Tonen 181-200 van 917
Materiamedica van Kent en Boereke om zelf te repertoriseren
KLACHT REMEDIE
BUTYRICUM ACIDUM (Boterzuur)
Psyche - Verontrust over kleinigheden (ten gevolge van hoofdpijn); impulsieve gedachten aan zelfmoord; constante toestand van angst en nervositeit.
Hoofd - Hoofdpijn < traplopen, < snelle beweging. Doffe pijn, wazig gevoel.
Maag - Slechte eetlust. Veel gas in maag en darmen. Krampen in de maagkuil, < 's>>nachts.
Buik - Buikkramp, onder de navel. Onregelmatige peristaltiek.
Rectum - Pijnlijke, moeilijke stoelgang.
Rug - Vermoeid gevoel en doffe pijn in de onderrug, < lopen.
Ledematen - Pijn in de enkels en omhoog langs de achterkant van de benen. Lage rugpijn en pijn in de ledematen.
Slaap - Sterke slapeloosheid; droomt over ernstige zaken.
Huid - Transpiratie bij geringe inspanning. Overvloedig, stinkend voetzweet. Afbrokkelende vingernagels.
Modaliteiten - Slechter: 's Nachts. Snel lopen. Traplopen.


~
CACTUS GRANDIFLORUS Reumatische verschijnselen. Jicht. Acute reumatische ontstekingen. Hyperemie van de aangedane gewrichten. Constrictie, alsof met een koord afgesnoerd, alsof afgebonden. Strak gevoel, spanning, druk. Verhoogde bloedtoevoer naar het hart, zo langdurig dat de hartwerking en het hartweefsel verstoord raken. Dit geneesmiddel heeft een diepgaande invloed op het hart; zelfs organische hartaandoeningen kunnen ermee worden genezen. Bijvoorbeeld hartklachten door stasis, of door congestie als gevolg van reumatische constricties. De reuma is gedeeltelijk uit de gewrichten verdwenen en heeft het hart aangetast, waardoor constrictie van het hart ontstaat. Proefpersonen evenals patiënten hebben vele malen geprobeerd de constrictie van het hart te beschrijven. Een voorbeeld daarvan is 'gevoel alsof het hart wordt vastgegrepen door een ijzeren vuist.' Het illustreert de kracht van de constrictie. Bij de genoemde reumatische klachten, waarbij de gewrichten minder belast raken ten koste van chronische congestie en vergroting
Cactus heeft hevige pijnen, ongeacht waar die zich voordoen. Ze zijn zo erg dat de patiënt het onwillekeurig uitschreeuwt. Samensnoerende pijn, gevoel alsof het deel wordt vastgegrepen; soms ervaren als scheurende pijn, maar altijd met een gewaarwording van vastgrijpen. Veronderstel eens dat u een koord om een sterk gezwollen orgaan bindt en het steeds strakker aantrekt. Waarschijnlijk is dit zoals de patiënt zijn klachten ervaart. Pijn in overvulde delen; pijn in ontstoken delen. Scheurende pijn; constrictie; kramp. Doet de pijn zich voor in de ingewanden, dan zal die worden ervaren als samensnoerend. Maar is de pijn in de lange spieren, dan is het geen constrictie, want het zijn niet de circulair verlopende maar de langgerekte spiervezels die contraheren. Een dergelijke samentrekking noemen we kramp. Kramp staat bij Cactus minder sterk op de voorgrond. Bij een aantal andere geneesmiddelen, met name Belladonna, komt deze verkramping, constrictie en contractie van circulair verlopende spiervezels duidelijker
Het mentale beeld bestaat uit angst en grote nood. Dit is een gevolg van de intensiteit van de klachten. De patiënt heeft nooit eerder zoiets gehad en begrijpt niet wat het allemaal te betekenen kan hebben. Hevige klachten, acute klachten, kramp, scheurende pijn, constrictie. Doet de constrictie hart en borst aan, dan denkt hij te zullen sterven. Hij wordt op slag doodsbang, de angst staat op zijn gezicht. Hij is bang voor de dood en denkt, vanwege de hevigheid van de pijn, ieder moment te kunnen sterven. Hij heeft echter niets van de angstige onrust van Aconitum, die een vergelijkbare constrictie van borst en hals heeft. Aconitum heeft het zo benauwd dat hij vreest door verstikking aan zijn einde te zullen komen, hetgeen leidt tot onbeschrijflijke angstige onrust. Bij Cactus is alles niet zo intens. Schreeuwen van pijn, komt bij Cactus veelvuldig voor. 'Onmededeelzaam, weigert iets te zeggen of antwoord te geven', is een verschijnsel dat dikwijls samengaat met de Cactus-klachten, geheel in tegenstelling tot
'Vertigo door congestie; rood, opgeblazen gezicht; kloppingen in de hersenen. Heeft het gevoel gek te worden. Vertigo, erger door lichamelijke inspanning.' Sterke vertigo is een uitgesproken symptoom bij vrijwel alle hartmiddelen of bij middelen met sterke aandoening van hart en bloedsomloop. 'Vertigo; slechter door fysieke inspanning, draaien in bed, bukken, opkomen uit liggende positie en door diepe inademing.' Veel van de klachten van Cactus nemen nog toe door onregelmatigheden van de ademhaling. In dit geval wordt de duizeligheid erger door diep inademen. Houdt hij zijn adem in, dan lijkt zijn hart uiteen te springen, zo snel gaat het. Bij inhouden van de adem worden de pulsaties door het hele lichaam nog sterker.
De hoofdpijn is samensnoerend, drukkend en altijd hevig, gepaard met intense hitte van het hoofd door congestie. Druk bovenop het hoofd, alsof de kruin naar binnen zal worden gedrukt; desondanks wordt dit beter door hard op de pijnlijke plaats te drukken. 'Drukkende pijn, als van een gewicht op de kruin, beter door druk.' Menigmaal vergist de patiënt zich bij de beschrijving van de druk die in het hoofd wordt gevoeld. Bij hevige congestie zegt de patiënt dat het lijkt alsof het hoofd wordt ingedrukt, terwijl duidelijk is dat de congestie zo intens is dat de druk van binnen naar buiten moet zijn. We zouden verwachten dat uitwendige druk enige verbetering geeft. Desondanks doet alles heel zeer en heeft de patiënt de indruk dat het hoofd in elkaar wordt gedrukt. Anderen met hoofdpijn hebben het gevoel dat het hoofd uit elkaar zal springen. 'Drukkende pijn, als van een gewicht, op de kruin; beter door druk, maar slechter door geluiden, luisteren, praten of sterk licht.' Dit typeert de hoofdpijn. Sterke verslecht

De congestie is even sterk als bij Belladonna, alleen is bij Belladonna ook het lichaam heel heet; een symptoom dat bij Cactus ontbreekt. Bij Cactus is er matige koorts. De hitte bevindt zich in het bovenste deel van het lichaam, in hoofd en hals. Bloedovervulling van de hals; gezwollen hals. Heeft het gevoel alsof het hoofd door de druk van het bloed uitzet, echter zonder wezenlijke temperatuurstijging. Verhoging, geen echte koorts. Een Belladonna-patiënt met pulsaties is gloeiend heet; zijn hele lichaam brandt. Cactus heeft wel enig branden, maar in vergelijking met Belladonna is dat te verwaarlozen. Hitte van het hoofd door mentale inspanning is typerend voor Cactus. We vinden dit verschijnsel bij mensen die proberen de koffie te laten staan. Vaak is Cactus dan het aangewezen middel.
Benauwd gevoel aan de hals, alsof zijn boord te krap is. Constrictie; spanning van huid en spieren over het hele lichaam. Benauwd gevoel aan de hals gepaard met constrictie van het hart. Verstikkingsgevoel bij hysterie; globus hystericus; een bal of brok, opstijgend tot in de keel; slikt voortdurend en heeft het idee te stikken; krijgt vervolgens last van krampen, tezamen met een verdoofd gevoel in de linkerarm.

Verkramping, met name van de linkerarm. Volledige gevoelloosheid van de linkerarm, gepaard met hartklachten bij een klachtenbeeld van reuma en hysterie. Reuma in de persoonlijke ziektegeschiedenis past bij Cactus. Het gezicht is helderrood en blozend en wordt later blauw. Bij hartzwakte is het gezicht blauw; blauwe lippen. Een patiënt met benauwd gevoel aan de hals, congestie van het hoofd, blauw gelaat en vlekkerige lippen, gevoelloosheid van de linkerhand en constrictie van het hart heeft Cactus nodig. De linkerhand is onverklaarbaar zwak, of is gevoelloos en tintelt en kriebelt, met het gevoel alsof er mieren over lopen.
Een andere karakteristiek van Cactus wordt gevormd door de bloedingstendens. Dat is niet verbazingwekkend. Ieder geneesmiddel dat een sterke uitwerking heeft op hart en bloedvaten zal zo nu en dan verslapping van de vaatwanden hebben, waardoor gemakkelijk bloedingen kunnen ontstaan. Wat betreft de bloedingen zijn er bij Cactus twee mogelijkheden. Bloeding als gevolg van vaatwandverslapping bij hart-en vaataandoeningen en bloeding als gevolg van hevige congestie. De bloedaandrang naar het hoofd is zo sterk dat iedere enigszins plethorische patiënt last krijgt van neusbloedingen en bloed opschraapt uit de keel. Opgeven van bloed door bloedaandrang naar de borst. Bloeding tengevolge van congestie en niet door t.b.c. Congestie van de uterus met bloedingen. Congestie van blaas en nieren, met bloed in de urine, met uitscheiding van bloed door sterke bloedaandrang. Bloedingen door verslapping, bij patiënten die al langere tijd last hebben van hun hart.
Sterke pulsaties op eigenaardige plaatsen, in de maag en in de darmen; soms in de extremiteiten, de handen en voeten, evenals in het hoofd. Kloppingen door het hele lichaam. Rond de aanhechtingspunten van het diafragma gewaarwording van een steeds strakker aangetrokken band, om het onderste deel van de borstkas. Dit is een vreemd symptoom; de greep rond zijn middel is zo stevig dat hij buiten adem raakt, moeite moet doen om lucht te krijgen en behoefte krijgt om iets te doen. De band wordt nauwer en nauwer aangesnoerd. Cactus brengt congestie van de darmen en ontsteking van de baarmoeder teweeg. Maagslijmvliesontsteking, gepaard met het gevoel van samensnoering.
Aambeien, de verslapping van de poortader en van de aderen van de endeldarm. De aderen zijn dusdanig uitgezet dat zich zwellingen vormen die rijkelijk bloeden. Bloedende aambeien. Constrictie van de anus. Uiterst hinderlijke constipatie; constipatie in samenhang met aambeien. Paralytische zwakte van de blaas. Urineretentie. Constrictie van de hals van de blaas, waardoor lange tijd geen mictie plaats kan hebben. Sterke congestie van de nieren, waardoor de patiënt kans loopt niet meer te kunnen plassen. Bloederige urine; bloedstolsels. Het is een geneesmiddel dat snelle vorming van stolsels in de hand werkt. Het stromende bloed stolt zo snel en zo compact dat het bloedvat verstopt raakt. Bloedingen van de blaaswand blokkeren de doorgang. Inwendige vaginale bloeding waardoor een stolsel ontstaat dat nog nauwelijks naar buiten kan. Het stolsel drukt de urethra dicht, met als gevolg dat de vrouw niet meer kan plassen. Het is net een enorme tampon. Daarom staat er in de tekst, 'mictie verhinderd door stolsels', st
De mannelijke Cactus-patiënt lijkt bij hartklachten te zullen sterven aan benauwdheid. Beklemd gevoel op de borst. Beklemming, als van een zware last op de borst, het leven uit hem persend, zo sterk is de samensnoering en de congestie. Plotselinge congestie, die in vele gevallen begint en eindigt zonder dat er sprake is van ontsteking. Overmatige bloedtoevoer naar de borst, met afschuwelijke dyspnoe en constrictie van het hart e verdwijnend zonder enige ontsteking. Andere keren zien we bij Cactus verschijnselen als pneumonie en met ontsteking eindigende congestie, tezamen met de gebruikelijke expectoratie, bloederig of met streepjes bloed. Cactus is tevens een middel voor hypostatische congestie van de longen. De patiënt kan niet liggen, maar moet rechtop in bed zitten. Het onderste deel van beide longen is dof; een proces dat steeds hoger komt door uitvloed van serum onderin de longen. Deze hypostatische congestie kan worden toegeschreven aan een zwakke hartwerking. Bij oude, vervallen en in een vergevorde
'Gevoel alsof het hart door een hand wordt samengedrukt of uitgeperst. Hartreuma. Hart lijkt vele uren door een ijzeren vuist te worden vastgehouden. Pijn in de hartstreek. Sterke druk op het hart, via de linkeroksel uitstralend naar de rug.' Vaak schiet deze pijn door naar de linkerhand, gepaard met gevoelloosheid en soms met zwelling. Gevoelloosheid, tintelen, zwelling. 'Doffe pijn in het hart. Drukkende pijn in het hart, slechter bij druk. Samentrekkende pijn in de hartstreek, uitstralend naar de linkerbuik. Heeft af en toe het gevoel alsof iemand het hart stevig vastgrijpt. Vlagen van pijn in het hart', dat wil zeggen dit type constrictie komt met vlagen. Acute ontsteking van het hart. Chronische ontsteking van het hart. Hartkloppingen, die dag en nacht aanhouden; tijdens wandelen en 's nachts bij liggen op de linkerzij.
Een ander typerend verschijnsel van dit geneesmiddel is dat borstklachten dikwijls rond 11 uur 's avonds beginnen of verslechteren. Elf uur in de ochtend en elf uur in de avond. Tijdens intermitterende koorts krijgt de patiënt om 11 uur koude rillingen gepaard met sterke bloedaandrang naar het hoofd. Regelmatige paroxysmen om 11 uur 's morgens en 11 uur 's avonds, of soms om 11 uur 's morgens en soms om 11 uur 's avonds. Koude rillingen, dagelijks om 11 uur 's ochtends. Cactus geneest intermitterende koorts van het congestieve type, met bloedstuwing op uiteenlopende plaatsen, maar vooral naar het hoofd, met constrictie, congestie en contractie.

~
CACTUS GRANDIFLORUS (Selenicereus grandiflorus, Koningin der Nacht)
Karakteristieken - Werking op kringvormige spiervezels; gevoel van samensnoering. Oefent voornamelijk invloed uit op hart en slagaders, waardoor het kenmerkende gevoel van constrictie (samensnoering), als van een ijzeren band, ontstaat. Deze gewaarwording kan zich op diverse plaatsen voordoen: slokdarm, blaas, hart, borst, keel, rectum, vagina, hals. De mentale symptomen komen overeen met die van hartpatiënten: droefheid en zwaarmoedigheid ( en angst om te sterven en schrikachtigheid). Bloedingen, samensnoeringsgevoel, periodiciteit en kramp. Gevoel alsof heel het lichaam ingesnoerd is, waarbij iedere draad steeds strakker wordt aangedraaid. Atheromatose en hartzwakte. Bloedaandrang; onregelmatige bloedvulling ( hevige bloedaandrang of gelokaliseerde kloppingen, achter de maag, op vreemde plaatsen). Snelle vorming van bloedstolsels. Sterke periodiciteit. Goitre cardiaque. Zwakke pols, hijgende ademhaling en uitputting. De patiënt slaakt kreten door de hevige, krampachtige pijn. Periodiek optredende neu
Psyche - Zwaarmoedig, zwijgzaam, triest, slecht gehumeurd. Angst te sterven. Schreeuwt van pijn. Angstige onrust. Huilt, weet niet waarom, < troost. Meent dat zijn ziekte ongeneeslijk is. Schrikachtig. Vrolijk. Angst dat er iets zal gebeuren.
Vertigo - Duizeligheid, < diep ademhalen, inspanning.
Hoofd - Hoofdpijn als hij noodgedwongen het (warme) middagmaal moet overslaan (Ars.; Lach.; Lyc.). Drukkend gevoel op de kruin, alsof er een gewicht ligt; > druk, < praten, fel licht. Rechtszijdige, kloppende pijn. Congestieve hoofdpijn, periodiek optredend, & dreigende hersenbloeding. Bloedvaten die naar het hoofd leiden uitgezet. Gevoel alsof het hoofd in een bankschroef zit. Hoofdpijn, < in de opera, overslaan van een maaltijd, geluid, licht, periodiek.
Ogen - Wazig zien. Bloeddoorlopen ogen. Ziekte van Basedow.
Oren - Kloppingen in de oren. Oorsuizen.
Neus - Overvloedige neusbloeding ( kortstondig). Dunne neusloop.
Gezicht - Rechtszijdige aangezichtspijn, samensnoerend, keert iedere dag op hetzelfde tijdstip terug (Cedr.); < overslaan van een maaltijd. Gezicht rood, opgeblazen; bleek, vermagerd.
Keel - Constrictie van de slokdarm. Droge tong, alsof verbrand; moet veel drinken om voedsel weg te krijgen. Verstikkend gevoel van samensnoering in de keel, & volle, bonzende halsslagaders (bij angina pectoris).
Maag - Samensnoeringsgevoel, pulsaties of zwaar gevoel. Bloedbraken. Misselijkheid 's morgens - de gehele dag aanhoudend. Geen eetlust. Vroeger gek op vlees, nu een afkeer ervan.
Buik - Hevig branden in de buik. Opgezette lever, ten gevolge van een hartaandoening.
Rectum - Harde, zwarte ontlasting. Diarree 's morgens. Opgezette en pijnlijke aambeien. Zwaar gevoel in de anus. Bloedingen uit de darmen bij malaria en bij hartklachten. Gevoel alsof er met een speld in de anus wordt geprikt, > licht wrijven. Fistula ani, & hevige hartkloppingen.
Urinewegen - Urineretentie door constrictie van de blaashals. Bloedingen uit de blaas. Bloedstolsels in de urethra. Constante urinelozing. Verminderde urinelozing tijdens koorts. Bloedwateren; urinelozing belemmerd door de aanwezigheid van bloedstolsels in de vagina.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Samensnoeringsgevoel in baarmoederstreek en eierstokken. Dysmenorroe; kloppende pijn in baarmoeder en eierstokken. Menstruatie: klonterig; zwart; teerachtig (Cocc.; Mag-c.); te snel; verdwijnend bij liggen; & hartsymptomen. Coitus onmogelijk door constrictie van de vagina; vaginisme. Pijnlijke menstruatie, slaakt luide kreten van pijn.
Ademhalingsorganen/Borst - Bemoeilijkte ademhaling, door een drukkend gevoel op de borst; door een gevoel van samensnoering; bij traplopen. Ontsteking van het middenrif, & bemoeilijkte ademhaling. Scherpe, schietende pijn door het middenrif en omhoog in de borst. Gewaarwording van een draad rond het middenrif die steeds strakker wordt aangetrokken, beneemt de patiënt de adem. Cardiale hoest. Constant slijmreutelen. Periodiek optredend gevoel van verstikking; & flauwvallen, zweet op het gezicht en wegvallende pols. Bloedspuwen, & krampachtige hoest.
Hart - Samensnoeringsgevoel, als van een ijzeren band. Angina pectoris. Hartkloppingen; pijn schiet omlaag door de linkerarm. Endocarditis, & mitralis-insufficiëntie en hevige en snelle hartwerking. Werkt het best als de hartklachten nog in een beginstadium verkeren. Hartzwakte door arteriosclerose. Rokershart. Hevige hartkloppingen; <liggen op de linkerkant, voor de menstruatie; overdag tijdens lopen; als gevolg van teleurgestelde liefde. Angina pectoris, & verstikkingsgevoel, koud zweet en een constant aanwezig gevoel van een ijzeren band. Pijn in de hartpunt, doorschietend >> de linkerarm. Hartkloppingen, & duizeligheid, benauwdheid, winderigheid. GEVOEL ALSOF HET HART AFWISSELEND WORDT VASTGEGREPEN EN LOSGELATEN DOOR EEN IJZEREN VUIST; of voelt het hart uitzetten en samentrekken; gevoel dat het hart zich omdraait. Hartruis. Hartvergroting. Lage bloeddruk. Pols: prikkelbaar, intermitterend, zwak. Onregelmatige en intermitterende hartslag, na tangverlossing. Hartaandoeningen & vochtophoping in de link
Ledematen - Vochtophoping in handen en voeten ( in de linkerhand, bij hartaandoeningen). Weke handen (door oedeemvorming); opgezette voeten. Doof gevoel in de linkerarm. IJskoude handen. Rusteloze onderbenen. Tintelende vingers. Vochtophoping in de voeten, zich uitbreidend over de onderbenen tot de knieën. Pijn in de linkerarm, >> tot in de vingers.
Slaap - Slapeloosheid door kloppingen in diverse delen van het lichaam. Angstige dromen. Dromen: vallen; wellustig. Wordt geschrokken wakker.
Koorts - Koorts iedere dag op hetzelfde uur. Koude rug en ijskoude handen. Intermitterende koorts; koortsaanvallen tegen de middag (11 uur), stadia incompleet, & bloedingen. Koud gevoel staat op de voorgrond; koud zweet, & hevige angst. Lichaamstemperatuur constant subnormaal.
Modaliteiten - Slechter: Liggen op de linkerzij; op de rug (achterhoofd). Periodiek. Inspanning. 10-11 uur 's middags of 11 uur 's avonds. 's Nachts. Lopen. Traplopen. Geluid. Licht. Zonnewarmte. Beter: Buiten. Druk op de kruin.
 Vele symptomen zijn < gedurende de nacht (Koningin der Nacht). Ook worden vele verschijnselen erger bij liggen of treden ze op bij liggen. < Na eten (zwaar gevoel in de maag), maar tevens door het overslaan van een maaltijd of bij vasten (aangezichtspijn en andere neuralgieën).
Relaties - Vergelijk: Cereus bonplandii, Cereus serpentinus, Opuntia (botanisch) en in zekere zin Coc-c.; Dig. en Lach. (mentale symptomen); Bell. en Glon. (bloedaandrang naar het hoofd); Arn., Carb-v., Cor-r., Iod., Nux-v., Op. en Spig. (pijn en drukkend gevoel in het hoofd); Aloë en Alumn. (zwaar gevoel in de kruin); Acon., Aml-n., Arn., Bell., Bov., Cimic., Crot-h., Dig., Eup-per., Just. (); Kalm., Lach., Lil-t., Naja, Puls., Spig., Tarent. () en Zinc. (hartaandoeningen); Cere-b., Hep. en Phos. (overprikkeling van het hart); Zinc., Kali-chl., Cadm., Alum., Bell., Bov., Arn., Cahin., Kali-n., Lach. en Stram. (samensnoeringsgevoel in de borst); Murx. (constrictie van de baarmoeder); Kali-c. (vaginisme); Caust. (verdwijnende menstruatie 's nachts); Am-m. (leucorroe); Ars., Bry., Calc., Eup-per., Nat-m., Rhus-t. en Sulph. (intermitterende koorts); Dig. en Kalm. (hydrops); Sulph. (slapeloosheid); Ars. (neuralgische en andere pijnen die met zekerheid optreden als een maaltijd wordt overgeslagen); Acon. (bloed
Oorzaken - Zon. Vochtig weer. Teleurgestelde liefde.

