rauw gevoel in de borst bij hoesten; pijnlijke, gekneusde borstwand door hoesten. Stekende pijn in de borst door hoesten en inademen. Zwak gevoel en hartkloppingen.
Koude rug bij blootstelling aan koude lucht, alsof er koud water over wordt gegoten. Huiduitslag op de rug. Jeuk cervicaal en dorsaal; rugpijn bij beweging, overeind komen uit een stoel, bukken of lopen. De pijn wordt minder als de patiënt roerloos blijft liggen, maar draaien of overeind proberen te komen, geeft direct pijn in de buurt van de ruggegraat. Pijn in de cervicaalstreek, in de dorsaalstreek tussen de schouderbladen, in het sacrum, in het stuitje en in de de hele ruggegraat; aanhoudende pijn in de wervelkolom, met name in de lumbaalstreek en in het heiligbeen. Branden in het ruggemerg; brandende pijn in de nek en tussen de schouderbladen. Bij inspanning prikken als van naalden in de lumbaalstreek; beter bij rust. Pijnlijk en gekneusd gevoel in de ruggegraat, met name lumbaal; steken als van naalden in de lumbaalstreek. Stekende pijn in de rug, de nek, de schouderbladen en tussen de schouderbladen. Scheurende rugpijn. Stijve rug en stijve nek; is door buitengewone zwakte van de rug gedwongen in bed
Onhandige bewegingen, vooral van de benen. Blauw, pijnlijk plekje op de hand, precies op de plaats waar vele jaren terug een wrat was weggehaald. Afbrokkelende nagels; handen vol barstjes en scheurtjes; koude handen, onderbenen en voeten; ijskoude handen en blauwe vingers. Kuitkrampen. Vermagering van alle ledematen; allerlei vormen van uitslag op de ledematen, met name echter steenpuisten en rash. Buitensporige formicatie. Heel hete handen. Armen, benen, handen en voeten zwaar. Ontzettende jeuk zonder huiduitslag, armen, handen en vingers, benen, dijbenen en voetzolen. Op de armen pijnlijke jeuk langs de zenuwbanen. Onwillekeurige spiertrekkingen in alle ledematen. Verdoofd gevoel van alle ledematen; 's morgens gevoelloze armen; gevoelloze handen en vingers, benen, onderbenen, voeten en hielen e verdoofd gevoel van de buitenste twee teentjes van de rechtervoet bij liggen op de rug. Pijn in de ledematen bij opwinding, erger door beweging, erger 's nachts. Pijn in de gewrichten; pijn in armen, schouders, elle
Kan zijn voeten niet optillen bij traplopen; het lijkt alsof hij zijn lichaam niet op de volgende tree kan krijgen.

De slaap is verstoord door allerlei beelden; dromen angstig, verward, erotisch, over de dood, nachtmerries, plezierige dromen, dromen over ruziën en ergernis. Rusteloze en gebroken slaap. Slaperigheid 's morgens, in de voormiddag en 's avonds, evenals na het avondeten. Slapeloosheid voor middemacht; slaap niet verkwikkend, wordt te vroeg wakker, wordt herhaaldelijk wakker. Gapen.
Rillerigheid 's morgens, rond 12 uur, 's middags, 's avonds; rillerigheid 's avonds in bed; koude rillingen in de open lucht, na eten, beter na iets warms drinken; uitwendige kou; inwendige kou. Koude rillingen bij bewegen in bed. Sterke rillerigheid om 5 uur 's middags. Eén lichaamshelft koud. Koude rillingen tijdens stoelgang. Behoefte aan warmte; warmte verbetert de rillingen.
Koorts 's middags, 's avonds en 's nachts. De koorts begint 's avonds tussen 8 en 10 uur en gaat gepaard met hevige pijn in beide benen, alsof die worden fijngedrukt; de pijn gaat naar het hart en naar de linkerslaap. Uitwendige hitte met rillerigheid. Opvliegers; tijdens de slaap.
Transpiratie 's morgens, 's nachts, gepaard met angstige onrust; transpiratie bij beweging e overvloedig zweten na ontwaken.
Droge huid, koud, bijtend, ongevoeligheid, gele vlekjes. Brandende huid, gesprongen huid. Huiduitslag, blaren, steenpuisten, branden; kloofjes. DROOG eczeem. Herpes, droog, jeukend, stekend. Jeukende uitslag, erger bij warmte. Pijnlijk eczeem. Nodulaire urticaria, uitslag met vorming van blaasjes. Uittreden van vocht na krabben, schrijnende pijn na krabben. Stekend en brandend eczeem. Etterende, fagadenische uitslag. Kriebelende huid over het hele lichaam, jeuk erger 's avonds in bed. Bijten, branden, kriebelen; beter door roerloos te blijven liggen. Jeuk beter door krabben. Stekend branden in de huid over het hele lichaam, maar vooral op de handruggen, de armen en de voeten. Vochtigheid van de huid na krabben. Huid buitengewoon gevoelig. Sterk gevoel van spanning in de huid. Ulceratie, met jeuk, pijnlijk gevoel en steken. Trage wondgenezing.

~
ALUMINA SILICATA Dit waardevolle geneesmiddel wordt gemaakt van een steensoort genaamd andalusiet. Andalusiet bestaat voor 63% uit aluminium en voor 37% uit silicium. Het middel wordt bereid op de gebruikelijke wijze, door verwrijving.
Alumina silicata is beproefd en door de schrijver gedurende vele jaren klinisch toegepast. Het is een diep en langdurig werkend geneesmiddel, dat chronische aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de darmen en het zenuwstelsel kan verhelpen die tot nu uiterst lastig te behandelen waren.
De klachten treden soms 's ochtends op, maar meestal 's middags en 's avonds. Sommige symptomen komen 's nachts opzetten, zelfs na middernacht.
De patiënt heeft behoefte aan buitenlucht, voelt zich buiten ook prettiger, hoewel koude lucht alle klachten verslechtert. Alles veel slechter na koud worden en uitgesproken vatbaarheid voor kou. Tijdens pijn is de patiënt erg koud; alle pijnen beter door warmte en warme applicaties. De personen die deelnamen aan de geneesmiddelproeven met dit geneesmiddel verloren gewicht; patiënten met bloedarmoede en sterke vermagering werden ermee genezen. Opvallende krachteloosheid; veel symptomen verslechteren door traplopen. Bloedaandrang naar hersenen, ruggemerg en ruggemergzenuwen, met uitgesproken branden en steken. Ataxia locomotrix en polyneuritis (genezen). Samensnoering is een typerend algemeen symptoom; constrictie van lichaamsopeningen, gevoel van samensnoering. Zeer bruikbaar middel bij epileptische en epileptiforme convulsies; niet geven tijdens de convulsies, maar als constitutiemiddel, waardoor de aanvallen verminderen en minder frequent worden en op het laatst geheel verdwijnen. Stijfheid en tonische kra
Kriebelende huid; formicatie van de ledematen, langs de zenuwbanen en in inwendige delen. Vol gevoel over het hele lichaam, met opgezette aders. Lichaam en ledematen zwaar. Verharding van ontstoken delen. Ontsteking van zenuwen, met branden, steken, kriebelen en verdoofd gevoel; hersenen, ruggemerg en ingewanden zijn buitengewoon gevoelig voor trillingen, zoals bij een ritje over een slechte weg. Onwillekeurige spiertrekkingen. De verrnoeidheid is zo groot dat ze het bed moet houden; ze moet gaan liggen. Met Alumina silicata heb ik een vrouw genezen die vanwege uitputting al vele jaren haar bed niet had verlaten. Overbelasting van spieren door tillen, vergelijkbaar met Rhus tox. Algemene verbetering door liggen, hoewel enkele plaatselijke verschijnselen er door verslechteren. De patiënte zegt: 'Als ik lig, voel ik me heel prettig.' Een aantal symptomen is slechter bij liggen op de rug. De patiënte verlangt absolute rust; ze heeft een afkeer van beweging; beweging verslechtert. Toegenomen secretie van slijm.
Pijn erger door opwinding en beweging; en beter door uitwendige warmte en absolute rust. De pijnen zijn heel uiteenlopend van aard: borend, brandend en stekend; samentrekkend, snijdend, doordringend, knagend, gepaard met schokken, verlammend, knijpend, drukkend. Het hele lichaam is gevoelig voor aanraken en druk; pijn stekend, SCHEUREND, zwerend, zich verplaatsend.
Uitgesproken periodiciteit, zowel wat betreft de pijn als vele andere verschijnselen. Soms wordt de pijn minder bij druk, maar ook het omgekeerde komt voor. Kloppingen door het hele lichaam en in hoofd en buik. Snelle pols, 's avonds en 's nachts. Verbetering bij rustig in bed liggen, verslechtering door opstaan of overeind komen. Gevoeligheid, uitwendig en inwendig. Alle klachten erger bij staan.
Krachteloos door extreme warmte (in de zomer). Zwelling van aangedane delen en van klieren. Gevoel van spanning door het hele lichaam en in de ledematen. Trillende benen en armen; beven over het hele lichaam. Onwillekeurige spiersamentrekkingen. Symptomen slechter bij ontwaken. Lopen is bijna onmogelijk; snel bewegen of enige vorm van inspanning geeft klachten; zwakte door lopen. Vochtig weer verslechtert. Vele symptomen worden veroorzaakt door verblijf in gesloten, warme ruimten.
Alumina silicata is een nuttig middel bij nerveuze uitputting gepaard met sterke mentale opwinding en verslechtering door irritatie en ergernis. Afwezig. Angstige onrust, 's avonds, 's nachts; gewetensangst, bezorgd over de eigen gezondheid; slechter na slapen. Een proefpersoon had het gevoel gek te worden en wilde beslist dat de C 30, die zij had ingenomen, werd geantidoteerd. Wil dan dit en dan dat, nooit tevreden, heeft op iedereen iets aan te merken. Wil alleen zijn, voelt zich dan echter slechter en beter bij gezelschap. Concentratieproblemen. Verwarring 's morgens, erger na wakker worden. Slechter door tegenspraak. Weerbarstig en grillig.
Timide en bangelijk (waargenomen bij verschillende proefpersonen).
Denkt kleiner te worden en te zullen vallen als ze overeind komt; ziet verschijningen; wanhoop; ontevreden, moedeloos en radeloos; lange periodes van versuffing; versuftheid na de slaap.
Sterk verhoogde fantasie. Toestand van permanente angst; wordt angstig wakker en schrikt snel. Uitgesproken mentale zwakte, vergeetachtigheid, onverschilligheid, besluiteloosheid, ontbreken van ideeën; een toestand die vergelijkbaar is met zwakzinnigheid of op de grens komt van krankzinnigheid. Ze lacht veel, een hysterisch lachje; vele mentale verschijnselen zijn hysterisch van aard. Gemelijk en obstinaat. Geheugenzwakte. Wisselende stemmingen. Spreek- en schrijffouten; gebruikt de verkeerde woorden. Wroeging; religieuze affecties; enorme mentale zwakte, grenzend aan krankzinnigheid. Bruikbaar bij geestelijke uitputting na langdurige mentale inspanning. Geestelijke onrust 's nachts. Grote droefheid. Een proefpersoon zei zich nog nooit in haar leven zo ongelukkig te hebben gevoeld; beter nadat ze aan iemand haar verhaal had gedaan. Sterke vermindering van de zintuiglijke gewaarwordingen. Uiterst gevoelig voor geluid. Blijft lange tijd zitten en merkt ogenschijnlijk niets op. Slaapwandelen. Opschrikken bij in
Vertigo 's morgens en 's avonds; bij zitten; bukken; lopen; plotseling draaien van het hoofd; beter bij liggen. Duizeligheid bij sluiten van de ogen, neiging voorover te vallen; bij draaien neiging de kant op te vallen waarheen ze draait; vertigo alsof bedwelmd, tezamen met misselijkheid.
Verhoogde bloedaandrang naar het hoofd, tezamen met een kokend gevoel en kou van het achterhoofd; samensnoering van de behaarde hoofdhuid, vooral van het voorhoofd. Leeg gevoel in het hoofd. Hitte en zwaarte van het hoofd 's avonds, vooral van het voorhoofd. Veel jeuk en kriebelen op de scalp. Veel hoofdpijn, 's_morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Hoofdpijn erger door voorover buigen, opbinden van het haar, na eten, de tanden op elkaar klemmen, voor en tijdens menstruatie, bij zitten, na slapen, na stimulantia, stevig de voeten neerzetten, bukken. Hoofdpijn beter door iets om het hoofd te binden, door koude applicaties, koude lucht, liggen, bewegen van het hoofd, druk, staan en lopen. Intermitterende pijnen, dag en nacht. Peridieke hoofdpijn. Door geluiden wordt de pijn kloppend. Wil warme kleding voor het lichaam, maar koude lucht voor het hoofd. Gewaarwording van kriebelen, als van mieren in de hersenen; dit gevoel trekt door het lichaam en verdwijnt via de tenen. Pijn in het voorhoofd, boven de o
De oogleden kleven 's nachts aan elkaar; 's morgens uitscheiding van dik slijm; donkere kringen onder de ogen; ogen lijken groter, gepaard met droogte; catarrale ontsteking in de buitenlucht, met jeuk. Pijn in de ogen; brandende pijn 's avonds, als van rook; branden in oogleden en ooghoeken; drukkende pijn in de ogen; pijnlijke gevoeligheid en gevoel van zand in de ogen; steken in de ogen. Lichtschuwheid. Rode ogen; strontjes en gezwollen oogleden. Wazig zien, erger 's nachts bij kunstlicht en bij inspanning van de ogen. Mistig, gering zicht. Verziendheid.
Purulente oorvloed, met jeuk in het gehoorkanaal. Hete oren. Geluiden in de oren; brommen, fladderen, suizen, brullen en fluiten. Pijn diep in het oor, borend, stekend en scheurende pijnen in het oor. Verstopt gevoel met kloppingen. Gehoor aanvankelijk scherper, later verminderd.
Door de neus ingeademde lucht voelt koud. Catarre van de neusholte en achter in de neus. De uitscheiding is BLOEDERIG, bevat korsten, is etsend, groenachtig, bevat harde brokken; stinkend, pussig, dik, soms waterig, geel of geelgroen. Neusverkoudheid met hoesten; droog, afwisselend met loopneus, hevige verkoudheid; droogte van de neusholte. Neusbloeding bij neus snuiten; neus voelt vol; jeuk in de neus. De neus zit vol dik slijm en korsten. Branden en scheuren in de neus; pijnlijke gevoeligheid van neus, neuswortel en septum, pijnlijk bij aanraken; doffe pijn in neus bij ademhalen, straalt omhoog uit naar midden van de kruin. Reuk aanvankelijk scherper, daarna verminderd en ten slotte verdwenen. Herhaaldelijk niezen, met en zonder neusverkoudheid. Ulceratie in de neus. Sterk gezwollen neus.
Pijn in het gelaat; pijn in de jukbeenderen, tezamen met pijn in de slapen; pijn van slapen naar jukbeenderen, erger in de buitenlucht en bij kauwen. Trekkende, stekende en scheurende pijnen in het gezicht. Paarsachtige verkleuring van het gezicht.
Mondslijmvlies bedekt met aften; bloedend tandvlees en wit beslagen tong. Droge mond; bij koude rillingen of verscheurende pijn door het hoofd plakken de lippen samen. Ophopend slijm in de mond; stinkende adem; pijn in tandvlees en gebit bij koude lucht, bijten en na eten. Tandvlees, gehemelte en tong gevoelig; stekende en scheurende pijnen in het gebit; speekselvloed, opgezet tandvlees; smaak bloederig, metaalachtig, zuur of afwezig. Voedsel heeft geen smaak. Verzwering van tandvlees. Tanden heel gevoelig. Pijn van de wortels van de boventanden naar het hoofd, bij bijten.
Milde ontsteking van keel en tonsillen. Schraapt veel slijm op; droge keel bij ontwaken; gevoel van een brok in de keel; taai, kleverig slijm in de keel; keelpijn bij slikken; branden, rauw gevoel en pijnlijke gevoeligheid. Gewaarwording van een splinter in de keel; stekende pijn bij slikken; slikken gaat moeilijk en langzaam; verzwering van de keel en opgezette tonsillen. Gezwollen halsklieren.
Toegenomen eetlust, later geeuwhonger, hoewel de eerste hap misselijkheid veroorzaakt. Flinke eetlust, maar het eten smaakt hem niet; behoefte aan dingen die niet beschikbaar zijn. Aversie tegen voedsel, koffie, vlees; denkt voedsel niet te kunnen verteren; leeg gevoel, niet beter door eten. Oprispingen bitter, smakeloos, zuur, van het voedsel. Na de maaltijd smaak van bedorven vlees, speekselvloed, beter door opboeren. Vol gevoel na het eten, na een hap eten. Zwaar gevoel in de maag na eten; hik, maagzuur en afkeer van voedsel. Misselijkheid 's morgens, 's avonds en 's nachts; na eten, tijdens hoofdpijn. Zien van en denken aan voedsel geeft misselijkheid. Maagpijn, 's avonds en 's nachts, erger door eten. Branden, trekt omhoog, kramp, drukkend, knagend, snijdend, stekend; drukkende pijn na eten, beter door oprispingen. Pijnlijke gevoeligheid bij druk. Kokhalzen. Zinkend gevoel. Gevoel van een steen in de maag. Water smaakt alsof bedorven. Matige dorst, geen dorst tijdens koorts. Overgeven of hoesten na de m
Vastzittende winden in de buik; vol gevoel, opgeblazenheid, harde buik, zwaar gevoel, samensnoering; opgeblazenheid erger na eten. Buikpijn, erger na eten, voor menstruatie, tijdens menstruatie, tijdens lopen en beter door uitwendige toepassing van warmte. Pijn in de leverstreek; brandend gevoel in de buik. Krampende, koliekachtige pijn, beginnend in de maag en zich verplaatsend door de darmen, met aandrang tot ontlasting. Krampen door de hele buik, moet rennen om een waterige, stinkende, gele ontlasting te lozen. Snijdende, drukkende en stekende pijnen in het linkerhypochondrium en in de lever; scheurende pijn in de buik. Borborygmi en spanningsgevoel.


Constipatie, uiterst moeizame ontlasting; onbevredigende, geringe ontlasting; moet zich erg inspannen, zelfs zachte ontlasting kost moeite. Constrictie van de anus tijdens ontlasting. Diarree, jaagt de patiënt om 5 uur 's morgens uit bed; eerste deel onverteerd, daarna waterig, kleurloos, met veel flatus; na het eten van fruit. Laat veel winden tijdens ontlasting; stinkende winden zonder ontlasting. Kriebelen in de anus. Bloedende uitwendige aambeien. Inactiviteit van het rectum; jeuk van de anus e erger bij krabben; gebied rond anus is vochtig; pijn in anus tijdens stoelgang; branden tijdens stoelgang. Snijdende, drukkende, stekende pijn en gekneusd gevoel. Tenesmus; verlamming van rectum. Vruchteloze aandrang tot ontlasting. Ontlasting bloederig, overvloedig, donker, droog, brokkelig, groot, stinkend, gering, zacht, dun, waterig, onverteerd.
Verlammende zwakte van de blaas. Urineretentie. Tenesmus bij plassen. Vruchteloze urinedrang. Frequente aandrang om te plassen; erger 's nachts; zwakke straal urine, 's nachts frequent; moet lange tijd wachten voordat de urine komt; na mictie gevoel niet klaar te zijn; onwillekeurig verlies van urine.
Emissie van prostaatvocht tijdens stoelgang; prostaat opgezet, gevoelig en pijnlijk; ontstoken prostaat.
Uitscheiding van slijm en pus uit de urethra; brandende pijn bij plassen; snijdende pijn bij plassen.
Urine rijkelijk, later gering; brandend, troebel en rood. Rood bezinksel, geen suiker, geen eiwit.
Man: hinderlijke erecties 's nachts; sterke en pijnlijke erecties; testikels gezwollen en hard; eikel rood en kapot; jeukend scrotum, transpiratie op scrotum. Frequente zaadlozingen; toegenomen seksuele opwinding 's avonds en 's nachts.
Vrouw: gekweld door jeuk en gekriebel; erger na urinelozing, na krabben, beter door uitwendige toepassing van kou. Leucorroe scherp, bloederig, rijkelijk, purulent, dun, wit of geel; erger voor en na menstruatie. Bij een proefpersoon kwam de menstruatie te vaak, bij andere was de menses te laat, intermitterend, stinkend, pijnlijk, gering. Onderdrukte menstruatie (genezen). Brandende pijn in de geslachtsdelen; baarmoederprolaps; verzwering van de schaamlippen.
Prikkeling van de larynx, slijm in larynx en trachea. Catarre van larynx en trachea (genezen). Strottehoofd rauw en pijnlijk. Moet heel dikwijls slijm omhoogschrapen uit het strottehoofd. Aanhoudend kriebelen in strottehoofd en luchtpijp. Omfloerste, rauwe stem. Heesheid, erger 's morgens.
Ademhaling verstoord door hoesten; fluitende, astmatische ademhaling; reutelende ademhaling. Benauwdheid door hoesten.
Hoest overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts. Astmatische hoest. Droge hoest 's morgens en 's nachts; droge hoest met alleen 's morgens opgeven van sputum; hoest erger in koude lucht. Droge kuchhoest 's avonds. Sterke irritatie van larynx en trachea door harde hoest. 's Morgens luide hoest, gepaard met koorts. Hoestbuien bij liggen op de rechterzij. Kwellende, paroxismale hoest door kriebelen in het strottehoofd. Hevige hoestbuien.
Expectoratie overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts, etsend, bloederig, overvloedig, stinkend, taai, wit of geel.
Sterke bloedaandrang naar of gevoel van congestie in de borst. Samensnoering van de borst, beklemming, hitte en opgeven van bloed; bronchitis; pijn in de borst 's_nachts; pijn in de zijkanten van de borstkas tijdens hoesten. Branden in de borst. Gevoel alsof de borstkas in elkaar wordt gedrukt; rauw gevoel in de borst bij hoesten; pijnlijke, gekneusde borstwand door hoesten. Stekende pijn in de borst door hoesten en inademen. Zwak gevoel en hartkloppingen.
Koude rug bij blootstelling aan koude lucht, alsof er koud water over wordt gegoten. Huiduitslag op de rug. Jeuk cervicaal en dorsaal; rugpijn bij beweging, overeind komen uit een stoel, bukken of lopen. De pijn wordt minder als de patiënt roerloos blijft liggen, maar draaien of overeind proberen te komen, geeft direct pijn in de buurt van de ruggegraat. Pijn in de cervicaalstreek, in de dorsaalstreek tussen de schouderbladen, in het sacrum, in het stuitje en in de de hele ruggegraat; aanhoudende pijn in de wervelkolom, met name in de lumbaalstreek en in het heiligbeen. Branden in het ruggemerg; brandende pijn in de nek en tussen de schouderbladen. Bij inspanning prikken als van naalden in de lumbaalstreek; beter bij rust. Pijnlijk en gekneusd gevoel in de ruggegraat, met name lumbaal; steken als van naalden in de lumbaalstreek. Stekende pijn in de rug, de nek, de schouderbladen en tussen de schouderbladen. Scheurende rugpijn. Stijve rug en stijve nek; is door buitengewone zwakte van de rug gedwongen in bed
Onhandige bewegingen, vooral van de benen. Blauw, pijnlijk plekje op de hand, precies op de plaats waar vele jaren terug een wrat was weggehaald. Afbrokkelende nagels; handen vol barstjes en scheurtjes; koude handen, onderbenen en voeten; ijskoude handen en blauwe vingers. Kuitkrampen. Vermagering van alle ledematen; allerlei vormen van uitslag op de ledematen, met name echter steenpuisten en rash. Buitensporige formicatie. Heel hete handen. Armen, benen, handen en voeten zwaar. Ontzettende jeuk zonder huiduitslag, armen, handen en vingers, benen, dijbenen en voetzolen. Op de armen pijnlijke jeuk langs de zenuwbanen. Onwillekeurige spiertrekkingen in alle ledematen. Verdoofd gevoel van alle ledematen; 's morgens gevoelloze armen; gevoelloze handen en vingers, benen, onderbenen, voeten en hielen e verdoofd gevoel van de buitenste twee teentjes van de rechtervoet bij liggen op de rug. Pijn in de ledematen bij opwinding, erger door beweging, erger 's nachts. Pijn in de gewrichten; pijn in armen, schouders, elle
Kan zijn voeten niet optillen bij traplopen; het lijkt alsof hij zijn lichaam niet op de volgende tree kan krijgen.

De slaap is verstoord door allerlei beelden; dromen angstig, verward, erotisch, over de dood, nachtmerries, plezierige dromen, dromen over ruziën en ergernis. Rusteloze en gebroken slaap. Slaperigheid 's morgens, in de voormiddag en 's avonds, evenals na het avondeten. Slapeloosheid voor middemacht; slaap niet verkwikkend, wordt te vroeg wakker, wordt herhaaldelijk wakker. Gapen.
Rillerigheid 's morgens, rond 12 uur, 's middags, 's avonds; rillerigheid 's avonds in bed; koude rillingen in de open lucht, na eten, beter na iets warms drinken; uitwendige kou; inwendige kou. Koude rillingen bij bewegen in bed. Sterke rillerigheid om 5 uur 's middags. Eén lichaamshelft koud. Koude rillingen tijdens stoelgang. Behoefte aan warmte; warmte verbetert de rillingen.
Koorts 's middags, 's avonds en 's nachts. De koorts begint 's avonds tussen 8 en 10 uur en gaat gepaard met hevige pijn in beide benen, alsof die worden fijngedrukt; de pijn gaat naar het hart en naar de linkerslaap. Uitwendige hitte met rillerigheid. Opvliegers; tijdens de slaap.
Transpiratie 's morgens, 's nachts, gepaard met angstige onrust; transpiratie bij beweging e overvloedig zweten na ontwaken.
Droge huid, koud, bijtend, ongevoeligheid, gele vlekjes. Brandende huid, gesprongen huid. Huiduitslag, blaren, steenpuisten, branden; kloofjes. DROOG eczeem. Herpes, droog, jeukend, stekend. Jeukende uitslag, erger bij warmte. Pijnlijk eczeem. Nodulaire urticaria, uitslag met vorming van blaasjes. Uittreden van vocht na krabben, schrijnende pijn na krabben. Stekend en brandend eczeem. Etterende, fagadenische uitslag. Kriebelende huid over het hele lichaam, jeuk erger 's avonds in bed. Bijten, branden, kriebelen; beter door roerloos te blijven liggen. Jeuk beter door krabben. Stekend branden in de huid over het hele lichaam, maar vooral op de handruggen, de armen en de voeten. Vochtigheid van de huid na krabben. Huid buitengewoon gevoelig. Sterk gevoel van spanning in de huid. Ulceratie, met jeuk, pijnlijk gevoel en steken. Trage wondgenezing.

~
ALUMINA SILICATA Dit waardevolle geneesmiddel wordt gemaakt van een steensoort genaamd andalusiet. Andalusiet bestaat voor 63% uit aluminium en voor 37% uit silicium. Het middel wordt bereid op de gebruikelijke wijze, door verwrijving.
Alumina silicata is beproefd en door de schrijver gedurende vele jaren klinisch toegepast. Het is een diep en langdurig werkend geneesmiddel, dat chronische aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de darmen en het zenuwstelsel kan verhelpen die tot nu uiterst lastig te behandelen waren.
De klachten treden soms 's ochtends op, maar meestal 's middags en 's avonds. Sommige symptomen komen 's nachts opzetten, zelfs na middernacht.
De patiënt heeft behoefte aan buitenlucht, voelt zich buiten ook prettiger, hoewel koude lucht alle klachten verslechtert. Alles veel slechter na koud worden en uitgesproken vatbaarheid voor kou. Tijdens pijn is de patiënt erg koud; alle pijnen beter door warmte en warme applicaties. De personen die deelnamen aan de geneesmiddelproeven met dit geneesmiddel verloren gewicht; patiënten met bloedarmoede en sterke vermagering werden ermee genezen. Opvallende krachteloosheid; veel symptomen verslechteren door traplopen. Bloedaandrang naar hersenen, ruggemerg en ruggemergzenuwen, met uitgesproken branden en steken. Ataxia locomotrix en polyneuritis (genezen). Samensnoering is een typerend algemeen symptoom; constrictie van lichaamsopeningen, gevoel van samensnoering. Zeer bruikbaar middel bij epileptische en epileptiforme convulsies; niet geven tijdens de convulsies, maar als constitutiemiddel, waardoor de aanvallen verminderen en minder frequent worden en op het laatst geheel verdwijnen. Stijfheid en tonische kra
Kriebelende huid; formicatie van de ledematen, langs de zenuwbanen en in inwendige delen. Vol gevoel over het hele lichaam, met opgezette aders. Lichaam en ledematen zwaar. Verharding van ontstoken delen. Ontsteking van zenuwen, met branden, steken, kriebelen en verdoofd gevoel; hersenen, ruggemerg en ingewanden zijn buitengewoon gevoelig voor trillingen, zoals bij een ritje over een slechte weg. Onwillekeurige spiertrekkingen. De verrnoeidheid is zo groot dat ze het bed moet houden; ze moet gaan liggen. Met Alumina silicata heb ik een vrouw genezen die vanwege uitputting al vele jaren haar bed niet had verlaten. Overbelasting van spieren door tillen, vergelijkbaar met Rhus tox. Algemene verbetering door liggen, hoewel enkele plaatselijke verschijnselen er door verslechteren. De patiënte zegt: 'Als ik lig, voel ik me heel prettig.' Een aantal symptomen is slechter bij liggen op de rug. De patiënte verlangt absolute rust; ze heeft een afkeer van beweging; beweging verslechtert. Toegenomen secretie van slijm.
Pijn erger door opwinding en beweging; en beter door uitwendige warmte en absolute rust. De pijnen zijn heel uiteenlopend van aard: borend, brandend en stekend; samentrekkend, snijdend, doordringend, knagend, gepaard met schokken, verlammend, knijpend, drukkend. Het hele lichaam is gevoelig voor aanraken en druk; pijn stekend, SCHEUREND, zwerend, zich verplaatsend.
Uitgesproken periodiciteit, zowel wat betreft de pijn als vele andere verschijnselen. Soms wordt de pijn minder bij druk, maar ook het omgekeerde komt voor. Kloppingen door het hele lichaam en in hoofd en buik. Snelle pols, 's avonds en 's nachts. Verbetering bij rustig in bed liggen, verslechtering door opstaan of overeind komen. Gevoeligheid, uitwendig en inwendig. Alle klachten erger bij staan.
Krachteloos door extreme warmte (in de zomer). Zwelling van aangedane delen en van klieren. Gevoel van spanning door het hele lichaam en in de ledematen. Trillende benen en armen; beven over het hele lichaam. Onwillekeurige spiersamentrekkingen. Symptomen slechter bij ontwaken. Lopen is bijna onmogelijk; snel bewegen of enige vorm van inspanning geeft klachten; zwakte door lopen. Vochtig weer verslechtert. Vele symptomen worden veroorzaakt door verblijf in gesloten, warme ruimten.
Alumina silicata is een nuttig middel bij nerveuze uitputting gepaard met sterke mentale opwinding en verslechtering door irritatie en ergernis. Afwezig. Angstige onrust, 's avonds, 's nachts; gewetensangst, bezorgd over de eigen gezondheid; slechter na slapen. Een proefpersoon had het gevoel gek te worden en wilde beslist dat de C 30, die zij had ingenomen, werd geantidoteerd. Wil dan dit en dan dat, nooit tevreden, heeft op iedereen iets aan te merken. Wil alleen zijn, voelt zich dan echter slechter en beter bij gezelschap. Concentratieproblemen. Verwarring 's morgens, erger na wakker worden. Slechter door tegenspraak. Weerbarstig en grillig.
Timide en bangelijk (waargenomen bij verschillende proefpersonen).
Denkt kleiner te worden en te zullen vallen als ze overeind komt; ziet verschijningen; wanhoop; ontevreden, moedeloos en radeloos; lange periodes van versuffing; versuftheid na de slaap.
Sterk verhoogde fantasie. Toestand van permanente angst; wordt angstig wakker en schrikt snel. Uitgesproken mentale zwakte, vergeetachtigheid, onverschilligheid, besluiteloosheid, ontbreken van ideeën; een toestand die vergelijkbaar is met zwakzinnigheid of op de grens komt van krankzinnigheid. Ze lacht veel, een hysterisch lachje; vele mentale verschijnselen zijn hysterisch van aard. Gemelijk en obstinaat. Geheugenzwakte. Wisselende stemmingen. Spreek- en schrijffouten; gebruikt de verkeerde woorden. Wroeging; religieuze affecties; enorme mentale zwakte, grenzend aan krankzinnigheid. Bruikbaar bij geestelijke uitputting na langdurige mentale inspanning. Geestelijke onrust 's nachts. Grote droefheid. Een proefpersoon zei zich nog nooit in haar leven zo ongelukkig te hebben gevoeld; beter nadat ze aan iemand haar verhaal had gedaan. Sterke vermindering van de zintuiglijke gewaarwordingen. Uiterst gevoelig voor geluid. Blijft lange tijd zitten en merkt ogenschijnlijk niets op. Slaapwandelen. Opschrikken bij in
Vertigo 's morgens en 's avonds; bij zitten; bukken; lopen; plotseling draaien van het hoofd; beter bij liggen. Duizeligheid bij sluiten van de ogen, neiging voorover te vallen; bij draaien neiging de kant op te vallen waarheen ze draait; vertigo alsof bedwelmd, tezamen met misselijkheid.
Verhoogde bloedaandrang naar het hoofd, tezamen met een kokend gevoel en kou van het achterhoofd; samensnoering van de behaarde hoofdhuid, vooral van het voorhoofd. Leeg gevoel in het hoofd. Hitte en zwaarte van het hoofd 's avonds, vooral van het voorhoofd. Veel jeuk en kriebelen op de scalp. Veel hoofdpijn, 's_morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Hoofdpijn erger door voorover buigen, opbinden van het haar, na eten, de tanden op elkaar klemmen, voor en tijdens menstruatie, bij zitten, na slapen, na stimulantia, stevig de voeten neerzetten, bukken. Hoofdpijn beter door iets om het hoofd te binden, door koude applicaties, koude lucht, liggen, bewegen van het hoofd, druk, staan en lopen. Intermitterende pijnen, dag en nacht. Peridieke hoofdpijn. Door geluiden wordt de pijn kloppend. Wil warme kleding voor het lichaam, maar koude lucht voor het hoofd. Gewaarwording van kriebelen, als van mieren in de hersenen; dit gevoel trekt door het lichaam en verdwijnt via de tenen. Pijn in het voorhoofd, boven de o
De oogleden kleven 's nachts aan elkaar; 's morgens uitscheiding van dik slijm; donkere kringen onder de ogen; ogen lijken groter, gepaard met droogte; catarrale ontsteking in de buitenlucht, met jeuk. Pijn in de ogen; brandende pijn 's avonds, als van rook; branden in oogleden en ooghoeken; drukkende pijn in de ogen; pijnlijke gevoeligheid en gevoel van zand in de ogen; steken in de ogen. Lichtschuwheid. Rode ogen; strontjes en gezwollen oogleden. Wazig zien, erger 's nachts bij kunstlicht en bij inspanning van de ogen. Mistig, gering zicht. Verziendheid.
Purulente oorvloed, met jeuk in het gehoorkanaal. Hete oren. Geluiden in de oren; brommen, fladderen, suizen, brullen en fluiten. Pijn diep in het oor, borend, stekend en scheurende pijnen in het oor. Verstopt gevoel met kloppingen. Gehoor aanvankelijk scherper, later verminderd.
Door de neus ingeademde lucht voelt koud. Catarre van de neusholte en achter in de neus. De uitscheiding is BLOEDERIG, bevat korsten, is etsend, groenachtig, bevat harde brokken; stinkend, pussig, dik, soms waterig, geel of geelgroen. Neusverkoudheid met hoesten; droog, afwisselend met loopneus, hevige verkoudheid; droogte van de neusholte. Neusbloeding bij neus snuiten; neus voelt vol; jeuk in de neus. De neus zit vol dik slijm en korsten. Branden en scheuren in de neus; pijnlijke gevoeligheid van neus, neuswortel en septum, pijnlijk bij aanraken; doffe pijn in neus bij ademhalen, straalt omhoog uit naar midden van de kruin. Reuk aanvankelijk scherper, daarna verminderd en ten slotte verdwenen. Herhaaldelijk niezen, met en zonder neusverkoudheid. Ulceratie in de neus. Sterk gezwollen neus.
Pijn in het gelaat; pijn in de jukbeenderen, tezamen met pijn in de slapen; pijn van slapen naar jukbeenderen, erger in de buitenlucht en bij kauwen. Trekkende, stekende en scheurende pijnen in het gezicht. Paarsachtige verkleuring van het gezicht.
Mondslijmvlies bedekt met aften; bloedend tandvlees en wit beslagen tong. Droge mond; bij koude rillingen of verscheurende pijn door het hoofd plakken de lippen samen. Ophopend slijm in de mond; stinkende adem; pijn in tandvlees en gebit bij koude lucht, bijten en na eten. Tandvlees, gehemelte en tong gevoelig; stekende en scheurende pijnen in het gebit; speekselvloed, opgezet tandvlees; smaak bloederig, metaalachtig, zuur of afwezig. Voedsel heeft geen smaak. Verzwering van tandvlees. Tanden heel gevoelig. Pijn van de wortels van de boventanden naar het hoofd, bij bijten.
Milde ontsteking van keel en tonsillen. Schraapt veel slijm op; droge keel bij ontwaken; gevoel van een brok in de keel; taai, kleverig slijm in de keel; keelpijn bij slikken; branden, rauw gevoel en pijnlijke gevoeligheid. Gewaarwording van een splinter in de keel; stekende pijn bij slikken; slikken gaat moeilijk en langzaam; verzwering van de keel en opgezette tonsillen. Gezwollen halsklieren.
Toegenomen eetlust, later geeuwhonger, hoewel de eerste hap misselijkheid veroorzaakt. Flinke eetlust, maar het eten smaakt hem niet; behoefte aan dingen die niet beschikbaar zijn. Aversie tegen voedsel, koffie, vlees; denkt voedsel niet te kunnen verteren; leeg gevoel, niet beter door eten. Oprispingen bitter, smakeloos, zuur, van het voedsel. Na de maaltijd smaak van bedorven vlees, speekselvloed, beter door opboeren. Vol gevoel na het eten, na een hap eten. Zwaar gevoel in de maag na eten; hik, maagzuur en afkeer van voedsel. Misselijkheid 's morgens, 's avonds en 's nachts; na eten, tijdens hoofdpijn. Zien van en denken aan voedsel geeft misselijkheid. Maagpijn, 's avonds en 's nachts, erger door eten. Branden, trekt omhoog, kramp, drukkend, knagend, snijdend, stekend; drukkende pijn na eten, beter door oprispingen. Pijnlijke gevoeligheid bij druk. Kokhalzen. Zinkend gevoel. Gevoel van een steen in de maag. Water smaakt alsof bedorven. Matige dorst, geen dorst tijdens koorts. Overgeven of hoesten na de m
Vastzittende winden in de buik; vol gevoel, opgeblazenheid, harde buik, zwaar gevoel, samensnoering; opgeblazenheid erger na eten. Buikpijn, erger na eten, voor menstruatie, tijdens menstruatie, tijdens lopen en beter door uitwendige toepassing van warmte. Pijn in de leverstreek; brandend gevoel in de buik. Krampende, koliekachtige pijn, beginnend in de maag en zich verplaatsend door de darmen, met aandrang tot ontlasting. Krampen door de hele buik, moet rennen om een waterige, stinkende, gele ontlasting te lozen. Snijdende, drukkende en stekende pijnen in het linkerhypochondrium en in de lever; scheurende pijn in de buik. Borborygmi en spanningsgevoel.