~
CADMIUM SULPHURATUM (Cadmiumsulfaat)
Karakteristieken - De pathogenese van dit geneesmiddel vertoont overeenkomst met ernstige infectieziekten als cholera en gele koorts die, & de ontwikkeling van verschijnselen als overgeven en extreme uitputting, dikwijls een dodelijk verloop hebben. Opvallende maagsymptomen. Maagkanker; aanhoudend braken. Klachten lijken zich te concentreren op de maag ( en op de ademhalingsorganen). De patiënt moet doodstil blijven liggen. Rillerigheid en koud gevoel, zelfs als hij vlakbij de open haard zit. Zwakte als restverschijnsel van epileptische aanvallen, zwakte van één arm en één been. Kriebelend gevoel tussen de huid en dieper liggend weefsel. Doof gevoel; plaatselijk, neus, hoofd, etc. Pijn of kriebelend gevoel in verlamde delen. Neiging tot flauwvallen bij overeind komen.
Psyche - Bewustzijnsverlies. Afschuw van alleen zijn en werk.
Vertigo - Kamer en bed lijken rond te draaien.
Hoofd - Hamerende pijn in het hoofd. Hittegevoel.
Ogen - Troebelheid van het hoornvlies; ( ten gevolge van verwonding of ontsteking). Blauwe kringen onder de ogen. Eén pupil verwijd. Nachtblindheid. Afscheiding van hete tranen. Kan geen kleine lettertjes lezen.
Neus - Ozaena. Gespannen gevoel in de neuswortel. Dichtzittende neus; poliep. Cariës van het neusbeen. Steenpuisten op de neus. Zweren aan de neusgatranden. Doof gevoel.
Gezicht - Verwrongen mond ( gevolg van aangezichtsverlamming). Bevende onderkaak. Aangezichtsverlamming; vooral links; < koude lucht; kan de ogen niet sluiten; praten en slikken bemoeilijkt.
Mond - Draderig, stinkend exsudaat op het mondslijmvlies. Zoutige smaak in de mond.
Keel - Moeilijk slikken. Constrictie van de slokdarm (Bapt.). Ontstoken keel; constant kriebelen; kokhalzen en misselijkheid, < diep inademen; & rillerigheid en zeurende pijn.
Maag - Zoutige oprispingen. Intense misselijkheid, & pijn en koud gevoel. Zeer gevoel in de maagkuil bij druk. Kokhalzen. Zwart braaksel. Overgeven van groen slijm en bloed, & grote uitputting en grote gevoeligheid van het maaggebied. Brandende en snijdende pijn in de maag; & hevige braakneigingen en kokhalzen. Maagkanker; vermindert het aanhoudende braken. Braaksel als koffiedrab. Behoefte aan kleine beetjes koud water, dat echter onmiddellijk weer wordt overgegeven. Intense misselijkheid en hevig braken, > doodstil liggen. Misselijkheid en overgeven bij het minste contact met de lippen. Maagsymptomen < lasten dragen.
Buik - Zeer, gevoelig, opgeblazen. Leverstreek gevoelig. Koude buik. Buikpijn, & overgeven. Gevoeligheid en meteorisme.
Rectum - Zwarte, stinkende bloedstolsels uit de darmen. Ontlasting bloederig, zwart en stinkend. Gelei-achtig, geelachtig groen; half vloeibaar, & verminderde urinelozing.
Urinewegen - Rauw en zeer gevoel in de urethra; urine vermengd met etter en bloed.
Ademhalingsorganen/Borst - Verstikkingsgevoel op het moment van inslapen. Astma & gevoel alsof de borst samentrekt. Borstklachten < hurken.
Hart - Hartkloppingen, & samensnoeringsgevoel op de borst.
Slaap - Stagnerende ademhaling bij inslapen. Wordt wakker met een gevoel te stikken. Durft niet opnieuw te gaan slapen. Langdurige slapeloosheid. Slaapt met geopende ogen.
Huid - Blauw, geel, vaal, schilferig, gesprongen. Jeuk; > krabben. Chloasma, gelige vlekken op neus en wangen; < blootstelling aan zon en wind. Winterhanden/voeten. Kippevel; na drinken, & hete handen, & maagzuur.
Koorts - Lichaam ijskoud (Camph.; Verat.; Helo.). Gele koorts (Crot-h.; Carb-v.).
Modaliteiten - Slechter: Overeind komen. Minste beweging. Lasten dragen. Na slapen. Stimulerende middelen. Buiten. Kou. Zon. Lopen. Traplopen. Ergernis. Slikken. Beter: Eten. Rust.
 < Koude lucht; jeukende huid door kou. < Na verdriet. Uitgesproken werking op de neus; eerste middel bij ozaena en neuspoliepen.
Relaties - Vergelijk: Zinc. (Zinc. werkt voornamelijk op de hersenen, Cadm. op de maag); Kali-chl. (hartkloppingen & samensnoeringsgevoel in de borst); Ars. (zwakte, misselijkheid, braken en brandende pijn); Ars. en Lach. (zwart braaksel, klachten van dronkaards); Asar., Bry., Crot-t., Cupr., Nux-v., Podo. en Ant-t. (misselijkheid en kokhalzen); Ip. en Tab. (afschuwelijke misselijkheid); Aeth., Ars., Bry., Ip. en Verat. (groenig, gelei-achtig braaksel); Aloë, Cub., Hell., Kali-bi., Podo., Rhus-t. en Sep. (gelei-achtige ontlasting); Carb-an., Carb-v., Op., Grind. en Lach. (stagnerende ademhaling bij inslapen); Cadmium oxydatum; Cadmium bromatum (pijn en branden in de maag, en overgeven); Cadmium iodatum (jeuk aan de anus alleen overdag; constipatie; frequente aandrang, tenesmus, opgeblazen buik). Goed gevolgd door: Bell. (rollende bewegingen met het hoofd, met geopende ogen, bij cholera infantum); Carb-v. en Lob. (bij gele koorts); Nit-ac.; Alet. (misselijkheid tijdens de zwangerschap). Volgt goed na: Ip.;
Oorzaken - Zon. Tocht. Koude wind ( aangezichtsverlamming). Alcohol. Angstige onrust. Woede-aanvallen.

~
CADMIUM SULPHURICUM Cadmium sulphuricum is slechts ten dele beproefd, waardoor de informatie over dit middel beperkt is. Een geneesmiddelproef mag grondig worden genoemd als het geneesmiddel invloed heeft gehad op alle facetten van de mens; op zijn geheugen en op zijn intellect, op zijn organen en op de functies ervan, met andere woorden als een gezond persoon in zijn hele wezen effecten heeft waargenomen die mogen worden toegeschreven aan het ingenomen middel. Elk geneesmiddel oefent op een bepaalde manier invloed uit op deze elementen van de mens. Pas als die uitwerking precies bekend is, mag een geneesmiddel goed beproefd worden genoemd.
Afkeer van werk; aversie tegen inspanning, zowel op het geestelijke als op het lichamelijke vlak. De angstige onrust is meer gebleken uit de gevallen waarbij het middel genezing heeft gebracht dan uit de pathogenese. Daardoor is genoeg bekend over dit geneesmiddel om het wat betreft de angstige onrust gelijk te stellen aan Arsenicum. Verder komen de uitputting en de localisatie van de klachten overeen met die van Arsenicum. De werking van Cadmium sulphuricum op de maag verschilt maar weinig van die van Arsenicum. Sterke afmatting, geïrriteerde maag en overgeven. Het middel heeft het braken dat voorkomt bij slepende, door micro-organismen veroorzaakte koorts, de prikkeling van het maagslijmvlies als bij gele koorts, met zwart braaksel, en juist hier zien we de overeenkomst met Arsenicum. Maar in tegenstelling tot Arsenicum wil de Cadmium sulphuricum-patiënt volmaakte rust, deels door indolentie en deels door een aversie tegen beweging. De patiënt verslechtert bij beweging, waardoor het beeld tevens op dat van
Verkramping en werkend op het zenuwstelsel; net als Zincum doet Cadmium sulph. de spieren aan. In ongepotentieerde vorm kan het in verband worden gebracht met Zincum. Hering heeft aan de hand van verschillende observaties proberen te bewijzen dat stoffen die dezelfde vindplaats hebben met elkaar in relatie staan. Als voorbeeld hiervan gaf hij Tellurium dat wordt aangetroffen als goudtelluride. Inderdaad is het mogelijk dat stoffen die in de natuur in een bepaald verband staan tot elkaar in sommige opzichten gelijksoortig zijn. Maar dit is niet meer dan een aspect. Elk geneesmiddel moet worden bekeken op zijn intrinsieke waarde. Bij de bestudering van geneesmiddelproeven moeten we ons verre houden van gissingen. Elk geneesmiddel moet worden toegepast op basis van zijn eigen symptomen en is dus uniek. Werkt een bepaald middel niet, dan is de enige weg om het geval opnieuw te bekijken en naar nieuwe symptomen en een ander middel te zoeken.

Vertigo binnen; het bed draait rond. De verschijnselen van het hoofd, de angstige onrust en de vertigo zijn vergelijkbaar met die van de slepende vormen van maag-darmirritatie, zoals bij aanhoudende koorts. De klachten zitten diep en hebben een traag ontwikkelingstempo. Gele koorts, met afmatting en overgeven van bloed, zwart braaksel. Lancinerende pijn in het hoofd, bonzen in de slapen. Het is een aangewezen middel bij hoofdpijn tijdens slepende koorts, gepaard met sterke bloedaandrang naar het hoofd. Het past minder goed bij gewone hoofdpijn. Snijdende pijn als van messen, wat nogal eens voorkomt bij gele koorts.
Er zijn talrijke oogsymptomen. Plaatselijke ontstekingen; conjunctivitis met uitscheiding, lang aanhoudend, chronische oogbindvliesontsteking. Herhaaldelijk 'zere ogen', steeds bij koud weer en bij weersverandering weer de kop opstekend. Verdikking van het oogbindvlies. Scrofuleuze zere ogen. Zwerende plekjes; oude littekens die openbreken en weer genezen. Het is een voortreffelijk middel bij oude oogklachten; troebele plekken tezamen met langzaam verlopende ontsteking. Druk boven de ogen. Paralyse van de oogleden; ptosis. Doorgaans is een gezichtshelft en een oog aangetast. Verlammingsverschijnselen (Causticum); verlamming van een lichaamsdeel of van een lichaamshelft. Wedijvert met Phosphorus voor patiënten die herstellen van een beroerte, maar last blijven houden van krachteloosheid van een arm en een been.
Veranderde gevoelsgewaarwordingen. Formicatie van huid en diepere weefsels. 'Slapend' gevoel, of gevoel van kriebelende mieren in de ledematen, diep in de spieren en in de huid. Hyperesthesie of anesthesie. Plaatselijke gevoelloosheid; de neus, een hand; doof gevoel, beperkt tot kleine plekken. Wat dit betreft is er overeenkomst met Causticum. Soms zijn de verlamde delen pijnlijk. Kriebelen in verlamde delen.
Oude neuscatarre, zo ver gevorderd dat het neusbeen is vernietigd door necrose. Ulceratie. Pijn in het neusbeen. Niezen; coryza, steenpuisten, abcessen.
Stoornissen van de smaak. Geschikt middel bij slepende, aanhoudende koorts; sordes, donkere tong, bloedende tong en droge mond, zoals bij tyfus, buiktyfus en gele koorts. Tong inert; kan moeilijk worden bewogen. Slikken bemoeilijkt. Aantasting van de keelspieren, resulterend in slikstoornissen. Constrictie van de oesophagus. Brandende dorst. Verlangt naar koud water, maar krijgt na drinken daarvan kippevel en koude rillingen (Capsicum).
De maag levert ons de opvallendste en belangrijkste symptomen. De maag werkt niet meer; geen vertering. Alles verzuurt; vocht en licht voedsel worden omgezet en komen weer zuur terug, vermengd met bloed of gal; ranzige oprispingen; gepaard met grote uitputting. Afschuwelijke, kwellende misselijkheid. Misselijk tot in de buik, als bij Ipec., Ant. t. en Ars. Koud zweet. Overgeven van geelgroen slijm. Aanraken van de lippen geeft misselijkheid. Op grond van deze symptomen zal de ervaren arts aan gastritis denken e overgeven na licht verteerbaar voedsel. Irritatie van de maag na slepende ziekten, bijvoorbeeld meningitis cerebrospinalis, tyfoïd, gele koorts. De maag staakt zijn functies; het voedsel wordt niet meer verteerd en alles komt terug. De patiënt is aan het herstellen, maar zijn maag is overprikkeld. Hij houdt zich het liefst zo rustig mogelijk. Bij Arsenicum treden de uitputting en de maagirritatie op aan het begin van de koorts, tezamen met verhoogde temperatuur en rusteloosheid. Dit geneesmiddel komt
Brandende en snijdende pijnen in de maag. Maagsymptomen zoals voorkomen tijdens zwangerschap; bij verstokte drinkers. Branden in de maag, opstijgend tot in de slokdarm; vocht dat tot in de mond en de keel brandt; zuur, bijtend vocht. Gewaarwording van kou in de maag. Cholera infantum met prikkeling van de maag.
Buikpijn met overgeven. Lancinerende pijn in de buik. Hieruit kunnen we concluderen dat dit middel een diepgaande werking heeft op lever, milt, maag en andere buikorganen. Dreigend gangreen. Een belangrijk middel in de handen van de goede homeopaat.
Terugvallen tijdens koorts, met overgeven, diarree en sterke afmatting. De patiënt lijkt goed te herstellen van gele koorts, maar koelt dan door tocht enigszins af en raakt plotseling uitgeput, met overgeven van zwart vocht. De dood dreigt. In een dergelijke situatie steekt Cadmium sulphuricum Carbo vegetabilis naar de kroon, dat hierbij toch altijd het hoofdmiddel is geweest.
~
CAHINCA (Chiococca racemosa)
Karakteristieken - Oedemateuze aandoeningen. Klachten van de urinewegen. Proteïnurie, & benauwdheid bij liggen ('s nachts). Ascites en anasarca, & droge huid.
Urinewegen - Constante aandrang tot urinelozing. Polyurie tijdens reizen. Vuurrode urine. Brandende pijn in de urethra.
Mannelijke geslachtsorganen - Ingetrokken testikels en zaadleider. Pijn tijdens de lozing van doordringend ruikende urine.
Rug - Pijn in de nierstreek; > liggen in achterover gestrekte houding. Algemene vermoeidheid ( na te lang paardrijden).
Relaties - Vergelijk: Apoc.; Bry.; Arn. (algemene vermoeidheid); Ars.; Coff. (botanische verwantschap en overeenkomstig wat betreft het gunstige effect op ver-moeidheid). Antidoten: Colch.; Rhus-t. (maagpijn); Verat. Volgt goed na: Ars.
Oorzaak - Vermoeienis.
~
CAJUPUTUM (Kajapoetolie)
Karakteristieken - Lijkt qua weking op kruidnagelolie. Flatulentie en aandoeningen van de tong. Gewaarwording van vergroting. Veroorzaakt overvloedige transpiratie. Jicht die terugkeert tot een vroeger stadium. Neuralgische aandoeningen zonder ontstekingsverschijnselen. Nerveuze dyspnoe.
Psyche - Alsof hij zichzelf niet bij elkaar kan krijgen (Bapt.).
Hoofd - Gevoel alsof het hoofd veel groter is.
Mond - Constant gevoel van benauwdheid ( hysterie). Krampachtige vernauwing van de slokdarm. Samensnoeringsgevoel bij slikken van vast voedsel. Gevoel alsof de tong gezwollen is, en de gehele mondholte vult.
Maag - Hik, bij de minste aanleiding ( praten, lachen, eten, geringste beweging).
Buik - Windkoliek; tympanisme (Ter.). Opgeblazenheid door nerveuze oorzaken.
Rectum - Cholera & krampen.
Urinewegen - Urine ruikt naar kattepis.
Modaliteiten - Slechter: Rond 5 uur 's morgens. 's Nachts.
 De symptomen komen en gaan plotseling; komen op om 5 uur 's morgens; verdwijnen plotseling tijdens eten. Roken = braakneigingen.
Relaties - Bov. (opgezet gevoel); Plan. (oorpijn, kiespijn); Colch. (jicht en reumatische verschijnselen); Acon. en Bell. (schadelijke gevolgen van onderdrukte transpiratie); Eucalyptus, Eugenia caryophyllata (kruidnagel), Eugenia jambosa en de paranoot (noot van de Bertholletia excelsa) behoren tot dezelfde familie; Nux-m.; Asaf.; Ign.; Bapt.
Oorzaak - Onderdrukte transpiratie.

~
Caladium is een prachtig geneesmiddel. Misschien heeft u het wel eens bestudeerd en geprobeerd er ee Iemand probeert te achterhalen wat overdag naar zijn idee heeft plaatsgehad. Hij is echter niet zeker of dat nu wel of niet is gebeurd. Hij overdenkt de kwestie, maar komt er niet uit, totdat hij het voorwerp waarover hij heeft nagedacht vastpakt. Het aanraken en zien van het voorwerp bewijst hem dat zijn vage indruk juist was, dat die op waarheid berustte. Maar zodra hij het contact weer opgeeft, begint hij opnieuw te twijfelen of het nu wel of niet zo was. Dit staat in verband met dingen die werkelijk hebben plaatsgevonden. 'Zeer vergeetachtig, kan het zich niet herinneren', etc. Dit leidde tot de toepassing van Caladium bij een groot aantal verschillende typen mentale klachten. Geheugenverlies in combinatie met vage geestesgesteldheid. Deze toestand lijkt te grenzen aan zwakzinnigheid, lijkt zich op grens van krankzinnigheid te bevinden. De hele dag merkt hij dat hij de dingen nagaat die gedaan hadden moeten worden; ze zijn hem gewoon ontgaan; hij is ze vergeten. Zijn geestelijke vermogens laten het dus g
Bij de bestudering van het mentale beeld van een geneesmiddel moet steeds weer een belangrijke beslissing worden genomen. Gaan we dit middel gebruiken bij hysterie, bij ijlkoortsen of bij krankzinnigheid? Om hierop een antwoord te krijgen, wenden we ons tot het deel van de geneesmiddelproeven waaruit het ontwikkelingstempo van het geneesmiddel blijkt. Willen we een idee krijgen van het delirium van Belladonna en van Bryonia om te zien welk van deze twee zou passen bij een bepaalde patiënt, dan gaan we na hoe de koorts verloopt bij beide middelen. Als de aard van het delirium geen uitsluitsel geeft, zal de snelheid waarmee de klacht zich ontwikkelt dat waarschijnlijk wel doen. We ontdekken dat Belladonna geen aanhoudende koorts heeft. Aangezien geneesmiddel en ziekte qua essentie gelijksoortig moeten zijn, is het zinloos op de uitdrukkelijke adviezen in te gaan die overal in onze literatuur voorkomen om Belladonna te geven voor de acute vorm van delirium tijdens tyfeuze koorts. Bryonia past veel beter, omdat
Om terug te komen op Caladium kan worden gezegd dat dit middel aanhoudende koorts heeft. De koorts loopt niet sterk op, maar houdt wel aan en brengt soms coma en stupor met zich mee. 'Delirium, onbegrijpelijk prevelen', geestelijke uitputting. Caladium is een geschikt middel bij slepende, adynamische en met mompelen gepaard gaande gevallen van tyfeuze koorts; gevallen met een heel slepend, traag verloop. Geen actieve vorm van ijlkoorts, maar prevelen, een slepende vorm van halfbewustzijn, vaak zelfs coma of stupor, zoals bij Phosphoricum acidum, een toestand van verdoving.
Vergeetachtigheid bij mensen die geestelijk en lichamelijk aan het einde van hun Latijn zijn door seksuele excessen of door tabaksvergiftiging. Het is geïndiceerd bij oude losbollen die impotent zijn bij hun vrouw. Hij heeft de meest verwachtingsvolle verlangens naar een vrouw maar is niet in staat tot de geslachtsdaad. Wellustige gedachten. Dergelijke mannen staan op de hoek van de straat en verlustigen zich aan de vormen van passerende meisjes, terwijl hun zaad omlaagdruppelt. Bij Picricum acidum en Selenium zien we hetzelfde. Genezing is alleen mogelijk indien de patiënt bereid is zich anders op te stellen en het u lukt hem te stimuleren een beter leven te gaan leiden. Zonder dat zal het niet lukken. Mannen die niet zonder zulke dingen menen te kunnen, zijn het niet waard om moeite voor te doen. Het geneesmiddel zal geen permanente genezing kunnen bewerkstelligen. Om genezing te bereiken, zal de patiënt zich achter de behandeling moeten stellen.
Buitengewoon zenuwachtig; bang voor zijn eigen schaduw; ligt de hele nacht wakker met wellustige gedachten; bange voorgevoelens, vooral voor het inslapen; bang voor de toekomst. Angst voor ziekten die niet heersen. Dit wisselt af met een tegengestelde toestand. Is zo nu en dan absoluut niet in staat gevaar in te schatten. Begeeft zich zonder na te denken in gevaarlijke situaties. Dwaze onverschrokkenheid. Het mentale beeld kan het beste worden samengevat met 'buitengewoon snel opgewonden raken.'
Vertigo bij sluiten van de ogen. Kan niet staan of lopen met de ogen dicht. De overeenkomst met ataxia locomotrix is niet sluitend genoeg om veel van Caladium te verwachten bij deze ziekte. Wiegend, draaierig gevoel bij liggen en de ogen sluiten, alsof hij in een schommelstoel zit. Vertigo en misselijkheid 's morgens, met steken in de maagkuil. Hij opent zijn ogen en vraagt: 'Waar ben ik? Wat wilt u van mij?'
De tekst behelst een heleboel vage symptomen. De mentale symptomatiek is het belangrijkst.

Het hele zenuwstelsel is in toestand van opwinding. Vol angsten; schrikt op bij het slaan van een deur, of bij het geluid van een krant. Kan niet slapen als het niet volledig stil is. Doet de dingen in grote haast. Nerveuze opgewondenheid.
De patiënt in zijn algemeenheid is slechter bij warmte en in warme ruimten en beter bij koele buitenlucht. Desondanks verlangt hij warme dranken. Heeft behoefte aan bier, zonder echt dorst te hebben. Eet maar heeft geen honger, drinkt maar heeft geen dorst. In het hele beeld staan nerveuze klachten centraal, waaruit het verband met neurasthenie en hysterie blijkt. Oprispingen.

Gevoelige huid. Kriebelen; huiveren. Gewaarwording van een spinneweb op de huid. Gevoel alsof er een vlieg over het gezicht kriebelt. Zoetige transpiratie. Als hij in een drukke kamer verblijft en begint te zweten, zoeken de vliegen vooral hem op. Transpiratie met een zoetige geur; een geur die vliegen aantrekt.
Hartklachten door overmatig roken. De nerveuze verschijnselen die worden veroorzaakt door tabak zijn gelijksoortig aan die van Caladium. Daardoor past dit middel bij nerveuze klachten als gevolg van roken. Het is verschillende malen voorgekomen dat patiënten na inname van Caladium stopten met roken. Het geneest de verslaving die rokers belet op te houden met roken. Hoofdpijn en mentale klachten van rokers.
Hevige jeuk, vooral in de genitaalstreek. Het is een bruikbaar middel voor buitengewoon nerveuze vrouwen met pruritus vulvae, die hen de hele nacht wakker houdt en die gepaard gaat met abnormale opgewondenheid.
Ontlasting zacht, geel, deegachtig, papperig, als bij buiktyfus. Steken als van messen in het rectum. Talrijke urinewegsymptomen. Urine stinkend, putride, gering.
Kloppingen in de maag na wandelen; leeg gevoel, fladderend gevoel in de maag.
Sterke geslachtsdrift met slappe penis. Impotentie. Erecties tijdens halfslaap 's morgens, verdwijnend bij volledig ontwaken. Impotent als de drang maximaal is. Onwillekeurige erecties zonder geslachtsdrang, sterk en pijnlijk. Geen zaadlozing tijdens coïtus. Uitscheiding uit de urethra, waardoor Caladium kan worden toegepast bij gonorroe. Bij energieke personen resulteert misplaatste onderdrukking van de gonorroïsche uitscheiding soms in impotentie. Dit kon even vaak worden genezen met Caladium als met Thuja. Jeukende uitslag op het scrotum.
Het meest opvallende verschijnsel van de vrouwelijke geslachtsorganen is de pruritus. De patiënte moet krabben en wordt zo gekweld door de jeuk dat haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid achteruit gaat.
Er zijn een aantal vreemde slaapsymptomen. Kan niet slapen door het gekriebel. Slapeloosheid vanwege pruritus, vooral van de geslachtsdelen. Kreunt en steunt zo angstig in de slaap dat de buren wakker worden. Rusteloze slaap; angstaanjagende, levendige dromen die hij zich beter kan herinneren dan de gebeurtenissen overdag. Valt in slaap en droomt verder waar zijn vorige droom eindigde.

~
CALADIUM SEGUINUM (Dieffenbachia seguine, Venijnige kalfsvoet)
Karakteristieken - Uitgesproken werking op de geslachtsorganen (van beide seksen); jeuk. Afzonderlijke delen koud; behoefte om te gaan liggen, < bij liggen op de linkerzij. Opschrikken uit de slaap bij het minste geluid. Angst door beweging. Beteugelt de behoefte aan tabak. Rokershart. Astmatische klachten. Masturbatie, en de schadelijke gevolgen daarvan, bij mannen; pruritus vulvae bij vrouwen, soms ten gevolge van de aanwezigheid van draadwormen die in de vagina belanden; de jeuk leidt tot masturbatie en zelfs tot nymfomanie. Aversie tegen bewegen; maar als hij in beweging komt, blijkt hij sterk genoeg. Op een flauwte lijkende aanvallen na schrijven en nadenken; bij liggen of bij overeind komen. DROOGTE van delen die gewoonlijk vochtig zijn. Droog gevoel. Astma # jeukende huiduitslag. Wellustig, lonkt naar vrouwen op straat; maar is impotent. Kan niet met gesloten ogen lopen. Muskietebeten die hevig jeuken en branden.
Psyche - Heel vergeetachtig, weet niets meer van wat er is voorgevallen. Grote bezorgdheid over de gezondheid. Rusteloos, kan zichzelf niet beheersen na roken. Weigert om medicijn in te nemen. Nerveuze opgewondenheid. Angst een ziekte op te lopen. Bang voor zijn eigen schaduw. Dwaze vrijpostigheid.
Vertigo - Duizeligheid; alsof hij heen en weer schommelt, < sluiten van de ogen en liggen.
Hoofd - Hoofdpijn en de mentale gesteldheid van rokers. Hoofdpijn, & verwardheid, & pijn in de schouder, drukkend gevoel in de ogen en het voorhoofd, extreme gevoeligheid voor geluid en bonzen in het oor. Doof gevoel in de zijkant van het hoofd.
Ogen - Gesloten, zelfs bij buiten wandelen.
Oren - Gevoeligheid voor geluid; opschrikken uit de slaap bij het minste geluid.
Neus - Bloederig slijm bij snuiten van de neus.
Gezicht - Spinnewebgevoel of kriebelen.
Mond - Voedsel lijkt te droog; moet drinken om het te kunnen doorslikken. Rode, droge streep over het midden van de tong die naar de tongpunt breder wordt. Eiwitachtig speeksel. Melk smaakt zuur.
Maag - Knagend gevoel in de maagmond, belemmert diep inademen; oprispingen. Gevoel alsof de maag vol droog voedsel zit ( bij astma); fladderend gevoel. Overgeven van een scherpe substantie, geen dorst, verdraagt alleen warme dranken. Maagbranden; < diep ademhalen; na thee of chocolade. Eet zonder trek te hebben en drinkt maar heeft geen dorst. Dagenlang geen dorst.
Buik - Gewaarwording van een lange worm die door het colon transversum kronkelt.
Urinewegen - Urine: stinkend, weinig.
Mannelijke geslachtsorganen - Pruritus. Glans penis heel rood. Geslachtsdelen: lijken groter, opgezet; verslapt, koud, bedekt met zweet; huid van het scrotum dik. Erecties wanneer half in slaap; verdwijnen als hij helemaal wakker is. Impotentie; penis verslapt tijdens seksuele opwinding. Geen ejaculatie en geen orgasme tijdens coitus. Impotentie, na gonorroe; & neerslachtigheid. Voorhuid teruggetrokken, na coitus.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Jeuk aan de vulva (Ambr.; Kreos.) en de vagina tijdens de zwangerschap. Wellust. Kramp in de baarmoeder 's nachts. Seksuele neurasthenie.
Ademhalingsorganen/Borst - Zuchtende ademhaling. Gevoel alsof het strottehoofd dichtgesnoerd zit. Bemoeilijkte ademhaling. Catarrale astma; slijm komt moeilijk omhoog ( maar > door expectoratie). Patiënt durft niet te gaan slapen. Harde hoest, bij astma.
Ledematen - Zwakte, kan niet uit bed komen. Doof gevoel in de handen. Kan niet lopen of staan met gesloten ogen.
Slaap - Ligt luid te kreunen en te steunen in de slaap. Levendige dromen.
Koorts - Afzonderlijke delen koud; voeten. Slepende koorts. Valt in slaap tijdens de koorts en wordt wakker als de koorts over is.
Huid - Zoetig zweet - trekt vliegen aan. Hevig jeukende en brandende insektebeten. Jeukende huiduitslag # astma. Brandend gevoel en erysipelasachtig ontstoken huid. Ruw en droog gevoel. Brandende plekjes; moet ze aanraken, maar moet nalaten te krabben.
Modaliteiten - Slechter: Seksuele excessen. Beweging. Plotselinge geluiden. Moment van inslapen. Tabak. Beter: Koude lucht. Kort slaapje ( overdag). Transpiratie.
 H.N. Martin geeft de volgende beschrijving: "Caladium lijkt op Lyc.; de patiënt wil voortdurend gaan liggen; hij voelt zich > door transpiratie (Merc. <) en na een kort slaapje (Lach. <). Transpiratie trekt vliegen aan. Genitaliën verslapt en zweterig. Durft niet te gaan slapen, zonder te weten waarom. Jeuk aan de vulva, & branden." Past bij flegmatische personen. Warmte <; afkeer van koud water, hoewel wassen met koud water de jeuk >.
Relaties - Vergelijk: Acon.; Bry.; Caust.; Carb-v.; Canth.; Caps.; Cina (wormen); Gels. (gevolgen van seksuele uitspattingen); Hyos., Ign., Lyc., Merc., Nit-ac., Nux-v., Phos. en Plat. (nymfomanie en irritatie van de genitaliën); Puls., Sep. en Staph. (gevolgen van masturbatie); Sulph.; Zing.; Sel.; Tribulus terrestris (Ikshugandha; seksuele zwakte, polluties, vergrote prostaat). Antidoten: Caps.; Ign. (steken in de maagkuil en koorts); Carb-v. (huiduitslag); Hyos. (vermindert de nachtelijke hoest); Zing. (astma); Merc. (problemen van de voorhuid). Onverenigbaar: Arum-t. en de andere Arumachtigen. Antidoteert: Merc. Complementair: Nit-ac.

~
CALCAREA ACETICA (Calciumacetaat)
Karakteristieken - Heeft klinisch voortreffelijke resultaten getoond bij slijmvliesontstekingen die werden gekenmerkt door een membraneus exsudaat; voor het overige lijkt de werking op die van Calc. Pijn bij kanker.
Vertigo - Duizeligheid in de buitenlucht. Vervaging van de zintuigen tijdens lezen.
Hoofd - Migraine, & heel koud gevoel in het hoofd en een zure smaak in de mond.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Membraneuze dysmenorroe (Bor.).
Ademhalingsorganen/Borst - Reutelende uitademing. Losse hoest, & opgeven van grote stukken, die lijken op stukjes slijmvlies van de bronchi. Bemoeilijkte ademhaling; > achteruit trekken van de schouders. Samensnoeringsgevoel.
Relaties - Vergelijk: Brom.; Bor.; Calcarea oxalica (bij de folterende pijnen van een open kankergezwel).

~
CALCAREA ARSENICA (Calciumarseniet)
Karakteristieken - Epilepsie & bloedaandrang naar het hoofd voor een aanval; aura waargenomen in de hartstreek; gevoel te vliegen. Klachten van dikke vrouwen rond de menopauze. Chronische malaria. Opgezette lever en milt bij kinderen. Nephritis, & grote gevoeligheid van de nierstreek. Klachten van dronkaards na het stoppen met drinken (Carb-s.). Corpulente vrouwen in de menopauze, die bij de minste emotie last krijgen van hartkloppingen. Benauwdheid, & hartzwakte. Rillerigheid. Proteïnurie. Hydrops. Aandoeningen van milt en buikklieren. Laag gehalte aan hemoglobine en rode bloedlichaampjes. Epilepsie & hartklachten. Gevoel te vliegen of te zweven, alsof de voeten de grond niet raken.
Psyche - Boosheid, angstige onrust. Behoefte aan gezelschap. Verwardheid, waanbeelden, zinsbegoochelingen. Grote neerslachtigheid.
Hoofd - Hevige bloedaandrang naar het hoofd, & duizeligheid. Pijn in het hoofd (>>iedere week), >liggen op de pijnlijke kant. Wekelijks optredende hoofdpijn. Verdovende hoofdpijn, voornamelijk rond de oren. Hoofdpijn, & hartkloppingen; hoofdpijn en hartkloppingen worden gelijktijdig < en >. De hoofdpijnen gaan van voor >> achter; < 's morgens in de buitenlucht; < aan de tegenoverliggende zijde dan waarop gelegen wordt.
Maag - Maagstreek opgeblazen. Oprispingen, & speekselvloed en hartkloppingen.
Buik - Opgezette lever en milt bij kinderen; ( bij chronische malaria). Aandoeningen van de pancreas; vermindert het branden bij een pancreastumor. Opgezette liesklieren, & scheurende pijn in de benen.
Rectum - Diarree, < zoete aardappels of yamswortel.
Urinewegen - Nierstreek gevoelig bij druk. Proteïnurie, moet ieder uur plassen.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Stinkende, bloederige leucorroe. Baarmoederkanker; brandende pijn in baarmoeder en vagina.
Ademhalingsorganen/Borst - Brandende hitte in de borst. Gevoel te zullen stikken, tijdens hartkloppingen. Trekkend gevoel in het strottehoofd, als van een draad die naar achteren wordt getrokken.
Hart - Constrictie en pijn in de hartstreek, verstikkingsgevoel, hartkloppingen, beklemd gevoel en pijn in de rug die >> de armen. Hartkloppingen en pijn in het hart voor een epileptische aanval. Intermitterende pols - iedere vierde slag blijft weg.
Rug - Pijn en stijfheid van de nekstreek. Moet vanwege hevige, kloppende rugpijn z'n bed uit.
Ledematen - Verwijdert ontstekingsprodukten uit de aderen van de benen. Vermoeide, lamme benen.
Koorts - Malaria. Kouwelijk.
Modaliteiten - Slechter: Lichte inspanning. Dieetfouten. Koude lucht.
Relaties - Vergelijk: Lith. (mentale symptomen, hartkloppingen); Graph. (corpulentie); Glon., Puls., Sep. en Sulph. (hoofdpijn); Ars. (alcoholisme); Nux-v. (behoefte aan wijn); Ars., Kali-i. en Phos. (maagzweer); Ars. en Ip. (astma); Ars., Carb-v., Dig., Glon. en Lith. (hartklachten). Antidoten: Carb-v. (hartkloppingen); Glon. (hoofdpijn); Puls. (hoofdpijn, scheurende aangezichtspijn). Verenigbaar: Con.; Glon.; Op.; Puls. Werkt goed bij patiënten die hoge doseringen kinine hebben gehad.
~
CALCAREA ARSENICOSA Dit geneesmiddel wordt gevormd door de chemische verbinding van twee goed beproefde en diepwerkende geneesmiddelen. Daarom mag worden verwacht dat het lang werkt en toepasbaar is bij vele chronische aandoeningen. Zeker gaat de werking diep genoeg om sommige, uiterst hardnekkige epilepsie-gevallen te genezen. Vooral aan dit soort gevallen dankt Calc. ars. zijn reputatie. Grote mentale en lichamelijke zwakte. Bevende en paralytische zwakte. Gevoel alsof het lichaam licht is, alsof het in de lucht zweeft. Flauwtes. Epileptische convulsies met aura in de hartstreek. Uitgesproken vermoeidheid. Pijn en zinkend gevoel in de hartstreek, gevolgd door spasmen. Zwakte, of vertigo, of kortstondige blindheid. Convulsies met hartklepgebreken. Verslechteringen treden over het algemeen 's avonds en 's nachts op. De patiënt is gevoelig voor kou e gebrek aan lichaamswarmte. Aversie tegen open lucht. Algemene lichamelijke onrust. Vele symptomen als gevolg van traplopen. Brandende pijnen als bij Arsenicum. Het heeft menigmaal g
De volgende mentale symptomen zijn dikwijls een aanwijzing voor Calcarea arsenicosa. Boosheid en klachten door boosheid en ergernis. Angstige onrust 's avonds, 's nachts, in bed, tijdens koude rillingen en bij wakker worden. Bange voorgevoelens; over de toekomst, over zijn zieleheil, 's nachts. Neiging overal kritiek op te hebben. Behoefte aan gezelschap. Verwardheid bij ontwaken. Onvermogen zich te concentreren. Waandenkbeelden. Ziet dode mensen, spoken, beelden. Fantasieën. Ziet beelden van vuur, erger 's nachts en bij sluiten van de ogen. Wanhoopt over genezing, over zieleheil. Ontevreden. Snel opgewonden. Angst voor de dood 's nachts, durft niet alleen te zijn, bang gek te worden. Raakt onverschillig voor leuke dingen. Krankzinnigheid. Besluiteloos. Prikkelbaar. Klagend. Afkeer van het leven; levensmoe. Geheugenzwakte. Kwetsend. Obstinaat. Lichtgeraakt e snel op de tenen getrapt. Extreme rusteloosheid, vooral 's nachts, ligt te woelen in bed; tijdens koorts; tijdens menstruatie. Buitengewone droefheid 's
Hevige bloedaandrang naar het hoofd met vertigo en algemene verkramping. Veroorzaakt en geneest chronische hoofdpijnen. Een opvallende karakteristiek van de hoofdpijn is dat de pijn zich verplaatst van de kant waarop de patiënt ligt naar de andere kant van het hoofd. De patiënt gaat steeds verliggen, maar de pijn blijft zich verplaatsen. Niet bij alle Calc. ars-hoofdpijnen gaat het zo.
Het middel heeft een heleboel eigenaardige kleine symptomen. Hoofdpijn beter tijdens mentale inspanning, maar nadien veel slechter. Oedeem van gezicht, oogleden, slapen en oren. Eczeem van gezicht en hoofdhuid. Koud hoofd. Bleek, ziekelijk, opgeblazen gelaat. Waterige neusloop. Niezen. Nergens trek in, maar wel behoefte aan koud water. Oprispingen en overgeven na eten. Maag snel van slag, vooral na melk en koud voedsel. Maagpijn na drinken van koud water. Zwaar gevoel in maag na eten. Pijn in lies na wijn drinken. Hartwater en zure maag. Angstige onrust en branden in de maag. Stekende pijn in de maag. Knagende pijn in de maag. Opgeblazen maag en buik. Maagzweer (genezen).
Zeer gevoel in nierstreek. Geringe, branderige urine, bevat eiwit en cilinders. Pijn in de zaadleiders, na inspanning en na wijn drinken.
Etsende, gele leucorroe. Stinkende, bloederige witte vloed. Wat betreft stinkende leucorroe vergelijkbaar met Kalium ars. en Kalium phos. Bruikbaar bij baarmoederkanker indien gepaard met branden en stinkende, bijtende, bloederige uitscheiding. Reguleert de menstruatie, als de symptomen kloppen. Copieuze menses, of geringe bloeding, te frequent en te langdurig. Pijn bij het aanbreken van de menses. Metrorragie. Brandende pijn in uterus en vagina.
Gevoel alsof de larynx door een draad naar achteren wordt getrokken. Droge larynx. Stemverlies voor epileptische aanval. Verstikkingsgevoel en hartkloppingen 's_nachts in bed. Brandende hitte in borst en pijn in hartstreek voor epileptische aanval. Bloedaandrang naar hartstreek. Kloppen in de bloedvaten, vooral in hoofd en rug; moet daardoor zijn bed uit. Pijn in het hart met hartkloppingen. Angina pectoris. Pijn alsof het hart wordt vastgegrepen. Hartkloppingen, met heet gezicht. Hartkloppingen door geringe opwinding of inspanning; erger 's avonds en 's nachts. Iedere vierde polsslag blijft uit. Snelle pols.
Hevige pijn tussen schouderbladen en sacrum. Rugpijn uitstralend naar de armen. Pijn in de borst uitstralend naar de armen. Oedeem van handen en voeten. Krachteloze benen.
Slaap verstoord door gewelddadige dromen. Hartkloppingen en verstikkingsgevoel. Wakker liggen tijdens laatste deel van de nacht, sterk zwetend.
Als dit voortreffelijke geneesmiddel wordt bestudeerd met in het achterhoofd Arsenicum en Calcarea zal de informatie zich verdiepen.
Het middel moet in verschillende potenties nader worden beproefd.