Constipatie, uiterst moeizame ontlasting; onbevredigende, geringe ontlasting; moet zich erg inspannen, zelfs zachte ontlasting kost moeite. Constrictie van de anus tijdens ontlasting. Diarree, jaagt de patiënt om 5 uur 's morgens uit bed; eerste deel onverteerd, daarna waterig, kleurloos, met veel flatus; na het eten van fruit. Laat veel winden tijdens ontlasting; stinkende winden zonder ontlasting. Kriebelen in de anus. Bloedende uitwendige aambeien. Inactiviteit van het rectum; jeuk van de anus e erger bij krabben; gebied rond anus is vochtig; pijn in anus tijdens stoelgang; branden tijdens stoelgang. Snijdende, drukkende, stekende pijn en gekneusd gevoel. Tenesmus; verlamming van rectum. Vruchteloze aandrang tot ontlasting. Ontlasting bloederig, overvloedig, donker, droog, brokkelig, groot, stinkend, gering, zacht, dun, waterig, onverteerd.
Verlammende zwakte van de blaas. Urineretentie. Tenesmus bij plassen. Vruchteloze urinedrang. Frequente aandrang om te plassen; erger 's nachts; zwakke straal urine, 's nachts frequent; moet lange tijd wachten voordat de urine komt; na mictie gevoel niet klaar te zijn; onwillekeurig verlies van urine.
Emissie van prostaatvocht tijdens stoelgang; prostaat opgezet, gevoelig en pijnlijk; ontstoken prostaat.
Uitscheiding van slijm en pus uit de urethra; brandende pijn bij plassen; snijdende pijn bij plassen.
Urine rijkelijk, later gering; brandend, troebel en rood. Rood bezinksel, geen suiker, geen eiwit.
Man: hinderlijke erecties 's nachts; sterke en pijnlijke erecties; testikels gezwollen en hard; eikel rood en kapot; jeukend scrotum, transpiratie op scrotum. Frequente zaadlozingen; toegenomen seksuele opwinding 's avonds en 's nachts.
Vrouw: gekweld door jeuk en gekriebel; erger na urinelozing, na krabben, beter door uitwendige toepassing van kou. Leucorroe scherp, bloederig, rijkelijk, purulent, dun, wit of geel; erger voor en na menstruatie. Bij een proefpersoon kwam de menstruatie te vaak, bij andere was de menses te laat, intermitterend, stinkend, pijnlijk, gering. Onderdrukte menstruatie (genezen). Brandende pijn in de geslachtsdelen; baarmoederprolaps; verzwering van de schaamlippen.
Prikkeling van de larynx, slijm in larynx en trachea. Catarre van larynx en trachea (genezen). Strottehoofd rauw en pijnlijk. Moet heel dikwijls slijm omhoogschrapen uit het strottehoofd. Aanhoudend kriebelen in strottehoofd en luchtpijp. Omfloerste, rauwe stem. Heesheid, erger 's morgens.
Ademhaling verstoord door hoesten; fluitende, astmatische ademhaling; reutelende ademhaling. Benauwdheid door hoesten.
Hoest overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts. Astmatische hoest. Droge hoest 's morgens en 's nachts; droge hoest met alleen 's morgens opgeven van sputum; hoest erger in koude lucht. Droge kuchhoest 's avonds. Sterke irritatie van larynx en trachea door harde hoest. 's Morgens luide hoest, gepaard met koorts. Hoestbuien bij liggen op de rechterzij. Kwellende, paroxismale hoest door kriebelen in het strottehoofd. Hevige hoestbuien.
Expectoratie overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts, etsend, bloederig, overvloedig, stinkend, taai, wit of geel.
Sterke bloedaandrang naar of gevoel van congestie in de borst. Samensnoering van de borst, beklemming, hitte en opgeven van bloed; bronchitis; pijn in de borst 's_nachts; pijn in de zijkanten van de borstkas tijdens hoesten. Branden in de borst. Gevoel alsof de borstkas in elkaar wordt gedrukt; rauw gevoel in de borst bij hoesten; pijnlijke, gekneusde borstwand door hoesten. Stekende pijn in de borst door hoesten en inademen. Zwak gevoel en hartkloppingen.
Koude rug bij blootstelling aan koude lucht, alsof er koud water over wordt gegoten. Huiduitslag op de rug. Jeuk cervicaal en dorsaal; rugpijn bij beweging, overeind komen uit een stoel, bukken of lopen. De pijn wordt minder als de patiënt roerloos blijft liggen, maar draaien of overeind proberen te komen, geeft direct pijn in de buurt van de ruggegraat. Pijn in de cervicaalstreek, in de dorsaalstreek tussen de schouderbladen, in het sacrum, in het stuitje en in de de hele ruggegraat; aanhoudende pijn in de wervelkolom, met name in de lumbaalstreek en in het heiligbeen. Branden in het ruggemerg; brandende pijn in de nek en tussen de schouderbladen. Bij inspanning prikken als van naalden in de lumbaalstreek; beter bij rust. Pijnlijk en gekneusd gevoel in de ruggegraat, met name lumbaal; steken als van naalden in de lumbaalstreek. Stekende pijn in de rug, de nek, de schouderbladen en tussen de schouderbladen. Scheurende rugpijn. Stijve rug en stijve nek; is door buitengewone zwakte van de rug gedwongen in bed
Onhandige bewegingen, vooral van de benen. Blauw, pijnlijk plekje op de hand, precies op de plaats waar vele jaren terug een wrat was weggehaald. Afbrokkelende nagels; handen vol barstjes en scheurtjes; koude handen, onderbenen en voeten; ijskoude handen en blauwe vingers. Kuitkrampen. Vermagering van alle ledematen; allerlei vormen van uitslag op de ledematen, met name echter steenpuisten en rash. Buitensporige formicatie. Heel hete handen. Armen, benen, handen en voeten zwaar. Ontzettende jeuk zonder huiduitslag, armen, handen en vingers, benen, dijbenen en voetzolen. Op de armen pijnlijke jeuk langs de zenuwbanen. Onwillekeurige spiertrekkingen in alle ledematen. Verdoofd gevoel van alle ledematen; 's morgens gevoelloze armen; gevoelloze handen en vingers, benen, onderbenen, voeten en hielen e verdoofd gevoel van de buitenste twee teentjes van de rechtervoet bij liggen op de rug. Pijn in de ledematen bij opwinding, erger door beweging, erger 's nachts. Pijn in de gewrichten; pijn in armen, schouders, elle
Kan zijn voeten niet optillen bij traplopen; het lijkt alsof hij zijn lichaam niet op de volgende tree kan krijgen.

De slaap is verstoord door allerlei beelden; dromen angstig, verward, erotisch, over de dood, nachtmerries, plezierige dromen, dromen over ruziën en ergernis. Rusteloze en gebroken slaap. Slaperigheid 's morgens, in de voormiddag en 's avonds, evenals na het avondeten. Slapeloosheid voor middemacht; slaap niet verkwikkend, wordt te vroeg wakker, wordt herhaaldelijk wakker. Gapen.
Rillerigheid 's morgens, rond 12 uur, 's middags, 's avonds; rillerigheid 's avonds in bed; koude rillingen in de open lucht, na eten, beter na iets warms drinken; uitwendige kou; inwendige kou. Koude rillingen bij bewegen in bed. Sterke rillerigheid om 5 uur 's middags. Eén lichaamshelft koud. Koude rillingen tijdens stoelgang. Behoefte aan warmte; warmte verbetert de rillingen.
Koorts 's middags, 's avonds en 's nachts. De koorts begint 's avonds tussen 8 en 10 uur en gaat gepaard met hevige pijn in beide benen, alsof die worden fijngedrukt; de pijn gaat naar het hart en naar de linkerslaap. Uitwendige hitte met rillerigheid. Opvliegers; tijdens de slaap.
Transpiratie 's morgens, 's nachts, gepaard met angstige onrust; transpiratie bij beweging e overvloedig zweten na ontwaken.
Droge huid, koud, bijtend, ongevoeligheid, gele vlekjes. Brandende huid, gesprongen huid. Huiduitslag, blaren, steenpuisten, branden; kloofjes. DROOG eczeem. Herpes, droog, jeukend, stekend. Jeukende uitslag, erger bij warmte. Pijnlijk eczeem. Nodulaire urticaria, uitslag met vorming van blaasjes. Uittreden van vocht na krabben, schrijnende pijn na krabben. Stekend en brandend eczeem. Etterende, fagadenische uitslag. Kriebelende huid over het hele lichaam, jeuk erger 's avonds in bed. Bijten, branden, kriebelen; beter door roerloos te blijven liggen. Jeuk beter door krabben. Stekend branden in de huid over het hele lichaam, maar vooral op de handruggen, de armen en de voeten. Vochtigheid van de huid na krabben. Huid buitengewoon gevoelig. Sterk gevoel van spanning in de huid. Ulceratie, met jeuk, pijnlijk gevoel en steken. Trage wondgenezing.

~
ALUMINA SILICATA Dit waardevolle geneesmiddel wordt gemaakt van een steensoort genaamd andalusiet. Andalusiet bestaat voor 63% uit aluminium en voor 37% uit silicium. Het middel wordt bereid op de gebruikelijke wijze, door verwrijving.
Alumina silicata is beproefd en door de schrijver gedurende vele jaren klinisch toegepast. Het is een diep en langdurig werkend geneesmiddel, dat chronische aandoeningen van de hersenen, het ruggemerg, de darmen en het zenuwstelsel kan verhelpen die tot nu uiterst lastig te behandelen waren.
De klachten treden soms 's ochtends op, maar meestal 's middags en 's avonds. Sommige symptomen komen 's nachts opzetten, zelfs na middernacht.
De patiënt heeft behoefte aan buitenlucht, voelt zich buiten ook prettiger, hoewel koude lucht alle klachten verslechtert. Alles veel slechter na koud worden en uitgesproken vatbaarheid voor kou. Tijdens pijn is de patiënt erg koud; alle pijnen beter door warmte en warme applicaties. De personen die deelnamen aan de geneesmiddelproeven met dit geneesmiddel verloren gewicht; patiënten met bloedarmoede en sterke vermagering werden ermee genezen. Opvallende krachteloosheid; veel symptomen verslechteren door traplopen. Bloedaandrang naar hersenen, ruggemerg en ruggemergzenuwen, met uitgesproken branden en steken. Ataxia locomotrix en polyneuritis (genezen). Samensnoering is een typerend algemeen symptoom; constrictie van lichaamsopeningen, gevoel van samensnoering. Zeer bruikbaar middel bij epileptische en epileptiforme convulsies; niet geven tijdens de convulsies, maar als constitutiemiddel, waardoor de aanvallen verminderen en minder frequent worden en op het laatst geheel verdwijnen. Stijfheid en tonische kra
Kriebelende huid; formicatie van de ledematen, langs de zenuwbanen en in inwendige delen. Vol gevoel over het hele lichaam, met opgezette aders. Lichaam en ledematen zwaar. Verharding van ontstoken delen. Ontsteking van zenuwen, met branden, steken, kriebelen en verdoofd gevoel; hersenen, ruggemerg en ingewanden zijn buitengewoon gevoelig voor trillingen, zoals bij een ritje over een slechte weg. Onwillekeurige spiertrekkingen. De verrnoeidheid is zo groot dat ze het bed moet houden; ze moet gaan liggen. Met Alumina silicata heb ik een vrouw genezen die vanwege uitputting al vele jaren haar bed niet had verlaten. Overbelasting van spieren door tillen, vergelijkbaar met Rhus tox. Algemene verbetering door liggen, hoewel enkele plaatselijke verschijnselen er door verslechteren. De patiënte zegt: 'Als ik lig, voel ik me heel prettig.' Een aantal symptomen is slechter bij liggen op de rug. De patiënte verlangt absolute rust; ze heeft een afkeer van beweging; beweging verslechtert. Toegenomen secretie van slijm.
Pijn erger door opwinding en beweging; en beter door uitwendige warmte en absolute rust. De pijnen zijn heel uiteenlopend van aard: borend, brandend en stekend; samentrekkend, snijdend, doordringend, knagend, gepaard met schokken, verlammend, knijpend, drukkend. Het hele lichaam is gevoelig voor aanraken en druk; pijn stekend, SCHEUREND, zwerend, zich verplaatsend.
Uitgesproken periodiciteit, zowel wat betreft de pijn als vele andere verschijnselen. Soms wordt de pijn minder bij druk, maar ook het omgekeerde komt voor. Kloppingen door het hele lichaam en in hoofd en buik. Snelle pols, 's avonds en 's nachts. Verbetering bij rustig in bed liggen, verslechtering door opstaan of overeind komen. Gevoeligheid, uitwendig en inwendig. Alle klachten erger bij staan.
Krachteloos door extreme warmte (in de zomer). Zwelling van aangedane delen en van klieren. Gevoel van spanning door het hele lichaam en in de ledematen. Trillende benen en armen; beven over het hele lichaam. Onwillekeurige spiersamentrekkingen. Symptomen slechter bij ontwaken. Lopen is bijna onmogelijk; snel bewegen of enige vorm van inspanning geeft klachten; zwakte door lopen. Vochtig weer verslechtert. Vele symptomen worden veroorzaakt door verblijf in gesloten, warme ruimten.
Alumina silicata is een nuttig middel bij nerveuze uitputting gepaard met sterke mentale opwinding en verslechtering door irritatie en ergernis. Afwezig. Angstige onrust, 's avonds, 's nachts; gewetensangst, bezorgd over de eigen gezondheid; slechter na slapen. Een proefpersoon had het gevoel gek te worden en wilde beslist dat de C 30, die zij had ingenomen, werd geantidoteerd. Wil dan dit en dan dat, nooit tevreden, heeft op iedereen iets aan te merken. Wil alleen zijn, voelt zich dan echter slechter en beter bij gezelschap. Concentratieproblemen. Verwarring 's morgens, erger na wakker worden. Slechter door tegenspraak. Weerbarstig en grillig.
Timide en bangelijk (waargenomen bij verschillende proefpersonen).
Denkt kleiner te worden en te zullen vallen als ze overeind komt; ziet verschijningen; wanhoop; ontevreden, moedeloos en radeloos; lange periodes van versuffing; versuftheid na de slaap.
Sterk verhoogde fantasie. Toestand van permanente angst; wordt angstig wakker en schrikt snel. Uitgesproken mentale zwakte, vergeetachtigheid, onverschilligheid, besluiteloosheid, ontbreken van ideeën; een toestand die vergelijkbaar is met zwakzinnigheid of op de grens komt van krankzinnigheid. Ze lacht veel, een hysterisch lachje; vele mentale verschijnselen zijn hysterisch van aard. Gemelijk en obstinaat. Geheugenzwakte. Wisselende stemmingen. Spreek- en schrijffouten; gebruikt de verkeerde woorden. Wroeging; religieuze affecties; enorme mentale zwakte, grenzend aan krankzinnigheid. Bruikbaar bij geestelijke uitputting na langdurige mentale inspanning. Geestelijke onrust 's nachts. Grote droefheid. Een proefpersoon zei zich nog nooit in haar leven zo ongelukkig te hebben gevoeld; beter nadat ze aan iemand haar verhaal had gedaan. Sterke vermindering van de zintuiglijke gewaarwordingen. Uiterst gevoelig voor geluid. Blijft lange tijd zitten en merkt ogenschijnlijk niets op. Slaapwandelen. Opschrikken bij in
Vertigo 's morgens en 's avonds; bij zitten; bukken; lopen; plotseling draaien van het hoofd; beter bij liggen. Duizeligheid bij sluiten van de ogen, neiging voorover te vallen; bij draaien neiging de kant op te vallen waarheen ze draait; vertigo alsof bedwelmd, tezamen met misselijkheid.
Verhoogde bloedaandrang naar het hoofd, tezamen met een kokend gevoel en kou van het achterhoofd; samensnoering van de behaarde hoofdhuid, vooral van het voorhoofd. Leeg gevoel in het hoofd. Hitte en zwaarte van het hoofd 's avonds, vooral van het voorhoofd. Veel jeuk en kriebelen op de scalp. Veel hoofdpijn, 's_morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Hoofdpijn erger door voorover buigen, opbinden van het haar, na eten, de tanden op elkaar klemmen, voor en tijdens menstruatie, bij zitten, na slapen, na stimulantia, stevig de voeten neerzetten, bukken. Hoofdpijn beter door iets om het hoofd te binden, door koude applicaties, koude lucht, liggen, bewegen van het hoofd, druk, staan en lopen. Intermitterende pijnen, dag en nacht. Peridieke hoofdpijn. Door geluiden wordt de pijn kloppend. Wil warme kleding voor het lichaam, maar koude lucht voor het hoofd. Gewaarwording van kriebelen, als van mieren in de hersenen; dit gevoel trekt door het lichaam en verdwijnt via de tenen. Pijn in het voorhoofd, boven de o
De oogleden kleven 's nachts aan elkaar; 's morgens uitscheiding van dik slijm; donkere kringen onder de ogen; ogen lijken groter, gepaard met droogte; catarrale ontsteking in de buitenlucht, met jeuk. Pijn in de ogen; brandende pijn 's avonds, als van rook; branden in oogleden en ooghoeken; drukkende pijn in de ogen; pijnlijke gevoeligheid en gevoel van zand in de ogen; steken in de ogen. Lichtschuwheid. Rode ogen; strontjes en gezwollen oogleden. Wazig zien, erger 's nachts bij kunstlicht en bij inspanning van de ogen. Mistig, gering zicht. Verziendheid.
Purulente oorvloed, met jeuk in het gehoorkanaal. Hete oren. Geluiden in de oren; brommen, fladderen, suizen, brullen en fluiten. Pijn diep in het oor, borend, stekend en scheurende pijnen in het oor. Verstopt gevoel met kloppingen. Gehoor aanvankelijk scherper, later verminderd.
Door de neus ingeademde lucht voelt koud. Catarre van de neusholte en achter in de neus. De uitscheiding is BLOEDERIG, bevat korsten, is etsend, groenachtig, bevat harde brokken; stinkend, pussig, dik, soms waterig, geel of geelgroen. Neusverkoudheid met hoesten; droog, afwisselend met loopneus, hevige verkoudheid; droogte van de neusholte. Neusbloeding bij neus snuiten; neus voelt vol; jeuk in de neus. De neus zit vol dik slijm en korsten. Branden en scheuren in de neus; pijnlijke gevoeligheid van neus, neuswortel en septum, pijnlijk bij aanraken; doffe pijn in neus bij ademhalen, straalt omhoog uit naar midden van de kruin. Reuk aanvankelijk scherper, daarna verminderd en ten slotte verdwenen. Herhaaldelijk niezen, met en zonder neusverkoudheid. Ulceratie in de neus. Sterk gezwollen neus.
Pijn in het gelaat; pijn in de jukbeenderen, tezamen met pijn in de slapen; pijn van slapen naar jukbeenderen, erger in de buitenlucht en bij kauwen. Trekkende, stekende en scheurende pijnen in het gezicht. Paarsachtige verkleuring van het gezicht.
Mondslijmvlies bedekt met aften; bloedend tandvlees en wit beslagen tong. Droge mond; bij koude rillingen of verscheurende pijn door het hoofd plakken de lippen samen. Ophopend slijm in de mond; stinkende adem; pijn in tandvlees en gebit bij koude lucht, bijten en na eten. Tandvlees, gehemelte en tong gevoelig; stekende en scheurende pijnen in het gebit; speekselvloed, opgezet tandvlees; smaak bloederig, metaalachtig, zuur of afwezig. Voedsel heeft geen smaak. Verzwering van tandvlees. Tanden heel gevoelig. Pijn van de wortels van de boventanden naar het hoofd, bij bijten.
Milde ontsteking van keel en tonsillen. Schraapt veel slijm op; droge keel bij ontwaken; gevoel van een brok in de keel; taai, kleverig slijm in de keel; keelpijn bij slikken; branden, rauw gevoel en pijnlijke gevoeligheid. Gewaarwording van een splinter in de keel; stekende pijn bij slikken; slikken gaat moeilijk en langzaam; verzwering van de keel en opgezette tonsillen. Gezwollen halsklieren.
Toegenomen eetlust, later geeuwhonger, hoewel de eerste hap misselijkheid veroorzaakt. Flinke eetlust, maar het eten smaakt hem niet; behoefte aan dingen die niet beschikbaar zijn. Aversie tegen voedsel, koffie, vlees; denkt voedsel niet te kunnen verteren; leeg gevoel, niet beter door eten. Oprispingen bitter, smakeloos, zuur, van het voedsel. Na de maaltijd smaak van bedorven vlees, speekselvloed, beter door opboeren. Vol gevoel na het eten, na een hap eten. Zwaar gevoel in de maag na eten; hik, maagzuur en afkeer van voedsel. Misselijkheid 's morgens, 's avonds en 's nachts; na eten, tijdens hoofdpijn. Zien van en denken aan voedsel geeft misselijkheid. Maagpijn, 's avonds en 's nachts, erger door eten. Branden, trekt omhoog, kramp, drukkend, knagend, snijdend, stekend; drukkende pijn na eten, beter door oprispingen. Pijnlijke gevoeligheid bij druk. Kokhalzen. Zinkend gevoel. Gevoel van een steen in de maag. Water smaakt alsof bedorven. Matige dorst, geen dorst tijdens koorts. Overgeven of hoesten na de m
Vastzittende winden in de buik; vol gevoel, opgeblazenheid, harde buik, zwaar gevoel, samensnoering; opgeblazenheid erger na eten. Buikpijn, erger na eten, voor menstruatie, tijdens menstruatie, tijdens lopen en beter door uitwendige toepassing van warmte. Pijn in de leverstreek; brandend gevoel in de buik. Krampende, koliekachtige pijn, beginnend in de maag en zich verplaatsend door de darmen, met aandrang tot ontlasting. Krampen door de hele buik, moet rennen om een waterige, stinkende, gele ontlasting te lozen. Snijdende, drukkende en stekende pijnen in het linkerhypochondrium en in de lever; scheurende pijn in de buik. Borborygmi en spanningsgevoel.


Constipatie, uiterst moeizame ontlasting; onbevredigende, geringe ontlasting; moet zich erg inspannen, zelfs zachte ontlasting kost moeite. Constrictie van de anus tijdens ontlasting. Diarree, jaagt de patiënt om 5 uur 's morgens uit bed; eerste deel onverteerd, daarna waterig, kleurloos, met veel flatus; na het eten van fruit. Laat veel winden tijdens ontlasting; stinkende winden zonder ontlasting. Kriebelen in de anus. Bloedende uitwendige aambeien. Inactiviteit van het rectum; jeuk van de anus e erger bij krabben; gebied rond anus is vochtig; pijn in anus tijdens stoelgang; branden tijdens stoelgang. Snijdende, drukkende, stekende pijn en gekneusd gevoel. Tenesmus; verlamming van rectum. Vruchteloze aandrang tot ontlasting. Ontlasting bloederig, overvloedig, donker, droog, brokkelig, groot, stinkend, gering, zacht, dun, waterig, onverteerd.
Verlammende zwakte van de blaas. Urineretentie. Tenesmus bij plassen. Vruchteloze urinedrang. Frequente aandrang om te plassen; erger 's nachts; zwakke straal urine, 's nachts frequent; moet lange tijd wachten voordat de urine komt; na mictie gevoel niet klaar te zijn; onwillekeurig verlies van urine.
Emissie van prostaatvocht tijdens stoelgang; prostaat opgezet, gevoelig en pijnlijk; ontstoken prostaat.
Uitscheiding van slijm en pus uit de urethra; brandende pijn bij plassen; snijdende pijn bij plassen.
Urine rijkelijk, later gering; brandend, troebel en rood. Rood bezinksel, geen suiker, geen eiwit.
Man: hinderlijke erecties 's nachts; sterke en pijnlijke erecties; testikels gezwollen en hard; eikel rood en kapot; jeukend scrotum, transpiratie op scrotum. Frequente zaadlozingen; toegenomen seksuele opwinding 's avonds en 's nachts.
Vrouw: gekweld door jeuk en gekriebel; erger na urinelozing, na krabben, beter door uitwendige toepassing van kou. Leucorroe scherp, bloederig, rijkelijk, purulent, dun, wit of geel; erger voor en na menstruatie. Bij een proefpersoon kwam de menstruatie te vaak, bij andere was de menses te laat, intermitterend, stinkend, pijnlijk, gering. Onderdrukte menstruatie (genezen). Brandende pijn in de geslachtsdelen; baarmoederprolaps; verzwering van de schaamlippen.
Prikkeling van de larynx, slijm in larynx en trachea. Catarre van larynx en trachea (genezen). Strottehoofd rauw en pijnlijk. Moet heel dikwijls slijm omhoogschrapen uit het strottehoofd. Aanhoudend kriebelen in strottehoofd en luchtpijp. Omfloerste, rauwe stem. Heesheid, erger 's morgens.
Ademhaling verstoord door hoesten; fluitende, astmatische ademhaling; reutelende ademhaling. Benauwdheid door hoesten.
Hoest overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts. Astmatische hoest. Droge hoest 's morgens en 's nachts; droge hoest met alleen 's morgens opgeven van sputum; hoest erger in koude lucht. Droge kuchhoest 's avonds. Sterke irritatie van larynx en trachea door harde hoest. 's Morgens luide hoest, gepaard met koorts. Hoestbuien bij liggen op de rechterzij. Kwellende, paroxismale hoest door kriebelen in het strottehoofd. Hevige hoestbuien.
Expectoratie overdag, 's morgens, 's avonds en 's nachts, etsend, bloederig, overvloedig, stinkend, taai, wit of geel.
Sterke bloedaandrang naar of gevoel van congestie in de borst. Samensnoering van de borst, beklemming, hitte en opgeven van bloed; bronchitis; pijn in de borst 's_nachts; pijn in de zijkanten van de borstkas tijdens hoesten. Branden in de borst. Gevoel alsof de borstkas in elkaar wordt gedrukt; rauw gevoel in de borst bij hoesten; pijnlijke, gekneusde borstwand door hoesten. Stekende pijn in de borst door hoesten en inademen. Zwak gevoel en hartkloppingen.
Koude rug bij blootstelling aan koude lucht, alsof er koud water over wordt gegoten. Huiduitslag op de rug. Jeuk cervicaal en dorsaal; rugpijn bij beweging, overeind komen uit een stoel, bukken of lopen. De pijn wordt minder als de patiënt roerloos blijft liggen, maar draaien of overeind proberen te komen, geeft direct pijn in de buurt van de ruggegraat. Pijn in de cervicaalstreek, in de dorsaalstreek tussen de schouderbladen, in het sacrum, in het stuitje en in de de hele ruggegraat; aanhoudende pijn in de wervelkolom, met name in de lumbaalstreek en in het heiligbeen. Branden in het ruggemerg; brandende pijn in de nek en tussen de schouderbladen. Bij inspanning prikken als van naalden in de lumbaalstreek; beter bij rust. Pijnlijk en gekneusd gevoel in de ruggegraat, met name lumbaal; steken als van naalden in de lumbaalstreek. Stekende pijn in de rug, de nek, de schouderbladen en tussen de schouderbladen. Scheurende rugpijn. Stijve rug en stijve nek; is door buitengewone zwakte van de rug gedwongen in bed
Onhandige bewegingen, vooral van de benen. Blauw, pijnlijk plekje op de hand, precies op de plaats waar vele jaren terug een wrat was weggehaald. Afbrokkelende nagels; handen vol barstjes en scheurtjes; koude handen, onderbenen en voeten; ijskoude handen en blauwe vingers. Kuitkrampen. Vermagering van alle ledematen; allerlei vormen van uitslag op de ledematen, met name echter steenpuisten en rash. Buitensporige formicatie. Heel hete handen. Armen, benen, handen en voeten zwaar. Ontzettende jeuk zonder huiduitslag, armen, handen en vingers, benen, dijbenen en voetzolen. Op de armen pijnlijke jeuk langs de zenuwbanen. Onwillekeurige spiertrekkingen in alle ledematen. Verdoofd gevoel van alle ledematen; 's morgens gevoelloze armen; gevoelloze handen en vingers, benen, onderbenen, voeten en hielen e verdoofd gevoel van de buitenste twee teentjes van de rechtervoet bij liggen op de rug. Pijn in de ledematen bij opwinding, erger door beweging, erger 's nachts. Pijn in de gewrichten; pijn in armen, schouders, elle
Kan zijn voeten niet optillen bij traplopen; het lijkt alsof hij zijn lichaam niet op de volgende tree kan krijgen.

De slaap is verstoord door allerlei beelden; dromen angstig, verward, erotisch, over de dood, nachtmerries, plezierige dromen, dromen over ruziën en ergernis. Rusteloze en gebroken slaap. Slaperigheid 's morgens, in de voormiddag en 's avonds, evenals na het avondeten. Slapeloosheid voor middemacht; slaap niet verkwikkend, wordt te vroeg wakker, wordt herhaaldelijk wakker. Gapen.
Rillerigheid 's morgens, rond 12 uur, 's middags, 's avonds; rillerigheid 's avonds in bed; koude rillingen in de open lucht, na eten, beter na iets warms drinken; uitwendige kou; inwendige kou. Koude rillingen bij bewegen in bed. Sterke rillerigheid om 5 uur 's middags. Eén lichaamshelft koud. Koude rillingen tijdens stoelgang. Behoefte aan warmte; warmte verbetert de rillingen.
Koorts 's middags, 's avonds en 's nachts. De koorts begint 's avonds tussen 8 en 10 uur en gaat gepaard met hevige pijn in beide benen, alsof die worden fijngedrukt; de pijn gaat naar het hart en naar de linkerslaap. Uitwendige hitte met rillerigheid. Opvliegers; tijdens de slaap.
Transpiratie 's morgens, 's nachts, gepaard met angstige onrust; transpiratie bij beweging e overvloedig zweten na ontwaken.
Droge huid, koud, bijtend, ongevoeligheid, gele vlekjes. Brandende huid, gesprongen huid. Huiduitslag, blaren, steenpuisten, branden; kloofjes. DROOG eczeem. Herpes, droog, jeukend, stekend. Jeukende uitslag, erger bij warmte. Pijnlijk eczeem. Nodulaire urticaria, uitslag met vorming van blaasjes. Uittreden van vocht na krabben, schrijnende pijn na krabben. Stekend en brandend eczeem. Etterende, fagadenische uitslag. Kriebelende huid over het hele lichaam, jeuk erger 's avonds in bed. Bijten, branden, kriebelen; beter door roerloos te blijven liggen. Jeuk beter door krabben. Stekend branden in de huid over het hele lichaam, maar vooral op de handruggen, de armen en de voeten. Vochtigheid van de huid na krabben. Huid buitengewoon gevoelig. Sterk gevoel van spanning in de huid. Ulceratie, met jeuk, pijnlijk gevoel en steken. Trage wondgenezing.