~
CALCAREA CARBONICA Als u van iemand een Calcarea-type zou willen maken, zou u hem net zolang kalk of kalkwater moeten geven totdat de spijsverteringsorganen zo verzwakt zijn dat kalk niet langer kan worden opgenomen, waardoor de weefsels verstoken blijven wat de benodigde voeding. Aldus creëren we het kalktype, een voorbeeld van 'inanitie van botzout', want dat is wat er gebeurt. Zuigelingen die worden bijgevoed met kalkwater zullen in korte tijd een 'calcium-gestel' ontwikkelen. Het duurt niet lang of ze kunnen de kalk niet meer uit de voeding opnemen, met als consequentie dat zij een Calcarea-type worden. De gevallen die niet het gevolg zijn van bovenstaande fout hebben een aangeboren onvermogen de kalk uit de voeding op te nemen. Ze worden dik en week en de botgroei is verstoord. De botten bevatten te weinig calcium, waardoor die gaan doorbuigen en zich botziekten en degeneratieverschijnselen voordoen. Gebrekkige of uitblijvende ontwikkeling van het gebit. De beenderen groeien gewoon niet meer. Marasmus. Wat een dwaasheid o

Bij veel ziekten zien we hetzelfde patroon van problemen met opname uit voedsel en assimilatie van elementen die het lichaam nodig heeft. Wie denkt dat hij met een geneesmiddel een tand kan opbouwen is een dwaas. Met hoge potenties kan nog geen molshoop worden opgeworpen. Wat ze doen is herstellen van het evenwicht binnen het organisme, waardoor opname en assimilatie probleemloos verlopen en het lichaam gezonde weefsels kan voortbrengen. Met als gevolg gezondheid, fraaiheid, haargroei, een betere huid en betere nagels.

Laten we nu eens kijken naar het Calcarea-gestel. Dat het individu vergiftigd is met kalk hoeven we niet te weten. Daar hebben we niet veel aan, want een indicatie voor de geneesmiddelkeuze is het niet. Als de opname van kalk is verstoord door overmatige toediening van dit mineraal komen wel tien middelen in aanmerking om die stoornis op te heffen. Lang niet altijd zal Calcarea het gelijksoortige middel zijn. Het middel dat overeenkomt met het symptoombeeld van de patiënt zal de functies van het organisme reguleren, waardoor de assimilatie normaal gaat verlopen en het organisme tot groei en bloei kan komen. Of het Calcarea is of een ander middel moet worden afgeleid uit de verschijnselen en niet uit het feit dat de patiënt te veel kalk naar binnen heeft gekregen. De kans bestaat zelfs dat de zieke nooit enige kalk heeft gehad. Velen zijn nooit vergiftigd met kalk, maar zijn al vanaf hun geboorte niet in staat kalk te assimileren.

Calcarea heeft veel congestie, bloedaandrang naar het hoofd; koude voeten; heet hoofd; congestie van de borst. Calcarea staat in nauwe relatie tot chlorotische, anemische, wasachtige en bleke patiënten. Desondanks hebben zij iets plomps. Zowel gezette, pafferige en bleke als vermagerde patiënten passen bij dit middel. Atrofie van spieren. Vermagering aan de hals; vanaf de hals zich uitbreidend naar beneden. Anemie; bleek, wasachtig; ziekelijk; bleke lippen; bleke oren; bleke vingers; bleek en gelig. Chlorosis heeft vooral betrekking op de bloedarmoede van meisjes. Hierbij komt een groot aantal geneesmiddelen in aanmerking, hoewel vooral Calcarea het type bloedarmoede veroorzaakt dat bekend staat als chlorosis. Het brengt ernstige pernicieuze anemie teweeg. Over het hele lichaam sterke verslapping van weefsels; spierverslapping; verslapping van aderen; verslapping van de bloedvatwanden, vooral in de benen en de anus in zo'n uitgesproken mate dat zich spataders en aambeien vormen. Uitgezette aders, branden in
Een andere karakteristiek van dit geneesmiddel is de tendens tot aantasting van klieren, de halsklieren, alle klieren van het lichaam en dan vooral de lymfe-klieren. De lymfeklieren van de buik gaan ontsteken en worden hard en pijnlijk; flinke knobbels, als hazelnoten; tuberculeus. Calcarea is een bruikbaar middel bij tuberculeuze knobbeltjes. Kalkachtige ontaardingen, verkalkte klie-ren, induratie van klieren. Het past bij verhardingen in zweren, in de zweerbodem en in het omliggende weefsel. Het is een voortreffelijk palliativum dat de groei van maligne zweren terugdringt. Maligne zweren hebben immers altijd een verharde basis. De groei van oude cancereuze ulcera kan worden afgeremd, dat wil zeggen de constitutionele toestand verbetert, de weerstand van de patiënt neemt toe en de zweren beginnen te genezen. Patiënten met een cancereuze aandoening die binnen zestien maanden tot hun dood zal leiden, blijven met Calcarea tenminste nog vijf jaar in leven, vooropgesteld dat Calcarea is geïndiceerd. Dat is heel
Een ander algemeen kenmerk van Calcarea is pyemie, met abcesvorming in diepliggend spierweefsel. Abcessen diep in de nek, diep in het dijbeen, diep in de buik. Als Calcarea het aangewezen middel is, zal het zich ontfermen over het abces en zal dit niet openbreken. Vele malen heb ik gezien dat abcessen met onmiskenbare fluctuatie verdwenen na Calcarea. Hetzelfde heb ik gezien bij abcessen waarvan door middel van punctie was vastgesteld dat ze pus bevatten. En niet alleen het abces verdween, maar tevens de pyemische gesteldheid die daaraan vooraf ging. We beschikken maar over een paar geneesmiddelen die dit kunnen bewerkstelligen. Hier is iets eigenaardigs aan de hand. Hoe komt het dat Calcarea de resorptie van het vocht begunstigt en het betreffende deel aanzet tot kalkafzetting? Een verklaring weet ik niet, maar het gebeurt e mits de symptomen kloppen. Sulphur en Silicea versnellen suppuratie. Calcarea vertoont het ongewone verschijnsel van samentrekking en schrompeling. In het ene geval kan Calcarea aangewe
Beschadiging van het botvlies, bijvoorbeeld door een stomp voorwerp. Ontsteking en snelle vorming van pus. Kan nu op grond van de constitutie van de patiënt voor Calcarea worden gekozen, dan is dit verre te verkiezen boven chirurgisch ingrijpen. De arts die niets weet van homeopathie en van de mogelijkheden van homeopathische geneesmiddelen zal met de handen in het haar staan. 'Maar, als het pus wordt geresorbeerd, ontstaat er bloedvergiftiging en dat is levensgevaarlijk.' Toch bewerkstelligt Calcarea op de een of andere wijze deze resorptie en herstelt de patiënt zich. Hij zweet niet meer, de rigor verdwijnt, hij voelt zich prima, zijn eetlust neemt toe en tegen de tijd dat het ziekteproces voorbij is, is hij sterker en blijft hij dat. Voor de problemen die zich mogelijk in de homeopathie voordoen moeten nieuwe maatstaven gaan gelden. We kunnen de zaken alleen beoordelen vanuit onze gezichtspunten en op basis van wat wij weten. Wie dat steeds opnieuw heeft geprobeerd maar daarin niet is geslaagd, geeft alle
Een volgend kenmerk van Calcarea is de tendens tot poliepvorming. Personen die dit middel nodig hebben, ontwikkelen poliepen in neus en oren, in de vagina, in de blaas en op verschillende plaatsen meer. Ook cysten en eigenaardig kleine papillomen.
Wat verder opvalt is de dispositie tot exostosen. Deze stoornis berust op een onregelmatige verspreiding van het calcium. We zouden verwachten dat de natuur het calcium zo gelijkmatig mogelijk zou verspreiden en het op plaatsen afzet waar die het meest nodig is. Maar is de calciumhuishouding verstoord, dan kan het calcium zich op de ene plaats ophopen en elders vrijwel ontbreken. Het ene bot is kraakbenig en op het andere vormen zich benige uitwassen. Verweking van beenderen. Stoornissen in de botvorming. Dit heeft geleid tot een key-note, namelijk: 'Gaat laat lopen', omdat de benen zo zwak zijn. Het is niet laat léren lopen, maar laat kunnen lopen. Het kind weet hoe het moet lopen, maar kan het niet. Natrium muriaticum heeft problemen in de hersenen, waardoor het kind de dingen laat leert doen. 'Achterblijvende ontwikkeling van botweefsel. Curvaturen.' Slappe spieren. Gewrichtsaandoeningen, bijvoorbeeld van het heupgewricht. Talrijke reumatische verschijnselen. Reumatische en jichtachtige gesteldheid van de
De Calcarea-patiënt is kouwelijk. Koude lucht geeft problemen, evenals gure wind. Problemen als er storm of koud weer komt opzetten. Als het weer omslaat van warm naar koud lijkt hij niet meer warm te kunnen worden; hij wil dikke kleren aan en warmte. Soms bloedaandrang naar het hoofd, dat heet aanvoelt, hoewel de patiënt zelf het idee heeft dat het koud is. De hoofdhuid lijkt koud. Vrijwel altijd voelt het lichaam koud aan. Hij heeft het koud en wil dikke kleding aan. Koude voeten. Transpiratie op verschillende plaatsen, plaatselijk zweet. Zweet op het voorhoofd, of op het gezicht, of in de nek, of op de borst, of voetzweet. Gevoeligheid voor kou en zwakte nemen in het beeld een centrale plaats in. Zwakte van de benen. Geen uithoudingsvermogen. Slechter door iedere vorm van inspanning. Buiten adem. Dikke, pafferige, anemische personen, die er over het algemeen plomp uitzien, een blozend gezicht hebben maar geen uithoudingsvermogen. Spant een dergelijke patiënt zich enigszins in, dan krijgt hij koorts of hoo
Niet in staat zich enige tijd geestelijk in te spannen. De Calcarea-patiënt is vermoeid. Hij lijdt door een tekort aan calcium, dat hij niet kan verteren, waardoor de klieren gaan opzetten, de hals en de ledematen vermageren, met op andere plaatsen ophoping van vetweefsel. Dit is vooral waarneembaar bij kinderen. Het Calcarea-kind heeft een dikke buik, maar magere ledematen en een magere hals. De klieren zijn opgezet. Het kind is bleek, week en ziekelijk. Het middel past bij personen die wel steeds dikker worden maar niet sterker. Ze worden steeds zwaarder en pafferiger. Ze blijven echter zwak. Na ziek te zijn geweest komen ze aan in gewicht en krijgen ten slotte last van hydrops. De Calcarea-patiënt kan geen trap opkomen; zijn benen zijn zo moe en zijn borst is zo zwak, dat hij puft en hijgt als hij omhoog moet. Zijn spieren zijn te slap. Overal in het lichaam zijn er voedingstekorten. Vroeger werd dit type patiënt scrofuleus genoemd; tegenwoordig noemen we deze toestand psora. Calcarea is een van onze diep
Laten we nu eens kijken naar de mentale symptomen. Daarbij staat zwakte sterk op de voorgrond. De patiënt kan zich slechts korte tijd mentaal inspannen. Hij wordt heel moe van geestelijke arbeid. Veel angstige onrust. Hij is zowel geestelijk als lichamelijk vermoeid; moe door mentale inspanning, zwetend, opgewonden, prikkelbaar en snel uit zijn evenwicht. Gevoelsstoornissen; na emotionele gebeurtenissen klachten die dagen, zelfs weken aanhouden; klachten door zorgen, door ergernis. Verstoring van het gevoelsleven leidt tot uitputting. 'Kan zich nergens op toeleggen.' Na opwinding, opschudding of zorgen niet in staat langere tijd helder te denken. Daardoor past Calcarea bij klachten door aanhoudende zorgen, door langdurige zakelijke inspanningen en door opwinding.
Innerlijk ervaart de patiënt iets wat aanzienlijk verschilt van wat we bij de meeste andere geneesmiddelen zien. Hij voelt hoe uitgeput hij geestelijk is en meent dat deze zwakte en dit onvermogen om samenhangend te denken en te handelen onverhoopt tot krankzinnigheid moet leiden. Dit denkbeeld laat hem niet meer los en hij is ervan overtuigd dat hij gek is of gek zal worden, dat zijn geest het zal laten afweten. Zo ziet hij er ook uit, want de gedachte dat hij niet goed bij zijn hoofd of zwakzinnig begint te worden en dat andere mensen dat zullen merken laat hem niet meer los. Hij denkt dat andere mensen iets vermoeden, bekijkt ze argwanend en vraagt zich af waarom zij hem er niet over aanspreken. Hij is er zeker van gek te worden en dat anderen merken hoe het met hem is gesteld. Hij kan aan vrijwel niets anders meer denken. Dag in dag uit houdt het hem bezig en het denkbeeld brengt hem in beroering; ook 's nachts kan hij zich er niet van losmaken, waardoor hij de slaap niet kan vatten. Tot laat in de nacht
Zo staat het er voor als hij krankzinnig wordt, of zwakzinnig, of totaal instort. Het is een toestand van passiviteit, tijdens welke hij alleen maar zit en peinst over zijn luttele aangelegenheden, kleinigheden die tot niets leiden. Hij zit daar maar e de tekst zegt: 'Zit stukjes hout te breken, of buigt de hele dag met zijn vingers spelden krom.' Met zulke onbelangrijke dingen houdt hij zich bezig, waardoor hij meer en meer uitgeput raakt. Denken wordt onmogelijk. Tot een slotsom kan hij niet meer komen, want steeds haalt hij zich iets anders voor de geest. Zelfs de eenvoudigste optel- of aftreksommetjes lukken hem niet meer.
Deze kwestie en het idee dat iedereen naar hem kijkt, nemen hem zo in beslag dat hij ten slotte beelden ziet zodra hij zijn ogen sluit. Op het moment dat hij meent rust te krijgen, zijn ogen dichtdoet en denkt: 'Nu ga ik slapen en ben ik overal van af', moet hij die weer zo snel mogelijk openen. Hij is een en al opwinding, want hij ziet afschuwelijke spookbeelden. Hij slaagt er niet in zijn geest helder te houden. Slapen lukt niet want zijn gedachten bezorgen hem last en hij ziet allerlei soorten dingen. Van enige geestelijke harmonie is geen sprake. Zouden de verstandelijke vermogens sterk genoeg zijn, dan zou hij dergelijke dwaasheden kunnen overwinnen. Maar juist daaraan ontbreekt het de Calcarea-patiënt. Hij praat tegen zichzelf. Hij ligt in bed, of zit op een stoel en voert, wanneer hij alleen is, gesprekken met ieder denkbaar individu met wie hij te maken heeft gehad, over elk denkbaar onderwerp. Dit blijft toenemen en hij verbeeldt zich dat alles werkelijkheid is. Het is duidelijk hoe ver dit alles af
Daarentegen zijn er eveneens patiënten die zich nooit buitengewoon hebben ingespannen, maar nu beginnen te lijden aan een werkmanie. Kennelijk zijn zij in staat om bijna 24 uur per dag in hun krankzinnige bedrijvigheid te volharden. Ze staan heel vroeg op en werken tot laat in de nacht door. Dit is ziekelijk. De rubriek 'Industrious' in het Repertorium slaat dus niet op normale werkijver, maar op arbeidzaamheid die zo sterk wordt overdreven dat het een symptoom wordt. De patiënt is zo hard gaan werken dat het een manie is geworden.
'Jammeren. Terneergeslagenheid en zwaarmoedigheid.' Het is vreemd een schrander meisje van zo'n 8, 9 jaar oud ineens verdrietig en zwaar op de hand te zien worden. Ze begint over de toekomstige wereld te praten en over engelen. Ze zegt te willen sterven om daarheen te kunnen gaan. Ze is triest en wil de hele dag in de bijbel lezen. Dat is ongewoon, hoewel te genezen met Calcarea. Arsenicum kan een dergelijke toestand genezen, evenals Lachesis. Dergelijke kinderen hebben een tendens vroeg wijs te zijn. Ze hebben de zondagsschool bezocht en hebben de dingen die ze daar hoorden te zwaar opgevat. Trieste en ongelukkige kinderen; en oude mensen die genoeg hebben van het leven en levensmoe zijn. Dat heeft veel weg van Aurum. Bij de bespreking van Aurum heb ik het hierover gehad en uitgelegd dat de voornaamste liefde de liefde voor het leven is. Als iemand zijn eigen leven niet meer ziet zitten en wil sterven, verkeert hij op de grens van krankzinnigheid. In feite is hier sprake van een wilsstoornis. Als u goed obs
De Calcarea-patiënt heeft tal van angsten. Hij heeft genoeg van het leven, is moedeloos en verontrust. Alles is zwart. 'Bang dat iets heel verdrietigs of akeligs zal gebeuren. Bang haar verstand te verliezen, of dat andere mensen zullen zien hoezeer zij in de war is.' 'Angst voor de dood; voor t.b.c.; voor tegenspoed; voor alleen zijn.' Sterke angsten, vooral indien het wilsleven verstoord is. Ze schrikt van elk geluid. Kan niet slapen, waardoor lichaam en geest niet tot rust komen. Slaapstoornissen door afschuwelijke dromen. Rusteloze slaap. 'Sterk gevoel van onrust en beklemming. Rusteloosheid en hartkloppingen. Wanhoop en moedeloosheid.' Deze verschijnselen moeten in verband worden gebracht met dit flegmatische, bleke, weke, ziekelijke individu. 'Kind boos en knorrig. Snel bang.' Veel klachten ontstaan na geestelijke inspanning, evenals na opwinding, verdriet of schrik.
Bloedsomloop en hart zijn zo zwak dat de patiënt al bij geringe opwinding last krijgt van hartkloppingen. Van lichamelijke inspanning raakt hij buiten adem; en dit is zo duidelijk gerelateerd aan de bloedcirculatie in lichaam en hersenen, heeft zoveel te maken met het intellect en het sensorium, dat vrijwel alle symptomen gepaard gaan met duizeligheid. Angst, angstige onrust en vertigo. Hij wordt draaierig bij emotionele beroering. Als hij een trap oploopt stijgt het bloed hem naar het hoofd en wordt hij duizelig. Verwardheid en vertigo door mentale inspanning. Na schrik, het horen van slecht nieuws, na opwinding of verdriet, manifesteert zich deze duizeligheid. Verwardheid, bloedaandrang naar het hoofd, koude extremiteiten, bedekt met zweet, tezamen met vertigo. 'Duizeligheid tijdens omhoogklimmen', dat wil zeggen door de inspanning die dat vraagt. Het bloed stijgt naar het hoofd en hij wordt draaierig. 'Bij traplopen of beklimmen van een heuvel. Bij plotseling overeind komen, of bij draaien van het hoofd,
Van de verschijnselen die betrekking hebben op het hoofd valt de transpiratie bijzonder sterk op. Al bij geringe inspanning staat het zweet de patiënt op het hoofd. Hij transpireert in het gezicht terwijl hij verder nergens op zijn lichaam zweet; alleen zijn hoofd is bedekt met koud zweet. Hetzelfde gaat op voor de voeten. Als die heel koud worden, beginnen ze te zweten. Maar ze zweten ook als ze warm zijn. U zou verwachten dat iemand die een koude ruimte binnengaat niet meer transpireert. De Calcarea-patiënt echter kan soms het zweet uitbreken, op hoofd en voeten, in een koude kamer. Hij transpireert op zijn voorhoofd, zodat hij begint te rillen bij enige vorm van tocht, hetgeen resulteert in hoofdpijn. De hoofdhuid is koud, waardoor hij iets op zijn hoofd moet dragen. Maar tijdens congestie is het hoofd heet. Sterk gevoel van hitte in het hoofd. De hoofdpijnen bij Calcarea zijn verdovend en dragen bij tot de verwardheid. De neusverkoudheid van Calcarea gaat gepaard met meer of minder uitvloed; hij voelt z
Daarnaast zien we pijn in de linkerkant van het hoofd. Halfzijdige hoofdpijn. Hoofdpijn slechter door geluid, door praten, maar beter 's avonds, door liggen in het donker. Pijn in de slapen, waarbij de pijn naar de neuswortel trekt. Van supra-orbitaal trekt de pijn door naar de neus. Pijn in de slapen gepaard met een strak gevoel, een gevoel van spanning in het voorhoofd. Hoofdpijn erger door beweging, door wandelen en door praten. De meeste Calcarea-hoofdpijnen gaan, als ze heel erg worden, vergezeld van kloppen. Het kloppen is zo sterk dat de patiënt de pijn bij voorkeur beschrijft als hamerend. De meeste pijnen zijn drukkend of scheurend. 'Bonzende hoofdpijn.' Stekende, bonkende pijn in het hoofd, alsof het hoofd zal splijten. Hoofdpijn erger door wandelen en door trillingen. Soms een gevoel van kou in het hoofd, met het idee alsof het koude hoofd gevoelloos is en van hout lijkt te zijn. Dit kan worden beschreven als de gewaarwording van een petje, maar eveneens als die van een helm op het hoofd. Deze gew