~
AMBRA GRISEA
(Grijze amber - een vettige stof uit de darm van de potvis)

Karakteristieken - Aangewezen bij snel opgewonden, nerveuze kinderen en magere, zenuwachtige patiënten. Extreme nerveuze overgevoeligheid. Uitwendige gevoelloosheid van het gehele lichaam 's morgens, en zwakte. Nerveuze en cholerische personen. Magere, uitgeteerde vrouwen. Past bij hysterische personen of bij patiënten die lijden aan een overprikkeling van het ruggemerg, & verschijnselen als spastische hoest, oprispingen, etc. Voorts bij door ouderdom of overmatig werken verzwakte personen die last hebben van bloedarmoede en slapeloosheid. Belangrijk geneesmiddel voor bejaarde patiënten bij wie alle lichaamsfuncties sterk zijn verzwakt, & zwakte, koud en doof gevoel, in de regel van afzonderlijke delen, zoals vingers, armen, etc. Halfzijdige klachten. Muziek verslechtert. Warmtestuwingen en kloppingen na wandelen in de buitenlucht. Oververmoeide patiënten die overgevoelig zijn voor indrukken. Geestelijke schok door zakelijke tegenslag of door achtereenvolgende sterfgevallen in de familie. Zwakte van het bo

Psyche - Mensenschuw en behoefte om alleen te zijn. Kan niets doen in de aanwezigheid van andere mensen. Ontzettend verlegen, bloost snel. Huilen door muziek. Wanhoop, walging van het leven. Bizarre inbeeldingen. Timide. Verlies van levensvreugde. Rusteloos, geagiteerd, heel spraakzaam. Tijd gaat te langzaam. Moeilijk kunnen denken 's morgens, bij oude mensen. Blijft lang stilstaan bij onaangename zaken. Traag van begrip. Geheugenzwakte. Dromerig. Dwarrelende gedachten of constante, onaangename fantasieën. Meent duivelse gezichten te zien. Zwaarmoedig; zit dagenlang te huilen. Onhandig. Mondaine meisjes die voortdurend wisselen van gespreksonderwerp. Begrijpt niet wat hij leest. Klachten bij het horen praten van anderen of bij zelf praten. Aversie tegen lachen. Springt van het ene onderwerp over op het andere, zonder te wachten op een antwoord op de eerst gestelde vraag. Huilen en beven door muziek.
Vertigo - Duizeligheid, & gevoel van zwakte in hoofd en maag. Duizeligheid bij oude mensen.

Hoofd - Druk in het voorhoofd, & neerslachtigheid. Scheurende pijn in de bovenste helft van de hersenen. Bloedaandrang naar het hoofd, bij luisteren naar muziek. Haaruitval. Gevoel alsof de hersenen los zitten; alsof ze naar de kant vallen waarop hij ligt. Verward gevoel in het achterhoofd, tevens een gevoel alsof verrekt. Hoofdpijn < snuiten van de neus.
Ogen - Steken in de oogleden, alsof zich een strontje vormt. Zware oogleden, kan ze niet openkrijgen ofschoon hij wel wakker is. Dwarrelende vlekjes voor de ogen na naaiwerk.
Oren - Verminderd gehoor, & koud gevoel in de buik. Eén oor doof, in het andere razende en fluitende geluiden.
Neus - Neusbloedingen, met name 's morgens; bij wassen van het gezicht. Epistaxis; tijdens de menstruatie. Verstopte neus, voornamelijk 's nachts, moet door de mond ademen, & chronische neusverkoudheid.
Gezicht - Trekkingen van de gezichtsspieren. Kramp in de lippen; hete lippen. Linkerwang rood. Blozend gelaat, geelachtig van kleur. Verwarde uitdrukking. Kaakklem bij pasgeborenen.
Mond - Hevig bloedend tandvlees; stinkende adem. Ranula. Zure smaak in de mond < na melk drinken. Speekselvloed, & hoesten.
Keel - Gevoel van een prop in de keel, & moeilijk slikken. Zere, rauwe keel, door blootstelling aan buitenlucht, < bewegen van de tong.
Maag - Oprispingen, & heftige, krampachtige hoest. Zure oprispingen, als van maagzuur. Opgeblazenheid van maag en buik na middernacht. Hoest, gapen en een gevoel alsof het voedsel niet omlaag wil, na eten. Maagzuur na melk. Geen dorst.
Buik - Koud gevoel in de buik. Zeurende pijn in een klein plekje in de leverstreek > druk. Transpiratie op buik en dijbenen.
Rectum - Flatulentie, verdraagt niemand in haar buurt tijdens urinelozing en stoelgang; < tijdens de zwangerschap. Constipatie tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Veel bloedverlies tijdens stoelgang. Herhaaldelijke, vruchteloze aandrang tot ontlasting.
Urinewegen - Gelijktijdig optredende pijn in blaas en rectum. Branden in de uitmonding van de urethra en in de anus. Gevoel in de urethra alsof er een paar druppels urine uitkomen. Branden en jeuk in de urethra tijdens urinelozing. Troebele urine, reeds tijdens de mictie, die een bruin bezinksel doet ontstaan. Kan niet plassen in de aanwezigheid van andere mensen. Plast meer dan hij drinkt. Zure urine, tijdens kinkhoest.
Mannelijke geslachtsorganen - Wellustige jeuk aan het scrotum. Genitaliën uitwendig gevoelloos, inwendig brandend. Heftige erecties zonder geslachtsdrift. Impotentie.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Nymfomanie. Jeuk aan de schaamdelen, & pijnlijke gevoeligheid en zwelling. Menstruatie te vroeg; en te overvloedig. Rijkelijke, blauwachtige leucorroe; < 's nachts. Tussentijdse bloedingen, bij elk klein voorval; na harde ontlasting, na een iets langere wandeling dan gebruikelijk, etc. Jeuk aan de schaamlippen. Baarmoederklachten < liggen. Brandende en schrijnende pijn en jeuk aan de vulva tijdens urinelozing.
Ademhalingsorganen/Borst - Astmatische ademhaling, & opboeren van lucht. Nerveuze, spastische hoest, & heesheid en oprispingen, bij wakker worden 's morgens; < aanwezigheid van andere mensen. Kriebelen in keel, strottehoofd en luchtpijp, beklemd gevoel op de borst, raakt buiten adem tijdens hoesten. Holle, krampachtige, blaffende hoest, die diep uit de borst komt; gevolgd door oprispingen. Benauwd gevoel bij opschrapen van slijm. Astma bij oude mensen; < coitus. Blauwachtig witte expectoratie. Hoest; < muziek; aanwezigheid van andere mensen; praten, hardop lezen; tillen. Hoest, & vermagering.
Hart - Hartkloppingen, & drukkend gevoel in de borst alsof daar een brok vast zit of als van een belemmering in de borst. Is zich bewust van de eigen polsslag. Hartkloppingen in de buitenlucht, & bleekte van het gelaat.
Ledematen - Kramp in handen en vingers, < iets vastpakken. Kramp in de onderbenen; in de kuiten. Linkerbeen wordt blauw, tijdens de menstruatie. Slapende ledematen. Brosse vingernagels. Laat vallen wat hij draagt. Koude linkerhand tijdens hoofdpijn. Huid tussen de dijbenen zeer en rauw.
Slaap - Slapeloos ten gevolge van zorgen; moet uit bed. Angstige dromen. Lichaam koud en spiertrekkingen in de ledematen tijdens de slaap. Gaat vermoeid naar bed, maar is klaarwakker zodra hij zijn hoofd op het kussen legt.
Koorts - Regelmatige warmtestuwingen, met korte tussenpozen. Zweet bij de minste inspanning, met name op buik en dijbenen.
Huid - Jeuk en zeer gevoel, vooral rond de genitaliën. Doof gevoel in de huid. "Slapende" armen.

Modaliteiten - Slechter: Muziek. Aanwezigheid van vreemden. 's Morgens. Warmte. In verlegenheid gebracht worden. Agitatie; zorgen; eraan denken. Te zwaar tillen. Warme melk. Alles dat afwijkt van normaal. Warme kamer. Beter: Langzame beweging in de buitenlucht. Liggen op het pijnlijke deel. Koude dranken.
Relaties - Vergelijk: Mosch. (flauwvallen; hysterische astma); Cast., Asaf., Psor. en Valer. (gebrek aan reactiekracht); Coca (extreme verlegenheid); Kali-br. en Nux-v. (verhoogde reflexen); Calc., Nat-c. (koud gevoel in de buik); Cimic. (nachtelijke hoest); Nux-v. (magere, nerveuze personen); Ars. (astma cardiale); Phos. (astma, nerveuze prikkelbaarheid; "prikkelbaarheid door zwakte"; slanke lichaamsbouw); Bov.(tussentijds bloedverlies); Lach. en Sep. (< te zwaar tillen); Coff.; Ign.; Chin.; Sulph.; Puls.; Staph.; Sec. (uitgemergelde vrouwen); Verat. (hoest & oprispingen; koud gevoel); Bar-c.; Oleum succinum (hik); Sumbul; Croc.; Lil-t. Antidoten: Camph.; Coff.; Nux-v.; Puls.; Staph. Antidoteert: Staph. (met name de wellustige jeuk aan het scrotum); Nux-v. Goed gevolgd door: Mosch.

~
AMBRA GRISEA De verschijnselen van Ambra grisea doen sterk denken aan die van mensen die vroegtijdig verouderen. Bij iemand van vijftig jaar ziet u symptomen verschijnen die eigenlijk pas horen te komen rond het tachtigste levensjaar. In het symptoombeeld van dit geneesmiddel vindt u hetzelfde aspect: vroegtijdige veroudering. We zien beven en een eigenaardig soort zwakte, die het beste kan worden omschreven als seniliteit. Het is niet de geestelijke verwarring die inherent is aan ziekte, maar de toestand die zo typerend is voor oude mensen, de teruggang van het leven. Beven, onvaste stap en een onwezenlijke toestand gepaard met vergeetachtigheid. De patiënt gaat van het ene onderwerp over op het andere, stelt een vraag en direct weer een volgende, zonder op antwoord te wachten. Voortdurend wisselt hij van onderwerp. Verwarring kan dat nauwelijks worden genoemd, het is een onwezenlijke toestand, een toestand van seniliteit. Ambra grisea is een bruikbaar geneesmiddel als we een dergelijke staat aantreffen bij jonge mensen
Veel van de klachten zijn 's morgens slechter. Hij wordt verward, versuft en onwezenlijk wakker en gaat zich tegen de avond gedragen als een dwaas.
Ambra is een van de hoofdmiddelen bij ongecompliceerde, niet nader te definiëren duizeligheid van oude mannen. De patiënt is zo draaierig dat hij niet naar buiten kan; hij is 's morgens bij het opstaan zo duizelig dat hij een tijdje moet wachten voordat hij kan gaan staan. Het is de duizeligheid die hoort bij seniliteit en vroegtijdige ouderdom. Gaat zo iemand ergens over nadenken, dan verdwijnen zijn gedachten als sneeuw voor de zon. Het is een soort verwardheid met verdwijnen van gedachten. Hij moet zich verschillende malen inspannen om zijn gedachten weer op een rijtje te krijgen, voordat hij zich kan concentreren op het onderwerp. Terwijl concentreren moeilijk gaat, moet hij gaan zitten en blijven stilstaan bij heel vervelende dingen, die zich aan hem opdringen en die hij niet van zich af kan zetten. Dit komt enigszins overeen met Natrium muriaticum, maar kenmerkend voor Natrium muriaticum is dat de persoon er vreugde in schept om stil te staan bij onaangename gebeurtenissen uit het verleden en daaraan d
Een kenmerk dat bij Ambra grisea steeds terugkeert, is dat de aanwezigheid van andere mensen de symptomen verslechtert; evenals de uitgesproken verergering door conversatie. Een vrouw die door een verpleegster wordt verzorgd, kan pas ontlasting krijgen als de verpleegster is weggegaan. Ze spant zich enorm in, maar het lukt pas als ze alleen is. Natrium muriaticum-patiënten kunnen in de aanwezigheid van andere mensen niet plassen. De urine komt niet als er iemand in de buurt is. Dat is een algemene karakteristiek van dit geneesmiddel.
Verwarring, gêne en verlegenheid in de aanwezigheid van andere mensen. Verlegenheid in gezelschap. Zodra hij een gezelschap betreedt, begint hij te blozen en te beven; zijn zenuwstelsel raakt van slag en zijn gedachten verdwijnen. Met deze verschijnselen denkt de patiënt dat hij aan het gek worden is, waardoor hij uiteindelijk terechtkomt in een toestand van zwaarmoedigheid, triestheid en wanhoop. Hij wil niet langer leven. Hij verafschuwt zijn leven en wil dood. 'Grote bedroefdheid.' 'Neerslachtigheid, zit dagenlang te huilen.' Dit is de geestesgesteldheid van deze voortijdig oude patiënt met zijn afgeleefde gestel. Het is het beeld van een wrak en de vraag rijst of u een patiënt die er zo uitziet en zich zo gedraagt nog kunt genezen. U ziet direct dat u te maken hebt met iemand die snel achteruit gaat en die de een of andere vorm van krankzinnigheid ontwikkelt. Bij een eens krachtig en sterk persoon, die nu een Ambra grisea-patiënt is geworden, met het genoemde mentale beeld, het beven en trillen en de opw
Veel van de klachten komen 's morgens, evenals na eten. 'Duizeligheid met idee dat er iets zwaars op de kruin ligt, erger na slapen', maar vooral 's morgens. Het staat niet in de boeken, maar deze klacht is ook erger na eten. 'Moet gaan liggen vanwege vertigo en gevoel van zwakte in de maag.'
Muziek is onverdraaglijk loopt als een rode draad door de verschijnselen van het zenuwstelsel. Gaat beven van muziek; muziek verslechtert de mentale symptomen en bezorgt de patiënt een hamerende rugpijn. Door naar muziek te luisteren, komen een aantal fysieke symptomen naar boven. De tonen van de muziek lijken een stoffelijke substantie die hem in de greep neemt.

De klachten zijn vaak halfzijdig; transpiratie op één lichaamshelft of transpiratie op de aangedane kant. 'Plekje op de rechterkant van het hoofd, geeft een gekneusd gevoel bij aanraken van het haar.' Dezelfde gewaarwording vinden we op de huid; huid overgevoelig voor aanraken. 's Morgens bij ontwaken pijnlijk gekneusd gevoel van de behaarde hoofdhuid; gevolgd door een gewaarwording van gevoelloosheid.' De uitdrukking verdoofd gevoel zult u heel vaak tegenkomen bij Ambra grisea. Het is het verdoofde gevoel dat zo typerend is voor oude mensen. Verminderde gevoeligheid van delen; trage bloedsomloop. Onder de oogsymptomen vinden we: 'Verzwakt gezichtsvermogen, lijkt door mist te kijken.' De patiënt ziet wazig, maar onderzoek van de ogen wijst niets uit. De klacht berust op een verminderde werking van het zenuwstelsel; seniele paralyse. 'Jeukend ooglid, alsof zich een strontje aan het vormen is.' Jeuk over het hele lichaam, jeuk in alle kleine lichaamsopeningen.
Een aantal verschijnselen staat niet in de boeken, maar behoort beslist bij dit geneesmiddel: 'Drukkende hoofdpijn, beginnend in de slapen; trekken en scheuren in het hoofd, pijn gaat heen en weer. Schietende pijn door het hoofd, bliksemend, snijdend, erger bij inspanning, beter bij rust en liggen. Hoofdpijn bij snuiten van de neus. Drukkende pijn links boven het voorhoofd en in het oog. Branden in het rechteroog en in de oogleden. Kort aanhoudende, scheurende pijn in en op het rechteroog; druk op de linkerwenkbrauw, schietend, slechter na eten; tranenvloed.' Deze symptomen komen voor in de verslagen van de geneesmiddelproeven, maar zijn weggelaten uit de boeken. In Guiding Symptoms hebben we wel vaker te maken met dit euvel; belangrijke symptomen zijn weggelaten omdat het noodzakelijk was het werk in te korten.
'Gehoor verminderd.' Verminderd gehoor zonder enige organische afwijking van het oor. Het gehoor is zo vervorrnd dat muziek de symptomen verslechtert, dat wil zeggen via de gehoorzenuw. 'Bloedaandrang naar het hoofd door naar muziek te luisteren.' Hoest erger door muziek. Denk u eens in: iemand begint te hoesten bij het horen van muziek! Wat een eigenaardig symptoom! Calcarea is zo overgevoelig dat het aanslaan van een piano pijn doet in zijn lichaam, met name in het strottehoofd.
Dit geneesmiddel heeft veel bloedingen. Overvloedige neusbloeding 's morgens. Opnieuw de ochtendverslechtering. Uit het gemak waarmee de slijmvliezen gaan bloeden, kunnen we afleiden hoe zwak de bloedcirculatie is.
'Overvloedig bloedverlies uit de neus, 's morgens vroeg in bed.' 'Ophoping van opgedroogd bloed in de neus.' 'Lang aanhoudende droogte van de neus, frequente prikkeling als van niezen.' Oude, droge neuscatarre met atrofisch slijmvlies. De binnenkant van de neus is glanzend en verschrompeld.
Droge mond, maar geen dorst. Bijtende pijn in de keel als de patiënt niet slikt. Rauwe keel. Keelklachten erger 's morgens. De klachten zijn erger na eten en door warme dranken, met name door warme melk. 'Hoesten en kokhalzen na eten.' Er is een eigenaardige combinatie van keelsymptomen. Droge keel en slijmophoping in de keel; de patiënt probeert het slijm op te hoesten, maar begint dan te kokhalzen en geeft soms over. Overgeven door hoesten. Gevoel van zwakte in de maagkuil, iedere keer na ontlasting, 'leeg' gevoel in de maagkuil. Diepzittend gevoel van druk in de leverstreek, slechter 's morgens, na eten en na ontlasting. Opgeblazen buik met sterke winderigheid, vooral na eten. Enkele symptomen verslechteren na drinken. Soms komen deze klachten in het holst van de nacht opzetten, waardoor de patiënt wakker wordt met rommelen en snijdende pijn in de darmen. Koude buik, gevoel alsof de hele binnenkant van de buik koud is. Andere keren lijkt de kou zich aan één kant van de buik te bevinden.
Hardnekkige constipatie bij oude mensen; constipatie gepaard met de onmogelijkheid ontlasting te produceren als er iemand in de buurt is. 'Frequente, vruchteloze aandrang tot ontlasting; wordt daar erg onrustig van; op zulke momenten wordt de aanwezigheid van andere mensen onverdraaglijk.' Druk in de buik na normale ontlasting of een leeg, zwak gevoel in de buik, beter door winden laten of opboeren.
Bloederige urine met rood bezinksel. Tijdens mictie is de urine troebel en geelbruin; bruinachtig sediment. 'Zuur ruikende urine.' Overvloedige urine. 'Tijdens urinelozing branden, schrijnen, jeuk en prikkeling in urethra en vulva.' 'Pijnlijk rauwe huid tussen de dijen.' 'Jeukend scrotum, wellustig.'
'Sterke erecties 's morgens zonder geslachtsdrift', gepaard met verdoofd gevoel van de geslachtsdelen. De symptomen zijn even wisselend als bij Ignatia en Natrium muriaticum. Als we ze in hun totaliteit bekijken, kunnen ze met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Nemen we er steeds een paar uit dan lijken ze volkomen onsamenhangend en onlogisch. Om een geneesmiddel te begrijpen, moeten we naar het totale beeld kijken.
Overvloedig bloedverlies tussen de menstruaties. 'Bloedverlies tussen de periodes bij elk klein incident.' Bloedverlies uit de vagina door persen op harde ontlasting; ook na een iets te lange wandeling of door te veel inspanning.
'Linkerbeen wordt tijdens menstruatie blauw door uitgezette aders, met drukkende pijn in het been.' 'Liggen verslechtert de verschijnselen van de baarmoeder', nogal een typisch symptoom. Menses te vroeg en te rijkelijk. 'Menstruatie een week te vroeg'; afschuwelijke jeuk aan de geslachtsdelen, 'pijnlijke uitwendige geslachtsorganen en jeuk met zwelling van de labia.'
Een ander opvallende karakteristiek van dit geneesmiddel is dyspnoe gepaard met hartsymptomen, bemoeilijkte ademhaling, een soort astma. Bij al deze nerveuze opwinding en de uitputting kunnen we iets dergelijks verwachten. De klachten komen op bij lichte inspanning. Astma bij poging tot geslachtsgemeenschap.
'Jeuk en pijnlijke gevoeligheid in larynx en trachea e gevoel van een schaafwond.' 'Prikkeling in keel, strottehoofd en luchtpijp.' Overal jeuk, waarbij de jeuk dikwijls een soort kriebelen is. 'Astma van oude mensen en kinderen', zwakke, beschroomde en krachteloze personen. 'Fluitende geluiden in de borst tijdens ademhalen.' 'Krampachtige hoest.' 'Heftige, krampachtige hoest met frequente oprispingen en heesheid.' Deze hoest is voornamelijk van nerveuze aard. Het is een hoest die gepaard gaat met opwinding, nervositeit en beven, waarbij u zich afvraagt of er geen stoornissen zijn van hersenen en ruggemerg. Nerveuze hoest, zoals die nogal eens optreedt bij prikkeling van het ruggemerg. Hoest door constrictie van de larynx, gevolgd door een grote hoeveelheid wit slijm. Dit is een paroxismale hoest, vergelijkbaar met kinkhoest. Astmatische kortademigheid door lichte inspanning, door muziek, door opwinding. Hoest met bloedaandrang naar het hoofd. Hoest door nadenken en door gewetensangst.
Korte tijd nadat deze verschijnselen aan het oppervlak zijn gekomen, wordt de patiënt mager en kwijnt hij weg, zodat de huid ten slotte op gedroogd vlees gaat lijken. Daarbij is hij schroomvallig en beverig.
Vaak klaagt hij over een scheurend gevoel diep in de linkerkant van de borst. Rauw gevoel en jeuk in de borst. Prikkeling en jeuk, zich verplaatsend als hij de plek aanraakt en wil krabben.
Het zal u niet verbazen dat deze patiënt last heeft van hartkloppingen bij lichte inspanning, door opwinding, door muziek, bij iedere poging zich op iets te concentreren, gepaard met trillen en beven. Deze kloppingen neemt de patiënt zelfs waar in de ledematen; overal in het lichaam klopt het. Zijn ledematen kloppen. Over zijn hele lichaam is hij zich bewust van de slagaders; de hartkloppingen benemen hem de adem.
De armen en benen worden snel gevoelloos; al bij geringe druk gaan ze slapen; slapende benen als die over elkaar worden geslagen. Koude, trillende en stijve ledematen. De vingernagels worden broos en verliezen iedere vitaliteit. Bij liggen gaan de armen slapen. 'Pijnlijke, rauwe huid tussen de dijen en in de knieholten.' Zware benen, paralytische zwakte; de patiënt wordt oud, seniliteit begint. Mensen van middelbare leeftijd die vroegtijdig oud worden en gaan beven (genezen). 'Inslapen', verdoofd gevoel en trage bloedcirculatie met verlies van spierkracht (genezen). Het past speciaal bij snel opgewonden, nerveuze en zwakke kinderen. 'Magere personen.' 'Oude mensen en kinderen.'
~
AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA (Ambrosia elatior, Alsem-Ambrosia)

Karakteristieken - Een geneesmiddel bij hooikoorts, tranenvloed en ondraaglijke jeuk aan de oogleden. Enkele vormen van kinkhoest. Verstopt gevoel in de luchtwegen. Vele vormen van diarree, speciaal diarree tijdens de zomermaanden, tevens dysenterie.
Neus - Waterige neusverkoudheid; niezen. Neusbloeding. Verstopt gevoel in neus en hoofd.
Ogen - Schrijnen en branden. Tranenvloed.
Ademhalingsorganen/Borst - Irritatie van luchtpijp en bronchi, & aanvallen van astma (Aral.; Eucalypt.). Piepende hoest.
Relaties - Vergelijk: Sabad., Wye., Succinum acidum, Ars-i. en Arun. (hooikoorts).

~
AMMONIACUM DOREMA (Ammoniakgom)
Karakteristieken - Een geneesmiddel voor oude en verzwakte personen, speciaal bij chronische bronchitis. Gevoeligheid voor kou. Brandend en jeukerig gevoel in hals en slokdarm.
Psyche - Slecht gehumeurd.
Hoofd - Catarrale hoofdpijn door dichtzitten van de voorhoofdsholten.
Ogen - Wazig zien. Sterretjes en vurige puntjes voor de ogen. Snelle vermoeidheid van de ogen door lezen. Wazig zien na een klap op het hoofd.
Keel - Droog; < inademen van frisse lucht. Vol, brandend en schraal gevoel. Direct na eten een gevoel alsof er iets blijft vastzitten in de slokdarm; moet daardoor steeds slikken.

Ademhalingsorganen/Borst - Bemoeilijkte ademhaling. Chronische bronchitis. Enorme ophoping van etterig materiaal en zwakke expectoratie; < koud weer. Slijm taai en hard. Grof reutelgeruis in de borst bij oude mensen.
Hart - Versterkte hartslag, >> de maagkuil; < liggen op de linkerzij.
Relaties - Vergelijk: Asaf., Con. en Cic. (botanische verwantschap); Ambr.; Puls. (< liggen op de linkerzij; strontjes); Bell. en Ruta (ogen; wat betreft asthenopie staat Ammoniacum tussen Bell. en Ruta in); Seneg.; Ant-t.; Balsamum Peruvianum; Con. (klieren, ogen); Opoponax; Asaf. (astma); Cic. (huiduitslag in bakkebaard); Sumbul (te sterke hartslag); Acon. (hart); Arn. (lui oog door trauma); Ars. (hart, astma); Aur. (bloedaandrang naar de ogen; hart; verharding van de testikels); Chel. (krachtige doch niet versnelde hartslag); Fago. (sterke pulsaties van hart en slagaders); Iber. (sterke hartslag); Lyc.; Nat-m. (asthenopie; huiduitslag op de hals); Nit-ac.; Phos. (sterke hartslag; ogen; astma); Sulph. (hartkloppingen door bloedaandrang en kloppingen door heel het lichaam, 's nachts); Seneg. (benauwdheid door slijmophoping; te sterke hartslag); Antidoten: Bry.; Arn.

~
AMMONIUM BENZOICUM (Ammoniumbenzoaat)
Karakteristieken - Een geneesmiddel bij proteïnurie, met name & jicht. Jicht, & afzetting van afvalstoffen in de gewrichten. Incontinentie bij bejaarde personen. Rechtszijdige klachten.
Hoofd - Zwaar en duf gevoel.
Ogen - Gezwollen oogleden.
Mond - Zwelling onder de tong, als van een ranula.
Urinewegen - Wolkerige, schaarse urine. Bevat eiwitten. Dik sediment.
Rug - Pijn over het sacrum, & aandrang tot ontlasting. Zeer gevoel in de omgeving van de rechternier; < druk.
Relaties - Vergelijk: Ter.; Benz-ac.; de Ammoniums; Caust.; Kalm., Helon., Merc-c., Berb. en Canth. (proteïnurie); Gnaph. (afzetting van afvalstoffen bij jicht); Urt-u.
~
AMMONIUM BROMATUM (Ammoniumbromide)
Karakteristieken - Geïndiceerd bij chronische catarre van keel en strottehoofd, bij neuralgische hoofdpijnen en zwaarlijvigheid. Samensnoerende pijn in hoofd, borst, benen, etc. Prikkelend gevoel onder de vingernagels, alleen > door nagelbijten. Aangewezen middel als een epileptische aanval begint met een wee of verstikkend gevoel in het epigastrium, dat aan beide zijden van het borstbeen opstijgt >> de keel.
Hoofd - Congestie. Gevoel van een band boven de oren.
Neus - Niezen; dikke uitscheiding uit de neus.
Ogen - Ooglidranden en kliertjes van Meibom rood en opgezet. Gevoel alsof de oogballen groter zijn. Pijn rond de ogen, >> tot in het hoofd.
Keel - Schrijnende pijn. Kriebelen in de keel, met tendens tot droge, krampachtige hoest, vooral 's nachts. Branden in de keelholte. Wit, kleverig slijm. Chronische catarre bij sprekers.
Ademhalingsorganen/Borst - Plotselinge, korte hoest, met gevoel te stikken. Kriebelen in luchtpijp en bronchi. Wordt 's nachts om 3 uur wakker door de hoest. Verstikkingsgevoel; moet in beweging blijven uit angst te zullen stikken; aanhoudende hoest bij liggen 's nachts; scherpe pijn in de longen. Kinkhoest. Droge, spastische hoest bij liggen.
Modaliteiten - Slechter: Buiten. Koude lucht. Beter: Warmte. Warme dranken.
Relaties - Vergelijk: Kali-br.; Arg-n.; Caust.; Bufo; All-c. (coryza < warme ruimte); Lach. (< na slapen); Aesc., Atro., Grat., Kreos. en Seneg. (hoest door slijmophoping in de keel); Hyos.; Con.; Kali-bi. (draderig slijm); Nat-a. (keel); Kali-permang. (keel); Zinc., Rat. en Arg-n. (pterygium); Calc. (scrofuleuze oogontsteking); Kali-br.; Sil. (aura vanuit bovenbuik); Nux-v. (aura vanuit maag); Art-v. (moet rondlopen); Caust.; Sulph.; Bufo.

~
AMMONIUM CARBONICUM (Ammoniumcarbonaat, Hertshoornzout)

Karakteristieken - Het symptoombeeld van dit geneesmiddel treffen we dikwijls aan bij nogal corpulente vrouwen die voortdurend moe zijn, snel kouvatten, lijden aan cholera-achtige verschijnselen voor de menstruatie, een zittend leven leiden, over het algemeen traag reageren en die geneigd zijn om regelmatig naar het flesje met reukzout te grijpen. Te frequente en hevige menstruatie. Aandoeningen van de slijmvliezen van de ademhalingsorganen. Dikke patiënten met een zwak hart, fluitende ademhaling en benauwdheid. Grote gevoeligheid voor koude lucht. Sterke aversie tegen water; verdraagt geen contact met water. Maligne roodvonk, & slaperigheid, klierzwellingen, donkerrode ontstoken keel en nauwelijks naar buiten komend exantheem. Uremie. Zwaar gevoel in alle organen. Gebrek aan lichaamshygiëne. Zwelling van delen, klieren, etc. Zure secreties. Uitputting door kleinigheden. Werkt op HART, bloedsomloop en bloed. Hartzwakte en collaps. BLAUWACHTIGE verkleuring van de huid, ZWAKTE en slaperigheid ten gevolge van
Psyche - Vergeetachtig, slecht gehumeurd, somber gestemd tijdens stormachtig weer. Verzorgt zich niet. Klachten door praten en door anderen horen praten. Droevig, huilerig, onredelijk. Actief maar snel uitgeput. Onoplettend en ongezeglijk. Depressief, & verzwakking van het intellect. Wezenloos gevoel. Geheugenverlies < ergernis. Afkeer van inspanning. Humeurig, tobberig, idee iets misdaan te hebben. Neiging tot het maken van fouten tijdens spreken, schrijven en rekenen.
Hoofd - Kloppende pijn in voorhoofd; > druk en in een warme kamer. Schokken door het hoofd. Gevoel alsof de hersenen los zitten.
Ogen - Brandende ogen, & lichtschuwheid. Vermoeidheid van de ogen (Natr. mur.). Asthenopie. Zere ooghoeken. Brandend en droog. Asthenopie na langdurig gebruik van de ogen; & gele vlekjes voor de ogen bij het kijken naar witte voorwerpen. Tranenvloed. Grote zwarte vlekken voor de ogen na naaiwerk. Pijn in de ogen > middagslaapje.
Oren - Verminderd gehoor. Schokken door oren, ogen en neus, & tandenknarsen. Jeuk boven de oren, breidt zich uit over heel het lichaam. Harde zwelling van oorspeekselklier en halsklieren.
Neus - Uitscheiding van scherp, waterig, brandend vocht. Verstopte neus 's nachts, & lang aanhoudende neusverkoudheid. Kan niet door de neus ademen. Verstopte neus bij kinderen. Neusbloeding na wassen ( van gezicht of handen)en na eten; bij wakker worden. Ozaena, snuit bloederig slijm uit. Rode neuspunt (door congestie). Voortdurende aandrang tot niezen. Catarre die begint in de neus. Steenpuist op de neuspunt. Kinderen die niets uit de neus kunnen snuiten.
Gezicht - Eczeem rond de mond. Steenpuisten en puisten, tijdens de menstruatie. Mondhoeken zeer, gebarsten en brandend. Kloofjes en brandende pijn in de lip. Harde zwelling van de wang.
Mond - Grote droogte van mond en keel. Kiespijn; tijdens de menstruatie. Schokken door hoofd, ogen en oren door op elkaar klemmen van de tanden. Blaasjes op de tong. Zure smaak; metaalachtig. Krakend kaakgewricht bij kauwen. Tandvlees gevoelig en bloedend. Tanden gaan los zitten of worden stomp. Brandend gevoel, belemmert eten en praten. Zwelling aan de binnenzijde van de wang.
Keel - Vergrote tonsillen en halsklieren. Brandende pijn in de keel. Tendens tot gangreneuze verzwering van de tonsillen. Difterie & dichtzittende neus; met uitbreiding van het membraan naar de bovenlip.
Maag - Pijn in de maagkuil, & maagzuur, misselijkheid, hartwater en rillerigheid. Grote eetlust, maar snel verzadigd. Dyspepsie & gasvorming.
Buik - Geluiden en pijn in de buik. Hernia door gasophoping. Koliek, & pijn tussen de schouderbladen.
Rectum - Ontlasting moeilijk, hard en knobbelig. Bloedende aambeien; < tijdens de menstruatie. Jeuk aan de anus. Naar buiten komende aambeien, < na stoelgang (>>of los van stoelgang), > liggen, kan niet lopen. Uitscheiding van bloed voor en na stoelgang. Donkere, scherpe diarree. Constipatie; harde, droge ontlasting.
Urinewegen - Frequente aandrang; incontinentie 's nachts; tegen de ochtend. Tenesmi (blaas). Urine wit, zanderig, bloederig, rijkelijk, troebel en stinkend.
Mannelijke geslachtsorganen - Jeuk en pijn in scrotum en zaadleiders. Erecties zonder geslachtsdrift. Polluties; frequent, na coitus.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Jeuk, zwelling en branden in de schaamstreek. Leucorroe brandend, scherp, waterig. Afkeer van coitus. Menstruatie te vaak, overvloedig, te vroeg, met stolsels, zwart; koliekachtige pijn en harde, moeilijke ontlasting, & vermoeidheid, met name een moe gevoel in de dijbenen; & geeuwen en rillerigheid. Menstruatie, & cholera-achtige verschijnselen. Bloedverlies sterker 's>>nachts, gevolgd door benauwdheid of zwakte. Irritatie van de clitoris.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid. Hoest iedere nacht rond 3 uur, & benauwdheid, hartkloppingen, branden in de borst; < traplopen. Vermoeid gevoel in de borst. Emfyseem. Beklemd gevoel bij ademhaling; < na iedere vorm van inspanning, bij betreden van een warme ruimte en bij bestijgen van een trap (al na een enkele treden); > koele lucht. Asthenische pneumonie. Langzame, zware, rochelende ademhaling; borrelende geluiden. Catarre van de luchtwegen gedurende de winter, met slijmerig sputum en spoortjes bloed. Longoedeem. Slijmreutelen in de borst, maar krijgt slechts weinig slijm omhoog. Hoest, na griep. Hypostatische congestie van de longen. Expectoratie; zuiver bloed, na hoesten.
Hart - Hoorbare hartkloppingen, & angst, koud zweet, tranenvloed, niet kunnen praten, luide ademhaling en bevende handen. Zwakke hartwerking, wordt benauwd en met hartkloppingen wakker. Angina pectoris. Stasis door zwakke hartwerking.
Ledematen - Scheurende pijn in gewrichten, > bedwarmte; neiging de ledematen te strekken. Handen koud en blauw; uitgezette aders. Opgezette vingers bij omlaag laten hangen van de arm. Panaritium, met diepzittende pijn in het periost. Kramp in kuiten en voetzolen. Grote teen pijnlijk en gezwollen. Beginnende omloop. Pijnlijke hielen bij staan. Scheurende pijn in enkel en voetbeenderen, > bedwarmte. Doof gevoel in de delen waarop hij ligt. Rechtervoet gevoelloos. Ganglion. Zeurende pijn in de botten > weersverandering. Rechterarm zwaar en krachteloos.
Slaap - Slaperigheid overdag. Schrikt wakker uit de slaap met een gevoel te zullen stikken. Hoe vroeger de patiënt naar bed gaat, hoe beter hij slaapt.
Koorts - Koud. Brandende hitte, & dorst.
Huid - Hevige jeuk en brandende blaren. Roodvonkachtige huiduitslag. Miliaire huiduitslag. Scarlatina maligna. Exantheem komt amper naar buiten door zwakke vitaliteit. Erysipelas bij bejaarde personen, & hersenaandoeningen. Eczeem in de plooien van de ledematen, tussen de benen, rond de anus en rond de genitaliën. >>Rode of vlekkerige huid.
Modaliteiten - Slechter: KOU. BEWOLKT WEER. VOCHTIGE KOU. Guur koud weer. Tussen 3 en 4 uur 's nachts.Tijdens de menstruatie. Beweging. Kauwen. Op elkaar klemmen van de tanden. Bukken. Nieuwe maan. 's Avonds. Natte omslagen. Wassen. Beter: Druk. Eten. Buikligging. Droog weer. Liggen op de rechterzij. Liggen op de pijnlijke kant.
 Onder de verbeteringen valt de > door liggen op de buik (Nitr.ac.). > Druk; warme kamer; droge lucht. Er is een < bij bukken.
Relaties - Vergelijk: de Ammoniums; Ant-t. ( emfyseem; te veel koolzuurgas in het bloed); Aur. (zware druk op het borstbeen; Aurum heeft echter minder slaperigheid en minder veneuze stuwing); Phos.; Puls.; Sulph.; Mur-ac.; Carb-v.; Glon.; Ars. (ontstekingen); Apis (roodvonk; miliaire erupties; brandende, stekerige pijn); Bell. (glad exantheem; Am-c. miliair); Cocc. (spierverslapping). Calc. (parotitis tijdens roodvonk; bleek, slap, etc.); Hep.; Kali-bi.; Lach. (erysipelas); Laur.; Nat-m. (asthenopie); Rhus-t. (exantheem, roodvonk & parotitis, etc.); Ruta (spierzwakte); Staph.; Verat. (cholera-achtige verschijnselen tijdens de menstruatie). Antidoteert: Rhus toxicodendron; insectebeten; vergiftiging door houtskooldampen. Antidoten: Arn.; Camph.; Hep.; plantaardige zuren; niet-vluchtige oliën. Onverenigbaar: Lachesis.