Brandend gevoel in de kruin, vaak tezamen met een koud voorhoofd, of het hele hoofd kan koud voelen, uitgezonderd een brandend plekje op de kruin. Calcarea heeft een koud hoofd en ijskoude voeten tijdens wandelen in de koude lucht, of in heel koud weer; maar zodra de voeten warm worden, zien we het andere uiterste en branden die zo dat ze buiten de dekens moeten worden gestoken. Onervaren homeopaten worden hierdoor dikwijls misleid en schrijven Sulphur voor, omdat dit een key-note van dit middel is. Iedereen die kiest op basis van key-notes geeft Sulphur als de patiënt zijn voeten buiten de dekens steekt. Niettemin komt dit verschijnsel van brandend hete voeten bij meerdere geneesmiddelen voor. Sulphur is zeker niet het enige middel dat dan in aanmerking komt.
Calcarea heeft aandoeningen van de schedelbeenderen, van het uitwendige deel van het hoofd. Trage botvorming. De fontanellen blijven lange tijd open. Hydrocephalusachtige aandoeningen, vochtophoping in de hersenvliezen. De beenderen groeien niet en houden geen gelijke tred met de groei van het hoofd, waardoor de schedelnaden uit elkaar gaan staan en het hoofd abnormaal in omvang toeneemt. Bij kinderen met hydrocephalus is transpiratie op het hoofd een normaal verschijnsel. 's Nachts ligt het kind met zijn hoofd op een kussen en drupt het zweet omlaag, waardoor het kussen rondom zijn hoofd doornat wordt. Het kind zweet vooral 's nachts. Ook bij patiënten die lijden aan encefalomalacie is het kussen nat. Kinderen bij wie het tandenkrijgen niet zonder problemen verloopt, die 's nachts afschuwelijke dromen hebben en schreeuwend wakker worden, zweten eveneens zo sterk op het hoofd dat het kussen drijfnat is. Oude, plethorische patiënten, mensen met een vervallen constitutie, dik, pafferig, lymfatisch, met opgezet
Ook wat betreft de ogen kunnen er veel problemen zijn. Als de oogarts zou weten hoe Calcarea te gebruiken, zou hem dat zeer tot voordeel strekken. Het middel is niet per definitie geschikt voor de behandeling van willekeurig welk type oogontsteking. Het past bij dikke, pafferige mensen die steeds 'kouvatten op hun ogen.' Dit heeft een ontsteking tot gevolg die na verloop van enkele dagen overgaat in ulceratie. Er vormen zich blaasjes, die openbreken en vervolgens overgaan in verzwering. De oogklachten kunnen ontstaan door natworden van de voeten, door in de wind rijden en door koud, vochtig weer. Ulceratie van de cornea. Bij alle klachten van de ogen en van het hoofd is de lichtschuwheid zo opvallend sterk dat de Calcarea-patiënt zelfs gewoon daglicht niet verdraagt. Zonlicht is buitengewoon pijnlijk en dikwijls wordt de ontsteking veroorzaakt door fel zonlicht, door constant ergens naar te kijken en door inspanning van de ogen. Lichamelijke of mentale inspanning mondt uit in hoofdpijn of oogklachten. Spanni
Calcarea geneest vertroebeling van het hoornvlies (Bar. iod.). Heeft de patiënt daar al lange tijd last van, dan kan nooit genezing worden beloofd. Het is een van de gevolgen van ziekte en we weten nimmer of die opgeheven kunnen worden, want de verstandige homeopaat kiest zijn geneesmiddel nooit op grond van ziektegevolgen. Hij schrijft voor voor de patiënt. Opacitas is geen ziekte op zichzelf, maar een gevolg van ziekte. Krijgt de patiënt het geneesmiddel voorgeschreven op basis van zijn algemene symptomen, dan zal de vertroebeling na een tijdje beginnen weg te trekken. Het gaat de patiënt beter, hij voelt zich beter. Zijn symptomen beginnen minder te worden en daarna pas zal de pathologische gesteldheid gaan afnemen. Laat u niet ontmoedigen als de pathologische conditie niet direct verdwijnt. Als alle symptomen zijn verdwenen en de patiënt goed eet, goed slaapt en zich lekker voelt, denk dan niet dat het onmogelijk is dat de vertroebeling van het hoornvlies ooit weggaat, want soms gebeurt dat alsnog. Ik he
Er zijn veel oorklachten. Dikke, gele oorloop. Koud, kil weer geeft oorklachten; door koud worden of afkoeling, door blootstelling aan kou, of als het plotseling koud, vochtig weer wordt, krijgt de patiënt onder andere last van zijn oren. Evenals bij andere catarrale aandoeningen zijn de klachten het minst hinderlijk als er rijkelijke uitscheiding is. Door blootstelling aan kou en door kouvatten droogt de uitscheiding echter enigszins in en gaat het weefsel licht ontsteken, gepaard waarschijnlijk met kloppende pijn en hoofdpijn. Steeds zijn de klachten een gevolg van blootstelling aan kou. Of de catarre nu de neus, de ogen of de oren betreft, er is hoofdpijn. De Calcarea-patiënt is zo overgevoelig voor kou dat zijn kleding nooit dik genoeg kan zijn om zich daartegen te beschermen. Hij is pafferig en week, wordt bij het minste of geringste ziek en is gevoelig voor zijn omgeving. De oorproblemen kunnen variëren van slechthorendheid, abcesvorming in het middenoor tot catarre van de buizen van Eustachius e.d. Ma
De catarre van de neus is uitermate problematisch. Oude, slepende, hardnekkige catarren, met dikke, gele uitscheiding. Uit de neus komen grote korsten. 's Morgens snuit hij enorme, zwartachtige, bloederige brokken op. Een deel van de nacht ademt hij door de neus, maar nadat die is gaan dichtzitten moet hij door de mond ademen. Neuspoliepen konden heel wat keren worden genezen met dit middel. De homeopaat die volledig vertrouwt op het symptoombeeld en na bestudering van de anamnese zeker is van het geneesmiddel, zal zijn voorschrift volledig laten berusten op de symptomen van de patiënt. Hij zegt: 'Deze patiënt heeft Calcarea nodig, daarover kan geen enkele twijfel bestaan.' Hij geeft Calcarea en de patiënt gaat naar huis. Na 3 of 4 weken komt deze terug met in een zakdoek een taai ding dat eruit ziet als gelatine. 'Kijk eens dokter wat er uit mijn neus is gekomen. Denkt u dat uw geneesmiddel hier iets mee te maken heeft?' Misschien wist u niet dat hij een neuspoliep had. Niet dat dat er zoveel toe had gedaan
Aandoeningen van het neusbeen. Dat wil zeggen, de catarren houden zo lang aan en zitten zo diep, dat neusbeen en neuskraakbeen geïnfiltreerd raken en degenereren. De chirurg snijdt wat van het bot weg, of verwijdert kraakbeen en voert operaties uit die te talrijk zijn om te vermelden. Op iedere patiënt wordt dezelfde ingreep uitgevoerd. Maar om te kunnen genezen, zal de patiënt zich zelfs nadien onder homeopathische behandeling moeten stellen. Eerst moet hij worden genezen. Pas daarna kan er eventueel nog iets worden verwijderd.
Het gezicht is ziekelijk, koud en bedekt met zweet. Transpiratie op het hoofd bij de minste inspanning, soms ook 's nachts; zweet op het voorhoofd. 'Koud zweet op het gezicht. Gelaat bleek en cachectisch', zoals waarneembaar bij kanker in gevorderd stadium en bij t.b.c. Gezicht vaal, bleek, ziekelijk, opgeblazen. Uitslag op het gezicht. Uitslag rond de lippen; gesprongen lippen en rauw mondslijmvlies. Lippen gebarsten en bloedend. Pijnlijke zwelling van de oorspeekselklieren; pijnlijke zwelling van de sublinguale en submaxillaire klieren. Bij Calcarea zijn altijd de klieren aangedaan.
Calcarea is een geschikt middel bij een chronisch ontstoken keel. Om tot de keuze van dit middel te komen, hebben we meestal niet genoeg aan hoe de keel eruit ziet. De keelklachten treden op bij mensen die vrijwel onophoudelijk kouvatten. De ene verkoudheid is nog niet over, of de volgende begint al weer en dit proces heeft tot resultaat dat de keel chronisch ontstoken raakt. In het begin kan het het Belladonna-beeld zijn. Maar de ontsteking is nog niet achter de rug, of de patiënt heeft opnieuw kougevat. Vergeet niet dat dit een aspect is van het Calcarea-patroon; bij het minste of geringste vat deze patiënt kou. Een beetje tocht, blootstelling aan kou of vochtig weer en de patiënt is weer verkouden. Als hij de Belladonna-fase te boven is en denkt het nu te hebben gehad, krijgt hij het weer te pakken. Wellicht kan twee tot drie keer verbetering worden gebracht met Belladonna, maar daarna wordt de toestand chronisch en vormen zich kleine rode plekjes in de keel en mogelijk zelfs kleine zweertjes. Dit breidt
De maag werkt langzaam. 'Het voedsel blijft in de maag.' Het verteert niet. Het wordt zuur. 'Zuur braaksel.' Melk verzuurt. Melk valt slecht; de spijsvertering is traag en zwak. Opgeblazen, vol gevoel. Opgezette maag na eten; alles wordt zuur in de maag; alles verstoort de maag. Zwakke spijsvertering. De Calcarea-patiënt heeft een enorme behoefte aan eieren. Kleine kinderen willen bij iedere maaltijd een eitje. Eieren verteren beter dan enig ander voedsel. Het komt zelden voor dat kleine kinderen van nature zo'n grote behoefte hebben aan eieren. Kinderen met koude voeten, magere ledematen, een groot hoofd, een opgezette buik; maag opgeblazen als een omgekeerde schotel, bol en uitstaand; opgeblazen buik en dunne ledematen; koud en gevoelig voor kou; bleke huid; bleek, wasachtig oppervlak. Totaal verlies van eetlust; heeft nergens trek in, behalve in eieren. Aversie tegen vlees, tegen warm voedsel. Dit beeld gaat gepaard met opgezette klieren, met krop. Winderigheid. Zuur braaksel; zure diarree; een doordringe
Daarnaast is Calcarea een van onze belangrijkste middelen bij oude, slepende, hardnekkige gevallen van constipatie. Bij matige diarree is de ontlasting wit; ook bij constipatie is de ontlasting wit, of ziet die eruit als kalk. Bij zuigelingen die melk krijgen is witte of lichte ontlasting heel normaal. Maar de ontlasting van de patiënt die niet op melk leeft en die de gewone dingen eet, bevat geen galkleurstof en is heel licht, geel of wit, van kleur. Dikwijls is de ontlasting bij constipatie hard en ook heel licht gekleurd.
Calcarea heeft een vorm van indigestie, een gistingsproces dat de vermenigvuldiging van wormpjes begunstigt. Om die reden hebben Calcarea-baby's soms last van wormpjes. Calcarea verhelpt de indigestie, met als resultaat dat er geen wormpjes meer uit de eitjes komen. De symptomen verdwijnen en we moeten ons afvragen wat er van de wormpjes is geworden. In de homeopathie geven we geen vermifuga (wormdodende middelen), maar proberen we de spijsvertering zo te reguleren dat wormen geen voedingsbodem meer hebben. Het is bekend dat wormen niet gedijen in een gezond maag-darmstelsel. Of ze worden uitgedreven, of vernietigd, of wat er precies met hen gebeurt, ik weet het niet. Ze verwijderen met medicijnen, of vermifuga, maakt de zaken alleen maar erger, want de stoornis in de spijsvertering wordt zeker niet minder. Hetzelfde geldt voor welk soort worm ook in maag en rectum. Ze ontwikkelen zich alleen als de voedingsbodem gunstig is. Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik minstens 25 keer gezien dat na een dosis Calc
De Calcarea-patiënt heeft een geringe seksuele potentie, gepaard met algemene verslapping en zwakte. Soms echter is de geslachtsdrift zo sterk dat hij er niet van kan slapen. Maar hij is niet sterk. Na coïtus krijgt hij last van zijn rug, van zweterigheid en van algemene zwakte, waardoor hij vanwege zijn klachten genoodzaakt is af te zien van vrijen.
De Calcarea-vrouw heeft vergelijkbare problemen. Gezien het hele verhaal van constitutionele zwakte zal het weinig verbazing wekken dat zij onvruchtbaar is. Ze is heel moe en heel zwak; absoluut niet in de conditie om kinderen voort te brengen. En net als de Calcarea-man lijdt ook zij na geslachtsgemeenschap aan vermoeidheid, zweterigheid, slapeloosheid en algemene zwakte. De delen zijn verslapt; de baarmoeder zakt uit. Ze heeft het gevoel dat de baarmoeder eruit zal komen. Zowel bij de man als bij de vrouw zien we een toestand van algemene zwakte en verslapping van de geslachtsdelen. Calcarea heeft een tendens tot de vorming van wratten en polypoide woekeringen, gesteelde gezwellen, die makkelijk bloeden en die zacht en sponsachtig zijn.
Tijdens menstruatie vloeit de vrouw te sterk; de menstruatie duurt te lang en uiteraard is daardoor de tussenpoze dat zij niet ongesteld is te kort. Meestal komt de menstruatie om de drie weken en duurt een week, waarbij zij rijkelijk bloed verliest. Menstruatie te snel, te langdurend en overvloedig. Calcarea is alleen geïndiceerd als ook de overige symptomen kloppen. Misschien denkt u dat 5 of 6 key-notes voldoende moeten zijn om Calcarea te geven. Maar gesteld dat u 5 of 6 key-notes van Calcarea hebt en de patiënte is een Pulsatilla, verwacht u dan haar te genezen met Calcarea? Stel dat zij altijd warme dingen en dikke kleren vermijdt, behoefte heeft aan koude buitenlucht en nog zo'n dozijn key-notes meer, dan zal Calcarea bij de repertorisatie ontbreken. Genezing mag alleen worden verwacht als u de plaatselijke symptomen combineert met de generaliteiten en de generaliteiten met de plaatselijke symptomen, als het middel past bij de patiënt, van binnen naar buiten, algemeen en lokaal. Schrijf daarom nooit v
De toestand van verslapping, die elke Calcarea-patiënt heeft, komt ook tot uiting in leucorroe. Overvloedig, dik en aanhoudend; dag en nacht doorgaand. Leucorroe bijtend, constant en jeukend, pijnlijk en brandend. 'Leucorroe dik en geel', tussen de menstruaties in en soms samen met de menstruatie. 'Vaginale poliepen. Genitaliën pijnlijk branderig', veroorzaakt door witte vloed. 'Jeuk en rauwheid', door leucorroe. Bloeding uit de baarmoeder door te zwaar tillen, opwinding, shock, gebeurtenissen die sterk verstoren, angst, hevige emoties of overbelasting van de spieren. Dit zijn de gevolgen van zwakte en verslapping. De patiënte is niet in staat haar spieren te belasten, of zich fysiek of geestelijk in te spannen.
Ook de klachten tijdens zwangerschap worden gekenmerkt door verslapping en zwakte. Dreigende miskraam. Na de bevalling zwakte, uitputting en zweten. Zwakte door geven van borstvoeding.