~
AMMONIUM CARBONICUM Vanwege zijn vluchtige aard diende Ammonium carb., in de vorm van vlugzout of geest van hertshoorn, vroeger als riekmiddel bij flauwte en lichte aandoeningen. Het werd gebruikt door oude vrijsters evenals door andere vrouwen. De werking van Ammonium carbonicum gaat echter veel dieper; het een psoramiddel met een diepgaande invloed op de constitutie. Het bewerkt een snelle verandering van het bloedbeeld, verstoort het hele organisme en bewerkstelligt een toestand die vergelijkbaar is met scorbuut. De uitscheidingen worden bijtend. Het speeksel wordt scherp en etst de lippen, waardoor kloofjes ontstaan in de mondhoeken en in het midden van de lippen. De lippen worden ruw, droog en schilferig. De oogleden verzweren en worden droog; door het scherpe oogvocht ontstaan kloofjes. De ontlasting is bijtend en etsend. De vrouwelijke geslachtsdelen worden rauw en pijnlijk door het bijtende menstruatiebloed en door de bijtende witte vloed. Als er een zweer is op de huid etst het uittredende vocht de omliggende delen. Ke
Bloedingen uit neus, baarmoeder, blaas en darmen, waarbij het bloed zwart en dikwijls dun is en niet wil stollen. Het bloed is donker, waaruit blijkt dat het bloedbeeld ernstig is verstoord. Op de huid zien we een combinatie van vlekkerigheid en bleekheid.
Ammonium carbonicum werkt sterk op het hart en geeft hoorbare hartkloppingen die bij iedere beweging verslechteren. Het geheel gaat samen met grote uitputting. Het is een nogal zonderling toeval dat vroeger de artsen wisten dat Amm. carb. hielp bij benauwdheid door hartklachten en dat geest van hertshoorn of vlugzout in beperkte mate ook tegenwoordig nog wordt gebruikt bij vergelijkbare aandoeningen. Het wordt toegepast als excitans, maar een eenmalige dosis van een heel hoge potentie is genoeg. Ook was men vroeger goed genoeg op de hoogte om geest van hertshoorn voor te schrijven aan patiënten op gevorderde leeftijd met pneumonie en geringe koorts. In de allopathie was dat een oud gebruik, maar in sommige gevallen werkte het middel homeopathisch. Zo nu en dan werd een patiënt genezen die in een toestand verkeerde van afschuwelijke uitputting en die last kreeg van ernstige hart-klachten als de longontsteking bijna over was. Omdat het bij een enkele patiënt lukte, zag men er toen een middel in met enorme toek
Ammonium carbonicum heeft een toestand die vergelijkbaar is met bloedvergiftiging (sepsis), zoals we bijvoorbeeld aantreffen bij erysipelas en kwaadaardige vormen van roodvonk, gepaard met afmatting en sterke dyspnoe, waardoor het lijkt alsof het hart het laat afweten. Daarbij zien we een ongewone vlekkerige conditie van de huid, te wijten aan paralyse van de bloedvaten. Verder nemen we opgezette klieren en donkere verkleuring en opgeblazenheid van het gezicht waar. Eeuwenlang is Ammonium carbonicum bij zulke ziekten gebruikt op allopathische wijze, maar uit de doelmatigheid blijkt dat er sprake was van een homeopathische werking.
Ammonium carbonicum hoort bij verzwakking, vermagering en hartzwakte. Het beeld is arm aan symptomen en reacties op geneesmiddelen blijven uit. Vanwege de hartkloppingen en de kortademigheid bij bewegen moet de patiënt het bed houden. Het is een kwestie van pure zwakte. Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik bij een dergelijke patiënte iets heel vermakelijks meegemaakt. Het betrof een vrouw uit deze stad die precies voldeed aan de bovenstaande beschrijving; ze verkeerde in een staat van hartzwakte met dyspnoe en hartkloppingen bij beweging. Ik behandelde haar, maar had de symptomen onvoldoende bestudeerd. Aangezien ze niet echt vooruitging, wendde haar familie zich tot een van de meest kundige neurologen, die een 'rustkuur' voorschreef en haar beloofde dat ze binnen zes weken volledig gezond zou zijn. Maar aan het einde van die periode waren haar klachten erger dan ooit en werd er een hartspecialist bijgehaald. Hij zei dat haar hart inderdaad niet erg sterk was, maar dat er geen organische afwijkingen waren en d

Uitputting tijdens iedere menstruatie. Een aanval van cholera of wat daar abusievelijk voor wordt aangezien, op de eerste dag van de menses; een overvloedige diarree. Soms is het een vorm van uitputting met overgeven, vergelijkbaar met die van Veratrum, en kou, blauwe verkleuring van de huid, krachtverlies en kortademigheid. Het type dyspnoe waar ik het tot nu toe over heb gehad, is geen astmatische benauwdheid; het is cardiale dyspnoe, toe te schrijven aan hartzwakte. Maar Ammonium carbonicum heeft ook astma en wel met de volgende karakteristiek: in een warme ruimte neemt de kortademigheid zo toe dat verstikking dreigt. Het lijkt alsof de patiënt zal sterven door ademgebrek. Hij moet de frisse buitenlucht opzoeken om verlichting te krijgen. Terwijl bij astmatische klachten de benauwdheid erger wordt in warme ruimten, is de lichamelijke toestand van de patiënt slechter door kou. De overige lichamelijke klachten, evenals de hoofdpijn, nemen toe bij kou.
Aanhoudende, zeurende pijn in de botten is een verschijnsel dat bij dit geneesmiddel steeds terugkeert. De botten doen pijn alsof ze zullen breken. Bij elke weersverandering of bij temperatuursveranderingen in de mond doen de tanden en kiezen ontzettend pijn. De kaken of de tandwortels doen pijn.
Een opvallende karakteristiek is de haaruitval; de vingernagels worden geel, het tandvlees trekt terug en gaat bloeden, de tanden gaan los zitten; een toestand die sterke gelijkenis vertoont met scheurbuik.
Dit geneesmiddel heeft hysterie. Daarom hoeft het ons niet te verwonderen dat nerveuze vrouwen altijd een klein flesje ammonia bij zich dragen. Veel vrouwen doen dit omdat zij last krijgen van flauwtes zodra ze een gesloten ruimte betreden en dan hun geest van hertshoorn moeten gebruiken. Zolang dit blijft bij een milde vorm is er geen sprake van hysterie; het hoort bij de gevoelige aard van de vrouw. Maar het wordt hysterie als deze toestand zich verder ontwikkelt. Geest van hertshoorn verhoedt hysterische flauwtes, Ammonium carbonicum stimuleert de werking van het hart en geneest.
Dit middel heeft een sterke neerslachtigheid. Huilbuien, aanvallen van flauwte, angstige onrust, onbehaaglijkheid en uitputting door bewegen. Overgevoelig voor wat ze andere mensen hoort vertellen. Klachten door naar anderen te luisteren. De klachten, zowel de psychische als de lichamelijke, zijn slechter bij vochtig weer. De patiënte is gevoelig voor koud, guur, vochtig weer. De jichtachtige klachten, de nerveuze klachten, de uitputting, de hartsymptomen, de benauwdheid, de hoofdpijn, enz., komen opzetten bij guur weer. Congestieve hoofdpijn tijdens vochtig weer en bij weersveranderingen. Idee dat de hersenen naar buiten zullen komen door voorhoofd en ogen. 'Kloppen en bonzen in het voorhoofd, alsof dat zal barsten.' De hoofdpijn is erger door stevig de voeten neerzetten; dat geldt vooral voor de hoofdpijn die tijdens de menstruatie komt opzetten. Hoofdpijn slechter 's morgens. Uit een dergelijk type hoofdpijn, met de symptomen die ik heb beschreven, blijkt dat Ammonium carbonicum en Lachesis antidoten moet
Ammonium carbonicum heeft een heleboel oogsymptomen. Glinsteringen voor de ogen in combinatie met hoofdpijn; dubbelzien; aversie tegen licht. 'Na naaiwerk een voor de ogen zwevende grote, zwarte vlek.' Een geval van cataract met deze symptomen, gecombineerd met de bovenstaande constitutionele verschijnselen, kon met dit middel worden genezen. Het genas de patiënt en na verloop van tijd verdween ook de ooglensvertroebeling. Brandende ogen, pijnlijke ogen, bloeddoorlopen ogen. Stoornissen van het gehoor, slechthorendheid en uitvloed uit de oren van bijtend vocht.
Scorbutische, catarrale gesteldheid van de neus, zoals eerder beschreven. Bijtende neusloop. 'Hevige pijn alsof de hersenen vlak boven de neus naar buiten komen.' 'Neusbloeding 's morgens bij het gezicht of de handen wassen.' Ammonium carbonicum heeft veel klachten die ontstaan door wassen of baden. Een belangrijke karakteristiek is dat de huid er na wassen of baden rood en vlekkerig gaat uitzien. In de meest uiteenlopende delen van het lichaam veroorzaakt wassen schommelingen van de bloedsomloop, evenals neusbloedingen. Ook de hartkloppingen nemen toe na baden.
De keel ziet eruit alsof de patiënt maligne roodvonk heeft. Difterie en andere zymotische toestanden; paars, gezwollen, verzwerend en bloedend, gangreneus, tezamen met extreme uitputting en opgezette klieren en tonsillen. De hals- en nekklieren zijn opgezwollen; bij palpatie voelen we dikke knobbels. Bij difterie, als de neus dicht zit, schrikt het kind snakkend naar lucht op uit de slaap. Hier zien we opnieuw de relatie met Lachesis en de vergiftiging door slangegif, want spoedig nadat de patiënt in slaap is gevallen wordt hij bijna stikkend wakker. Bij difterie of bij borstklachten met extreme uitputting is de patiënt slechter na de slaap.
Menstruatie te snel. 'Het menstruatiebloed is zwartachtig en vaak met stolsels.' Bijtende leucorroe. 'Heftige, scheurende pijn in buik en vagina.' 'Irritatie van de clitoris.' Zwelling van de genitaliën. Een belangrijk symptoom dat niet vaak ter sprake komt, is een zeer gevoel in de bekkenorganen; soms lijkt het alsof alle inwendige delen rauw zijn. Het is een pijnlijk gevoel, maar niet altijd pijnlijk bij aanraken. Dit diepzittende, zere gevoel wordt vooral tijdens de menstruatie waargenomen. Zo lang de menstruatie duurt, blijft dit zere, rauwe gevoel. 'Menses te vroeg, rijkelijk, zwartachtig, vaak geklonterd, voorafgegaan door krampen en koliek.'
Ammonium carbonicum heeft veel catarrale verschijnselen en hoestsymptomen, gepaard met vochtig reutelgeruis in borst en luchtwegen. Bemoeilijkte ademhaling, cardiale dyspnoe. Als de symptomen kloppen, past dit geneesmiddel speciaal bij hypostatische congestie van de longen; een overvulling in de borst met slijm dat moeilijk is op te hoesten; sterk reutelgeruis in de borst en enorme zwakte. Ammonium carbonicum is een goed palliatief in de laatste stadia van t.b.c. Eén dosis Ammonium carb. wanneer er sprake is van kou, uitputting en zwakte in de borst. Dit laatste symptoom vinden we eveneens bij Stannum. Het lukt de patiënt niet om flink te hoesten en door de zwakte van de borst kan hij het slijm niet kwijt (Antimonium tartaricum). Korte, astmatische hoest.
De klachten van dit geneesmiddel komen vooral rond 3 uur 's nachts. Op dat tijdstip begint de hoest. Oude mensen met borstcatarre hebben een verslechtering om drie uur 's nachts, gepaard met hartkloppingen en uitputting. Rond die tijd worden ze kortademig en zwetend wakker. Nauwelijks waarneembare pols; hartzwakte. Gezicht bleek en koud.
'Extreme vermoeidheid.' Gebrekkige reactie tijdens, of op het einde van ernstige zymotische klachten, typhus, difterie, roodvonk, erysipelas enz. Bij dergelijke ziekten waarbij het tot een crisis hoort te komen, maar de patiënt ondanks goed gekozen geneesmiddelen steeds verder wegzakt, heeft u een situatie waarbij Ammonium carbonicum wedijvert met Arsenicum voor de nerveuze uitputting. In de oude teksten staat 'hartverlamming.' De patiënt lijkt goed te herstellen, maar sterft ten slotte door een hartverlamming. In vele gevallen zou Ammonium carbonicum, indien tijdig gegeven, de patiënt het leven hebben gered.
'Afkeer van buiten lopen.' 'Kinderen met een hekel aan wassen.' De warmte van het bed verbetert de reumatische pijnen en de koude rillingen. 'Hoofdpijn beter in een warme ruimte.' 'Terugkeer van de verschijnselen door wassen; neusbloeding; blauwe handen; opgezette aders.' 'Slechter in koude lucht.'
Nu komen we bij het aanzien van de huid. 'Lichaam rood, alsof de patiënt roodvonk heeft.' 'Etterige, vlakke zweren met stekende, scherpe pijn.' 'Maligne roodvonk met slaperigheid en opschrikken uit de slaap.' 'Erysipelas van oude mensen, met ontwikkeling van verschijnselen van de hersenen.' Als tijdens een ernstige ziekte een vorm van uitslag omhoogkomt, bijvoorbeeld een karbonkel of erysipelas, maar de patiënt zich niet beter voelt, dan is de situatie gevaarlijk. Er moet snel een geneesmiddel worden gevonden. Het is niet ongewoon dat ongezond ogende steenpuisten, of karbonkels of meerdere rode, gezwollen plekken ontstaan bij een patiënt met hevige inwendige klachten. Als dit niet direct wordt gevolgd door verbetering van de patiënt betekent dit altijd een ernstige toestand. Het is een teken van een kwaadaardige toestand die zich heeft 'opgestapeld' en die door het organisme niet langer kan worden bedwongen. Het organisme dreigt te gronde te gaan door de heftigheid. Ammonium carbonicum is een van de geneesmi