Pijnloze heesheid. De stembanden zijn zwak en kunnen nauwelijks worden belast. Een paralytische zwakte bijna. Soms overvloedige uitvloed van slijm uit de larynx. Irritatie van het strottehoofd, zwakte. Niet het branden en het rauwe gevoel dat we vinden bij Belladonna en bij Phosphorus, maar heesheid zonder enige pijn. Bij Phosphorus is die pijnlijk en bij Belladonna zeer pijnlijk. De patiënt kan niet praten zonder pijn. Maar de Calcarea-patiënt vraagt zich af waarom de larynx zoveel problemen geeft, want hij voelt niets. Dit gaat van slecht tot erger, en gezien de tuberculeuze diathese moet u bedacht zijn op tuberculose van het strottehoofd. Vroeg genoeg gegeven kan Calcarea voorkomen dat de tuberculeuze diathese tot ontwikkeling komt. Het middel heeft laryngoftisis genezen.
Veel slijmgereutel; reutelende ademhaling; knetterend reutelgeruis; dat wil zeggen, veel slijm in de trachea, in de larynx, in de bronchi, in de borst. Sterke dyspnoe. De benauwdheid komt op bij traplopen, door tegen de wind inlopen. Alles wat te maken heeft met inspanning levert benauwdheid op. Dit zien we bij astma, hartzwakte, zwakte van de borst en dreigende ftisis. Heel dikwijls kunt u de gesteldheid van de longen afleiden uit de wijze van ademhaling. Alle patiënten die ftisis dreigen te ontwikkelen zijn moe en zwak. De Calcarea-patiënt is te moe om adem te halen. Hij is heel vlug moe, waardoor traplopen, tegen een heuvel opklauteren en tegen de wind inlopen moeilijkheden geven.
Calcarea heeft grote invloed op de borst. Bloedspuwen; langdurige hoest; copieuze expectoratie van dik geel slijm, of zelfs van etter; ulceratie, of abcesvorming. Kriebelhoest. Bij dreigende borstklachten zien we de beginnende emaciatie, de bleekheid en de gevoeligheid voor kou, koude lucht, weersverandering, vochtig weer en voor wind. Hij vat kou en krijgt last van zijn luchtwegen. Geleidelijke vermagering van de ledematen. En altijd zo moe. Calcarea past bij de constitutionele zwakte die aan deze klachten voorafgaat, of bij de beginstadia van ftisis. De patiënt wordt minder vatbaar voor kou; een vatbaarheid waaruit al zijn klachten voortkomen. Na Calcarea gaat hij zich beter voelen, zijn algemene gezondheidstoestand verbetert, zelfs kunnen de tuberculeuze infiltraten inkapselen. Door Calcarea gaan de verkaasde infiltraten verkalken. Lang nadien zijn post mortem bij dergelijke patiënten cysten in het longweefsel aangetroffen. Patiënten leefden nog lange tijd, hun algemene gezondheidstoestand was zelfs heel
Er zijn een heleboel verschijnselen van de wervelkolom. Zwakte, in allerlei gradaties. De Calcarea-patiënt heeft zo'n zwakke rug dat hij omlaagglijdt in zijn stoel; hij kan niet rechtop blijven zitten. In bed ligt hij op zijn rug. De achterkant van zijn hoofd komt tegen de rug van de stoel. Zwakke en gevoelige wervelkolom en opgezette nekklieren. Opnieuw zien we duidelijke klachten als er calciumtekorten zijn; verkromming van de wervelkolom. Misschien verrast het u dat Calcarea ook hier hulp kan bieden. Indien gegeven in een vroeg stadium is uitwendige steun overbodig. Bijvoorbeeld jonge kinderen met een zwakke wervelkolom. Laat ze plat op hun rug in bed liggen, zet ze op het geïndiceerde geneesmiddel e kan Calcarea zijn e en na enige tijd verdwijnt de knobbel en kunnen ze rechtop zitten. Als de symptomen overeenkomen, kan Calcarea prachtige dingen doen.

In de ledematen hebben we alle denkbare reumatische verschijnselen. Jichtachtige aandoeningen van de gewrichten, met opgezette gewrichten; jicht, vooral van de kleine gewrichten, van de tenen en van de vingers. Reumatische gewrichtsklachten door blootstelling aan kou, als het koud weer wordt en vooral bij koud en vochtig weer. De voeten zijn altijd koud, of koud en klam, behalve 's nachts, want de patiënt heeft vooral op zijn voeten zoveel dekens gestapeld dat die warm beginnen te worden, waarna het proces overgaat in het andere uiterste en de voeten gaan branden. Dus heeft Calcarea 's nachts in bed brandende voeten. Als hij gaat slapen zijn de voeten nog zo koud dat hij meer dekens op zijn voeten moet leggen dan zijn lichaam kan verdragen. Koude, klamme voeten.

Wordt laat wakker. Onbeholpenheid; onhandigheid; stijfheid. Reumatische klachten. Stijfheid kan bij Calcarea overal optreden. Hij is stijf bij beginnende beweging, stijf 's avonds als hij overeind komt uit een stoel. Alle gewrichten zijn bij beginnende beweging stijf. En als het koud wordt, of er een koude regen valt, heeft de Calcarea-patiënt klachten. Hij heeft het koud, is stijf en reumatisch. Steeds wanneer het buiten kouder wordt krijgt hij last van zijn reuma.
Slaapstoornissen. De patiënt valt laat in slaap, soms pas tegen 2, 3 of 4 uur. Vol illusies; ziet afschuwelijke beelden als hij zijn ogen sluit. Tandenknarsen. Kinderen die in hun slaap kauwende en slikkende bewegingen maken en knarsen met hun tanden. Gedurende een groot deel van de nacht slapeloos. 's Nachts in bed last van koude voeten.
~
CALCAREA CARBONICA (Kalk van oesterschelpen)
Karakteristieken - Dit bekende, door Hahnemann ingevoerde psoramiddel werkt bij uitstek op de constitutie. De werking ervan ligt voornamelijk in de vegetatieve sfeer, met een verstoorde assimilatie als belangrijkste kenmerk, wat tot uitdrukking komt in aandoeningen van klierweefsel, huid en botten. Verhevigde algemene of lokale transpiratie, klierzwellingen en klachten als scrofulose en rachitis bieden in de regel ruime mogelijkheden voor de toepassing van Calcarea carbonica. Beginnende longtering (Ars-i; Tub.). Het dekt de hierbij voorkomende klachten als kriebelhoest, vliegende pijnen in de borst, misselijkheid, verhoogde zuurgraad en afkeer van vet. De patiënt is snel buiten adem. Toestand van geestelijke of lichamelijke uitputting, als gevolg van overbelasting. Abcesvorming in de diepe musculatuur; poliepen en exostosen. Functiestoornissen van hypofyse en schildklier.
Verhoogde werking van stollingsfactoren in het bloed (Stront.). Heeft een stimulerende invloed op het periost. Bevordert de bloedstolling.
Recidiverende klachten, slecht herstel van ziekten. Scrofuleuze personen die snel kouvatten ( vooral op de borst), met toegenomen slijmvorming; flegmatische kinderen met een tendens tot corpulentie, met een dikke buik, een groot hoofd, een bleke huid en een witte gelaatskleur; klachten door het werken in een vochtige omgeving. Grote gevoeligheid voor kou ( vochtige kou); lokale transpiratie. Kinderen met een sterke voorkeur voor eieren en onverteerbare dingen; & neiging tot diarree. De Calcarea-patiënt is dik, blond, week en kouwelijk, zweet snel (klam) en ruikt zuur. Calcarea carbonica is het belangrijkste calciumzout. De calciumstofwisseling is het sterkst in de kindertijd en neemt af na de middelbare leeftijd. Anemie. Klierzwellingen in de hals en onder de kaakrand. Groeistoornissen van het beendergestel. TRAAG SLUITENDE FONTANELLEN. Verkrommingen van de wervelkolom. Plaatselijke TRANSPIRATIE; HOOFD, BORST, IN DE SLAAP. OVERVLOEDIGE, veelal ZUUR ruikende afscheidingen: ontlasting, zweet, lichaamsgeur,
Psyche - Angstige voorgevoelens; < tegen de avond; angst om gek te worden, angst voor tegenslag, angst voor besmettelijke ziekten. Vergeetachtig, verward, terneergeslagen. Angstige onrust & hartkloppingen. Koppig; hittegevoel in het hoofd bij de minste geestelijke inspanning. Afkeer van werken en inspanning. Vergeetachtig; leerproblemen. Zwaarmoedig of besluiteloos. Angst bekeken te worden. Angstig bij het horen van wreedheden. Voorzichtig. Verward; gebruikt woorden verkeerd en drukt zich onjuist uit. Verdrietig. Apathisch. Zwijgzaam. Indolent; plotseling. Waanbeelden: vuur, moord, ratten en muizen, tijdens delirium. Neerslachtig; behoefte te huilen, naar huis te gaan. Wanhoop, denkt nooit meer beter te worden. Wantrouwend omdat hij meent dat mensen hem argwanend bejegenen. Zit stil te peinzen over kleinigheden; zit de hele dag in een stoel en friemelt wat met z'n vingers (breekt spelden). Gevoel dat er iemand achter haar loopt. Gevoel heen en weer te moeten lopen en schreeuwen. Schrikachtig; snel beledig
Vertigo - Duizeligheid bij traplopen en bij draaien van het hoofd. Veel klachten & duizeligheid; < krabben op het hoofd; na een epileptische aanval.
Hoofd - Gevoel alsof er een gewicht op het hoofd ligt. Koude handen en voeten tijdens hoofdpijn. Hoofdpijn door te zwaar tillen ( of door andere overmatige inspanning van de spieren), ten gevolge van mentale inspanning, & misselijkheid. Heet en zwaar gevoel in het hoofd, bleke gelaatskleur. IJskoud gevoel in en op het hoofd, vooral rechts. Open fontanellen; hoofd vergroot; veel transpiratie ( < achterhoofd), vochtige plek op het kussen. Jeuk aan de hoofdhuid. Krabt op het hoofd bij wakker worden. Bloedaandrang naar het hoofd. Pijn diep in het hoofd, kloppend, barstend, < wind, > duisternis, sluiten van de ogen, druk; & oprispingen. Dauwworm met dikke, vieze korsten op het hoofd; & opgezette halsklieren. Kinderen met een GROOT HOOFD EN EEN OPGEZETTE, HARDE BUIK. IJSKOUD GEVOEL IN DE KRUIN. Heet hoofd door mentale inspanning. Koude plekjes op het hoofd. Hydrocephalus; chronisch. Brandend gevoel in de kruin; na verdriet. Transpiratie, & hartkloppingen. Haaruitval.
Ogen - Gevoeligheid voor licht. Tranenvloed buiten en 's morgens vroeg. Vlekjes en zweertjes op het hoornvlies. Verstopping van de traankanaaltjes door blootstelling aan kou. Snel vermoeide ogen. Verziendheid. Jeukende oogleden, gezwollen, bedekt met schilfers. Pupillen chronisch verwijd. Staar. Wazig zien ( door langdurig lezen, schrijven etc.), alsof hij door mist kijkt. Traanzakfistel; scrofuleuze oogontsteking. Ziet beelden bij het sluiten van de ogen; naast het gezichtsveld. Kan niet lezen bij gaslicht. Gevoel scheel te kijken. Oogontsteking; bij pasgeboren kinderen; na kouvatten. Troebeling van het hoornvlies.
Oren - Kloppend gevoel; kraken; steken; bonzende pijn, alsof er iets naar buiten wordt gedrukt. Doofheid door werken in water; na overmatig gebruik van kinine. Bloedende poliepen. Scrofuleuze ontsteking & slijmerig-etterige oorloop, en opgezette klieren. Afwijkingen van het gehoor; verminderd gehoor. Huiduitslag op en achter de oren (Petr.). Gevoeligheid voor kou aan de oren en de hals. Zeurende pijn, bij snuiten van de neus en hoesten. Gehoorshallucinaties, bij slikken, kauwen.
Neus - Droge neus, neusgatranden kapot, bezet met zweertjes. Verstopte neus, stinkend, geel secreet. Stank in de neus. Poliepen; zwelling van de neuswortel. Neusbloeding ( bij kinderen die neigen tot corpulentie). Neusverkoudheid. Kouvatten bij iedere weersverandering. Catarrale symptomen, & honger; coryza # koliek. Coryza, & polyurie. Zwelling van de neus en BOVENLIP; bij kinderen. Neuspoliep, & reukverlies. Neuscatarre bij oude mensen. Frequent niezen, zonder neusverkoudheid.
Gezicht - Zwelling van de bovenlip; 's morgens; met barstjes en bloedend. Bleke gelaatskleur, & diepliggende ogen, en donkere kringen. Crusta lactea (dauwworm); jeukend, brandend na wassen. Submandibulaire klieren opgezet. Jeukende pukkeltjes in de bakkebaarden en snor. Pijn van het rechter foramen mentale langs de kaak tot het oor. Fistel van de oorspeekselklier. Bleek, opgeblazen, flets. Ouwelijk, rimpelig. Jeukende eruptie op de kin.
Mond - Constant een zure smaak in de mond. Mond vult zich met zuur water. Droge tong 's nachts ( wil niet praten). Bloedend tandvlees. Bemoeilijkte en vertraagde dentitie. Kiespijn; < koude lucht, < koude of warme dingen. Foetor ex ore. Brandende pijn in de tongpunt; < eten of drinken van iets warms. Kauwen en slikken in de slaap; bij kinderen. Ranula onder de tong. Epulis; week, pijnloos.
Keel - Opgezette tonsillen en submandibulaire klieren; stekende pijn bij slikken. Opschrapen van ( zoutachtig) slijm. Bemoeilijkt slikken. Kropgezwel. Kleine zweertjes die zich uitbreiden naar het verhemelte. Huig; gezwollen, oedemateus.
Maag - Afkeer van vlees, gekookte dingen; verlangen naar onverteerbare dingen - krijt, steenkool, potlood; tevens naar eieren, zout, zoetigheid ( en ijs). Klachten na melk. Frequente zure oprispingen; zuurbraken ( van gestremde melk). Afkeer van vet. Verlies van eetlust wanneer overwerkt. Maagzuur en luide oprispingen. Maagkrampen; < druk, koud water. Enorme honger. Zwelling van de maagkuil, als een omgekeerde schotel. Aversie tegen warm voedsel. Epigastrium pijnlijk bij aanraken. Dorst; behoefte aan koude dranken ( 's nachts). Verslechtering tijdens eten. Hyperchloorhydrie (Phos.). Geen eetlust, maar eet met smaak als hij alleen begonnen is. Misselijkheid na het drinken van water, hoe weinig ook, met uitzondering van ijswater. Gevoel alsof er iets vanuit de maag opstijgt >> het hoofd.
Buik - Gevoelig voor de minste druk. Leverstreek pijnlijk bij bukken. Snijdende pijn in de buik; buik opgezet. Vastzittende winden. Lies- en buikklieren opgezet en pijnlijk. Verdraagt geen strakke kleding rond het middel. Opgeblazen, harde buik. Galsteenkoliek. Dikke buik (door vetophoping). Navelbreuk. Beven; zwakte, alsof verrekt. Koliek; & koude bovenbenen; na onderdrukte neusverkoudheid; of & een koud gevoel in de buik. Peritonitis als de pijn beter is door koude applicaties. Draaiend gevoel of kramp in de navelstreek. Navel; zeer; uitwassen als wild vlees, bij zuigelingen.
Rectum - Kriebelen en samensnoeringsgevoel in het rectum. Ontlasting groot en hard (Bry.); witachtig, waterig, zuur. Uitzakking van de anus, en aambeien & brandende, stekerige pijn. Diarree: onverteerd voedsel, stinkend, & enorme eetlust. Diarree bij kinderen. Constipatie; eerste gedeelte van de ontlasting hard, vervolg brijachtig en laatste gedeelte vloeibaar. Ontlasting krijtachtig, grijs of groen waterig. Aambeien, pijnlijk bij lopen, > zitten. Stoelgang < eten en drinken. Voelt zich het beste tijdens constipatie. Constante tenesmi, na dysenterie. Lintwormen, ronde wormen. Diarree, chronisch, na brandwonden.
Urinewegen - Urine: donker, bruin, zuur, stinkend, veel, met wit bezinksel, bloederig; melkachtig. Geïrriteerde blaas. Enuresis nocturna (Calc. C 30 en Tub. M). Poliepen. Nierkoliek. Incontinentie tijdens lopen.
Mannelijke geslachtsorganen - Frequente polluties. Verhoogde geslachtsdrift ( & vertraagde erecties). Te snelle ejaculatie. Zwakte en prikkelbaarheid ( vertigo, lam gevoel in rug en knieën, hoofdpijn en transpiratie) na coitus. Branden, tijdens zaadlozing. Jeuk aan en brandende pijn in de geslachtsorganen. Impotentie, ten gevolge van seksuele excessen of zelfbevrediging. Waterbreuk, bij kinderen.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Voor de menstruatie: hoofdpijn, koliek, kouwelijkheid en leucorroe. Snijdende pijn in de baarmoeder tijdens de menstruatie. Menses te vroeg ( bij meisjes), te rijkelijk, te langdurig, & vertigo, kiespijn en koude, vochtige voeten; menstruatie komt bij de minste opwinding terug ( of dysmenorroe door opwinding). Liggingsafwijkingen van de baarmoeder. Leucorroe, melkachtig (Sep.). Branden en jeuk voor en na de menses; bij kleine meisjes. Verhoogde geslachtsdrift; heel vruchtbaar. Hete, opgezette borsten. Gevoelige en opgezette borsten voor de menstruatie. Overvloedige melkafscheiding; onaangenaam van smaak. Tekort aan melk, & gezwollen borsten, bij lymfatische vrouwen. Sterke transpiratie rond de uitwendige geslachtsorganen. Onvruchtbaarheid, & overvloedige menstruatie. Baarmoederpoliepen. Leucorroe: dik, melkachtig, gutsend of geel; < tijdens plassen; & jeuk en branden. Tepels; kloofjes, zwerend; heel gevoelig. Kramp in de tenen of voetzolen tijdens de zwangerschap. Menstrua
Ademhalingsorganen/Borst - Hinderlijke droge kriebelhoest 's nachts en gemakkelijk opgeven van sputum 's morgens; hoest < pianospelen, eten, inademen. Hardnekkige prikkelhoest door arseenhoudend behang (). Extreme benauwdheid. Pijnloze heesheid; < 's morgens. Opgeven van slijm alleen overdag; dik, geel en zuur. Bloederig sputum; & een zuur gevoel in de borst. Aanvallen van verstikkende benauwdheid; spanningsgevoel, branden en zeer gevoel in de borst; < traplopen of de minste stijging, moet gaan zitten. Scherpe pijnen van voren >> achter. Borst heel gevoelig voor aanraken, percussie of druk. Behoefte aan frisse lucht. Weinig, zoutachtig smakend sputum (Lyc.). Bij het minste of geringste buiten adem. Emfyseem. Kriebelhoest, als van stof of een veertje in de keel. Expectoratie purulent, los, zoetachtig. Gevoel van zwakte in de borst, kan geen woord uitbrengen. Zweren of abcessen in de longen. Gewoontehoestje.
Hart - Hartkloppingen 's nachts en na eten. Hartkloppingen, & een koud gevoel, & een beklemd gevoel op de borst; na onderdrukte huiduitslag. Hartzwakte.
Rug - Pijn alsof verrekt; kan amper overeind komen; door te zwaar tillen. Pijn tussen de schouderbladen, belemmert de ademhaling. Reumatische aandoeningen van het lumbaalgebied; zwakte van de onderrug. Verkromming van het dorsale gedeelte. Stijve nek. Pijn in de nek, < tillen. Kan niet rechtop op een stoel zitten door zwakte van de rug. Gevoel alsof de wervels los zitten; pijnlijk bij druk.
Ledematen - Reumatische pijnen, als na blootstelling aan vocht. Scherpe steken, alsof verdraaid of verrekt. Koude, vochtige voeten; gevoel vochtige sokken aan te hebben. Koude knieën; kramp in de kuiten ( bij strekken van het been; 's nachts). Zuur voetzweet. Zwakte van de ledematen. Zwelling van de gewrichten, vooral van de knieën. Brandende voetzolen. Zweethanden. Knobbeltjes aan de gewrichten. Huid van de voetzolen rauw. Koude, 'dode' voeten 's nachts. Oude verstuikingen. Scheurende pijn in spieren. Zwak, lam gevoel in de armen. Doof gevoel in de handen, bij iets vastpakken. Stijve vingers. Gesprongen handen. Onhandig, stuntelig, valt snel. Zwakke enkels bij kinderen, draaien naar binnen tijdens lopen. Vermoeidheid na een korte wandeling. Arthrose.
Slaap - Slapeloosheid door gedachtenvloed. Afschuwelijke beelden bij openen van de ogen ( sluiten van de ogen). Schrikt bij ieder geluid; bang gek te worden. Slaperig vroeg in de avond. Frequent wakker worden 's nachts. Wordt steeds uit een lichte sluimer wakker door hetzelfde onaangename denkbeeld. Nachtmerries (Kali-p.); kind wordt na middernacht schreeuwend wakker en kan niet worden gekalmeerd. Droomt over dode mensen. Angstige en fantastische dromen.
Koorts - Koude rillingen om 2 uur 's middags, beginnend in de maagstreek. Koorts & transpiratie. Pols vol en frequent. Rillerigheid en koorts. Lokale transpiratie. Nachtelijke transpiratie, speciaal op hoofd, nek en borst. Hectische koorts. Koorts 's nachts tijdens de menstruatie, rusteloze slaap. Kinderen die zo sterk transpireren aan het hoofd dat het kussen nat wordt. Koude rillingen & dorst. Gevoel van ijzige kou in uiteenlopende delen van het lichaam; in aangedane delen. Inwendige hitte en uitwendige koude en zweten. Koud zweet; lokaal.
Huid - Ongezond; snel zwerend; slap. Kleine wondjes genezen langzaam. Klierzwellingen. Netelroos; > koude lucht. Wratten op gezicht en handen. Huiderupties & petechiën. Winterhanden/voeten. Steenpuisten. Koude huid; als van een slang. Psoriasis. Zichtbaar huiveren van hoofd tot voeten, gevolgd door draaierigheid. Bloedpuisten; recidiverend. Melkwitte vlekken. Koude plekjes op het huid of koud gevoel; van hoofd, handen, knieën, voeten, enkels, aangedane delen.
Modaliteiten - Slechter: KOUD, GUUR WEER. WASSEN MET KOUD WATER. Afkoeling. Weersomslag naar koud weer. INSPANNING - lichamelijk, geestelijk. Traplopen. Inspanning van de ogen. DOORKOMEN VAN TANDEN. Puberteit. DRUKKENDE KLEDING. MELK. Angst. Wakker worden. Volle maan. Staan. Omhoog kijken. Menopauze. Draaien van het hoofd. Koud, vochtig weer. Beter: Droog weer. Liggen; op de pijnlijke kant; op de rug. Niezen (hoofdpijn en nekpijn). Wrijven, krabben. Magnetiseren. Na het ontbijt. Donker.
 Het meest typerend is de afschuw van buitenlucht; de minste kou gaat 'dwars door hem heen'. Grote gevoeligheid voor koude, vochtige lucht, doch verdraagt evenmin zonnewarmte. De minste verandering <. Gezien de gevoeligheid voor kou en vocht en de verslechtering in de vroege ochtend past Calc. bij de hydrogenoïde en sycotische constitutie. Ook de wratten en poliepen wijzen in deze richting. De diarree van Calc. is over het algemeen < 's middags. "In de regel verschijnen de pijnen bij liggen in bed, of tijdens zitten; ze treden op in de delen waarop gedurende enige tijd, door het liggen, druk is uitgeoefend." (Teste). < Volle maan; nieuwe maan en tijdens de zonnewende. < Na eten (gerookt vlees, melk); tijdens vasten. < Geestelijke inspanning (schrijven). < Laten hangen van de ledematen. Sommige symptomen > inademen van frisse lucht; ontbloot zich tijdens koorts. > Optrekken van de benen; losmaken van de kleding. Volgens Guernsey heeft Calc. in het algemeen een voorkeur voor de rechterkant.
Relaties - Vergelijk: Alum. en Am-m. (spanningsgevoel op de borst); Arn. (verrekkingen, etc.); Ars. (zwelling van de buikklieren); Calcarea ovi testae ( rugpijn en leucorroe; gevoel alsof de rug in tweeën is gebroken; vermoeid gevoel; palliatief bij kanker), Calc-ar., Calc-p. en andere Calcarea's; Sep. (brandende en snijdende pijn tijdens urinelozing; Canth. snijdende pijn); Chin. en Sulph. (verlies van lichaamsvloeistoffen); Bar-c., Lach. en Sulph. (linkertonsil); Puls., Lyc. en Sil. (misselijkheid tijdens vasten); Graph., Sulph. en Alum. (scherpe of milde leucorroe); Ars., Chin., Nux-v. en Lach. (alcoholmisbruik); Chin., Lyc., Sulph., Puls. en Rob. (maagzuur); Bell. (menstruatie te vroeg en te overvloedig); Laur., Sil. en Thuj. (één kant van de tong); Bell-p., Nux-v., Kali-c., Ars. en Sep. (wakker worden om 3 uur 's nachts); Con. (opgezette, pijnlijke borsten voor de menstruatie; aversie tegen vet; past bij Calc.-types met een zwakke menstruatie); Lyc., Nux-v. en Sulph. (angst gek te worden); Sil., Cann-i
 Algemene opmerkingen: Calcarea carb. heeft een langdurige werking. Bij kinderen kan het, indien geïndiceerd, dikwijls worden herhaald. Bij oude mensen kan dit niet. Toediening van een tweede dosis zal, nadat de eerste een gunstig effect heeft gehad, gewoonlijk schade doen. Geeft het geneesmiddel geen reactie, voeg het dan toe aan de fles (bij kinderen die flesvoeding krijgen).
Oorzaken - Alcohol. Koude, vochtige wind. Seksuele excessen. Masturbatie. Letsel aan de onderrug. Te zwaar tillen. Overbelasting. Geestelijke overbelasting. Verlies van lichaamsvloeistoffen. Onderdrukte transpiratie. Onderdrukte huiduitslag. Onderdrukte menstruatie. Schrik.

~
CALCAREA FLUORICA De chemische verbinding van kalk en fluor (fluoriet of vloeispaat) levert ons een geneesmiddel met een eigen aard en karakteristieken. Hoe goed we ook op de hoogte kunnen zijn met beide elementen afzonderlijk, de genezende werking van deze verbinding is niet direct voorspelbaar. Calcarea fluorica heeft vooral invloed op verharde infiltraties van klieren, op celweefsels en op benige aangroeisels. Een knobbeltje in een pees, een beenuitwas, een steenharde klier, benige infiltratie van het periost, verharding van kraakbeen kan allemaal met dit middel worden genezen, ondanks het feit dat er verder misschien weinig symptomen zijn. Uiteraard werkt het middel alleen als de symptomen overeenstemmen. Om vaker tot individualisering te kunnen komen, zijn echter nog geneesmiddelproeven nodig.
Fibroom in de knieholte, aanvankelijk operatief verwijderd, maar teruggekeerd en tot vuistgrootte uitgegroeid. Het onderbeen stond in een hoek van 45 graden en de knie kon niet worden bewogen. Calcarea fluorica werd voorgeschreven op basis van de symptomen en op de hardheid van het gezwel. Het gezwel nam geleidelijk in omvang af, het been werd weer goed en kon normaal worden bewogen. Later heeft deze patiënte het leven geschonken aan een gezonde baby e en 10 jaar na de genezing is zij nog altijd klachtenvrij.
Gevoeligheid voor kou, tocht, weersverandering en vochtig weer. De symptomen verbeteren door warmte. Verslechtering tijdens rust.
Bruikbaar middel bij jicht, gepaard met overvloedige, lichte urine en diarree. De patiënt is triest en beroerd. Het fluctuerende gezwel aan het hoofd van pasgeborenen, dat bekend staat als cefaalhematoom, kan worden genezen met dit middel. Wazig zien na inspanning van de ogen. Cataract. Geneest ulceratie van de cornea als de zweer harde randen heeft. Harde, kleine plekjes op de cornea en conjunctivitis. Adenoïde vegetaties en dikke, geelgroene neusloop. Oude, stinkende catarren. Slechte aanleg van tandemail.
Pijn, verzwering en granulatie van de keel, erger door kou en beter door warme dranken. Pijn 's nachts erger. Calc. fluor. geneest grote, verharde tonsillen als Baryta carb. niet helpt.
Pijn in de lever 's nachts, erger bij liggen op de pijnlijke kant, beter bij beweging. Snijdende pijn in de lever, beter bij lopen.
Diarree bij jichtpatiënten. Jeukende anus en aambeien, pijnlijk, hard en bloedend. Aarskloof. Constipatie.
Copieuze, waterige urine. Sterk geurende urine. Passage van urine geeft pijn in de urethra. Induratie van de testes. Knobbeltjes in de testes. Spataders van de vulva. Vleesboom. Harde knobbels in de borsten.
Droogte en kriebelen in de larynx. Behoefte de stembanden vrij te maken. Heesheid na hardop lezen. Kuchhoest na eten en in koude lucht, veroorzaakt door kriebelen in de larynx. Spastische hoest.
Exostose op de hoek van de achtste rib (genezen). Spit, erger tijdens rust en beter door warmte (genezen nadat Rhus tox. geen verbetering gaf). Pijn in de rug, uitstralend naar het sacrum. Verharde halsklieren.
Levendige dromen en weinig verkwikkende slaap. Springt tijdens een droom zijn bed uit. Wat betreft ettering is Calcarea fluorica vergelijkbaar met Silicea.
~
CALCAREA FLUORICA (Calciumfluoride, Vloeispaat)
Karakteristieken - Uitgesproken werking op de weefsels: steenharde klieren, spataderen, venectasieën en voedingsstoornissen van het beendergestel. Harde knobbels in de borsten. Struma. Hereditaire syfilis (zich manifesterend door zweren in mond en keel, cariës en necrose & borende pijnen en hittegevoel in delen). Verhardingen & dreigende verettering. Heeft vele gevallen van staar onmiskenbaar gunstig beïnvloed. Arteriosclerose; dreigende apoplexie. Tuberculose. Indien gegeven na een operatie vermindert het de kans op verklevingen. Beenuitwassen, osteosarcoom, exostosen; na verwonding. Cefaalhematoom. Slecht tandemail. Steenharde verhardingen: tonsillen; gezwellen; halsklieren; na verwonding; randen van zweren, etc. Aneurysma. Fistels. Staar. Uitscheidingen nemen een grasgroene kleur aan. Algemene stijfheid. Zwakte, 's morgens. Traagheid en inertie. Hypertrofie van de nagels. Brandwonden na röntgenbestraling. Stinkende etter. Ontsteking van het periost van de onderkaak, ribben, etc.
Psyche - Grote neerslachtigheid. Ongegronde angst voor faillisement ( financiële verliezen). Besluiteloosheid. Angst voor armoede.
Hoofd -Krakend geluid in het hoofd; verstoort de slaap. Cefaalhematoom bij pasgeboren kinderen. Harde uitwassen op de schedelhuid. Zweren op de hoofdhuid, met verhoornde, harde randen.
Ogen - Flikkeren en vonkjes voor de ogen; vlekjes op het hoorvlies; conjunctivitis; cataract. Scrofuleuze keratitis phlyctaenulosa. Kysten in de oogleden. Zeurende pijn in de ogen, > ogen sluiten en druk. Troebeling van het hoornvlies, pleksgewijs.
Oren - Kalkafzetting op het trommelvlies; sclerose van de gehoorbeentjes en het rotsbeen, & doofheid en oorsuizen. Chronische ettering van het middenoor. Chronische oorloop.
Neus - Verkoudheid; verstopte neus; droge coryza; ozaena. Overvloedige, stinkende, dikke, groenachtige, klonterige, gele neuscatarre. Atrofiërende rhinitis, speciaal indien korstvorming op de voorgrond staat.
Gezicht - Harde zwelling op de wang, & pijn of kiespijn; harde zwelling op de kaak. Kleine, harde zweertjes op de lippen (koortsuitslag).
Mond - Tandvleesabces, & harde zwelling op de kaak. Gegroefde tong, met of zonder pijn. Verharding van de tong, na een ontsteking. Loszittende tanden, met of zonder pijn. Kiespijn, < contact met voedsel. Periostitis van de onderkaak.
Keel - Angina follicularis; voortdurende vorming van slijmpropjes in de crypten van de tonsillen. Pijn en branden in de keel; > warme dranken; < koude dranken. Hyperplasie van de derde amandel. Verslapping van de huig, kriebelen lijkt vanuit het strottehoofd te komen. Tonsillen ruw en onregelmatig.
Maag - Overgeven ( van onverteerd voedsel) bij jonge kinderen. Hik (Caj.; Sul-ac.); door opschrapen van slijm. Gasvorming. Kieskeurigheid wat betreft eten, misselijkheid en onaangenaam gevoel in de maag na eten, bij door studie overbelaste kinderen. Acute indigestie door vermoeidheid en geestelijke uitputting; sterke gasvorming.
Buik - Winderigheid; tijdens de zwangerschap.
Rectum - Diarree bij jichtpatiënten. Jeuk aan de anus. Fissura ani, buitengewoon pijnlijke kloof bij het laatste gedeelte van de darm. Bloedende aambeien. Jeuk aan de anus, als door draadwormen. Inwendige aambeien, dikwijls & lage rugpijn (sacrale gedeelte) en constipatie. Ontlasting gutsend, waterig en stinkend. Fistel.
Mannelijke geslachtsorganen - Waterbreuk. Verharding van de testikels.
Vrouwelijke geslachtsorganen - Harde knobbels in de borsten. Vergemakkelijkt de bevalling.
Ademhalingsorganen/Borst - Heesheid; na lachen of hardop lezen. Kroep. Hoest & opgeven van kleine ( taaie) klompjes geel slijm; kriebelhoest bij liggen. Krampachtige hoest. Bemoeilijkte ademhaling, alsof het strotklepje vrijwel afgesloten is.
Hart - Fibreuze afzettingen rond het endocard. Eerste middel bij vaatgezwellen, spataderen en venectasieën. Klepaandoeningen. Als de tuberculinische toxinen hart en vaten aandoen.
Rug - Chronische spit; < beginnende beweging, > voortgezette beweging. Osteoom. Hypertrofie van het femur bij kinderen (door rachitis). Brandende pijn in de onderrug. Spit; door verrekking, > beweging en warmte. Rugpijn na een lange rit.
Ledematen - Ganglion (peesknoop) aan de pols. Jichtachtige zwelling van de vingergewrichten. Botuitwassen op de vingers. Chronische synovitis van het kniegewricht. Bursitis. Koude polsen en enkels. Zwelling en verhardingen rond pezen en gewrichten. Recidiverende fibromen in de knieholte. Aandoening van het heupgewricht. Knobbeltjes (als rijstkorreltjes) in de gewrichten.
Slaap - Levendige dromen, met een gevoel van dreigend gevaar; & huilen. Niet verkwikkende slaap. Springt al dromend uit bed.
Huid - Huid opvallend wit ( albast). Littekenweefsel; verklevingen na operaties. Barstjes en kloofjes. Kloven of barstjes in de handpalmen; of een harde huid. Etterende zweren met verhoornde, harde randen. Fijt. Indolente, fistuleuze zweren, & secretie van dikke, gele pus. Zweren met harde, verheven randen en zwelling en paarsrode verkleuring van de omliggende huid. Zwellingen of verhardingen in de peesbladen, gewrichtskapsels en/of pezen. Moedervlekken. Wratachtige uitwassen.
Modaliteiten - Slechter: Beginnende beweging. Kou; vochtige kou. Tocht; weersverandering. Verrekkingen. Rust. Beter: Voortgezette beweging. Warme omslagen. Warmte. Wrijven.
Relaties - Vergelijk: Calc-p. (ozaena; ettering van botweefsel); Nat-m. (koortsuitslag); Sil. (zwellingen op de schedel bij jonge kinderen; ettering van botweefsel; spat*); Ph-ac. (spat); Con.; Lap-a.; Bar-m.; Hecla; Rhus-t.; Natrum cacodylicum (tumoren); Calcarea stibiato-sulphurata (hemostatisch en resorberend bij baarmoedermyoom); Mangifera indica (spataderen); Graph. Volgt goed na: Rhus-t. (spit); Ferr-p. (synovitis); Sil. (verettering); Bry. (arthritis); Calc. (arthritis). Complementair aan: Rhus-t.
Een "chronisch" geneesmiddel. Heeft enige tijd nodig voordat het z'n werking manifesteert. Niet te vaak herhalen.

* Spat: Hard gezwel aan de voorkant van het spronggewricht (bij paarden). Vert.
~
CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA (Calciumhypofosfiet)*
Karakteristieken - Bleek, zwak, hevig zweten, snelle vermagering en buitensporige vermoeidheid ten gevolge van een verminderde vitaliteit door het verlies van lichaamsvloeistoffen of doorlopende abcesvorming. Vermagering bij kinderen. Aandoeningen van de slagaderen. Pijnaanvallen twee uur na de maaltijd, > glas melk of licht voedsel.
Psyche - Nerveuze agitatie en slapeloosheid. Praat snel en is snel boos.
Oren - Sissende geluiden (als van vet in een braadpan) in de oren.
Maag - Geweldige honger, < 2 uur na de maaltijd, > volle maag. Verlies van eetlust.
Buik - Beurs, bonzend gevoel in de milt. Tabes mesenterica.
Rectum - Diarree; bij longtering.
Ademhalingsorganen/Borst - Acute pijn in de borst. Hoest; bij longtering. Longbloeding. Astma. Bronchitis.
Hart - Angina pectoris. Verwijde aderen (als een zweepkoord).
Ledematen - Ledematen altijd koud.
Slaap - Opschrikken in de slaap.
Huid - Uitputtend nachtzweet. Acne pustulosa over heel het lichaam.
Modaliteiten - Slechter: Verlies van lichaamsvloeistoffen.
Relaties - Vergelijk: Calc-p.; Glon.; Bar-c.; Kali-c. (buitensporig zweten, zwakte, bleke huid); Cact. (hart en slagaderen); Chin.