~
AMMONIUM CAUSTICUM (Ammonia)
Karakteristieken - Een middel met een stimulerend effect op het hart. Derhalve geïndiceerd bij syncope, trombose, bloedingen, slangebeten, chloroform-narcose. Kan worden toegediend door middel van opsnuiven.
De door dit krachtige middel veroorzaakte oedeemvorming en verzwering van slijmvliezen zijn benut als keuzebepalende symptomen voor het gebruik ervan. Om die reden kan het worden aangewend bij membraneuze kroep & branden in de slokdarm. Afonie. Zie Causticum.
Neus - Difterie van de neusholte, & brandende, etsende secretie.
Keel - Afonie. Brandend rauw gevoel in de keel. Pijn in de slokdarm bij diep inademen. Schraal en brandend gevoel in keel en slokdarm. Huig bedekt met wit slijm.
Ademhalingsorganen/Borst - Bemoeilijkte ademhaling. Ophoping van slijm, met onophoudelijk hoesten. Glottiskramp & verstikkingsverschijnselen; patiënt hapt naar lucht.
Ledematen - Buitensporige uitputting en spierzwakte. Reumatische verschijnselen van de schouders.
Huid - Huid heet en droog.
Modaliteiten - Slechter: Na eten of drinken.
Relaties - Vergelijk: de Ammoniums, speciaal Am-c. Antidoten: Azijn en plantaardige zuren.
AMMONIUM IODATUM (Ammoniumjodide)

Karakteristieken - Geïndiceerd als Iodum slechts een gedeeltelijke verbetering geeft bij laryngitis en bronchitis, catarrale longontsteking en longoedeem.
Vertigo - Duizeligheid; ziekte van Menière.
Hoofd - Doffe pijn in het hoofd, met name bij jonge mensen; stompzinnige gelaatsuitdrukking. Zwaar gevoel in het hoofd.
Relaties - Vergelijk: Ammonium tartaricum (droge kuchhoest na iedere verkoudheid).

~
AMMONIUM MURIATICUM
De patiënt heeft herhaaldelijk een kokend gevoel in het lichaam; het lijkt alsof zich dat voornamelijk in de bloedvaten voordoet. Gevoeligheid voor kou. Vele klachten nemen toe in de open lucht. Opvliegers, eindigend met transpiratie. Scheurende pijn en een pijnlijk gevoel overheersen sterk. Branden en excoriatie van slijmvliezen. Trekkend gevoel of idee dat de pezen te kort zijn. Ammonium muriaticum is een middel dat lang doorwerkt. Er zijn slechts weinig betrouwbare mentale symptomen bekend. Angstige onrust, kribbigheid en aversie tegen bepaalde personen. Neuralgische en reumatische pijnen in het hoofd. Scheurende pijn in het hoofd. Stekende en scheurende pijn in de slapen. Jeuk van de behaarde hoofdhuid en van andere delen. Uitslag over het hele lichaam, als van mazelen. Geneest vertroebeling van het ooglenskapsel, vooropgesteld dat de symptomen kloppen. Gele vlekjes voor de ogen. Brandende oogleden en oogbollen in de schemering of bij zwak licht. Mist voor de ogen bij helder licht. Brandende oren bij lo
Veel niezen; waterige, brandende uitscheiding en toch neusverstopping. Neusverkoudheid met branden in larynx. De traditionele geneeskunde heeft voor de behandeling van neusverkoudheid uitgebreid gebruik gemaakt van dit middel. Ontstoken keel en strottehoofdontsteking. Voor deze klachten werd vroeger een groot brok sal ammoniacus (salmiak) te voorschijn gehaald. Met een mes werden enkele kristallen afgeschaafd, die vervolgens werden opgelost in een glas water. Dat kreeg iedereen, ongeacht de symptomen. Sommigen hadden prompt geen last meer van hun verkoudheid, die al dan niet vergezeld ging van koorts. Nu is Ammonium muriaticum min of meer een vergeten middel. Daarom moeten we de symptomen zorgvuldig bestuderen.
Veel van de verschijnselen gaan samen met sterke bleekheid van het gelaat. Scheurende pijn in de beenderen van het gezicht. Zwelling en stekende pijn van de submaxillaire klieren en van de oorspeekselklieren. Branden en excoriatie van mond en lippen, als bij Ammonium carb. Opgezette tong. Ammonium muriaticum is een heel bruikbaar middel bij keelontsteking zonder nadere symptomen, vooral echter indien er sprake is van sterk branden en veel taai slijm, kloppende pijn in hals en in halsklieren, sterke zwelling, bleek gelaat, steken in de keel, hevige pijn bij slikken, met of zonder dorst.
Oprispen van het gegeten voedsel en overgeven. Hongergevoel met vol gevoel, een opgeblazen, flatulente toestand. Leeg gevoel, knagen in maag en milt. Brandende, stekende en scheurende pijnen in de buik. Opgeblazenheid door flatus. Veel rommelende geluiden in de darmen. Pijn in de liesstreek. Buik- en rugpijn tijdens menstruatie. De buik is dik, slap en zwaar, terwijl de benen mager zijn. Excoriatie en branden van rectum en anus tijdens en lange tijd na ontlasting. Stekende, scheurende pijnen in het perineum. Harde, brokkelige ontlasting, moeilijk kwijt te raken; moet de buikspieren gebruiken. Net als deze hebben alle ammoniakzouten pijnlijke aambeien. Het middel geneest diarree als de ontlasting eruit ziet als afschraapsel, waterig en bloederig; eveneens groene, slijmerige ontlasting 's morgens. Diarree en overgeven tijdens menstruatie, als bij Ammonium carb. Het heeft prostaatvergroting genezen; vergrote baarmoeder.
Menses iedere maand te vroeg, met buik- en rugpijn. Het bloed is zwart en geklonterd, precies als bij Ammonium carb. Vaak tijdens de menstruatie bloedingen van darmen of rectum met cholera-achtige verschijnselen.
Overvloedige baarmoederbloedingen. Copieuze, witte en pijnloze leucorroe. Tezamen met alle buik- en menstruatiesymptomen rijkelijke flatus, met borborygmi en kolieken.
Deze symptomen treden vooral op bij bleke, ziekelijke en fragiele vrouwen.
Catarrale verschijnselen, zich uitbreidend naar strottehoofd en bronchi, met stekende, scheurende, brandende pijnen. Heesheid en stemverlies, met branden in de larynx. Schraapt uit het strottehoofd voortdurend wit slijm omhoog. Bemoeilijkte ademhaling bij gebruik van of werken met de armen. Druk op de borst in open of koude lucht. Droge hoest door constant kriebelen in het strottehoofd. Dagelijks terugkerende, verstikkende hoest. Bij uitgeputte mensen kan zich dat ontwikkelen tot ftisis, met dagelijks droge hoest en snelle pols.
Hevige rugpijn ter hoogte van het middel, slechter 's nachts. Koud gevoel tussen de schouderbladen.
Stekende, trekkende, scheurende pijn in de ledematen. Trekkend gevoel in de ledematen. Spanning in de spieren en pezen van de benen. Spanning in de achterkant van de bovenbenen tijdens lopen. 's Nachts in bed koude voeten. Overvloedige transpiratie tijdens de laatste uren van de nacht. Opvliegers en koorts.

Als de lezer de geneesmiddelproeven neemt en die nauwgezet bestudeert, kan hij dit geneesmiddel gaan gebruiken bij de bovenstaande indicaties en zal hij waarschijnlijk toepassingsgebieden gaan zien die ik niet heb vermeld.

~
AMMONIUM MURIATICUM (Salmiak, Ammoniumchloride)

Karakteristieken - Dit geneesmiddel roept een toestand van uitputting op die grenst aan die van tyfus. Alle slijmvliessecreties zijn verhoogd maar komen er niet uit. Past speciaal bij dikke en trage patiënten met ademhalingsproblemen. Hoest & catarrale klachten en leveraandoeningen. Tendens tot onregelmatigheid van de bloedsomloop; het bloed lijkt in een voortdurende beroering te verkeren, met pulsaties, etc. Veel groepen symptomen gaan vergezeld van hoesten en overvloedige, eiwitachtige secreties. Het tijdstip van verslechtering hangt samen met het deel van het lichaam waarin de klachten zich bevinden; zo zien we 's morgens een verslechtering van de klachten van hoofd en borst, ' s middags van de buikklachten en '>>avonds van de pijn in de ledematen alsmede van de huidsymptomen en de koortsverschijnselen. "Kokend" gevoel. Spanningsgevoel en strak gevoel, alsof de spieren en pezen te kort zijn; in liezen, hamstrings, lumbaalstreek, etc. Past bij gezette, opgeblazen, trage en altijd vermoeide patiënten met
Psyche - Zwaarmoedig, bezorgd; als door inwendig verdriet. Behoefte om te huilen, maar kan het niet. Gevolgen van verdriet. Onwillekeurige afkeer van bepaalde personen.
Hoofd - Haaruitval, & jeuk en roos. Vol, samenpersend gevoel; < 's morgens. Zwaar gevoel in het voorhoofd; drukkende pijn, >> de neuswortel, alsof de hersenen kapot getrokken worden.
Ogen - Mist voor de ogen; bij helder licht; optische hallucinaties bij beginnende staar; troebeling in het lenskapsel. Zwevende vlekjes, gele vlekjes voor de ogen. Branden in de ogen in de schemering of 's morgens & lichtschuwheid.
Neus - Vrij naar buiten komende, scherpe, hete, waterige uitscheiding die de bovenlip etst; en waarbij één neusgat gaat dichtzitten. Niezen. Neus zeer bij aanraken; pijn in de neusgatranden, als van een zweertje. Reukverlies. Verstopt, benauwd gevoel; constante en tevergeefse pogingen om het weg te snuiten. Jeuk. Gevoel alsof het achterin de neus verstopt zit door een ruw voorwerp. Niezen; wordt ervan wakker uit de slaap; & schietende pijn in de nek die >> de schouders. Coryza bij kinderen, blauwachtige secretie.
Gezicht - Pijn & ontstekingsverschijnselen. Mond en lippen zeer en kapot. Bleek. Lippen branden als vuur. Lippen droog, gebarsten, moet ze bevochtigen met de tong. Brandende huiduitslag > koude applicaties.
Mond - Slijmvorming. Brandende blaren op de tongpunt.
Keel - Kloppende pijn in en zwelling van de tonsillen, kan nauwelijks slikken. Zeer plekje achter de huig, > eten. Inwendige en uitwendige zwelling van de keel, & taai slijm. Zo taai dat het bij schrapen van de keel niet loskomt. Tonsillitis. Vernauwing van de slokdarm. Slijmvorming.
Maag - Behoefte aan limonade. Regurgitatie van voedsel. Bitter hartwater. Misselijkheid. Knagend gevoel in de maag. Pijn in het epigastrium meteen na de maaltijd. Maagkanker. Misselijkheid, & bitter hartwater, < eten, & huiveren. Knagend branden en steken in de maag, >> de rechteroksel en bovenarm. Leeg gevoel in de maag, doch geen enkele behoefte om iets te eten. Diarree en overgeven, tijdens de menstruatie.
Buik - Steken in de milt, vooral 's morgens, & bemoeilijkte ademhaling; tijdens eten. Pijn rond de navel. Buikklachten tijdens de zwangerschap. Chronische congestie van de lever. Buitensporige vetophoping in de buik. Veel gasvorming. Verrekt (>>gespannen) gevoel in de liezen; moet voorover gebogen lopen. Gezwollen en zeer gevoel in de liezen.
Rectum - Jeuk en aambeien, zeer gevoel, puisten. Harde, brokkelige ontlasting; (>>wisselend van kleur en consistentie), of bedekt met eiwitachtig slijm. Stekerige pijn in het perineum. Groene, slijmerige ontlasting # constipatie. Branden en schrijnen in het rectum tijdens en ( urenlang) na stoelgang. Aambeien na onderdrukte leucorroe. Bloed uit de anus of diarree, tijdens de menstruatie.
Urinewegen - Overvloedige en frequente urinelozing. Ondanks de aandrang komen er slechts enkele druppels, tot de volgende maal dat er ontlasting komt, dan komt de urine vrijelijk. Urine heeft een opvallende ammoniakgeur.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Menstruatie te vroeg, te hevig, donker, met stolsels; & buikpijn en pijn in de onderrug; meer bloedverlies 's nachts. Pijn in het linker gedeelte van de buik, alsof ze iets verrekt heeft, tijdens de zwangerschap. Diarree, groenige slijmerige ontlasting, en pijn rond de navel, tijdens de menstruatie. Leucorroe, lijkend op eiwit (Alum.; Bor.; Calc-p.); & pijn rond de navel; bruin, slijmerig na plassen. Prolapsus uteri.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid en branden in het strottehoofd. Droge, schraperige kuchhoest; < liggen op de rug of op de rechterzij. Steken in de borst. Losse hoest 's middags, & opgeven van veel sputum en slijmreutelen. Beklemd gevoel op de borst. Branden in kleine plekjes in de borst. Geringe secretie. Hoest & overvloedige speekselvloed. Hoest, & leverklachten. Benauwdheid door de hoest.
Rug - IJskoud gevoel tussen de schouderbladen; niet > door warmte, en gevolgd door jeuk. Beurse pijn in het stuitje bij zitten. Rugpijn, alsof in een bankschroef, tijdens zitten. Opgezette nekklieren. Zeer, verrekt gevoel of gevoel van ijzige kou tussen de schouderbladen. Spit. Dikke nek door vetophoping, van oor tot oor. Schietende pijn in de schouderbladen, < ademhalen.
Ledematen - Pijn alsof de vingertoppen zweren. Schietende en scheurende pijn in de vingertoppen en de toppen van de tenen. Zwerende pijn in de hielen. Contractie van de hamstrengen. Ischias, < zitten, > liggen. Neuralgische pijn in geamputeerde ledematen. Stinkend voetzweet. Pijn in de voeten tijdens de menstruatie. Gevoel alsof de hamstrings te kort zijn, pijn bij lopen. Dikke billen.
Slaap - Erotische dromen. Angstige, schrikwekkende dromen. Wakker schrikken uit de slaap.
Koorts - Rillerigheid 's avonds na liggen en bij wakker worden, geen dorst. Hittegevoel in handpalmen en voetzolen. Subacute, adynamische koorts door verblijf in een ongezonde omgeving. Hittegevoel; > buiten, # rillerigheid. Overvloedig nachtzweet. Transpiratie bij elke beweging.
Huid - Jeuk, meestal 's avonds. Blaren op uiteenlopende delen. Intens branden, > uitwendige toepassing van koude. Bloedende huiderupties. Afschilferende huid tussen de vingers en aan de polsen.
Modaliteiten - Slechter: 's Morgens: hoofd- en borstklachten. 's Middags: buikklachten. 's Avonds: huidsymptomen, koorts en klachten van de ledematen. Chronische verstuikingen. Rechtop lopen. Periodiek. 's Nachts tussen 2 en 4 uur. Beter: Buiten. Snel bewegen. Voorover gebogen lopen.
Relaties - Vergelijk: Mag-m., Nat-m., Valer. en Mur-ac. (pijn in voeten en hielen); Rhus-t. (verstuikingen; < zitten); Sulph.; Caust.; Ant-c. (slijmvliezen); Aloë (buiksymptomen); Ars. (catarren); Arg-n. (slijm in keel); Calc. (dikke personen; koud gevoel tussen de schouderbladen; overvloedige menstruatie); Con. (nachtelijke hoest); Caust. (stijve gewrichten; spiercontracties; brandend gevoel en heesheid); Carb-v. (heesheid; brandend gevoel in de borst); Coloc. (koliek); Hep.; Iod.; Kali-bi. (draderig slijm); Kali-m. (catarren); Kali-i. (pukkels op de rug, etc.); Merc.; Merc-c.; Mag-m. (vooral bloederig sputum; brokkelige ontlasting; atonie van de blaas); Nat-m. (catarre); Nux-v.; Seneg. (dikke personen; slijmvliessecreties; steken in schouderblad & longklachten); Sep. (blaren rond de gewrichten; atonie van de blaas); Sil. Vergelijk bij "Afkeer van duisternis": Calc., Carb-an., Stront., Valer. en Stram. Antidoten: Bittere amandelen; Coff.; Nux-v.; Caust. Verslechteringen door Am-m. kunnen worden ver

~
AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammoniumfosfaat)
Karakteristieken - Chronische jicht; urinezure diathese. Bronchitis. Knobbels in de vingergewrichten en bovenop de handen. Aangezichtsverlamming. Pijn in schoudergewricht. Strak gevoel rond de borst. Zwaar gevoel in de ledematen; onvaste, wankelende gang. Koud door de minste tocht.
Neus - Niezen met buitensporige uitscheiding uit neus en ogen, uitsluitend 's morgens.
Ademhalingsorganen/Borst - Diepe, rauwe hoest met groenachtig sputum.
Urinewegen - Bezinksel met een rose kleur.

~