~
CALCAREA IODATA De symptomen verschijnen of verslechteren 's morgens; 's middags; 's avonds; 's_NACHTS; na middernacht. Abcessen (veroorzaakt). Grote behoefte aan buitenlucht; buitenlucht is een algemene stimulans en geeft tevens verbetering. Dispositie tot anemie. Algemene lichamelijke onrust; slapend gevoel in afzonderlijke delen; onwillekeurige spierbewegingen. Afkoeling betekent verbetering van vele verschijnselen, hoewel er neiging tot kouvatten is. Koud weer verslechtert. Heel bruikbaar middel bij t.b.c. Het heeft convulsies genezen; clonische krampen; epileptiforme krampen; gepaard met neervallen. Convulsie-achtige bewegingen. Veel symptomen beginnen voor het eten en verbeteren erna. Sommige symptomen zijn zowel voor als na eten slechter. Duidelijke vermagering. Inspanning onmogelijk. Flauwtes, flauwvallen in een warme ruimte. Klachten door vasten. Vol gevoel. Inwendige bloedingen. Induratie, vooral na ontsteking. Grote afmatting; liggen verbetert, maar lang in bed blijven verslechtert (door de warmte van het bed). S
Wordt heel kwaad over futiliteiten. Frequente aanvallen van angstige onrust; bezorgd over kleinigheden. Aversie tegen gezelschap; verwardheid; waanbeelden; ziet dode mensen. Wanhoop; ontevreden; moedeloos. Geestelijk mat. Erger door mentale inspanning. Bang gek te worden; voor tegenslag; mensenvrees. Ongeduld; ongeïnteresseerdheid; indolentie; besluiteloosheid. Prikkelbaar; tijdens hoofdpijn. Symptomen als bij krankzinnigheid en mania. Uitgelaten. Geestelijke uitputting. Rusteloos en ongerust. EXTREME DROEFHEID. Zintuiglijke functies afgestompt; opschrikken in de slaap; huilen. Vertigo 's morgens bij opstaan; tijdens lopen; tezamen met hoofdpijn.
Het hoofd voelt koud. Congestie, hitte en zwaar gevoel in het hoofd; vooral tijdens menstruatie. Korstige uitslag op de hoofdhuid. Haaruitval. Hydrocephalus (genezen). Jeukende hoofdhuid. Hoofdpijn; 's morgens; erger bij opbinden van het haar; met neuscatarre; moet gaan liggen; voor menstruatie; bewegen van het hoofd; tegen koude wind inrijden; bukken; praten; lopen; warme kamer; bedekken van het hoofd. Pijn in het voorhoofd, boven de ogen; pijn in het achterhoofd, voor menstruatie; pijn in de zijkanten van het hoofd, voornamelijk rechts; pijn in de kruin; de slapen. Drukkende pijn in voorhoofd, achterhoofd, zijkanten van het hoofd, slapen en kruin. Scherpe pijn in de rechterslaap. Schietende pijn in het hoofd; in het achterhoofd. Zeer, gekneusd gevoel in het hoofd. Stekende pijn in het hoofd, in het achterhoofd, in de zijkanten van het hoofd, in de slapen, in de kruin; verdovende pijn in het hoofd; scheurende pijn in het hoofd; in de slapen. Transpiratie op het hoofd; op het voorhoofd. Bonzen in het hoofd;
Vermoeide ogen; conjunctivitis; scrofuleuze oogontsteking. Tranenvloed. Pijn in de ogen; brandende ogen. Oogbal gevoelig bij aanraken. Uitpuilende ogen, exophthalmus. Grote pupillen. Rode ogen; rode oogleden; ingezonken ogen; gezwollen oogleden; trekkingen van de oogleden. Zwakke ogen. Gezichtsvermogen vaag, wazig. Kleuren voor de ogen; sterretjes.
Catarre van de buizen van Eustachius; oorvloed. Hete oren. Geluiden in de oren; zoemen, brommen, suizen, razen. Oorpijn; drukkend, scheurend. Gehoor verscherpt; later afgenomen.
Catarre van de neus, eveneens achterin de neus; rode neus. Neusloop DUN; neusverkoudheid zonder uitvloed. Uitvloed etsend; foetide; groenachtig; etterig; dik; waterig; geel. Droge neus. Epistaxis. Dichtzittende neus en verlies van reuk; veel niezen. Gezwollen neus.
Koud, ingevallen gelaat; trekkende spieren. Gelaat aardkleurig, bleek, rood, geel. Schilferige uitslag op gezicht. Pijn in het gezicht. Submaxillaire klier opgezet.
Aften; bloedend tandvlees; gegroefde tong; droge tong. Foetor ex ore. Pijn in tandvlees, tanden en branderige tong. Speekselvloed. Opgezet tandvlees en gezwollen tong. Smaak scherp, bedorven, zuur, zoetig. Ulceratie van de mondholte.
Droogte en constrictie van de keel; grote tonsillen, als een honingraat met kleine holtes; taai slijm in de keel. Keelpijn bij slikken; drukkende pijn. Hals gezwollen; veel harde klieren. GOITRE, zelfs goitre exophthalmique (genezen).
Eetlust TOEGENOMEN, enorm of afwezig; afkeer van voedsel. Behoefte aan stimulerende middelen. Oprispingen leeg; zuur; hartwater; maagzuur. Vol gevoel in maag; golven van hitte in de maag. Hik. Misselijkheid 's nachts en na eten. Maagpijn na eten; brandend, kramp, snijdend, drukkend, ZEER, stekend. Kloppingen in maag. Dorst uitzonderlijk, onlesbaar. Overgeven na hoesten, na eten, van gal, bloed, voedsel.
Opgeblazen buik, tympanisme. Buik, mesenteriale klieren en milt vergroot. Flatulentie; vastzittende winden. Harde lever, mesenteriale klieren. Buikpijn; tijdens menses; pijn in hypochondria, in lever; brandend, kramp, snijdend, drukkende pijn in hypogastrium. Kloppingen in buik. Borborygmi.
Constipatie; rectum inactief; moeilijke ontlasting; harde ontlasting. Diarree; 's_avonds, na eten. Uitputtend; ontlasting bloederig, overvloedig, waterig, wit, geel; veel winden. Aambeien. Jeukende anus; branden na ontlasting; tenesmus na ontlasting; vruchteloze aandrang.
Urineretentie of wegblijvende urine; sterke urinedrang 's nachts; herhaaldelijk plassen 's nachts; onwillekeurig urineverlies. Frequente paroxysmen wanneer bezig; prikkende pijn in blaashals met herhaaldelijke aandrang tot plassen. Bruikbaar bij ziekte van Addison. Urine bijtend, bevat eiwit, troebel, donker, licht, rood, overvloedig, stinkend en met vliesjes aan het oppervlak.
Geen erecties; zaadlozingen; geslachtsdrift verhoogd maar geen erectie. Pijn in de testes; induratie van testikels; gezwollen testikels.
Geslachtsdrift verhoogd bij vrouwen; congestie van de uterus. Leucorroe bijtend, bloederig, copieus, geel. Menstruatie uitblijvend, overvloedig, te vaak, onregelmatig, pijnlijk, onderdrukt. Metrorragie. Pijn in eierstokken en baarmoeder. Onvruchtbaarheid. Gezwellen op eierstokken. Pijn in beide eierstokken voor menstruatie.
Catarre van larynx en trachea; constrictie, kroep. Laryngitis; slijm in luchtwegen; pijn in strottehoofd; ftisis van de larynx; kriebelen in strottehoofd. HEESHEID.
Versnelde ademhaling, astmatisch, bemoeilijkt 's nachts en bij traplopen; reutelend, kort. Verstikkingsgevoel.
Hoest 's morgens; 's avonds, na middernacht; astmatisch, DROOG; door irritatie in larynx en trachea, kort, spasmodisch; door kriebelen in strottehoofd. Expectoratie: 's morgens; bloederig, groenachtig, slijm, stinkend, purulent, taai, geel. Heftige, harde hoest na longontsteking.
Gevoel van onrust in borst en hart; bronchitis; constrictie van het hart. Induratie van de borsten. Ontsteking van de bronchi, van de pleura; beklemd gevoel op de borst; pijn in de borst bij hoesten; steken in de borsten. Hartkloppingen door warm worden 's nachts. FTISIS. Beven in hart. Knobbelige gezwellen in borsten, gevoelig bij aanraken en pijnlijk bij bewegen van de armen (genezen).
Pijn in sacrum; gevoelige ruggegraat; stekende pijn in rug en lumbaalstreek.
Trommelstokvingers; koude armen, handen, benen, voeten; kramp in de voeten; hete handen; zware ledematen, zware voeten; jeukende ledematen; verdoofd gevoel in handen, vingers, benen, onderbenen. Pijn in de ledematen, in de gewrichten; in jichtige gewrichten; in dijbenen, in knieën. Stekende pijn in schouders, in knieën. Scheurend gevoel in gewrichten, in armen, in elleboog, in knieën. Zweethanden, handpalmen, ZWEETVOETEN; stijve ledematen; opgezette handen, onderbenen, knieën, voeten; oedemateus; bevende armen, handen, benen. Trekkende armen, dijbenen, onderbenen; krachteloze armen, knieën.
Dromen erotisch, onrustig, over dode mensen; levendige nachtmerries. Onrustige slaap; slaperigheid 's avonds; slapeloosheid, te vroeg wakker worden.
Koude rillingen, uitwendig, inwendig; hevige rillingen; tertianus; warmte geeft geen verbetering.
Koorts 's middags; koorts afwisselend met koude rillingen; opvliegingen; hectische koorts.
Transpiratie 's morgens; 's nachts; in bed; koud zweet; bij LICHTE INSPANNING; bij beweging; overvloedig.
Branderige huid; koude huid. Rode en gele plekken. Droge huid; huiduitslag, steenpuisten, herpes, rash, schilferig. Erysipelas.

~
CALCAREA IODATA (Calciumjodide)
Karakteristieken - Scrofuleuze aandoeningen: opgezette klieren, tonsillen, etc. Vergrote schildklier in de puberteit. Pafferige kinderen die snel kouvatten. Uitscheidingen in de regel overvloedig en geel. Adenoïde vegetaties. Fibromyomen (uterus). Kroep. Harde knobbel in de borst, beweegbaar, pijnlijk bij druk en bij bewegen van de arm.
Hoofd - Hoofdpijn bij tegen de koude wind in rijden. Zweverig gevoel in het hoofd. Neus - Catarre, erger aan de neuswortel; niezen; enigszins gevoelloos. Poliepen in neus en oor.
Keel - Vergrote, met kleine krypten gevulde tonsillen ( als een honingraat).
Ademhalingsorganen/Borst - Chronische hoest. Pijn in de borst, bemoeilijkte ademhaling na syfilis en overmatig gebruik van kwikzilverpreparaten (Grauvogl). Hectische koorts; groen, etterig sputum. Kroep. Longontsteking.
Huid - Spataderen & indolente zweren. Zweet snel. Koperkleurige en papuleuze erupties, tinea, favus, crusta lactea, klierzwellingen, gesprongen huid, haaruitval.
Relaties - Vergelijk: Calc.; Bar-i.; Calc-p.; Carb-v.; Agra. (adenoïde vegetaties & vergrote tonsillen); Acon-l. (klierzwellingen, ziekte van Hodgkin); Calc-f.; Sil.; Merc-i. Goed gevolgd door: Sulph-i. (bij adenoïde vegetaties & vergrote tonsillen).
~
CALCAREA PHOSPHORICA Vooral kinderen in de groei hebben dit geneesmidddel nodig. Als de schedelbeenderen zich langzaam vormen of geen gelijke tred houden met de lichaamsgroei van het kind zijn we dikwijls aangewezen op Calcarea phosphorica. Het kind neemt af in gewicht, leert laat dingen doen, leert laat lopen, of de benen zijn niet sterk genoeg om het lichaam te dragen, en wat betreft de mentale ontwikkeling blijft het kind wat achter. Dan denken we aan Calcarea phosphorica, Baryta carbonica, Borax, Phosphoricum acidum, Natrium muriaticum en Calcarea carbonica. Slappe, rimpelige, vermagerde kinderen. Bij een fractuur groeien de breukvlakken niet aan elkaar. Gezwollen condyli. Poliepen in neus, rectum en baarmoeder (genezen). Vergrote hals-, lies- en buikklieren (genezen). Rachitis, met open fontanellen en diarree, bij vermagerde kinderen. Reumatische pijnen in gewrichten en ledematen, erger tijdens koud weer, of bij iedere omslag naar koud weer. Bleke, wasachtige huid; bloedarmoede. Snel groeiende kinderen met nachtelijke groei

Pijnen schietend, trekkend, zeurend, brandend, drukkend. Hevige rillingen die van boven naar beneden trekken. Droge hitte 's avonds. Overvloedig nachtzweet.
De klachten zijn over het algemeen beter tijdens rust, komen op bij beweging en worden veel erger bij inspanning. Stijfheid bij bewegen in bed. Algemene lichamelijke zwakte. Gevoelloosheid van vele delen. Beven. Klachten door angst; hartkloppingen.
Elektrische schokken, zo sterk dat de patiënt niet kan blijven staan. Epileptische spasmen. Convulsies bij kinderen; voor een optimaal resultaat mag het geneesmiddel niet worden gegeven tijdens de stuip. De hersenen lijken vermoeid en zwak. Geheugenzwakte. Kan slechts korte tijd mentale arbeid verrichten. Hoofdpijn door mentale inspanning. Afkeer van mentale inspanning. Traag van geest. Zwakzinnig. Kinderen met afgenomen geestelijke functies. Het kind grijpt zijn hoofd vast en schreeuwt. Aan de klachten denken zorgt ervoor dat die beginnen of erger worden. Buitengewoon gemelijk. Klachten door het horen van slecht nieuws, door verdriet, onbeantwoorde gevoelens, ergernis. Zoekt de eenzaamheid om alles op een rijtje te zetten en vermijdt inspannend gezelschap. Ontevreden met de eigen omgeving; kan het nergens vinden.
Vertigo in koude wind, door mentale en lichamelijke inspanning, bij overeind komen na zitten, tijdens lopen in koude lucht.

De symptomen van het hoofd zijn heel typerend. Schoolmeisjes met doffe pijn in het hoofd e uit school vandaan altijd hoofdpijn. Het hoofd is gevoelig voor trillingen, druk, verdraagt geen hoofddeksel; wil koud water op het hoofd; wil rust en alleen zijn. Bonzen en branden in het hoofd. Reumatische hoofdpijn, lijkt zich in het hele hoofd te bevinden, tijdens koud weer, buiten zijn in de koude wind; erger bij lopen, erger door inspanning, erger 's nachts. Voorkomt hydrocephalus. Pijn in het voorhoofd, erger door de druk van een hoed. Transpiratie op de behaarde hoofdhuid; voorhoofd koud bij aanraken. Scheurende pijn in de schedelbeenderen. Koud achterhoofd. Eczeem van de behaarde hoofdhuid. Ulcera op de scalp.
Strabismus, diarree en gewichtsverlies bij kinderen na congestie van de hersenen. Glinsterende, vurige kringen voor de ogen. Pijn in de ogen door lezen bij kunstlicht. Gezichtsvermogen nevelig. Zere oogbollen. Pijn erger bij eraan denken. Ulceratie van cornea. Ogen voelen heet. Snel last van tranenvloed.
Reumatisch scheurende pijn in de oren bij weersomslag naar koude. Heel koude oren. Zeurende pijn diep in het oor. Opgezette, pijnlijke oorspeekselklieren. Uitslag rond de oren. Geluiden in oren na ontlasting. Droge catarre van middenoor.
Chronische neuscatarre, op voorwaarde dat het algemene beeld klopt. Neus-poliepen. IJskoude neus. Neusloop in een koude ruimte, verstopte neus in een warme ruimte. Epistaxis.
Bleek, wasachtig gelaat, smoezelige huid. Reumatische gezichtspijn, steeds opkomend bij koud weer. Koud zweet op het gelaat. Aangezichtspijn 's nachts, in koude lucht, erger door inspanning, beter door warmte; gevoelig bij druk (Magnesia phos. is beter bij warmte en druk). Donkere puisten en pukkels op het gezicht. Gezwollen bovenlip, pijnlijk, hard en branderig.
Laat met tanden krijgen of al vroeg cariës. Tanden gevoelig bij aanraken, druk en bij kauwen. Klachten tijdens tandenkrijgen. Bedorven smaak in de mond. Bittere smaak 's morgens. Beslagen tong 's morgens. Tong opgezet, gevoelloos en stijf.
Opgroeiende kinderen met chronische keelklachten. Vergrote tonsillen. Ieder koutje doet de tonsillen aan (Baryta carb., Alumen). Veel slijm in de keel. Droge keel 's nachts.
Behoefte aan zout spek en gerookt vlees. Flinke eetlust. Zuigelingen willen voortdurend drinken. Maag snel van slag. Koude dranken, ijs en fruit ontregelen de maag en veroorzaken maagpijn of diarree. Maagpijn na eten. Oprispingen en misselijkheid. Zeer gevoel in de maag. Zure oprispingen, misselijkheid en overgeven. Maagbranden. Misselijkheid door schrapen van strottehoofd of keel. Overgeven van zuigelingen, kinderen of tijdens zwangerschap. Hevige maagpijn; diarree erger door het minste voedsel. Knagend, leeg gevoel in maag.
Na afkoeling pijn in de lever, pijnlijke gevoeligheid, erger na eten en bij beweging; wil niet bewegen. Stekende pijn in lever door diep ademen of door plotselinge beweging. Kloppingen in de lever. Snijdende pijn in de milt. Zinkend gevoel in buik. Branden in de buik, opstijgend naar de borst. Buikpijn beter door winden laten. Koliek, gevolgd door diarree. Verzwering van de navel bij zuigelingen. Bewegingen in de buik, veroorzaakt door flatus, met gevoel alsof zich iets levends in de buik bevindt. Buik opgezet en slap.
Tabes mesenterica met diarree.
Ontlasting met groen slijm, heet en waterig; witte, papperige ontlasting, overvloedig, stinkende winden. Diarree na eten van fruit, ijs, na koude dranken en na ergernis. Diarree 's morgens (bij tuberculeuze patiënten). Uitermate stinkende ontlasting.
Constipatie, met moeilijke, harde ontlasting. Bloeding uit rectum en anus tijdens ontlasting. Naar buiten komende aambeien, die zo pijnlijk zijn dat de patiënt wekenlang het bed moet houden; de pijn neemt toe bij staan, lopen en bij aanraken; en verbetert door warmte; met klachten bij iedere plotselinge weersomslag naar koud. Jeukende, brandende aambeien met uitscheiding van geel pus. Jeukende anus 's avonds. Stekende pijn in de anus, met of zonder aambeien. Steenpuisten en abcessen rondom en in de buurt van de anus, met uitscheiding van bloed en etter. Fistula ani (bij tuberculeuze patiënten). Aarskloven, met brandende en stekende pijn.
Zwakke en geïrriteerde blaas. Blaascatarre. Frequente urinedrang. Overvloedig plassen. Pijn in de blaashals. Snijdende pijn in urethra. Steken in prostaat. Pijn in blaashals voor en na mictie. Zeurende pijn in lege blaas. Diabetes mellitus (genezen). Hevige pijn in de nierstreek.
Geslachtsdrift verhoogd. Pijnlijke erecties. Heeft vele gevallen genezen van chronische gonorroe met etterige uitscheiding en scherpe pijn in urethra en prostaat. Gonorroïsche reuma, al lange tijd aanwezig en slechter als het koud weer wordt (Medorrhinum).
Calcarea phosphorica is de vrouw goed gezind. Puberteitsklachten en trage rijping passen dikwijls bij dit middel. Kouvatten tijdens de menarche heeft vaak dysmenorroe tot gevolg. Over het algemeen verdwijnt deze klacht pas na Calcarea phosphorica. Heftige krampen in uterus en lies enkele uren voordat de menstruatie begint, beter nadat het bloedverlies goed op gang is gekomen. Schreeuwt het uit van de pijn. Intense seksuele opwinding (als Platina, Gratiola, Opium). Slap, zakkend gevoel in bekken. Prolapsus uteri tijdens stoelgang en mictie. Poliepen in de baarmoeder. Weeënachtige pijn aan het begin van de menses. Overvloedig bloedverlies, met heel donkere stolsels en met vliezen. Leucorroe als eiwit, dag en nacht. Kloppend, prikkelend gevoel in uitwendige geslachtsdelen. Branden in vagina en baarmoeder tijdens menses.
Kinderen die de moedermelk weigeren. Het middel kan worden gegeven aan vrouwen die een of meer Calcarea phosphorica-baby's hebben gekregen. Het volgende kind zal dan sterker zijn en een betere constitutie hebben.
Vaak moet deze patiënt eerst wat slijm uit het strottehoofd omhoogschrapen voordat hij kan praten of zingen. Heesheid, droge kuchhoest dag en nacht. Tuberculeuze laryngitis.
Benauwdheid bij lichte inspanning, of bij traplopen. Magere, bleke, reumatische en ziekelijke personen met een droge kuchhoest, die verslechtert bij vochtig, koud weer. Expectoratie geel.
Stekende pijn in de borst. Vermagering van de borst. Moeilijke expectoratie. Heel goed middel bij ftisis en bloedspuwen. Veel transpiratie op de borst. Slijmgereutel in de borst met moeilijke expectoratie, vergelijkbaar met Causticum. Borstkas gevoelig bij aanraken. Hartkloppingen, met trillende ledematen.
De pijn in de rug is slechter bij koud, stormachtig weer, erger bij beweging, beter tijdens rust en door warmte. Beven in alle ledematen. Stijfheid na rusten en 's morgens. Zeurende pijn in de botten, als groeipijn. Jichtige vingers en tenen, pijnlijk bij koud weer. Pijn als van een zweer in de nagelriemen.
De meest hevige scheurende en schietende pijnen vinden we in de benen. Waarschijnlijk komt dit doordat de onderbenen (vanaf de knieën) vrijwel voortdurend koud zijn. En bij dit geneesmiddel zit de pijn hoofdzakelijk in de koude delen. Scherpe pijn in de pezen van de benen. Intense, aanhoudende en borende pijnen in de knieën en de pijpbeenderen. Pijn en pijnlijke gevoeligheid van de scheenbenen. Trekkende pijn in de tibiae. Kuitkramp. Zweren op het onderbeen; indolent, chronisch; geen granulatie. Reuma van de enkels. Cariës van het hielbeen. Steken en pijnscheuten in de tenen.
Slaperig overdag en 's avonds. Slapeloos tot middernacht of later. 's Morgens heel slaperig. Levendige dromen. Kinderen schreeuwen in de slaap. Wordt met een schok wakker uit een angstige droom.

~